Privacy / GDPR

Table of Contents

  Over Statbel

  Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België.  Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Marie Vandresse, de Directrice-generaal van Statbel.

  Op werkdagen kan u Statbel bereiken:

  Databanken waar het kan

  Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.

  Dit is een overzicht van de administratieve databanken die Statbel gebruikt:

  Informatie over het beroep van burgers bekomen via de volgende administraties / organisaties:

  De gegevens uit administratieve databanken worden voor verschillende doelen gebruikt.

  • Statbel maakt er zijn statistieken mee op door de verschillende databanken met mekaar te koppelen.
  • Statbel trekt steekproeven uit de databanken, voor enquêtes bij burgers en ondernemingen.
  • Statbel voegt informatie uit databanken toe aan uitgevoerde enquêtes. Zo kan Statbel de vragenlijsten korter maken, en de last om enquêtes te beantwoorden verminderen bij zowel de bevolking als de ondernemingen.
  • Statbel verhoogt de kwaliteit van zijn statistieken door de informatie uit administratieve databanken ook op te nemen in statistische modellen. Die modellen worden gebruikt om steekproeven te trekken, of om resultaten die op steekproeven gebaseerd zijn, te kalibreren.

  Statbel is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de administratieve gegevens die zij ontvangt en mag in het kader van het statistisch geheim de leveranciers ook niet op de hoogte brengen van eventuele onjuistheden

  Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim

  Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.

  Anonieme statistieken

  Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.

  Gedeelde data

  Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord in een enquête. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook  bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.

  Reference Partner Project Contract Advies DPO
  2018/01 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur 2018_01_04 2018_01_03
  2018/02 Sciensano,  UCL & U. Hasselt NAMED (Nature impact on mental health distribution) 2018_02_04 2018_02_03
  2018/03 VL - Departement financiën en begroting Beleidsanalyse en simulatie 2018_03_04 2018_03_03
  2018/04 ULB RESIBRU 2018_04_04 2018_04_03
  2018/05 IWEPS Nace 2018_05_01  
  2018/06 U. Hasselt Ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd informatiesysteem over de residentiële renovatiemarkt en de evolutie van het woningenpark 2018_06_04  
  2018/08 FOD Waso Indicateurs sur l'emploi - SILC 2016 et SILC 2017 2018_08_04 2018_08_03
  2018/09 SPW Mise à jour des Cartes des Risques d'Inondations 2018_09_04 2018_09_03
  2018/14 Sciensano HEASP - ehealth 2018_14_04 2018_14_03
  2018/16 IBSA Kadercontract bevolkig, LFS, HBS, IPCAL, SILC (Uirbreiding 2011/31c) 2018_16_04  
  2018/19 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018_19_04 2018_19_03
  2018/22 UA - Centrum Longitudinaal & Levensloop Onderzoek Demografie 2018_22_04  
  2018/24 UCL - CREAT Bouwvergunningen 2018_24_04 2018_24_03
  2018/25 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2008 - 2015 + ad hoc 2008 en 2014 2018_25_04  
  2018/26 ULB - CEESE Census 2011 (uitbreiding 2017/42) 2018_26_04  
  2018/27 Université Saint-Louis Enquête budget de ménages (HBS) 2010, 2012, 2014 en 2016 2018_27_04 2018_27_03
  2018/30 Centre d'Etudes en Habitat durable (CEHD) Census 2011 2018_30_04 2018_30_03
  2018/31 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 en 2018 2018_31_04 2018_31_03
  2018/37 KCE Silc enquêtes 2008, 2012, 2013 en 2016 2018_37_04 2018_37_03
  2018/38 FOD Waso Onderwijsvariabele Census 2011 2018_38_04 2018_38_03
  2018/39 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Openbare aanbestedingen 2018_39_04  
  2018/40 KUL Uitbreiding 2017/38 - census 2011 2018_40_01 2018_40_03
  2018/41 Sciensano WEBPILOT (advies met beperkte aanvraag voor commissie). Zie aanvraag 2019_07 voor de volledige aanvraag.   2018_41_03
  2018/42 IBSA Toerisme 2018_42_01 2018_42_03
  2018/43 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Toerisme 2018_43_01 2018_43_03
  2018/44 Vlaamse Statitische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2017 2018_44_01 2018_44_03
  2018/45 VUB - TOR Verlenging 2013/29a + extra variabele 2018_45_01 2018_45_03
  2018/46 Belgisch Federaal Planbureau Rijksregister: migraties 2017, bevolking 2018 2018_46_01 2018_46_03
  2018/47 Centraal Bureau voor de Statitiek Binnenscheepvaart 2018_47_04  
  2018/49 ULB-IGEAT Uitbreiding 2018/04 2018_49_01 2018_49_03
  2018/50 Communauté germanophone Collaboration LFS 2018_50_04  
  2018/52 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018_52_01 2018_52_03
  2018/53 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) NACE 2018_53_01 2018_53_03
  2018/54 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2018_54_04 2018_54_03
  2018/55 Sciensano HIS 2018 koppeling Census 2018_55_04 2018_55_03
  2018/56 IWEPS Toerisme 2018_56_01 2018_56_03
  2018/57 ULB-METICES Census 2011 koppelen met KSZ 2018_57_04 2018_57_03
  2018/58 ULB-CEESE Extra gegevens Census over eigenaars woning (2017/42) 2018_58_01 2018_58_03
  2018/59 SPW - Direction des Cours d’Eau non navigables Uitbreiding 2018/9 2018_59_01 2018_59_03
  2018/60 Bruxelles Environement (voorheen IBGE) Uitbreiding finaliteit 2017/1 (#bewoners per adres) 2018_60_01 2018_60_03
  2018/61 UCL -  CREAT Population 2018_61_04 2018_61_03
  2018/62 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën (uitbreiding 2018/3) 2018_62_01 2018_62_03
  2018/63 UCL Project Causineq: IPCAL données SPF Finance (extension 2016/23) 2018_63_01 2018_63_03
  2018/64 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2014/15) 2018_64_04 2018_64_03
  2018/65 ULB - IGEAT Enquête budget de ménages (HBS) 2018_65_04 2018_65_03
  2018/66 U. Gent Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2015/1) 2018_66_01 2018_66_03
  2018/67 VUB Census 2001 - 2011 (integratie 2014/37 en 2016/17) 2018_67_01 2018_67_03
  2018/68 University of Oxford Time Use Survey 2018_68_04  
  2018/69 Nationale Bank van België (NBB) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) vanaf 2010 2018_69_01 2018_69_03
  2019/02 POD Maatschappelijke Integratie Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_02_04 2019_02_03
  2019/03 ULB - Ecole de Santé Publique Bevolking 2010 t/m 2016 2019_03_04 2019_03_03
  2019/04 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2004 (verlenging 2009/08) 2019_04_01 2019_04_03
  2019/05 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2009 t/m 2012 (verlenging 2013/02) 2019_05_01 2019_05_03
  2019/06 Sciensano bevolking (geboorte en sterfte) 2013 t/m 2019 (verlenging 2015/43) 2019_06_01 2019_06_03
  2019/07 Sciensano WEBPILOT: Koppeling Gezondheidsenquête met bevolking en Census 2011 gegevens. 2019_07_04 2019_07_03
  2019/08 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) 2019_08_04 2019_08_03
  2019/09 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2003- 2019_09_01 2019_09_03
  2019/11 Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) Enquêtes agricoles 2019_11_04 2019_11_03
  2019/12 FOD Waso Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 t/m 2020 2019_12_04 NL - FR
  2019/13 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 t/m 2020 2019_13_04 NL - FR
  2019/15 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën 2019_15_04 2019_15_03
  2019/17 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Census 2019_17_01 2019_17_03
  2019/18 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking (huishoudens) 2019_18_01 2019_18_03
  2019/20 IBSA Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_20_01 2019_20_03
  2019/21 IBSA Enquête sur le budget des ménages (HBS) 2019_21_01 2019_21_03
  2019/22 ULB-IGEAT Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_22_04 2019_22_03
  2019/23 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Monitoring des marchés publics (verlenging 2018/39) 2019_23_04 2019_23_03
  2019/24 IBSA Données entreprise DBRIS 2019_24_01 2019_24_03
  2019/26 IBSA Données entreprise: Migrations et survie des entreprises 2019_26_01 2019_26_03
  2019/27 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Données entreprise DBRIS: Enquête sur les financement des PME 2020. 2019_27_01 2019_27_03
  2019/28 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 2019_28_04 2019_28_03
  2019/30 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Huwelijken 2019_30_01 2019_30_03
  2019/31 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Echtscheidingen 2019_31_01 2019_31_03
  2019/33 ULB-DULBEA SES-SBS-RR 2019_33_04 2019_33_03
  2019/34 IWEPS Données entreprise DBRIS: Migrations et survie des entreprises 2019_34_01 2019_34_03
  2019/35 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (uitbreiding 2018/54 en 2019/08) 2019_35_01 2019_35_03
  2019/36 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_36_01 2019_36_03
  2019/37 Accueil Champêtre en Wallonie Enquêtes agricoles de 2010 et 2016 2019_37_04 2019_37_03
  2019/38 Vienna University of Economics and Business Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2017 2019_38_04  
  2019/39 IBSA Toerisme (extension 2018/42) 2019_39_01 2019_39_03
  2019/41 Sciensano Koppeling gegevens doodsoorzaken met de Gezondheidsenquëte (HIS) 2019_41_04 2019_41_03
  2019/43 KUL - Geografie en toerisme Bevolking gekoppeld met Census 2019_43_04 2019_43_03
  2019/44 VUB (Surkyn) Bevolking: Doodsoorzaken 2019_44_04 2019_44_03
  2019/45 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2018 2019_45_01 2019_45_03
  2019/46 ULB - Ecole de Santé Publique 2019/03 (extra variabelen) 2019_46_01 2019_46_03
  2019/47 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 2019_47_01 2019_47_03
  2019/48 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 2019_48_01 2019_48_03
  2019/49 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking 2017-2021 2019_49_01 2019_49_03
  2019/51 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën 2019_51_04 2019_51_03
  2019/53 IWEPS NACE - secteur numérique en Wallonie 2019_53_01  
  2019/54 FOD Volksgezondheid Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_54_04 2019_54_03
  2019/55 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Census: Onderwijsgegevens 2019_55_04 2019_55_03
  2019/56 ULB-CEESE Census: logements (extension 2017/42 et 2018/58) 2019_56_01 2019_56_03
  2019/58 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2012/15) 2019_58_01 2019_58_03
  2019/59 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2013/43) 2019_59_01 2019_59_03
  2019/60 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen van 2017 tem 2023 2019_60_04 2019_60_03
  2019/61 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_61_04 2019_61_03
  2019/63 Sciensano Bevolking: geboorten en sterftes (uitbreiding contracten 2015/43 en 2019/06) 2019_63_01 2019_63_03
  2019/66 UA - Center for research on Enverimental and Social Changes Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 (verlenging 2016/24) 2019_66_01 2019_66_03
  2019/67 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Adult Education Survey (AES) 2007-2011-2016-2021 2019_67_04 2019_67_03
  2019/68 IWEPS Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999- 2019_68_01 2019_68_03
  2019/69 IBSA Enquête sur les forces de travail (LFS) 1999-2023 2019_69_01 2019_69_03
  2019/71 SPW – Direction de l’Analyse économique agricole (DAEA) Enquêtes agricoles générales de 2016, 2020, 2023 et 2026 2019_71_04 2019_71_03
  2019/72 SPW - Département de la Géomatique XY-coördinaten 2019_72_04 2019_72_03
  2019/73 VL - Departement Landbouw en Visserij Landbouwenquêtes 1980 tm 2023 2019_73_04 2019_73_03
  2019/74 UCL- Institut Iacchos Revenu du ménage basé sur l'IPCAL en déciles (extension 2016/23 et 2017/10) 2019_74_01 2019_74_03
  2019/75 Belgisch Federaal Planbureau Jaarlijkse enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld met gegevens van de RSZ (2011 - 2017) 2019_75_01 2019_75_03
  2019/76 KUL - Steunpunt werk Onderwijsvariabelen Census 2019_76_04 2019_76_03
  2019/77 Belgisch Federaal Planbureau Bevolking: saantallen en bewegingen 2019 - 2025 (verlenging 2013/17B) 2019_77_01 2019_77_03
  2019/78 Belgisch Federaal Planbureau IPCAL-gegevens FOD Financiën 2019_78_04 2019_78_03
  2019/79 SPW DBRIS 2019_79_04 2019_79_03
  2019/80 VUB - Interface Demography Bevolking: doodsoorzaken gekoppeld met Census (uitbreiding 2014/37) 2019_80_04 2019_80_03
  2019/81 FOD Economie - AD Economische Analyses en Internationale Economie (E4) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_81_04 2019_81_03
  2019/84 KUL-CESO Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019_84_04 2019_84_03
  2019/86 U. Gent - Vakgroep Sociologie Toevoegen afstamming aan de koppeling van Census 2011 met Rijksregister en IPCAL (Uitbreiding 2016/21) 2019_86_01 2019_86_03
  2019/90 IBSA Population liée aux données IPCAL SPF Finance 2019_90_01 2019_90_03
  2019/94 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL-gegevens FOD Financiën 2005 - 2015 2019_94_01 2019_94_03
  2019/95 IBSA Données entreprise DBRIS 2019_95_01 2019_95_03
  2019/96 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) Bouwvergunningen 2019_96_04  
  2019/97 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) DBRIS gekoppeld met BTW gegevens FOD Financiën 2019-2024 2019_97_04 2019_97_03
  2019/98 IWEPS Census 2011 2019_98_01 2019_98_03
  2019/99 IBSA Données IPCAL 2017 - SPF Finance 2019_99_01 2019_99_03
  2019/100 Sciensano Waist-project: Koppeling Gezondheidsenquête met historiek van de woonplaats (uitbreiding 2018/02). 2019_100_01 2019_100_03
  2019/101 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019_101_04 2019_101_03
  2019/102 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding aanvraag 2019/94) 2019_102_01 2019_102_03
  2019/103 IWEPS Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2018 - 2020 2019_103_01 2019_103_03
  2019/104 KUL - Facuiteit Economie en Bedrijfswetenschappen Census 2001 en 2011 (uitbreiding 2017/38) 2019_104_01 2019_104_03
  2019/105 KUL - HIVA Enquête naar de Arbeidskrachten gekoppeld met bevolkingsgegevens, Censusgegevens en IPCAL gegevens van de FOD Financiën. 2019_105_04 2019_105_03
  2019/106 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Ondernemingsgegevens DBRIS: verhuisbewegingen en overlevingsgraden ondernemingen (2008 - 2025) 2019_106_01 2019_106_03
  2019/107 IBSA Population 2018: ascendance 2019_107_01 2019_107_03
  2019/108 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2016 - 2021 2019_108_01 2019_108_03
  2019/109 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)  en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) gekoppeld met fiscale gegevens van de FOD Financiën 2019_109_01 2019_109_03
  2019/110 IWEPS Population 2018: ascendance 2019_110_01 2019_110_03
  2020/001 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/013) 2020_001_01 2020_001_03
  2020/002 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 2020_002_04 2020_002_03
  2020/003 UCL - CIRTES Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2019 2020_003_04 2020_003_03
  2020/005 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2014-2016 en 2018 2020_005_04 2020_005_03
  2020/006 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Demobel 2018 2020_006_01 2020_006_03
  2020/007 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Census: Onderwijsgegevens 2020_007_04 2020_007_03
  2020/009 Belgisch Federaal Planbureau Demobel 2018 2020_009_01 2020_009_03
  2020/013 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2019 - 2023 2020_013_01 2020_013_03
  2020/014 FOD Volksgezondheid Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2019/54)   2020_014_03
  2020/017 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) 2020_017_01 2020_017_03
  2020/020 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/28) 2020_020_01 2020_020_03
  2020/022 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019-2023 2020_022_01 2020_022_03
  2020/023 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) (uitbreiding 2015/41) 2020_023_01 2020_023_03
  2020/025 KUL - HIVA Census: woning 2020_025_04 2020_025_03
  2020/026 Bruxelles Environnement - IBGE Census: logements (extention 2017/01) 2020_026_01 2020_026_03
  2020/029 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2023 2020_029_04 2020_029_03
  2020/030 U. Gent - Vakgroep Sociologie Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019 2020_030_04 2020_030_03
  2020/031 IWEPS Census 2011 (extention 2019/098)   2020_031_03
  2020/034 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2013-2017 (uitbreiding 2019/028) 2020_034_01 2020_034_03
  2020/035 Joint Research Centre (JRC) of the European Commission Enquête budget de ménages (HBS) 2016 2020_035_04 2020_035_03
  2020/036 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Gekoppelde gegevens van de Huurcontractendatabank (FOD Financiën), Demobel en DBRIS 2020_036_01 2020_036_03
  2020/037 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 - 2021 2020_037_01 2020_037_03
  2020/038 IWEPS Enquête sur les forces de travail (LFS) 2006 - 2020 2020_038_01 2020_038_03
  2020/041 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de meededeling van persoonsgegevens 2020_041_04  
  2020/042 IBSA Protocole-cadre relatif aux modalités de communication de données à caractère personnel 2020_042_04  
  2020/044 ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) Couplage Enquête sur le budget des ménages (HBS) 2016 et données fiscals IPCAL SPF Finance 2020_044_04 2020_044_03
  2020/045 IBSA Couplage Demobel et données fiscales IPCAL. 2020_045_01 2020_045_03
  2020/046 UCL Couplage Demobel 1992 - 2018, Census et  données fiscals IPCAL SPF Finance 2020_046_04 2020_046_03
  2020/048 Nationale Bank van België (NBB) IPCAL gegevens FOD Financiën 2020_048_01 2020_048_03
  2020/050 KUL - CESO Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_050_04 2020_050_03
  2020/051 FOD Sociale Zekerheid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_051_04 2020_051_03
  2020/052 Nationale Bank van België (NBB) TTP Household Finance and Consumption Survey 2020_052_04  
  2020/053 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012, 2014, 2016 en 2018 2020_053_04 2020_053_03
  2020/054 U. Gent - Vakgroep architectuur en stedenbouw Time Use Survey 2013 2020_054_04 2020_054_03
  2020/059 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (extension 2019/36) 2020_059_01 2020_059_03
  2020/061 Belgisch Federaal Planbureau Census 2011 (uitbreiding 2017/27)   2020_061_03
  2020/063 U.Liège Population 2020_063_04  
  2020/065 KUL - Centrum voor Economische Studiën Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 2020_065_04 2020_065_03
  2020/066 VUB - Interface Demography Population 2009-2020 en Bevolking: sterftes  (uitbreiding 2016/17)   2020_066_03
  2020/067 Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_067_04 2020_067_03_bis
  2020/068 IWEPS Bevolking: geboorten en sterftes 2020_068_01 2020_068_03
  2020/069 UCL - Centre de Recherche en Démographie Population 2009-2020 et décès (extantion 2016/23)   2020_069_03
  2020/070 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) Enquête sur les forces de travail (LFS) 2020_070_04 2020_070_03
  2020/072 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2013-2023 (uitbreiding 2019/028) 2020_072_01 2020_072_03
  2020/075 KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Huurcontractendatabank (Uitbreiding 2017/38) 2020_075_01 2020_075_03
  2020/076 Vias institute Ongevallendata (Uitbreiding 2015/20) 2020_076_04 2020_076_03
  2020/085 Brussel Instituut voor Statistiek en Analyse Huurcontractendatabank 2017 t/m 2022 2020_085_01 2020_085_03
  2020/086 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ongevallendata (Verlenging 2015/44) 2020_086_01 2020_086_03
  2020/088 KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Koppeling IPCAL Demobel 2020_088_04 2020_088_03
  2020/090 Belgisch Federaal Planbureau Gegevens uit het National Group Register/European Group Register 2020_090_01 2020_090_03
  2020/092 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) RSZ-gegevens met het aantal werknemers per vestiging (referentiejaren 2018 t/m 2022) 2020_092_01 2020_092_03
  2020/093 KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Census 2001 en 2011 gekoppeld met IPCAL gegevens van de FOD Financiën (uitbreiding 2017/38) 2020_093_01 2020_093_03
  2020/095 Imperial College London Census 2011 2020_095_04 2020_095_03
  2020/097 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding 2019/51) 2020_097_01 2020_097_03
  2020/098 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding 2018/03) 2020_098_01 2020_098_03
  2020/100 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ongevallendata gekoppeld aan gegevens van het DIV (Uitbreiding 2015/44) 2020_100_04 2020_100_03
  2020/101 L'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) Données Accidents de la route couplées aux données DIV (extention 2017/14) 2020_101_04 2020_101_03
  2020/102 UCL - Centre for Apllied Public Economics (CAPE) IPCAL gegevens FOD Financiën 2020_102_04 2020_102_03
  2020/103 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Labour Force Survey (LFS) 2020_103_04 2020_103_03
  2020/106 VL - Departement financiën en begroting IPCAL gegevens FOD Financiën: bijkomende variabele: leeftijd (uitbreiding 2018/03a) 2020_106_01 2020_106_03
  2020/108 U. Hasselt - I-BioStat Doodsoorzaken - DEMOBEL - IPCAL 2020_108_04 2020_108_03
  2020/109 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Gegevens van de vacature-enquête 2020_109_04 2020_109_03
  2020/111 USL - Centre for Apllied Public Economics (CAPE) Labour Force Survey (LFS) 2020_111_04 2020_111_03
  2020/113 UA - Center for research on Enverimental and Social Changes Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) (Uitbreiding 2016/24) 2020_113_01 2020_113_03
  2020/115 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2004-2018 2020_115_04 2020_115_03
  2020/116 IBSA Labour Force Survey (LFS) 2020_116_01 2020_116_03
  2020/119 KUL - HIVA SILC - Census - IPCAL 2020_119_04 2020_119_03
  2020/120 IWEPS Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2016 - 2020 2020_120_01 2020_120_03
  2020/121 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) Adult Education Survey (AES)  en Labour Force Survey (LFS) 2020_121_04 2020_121_03
  2020/123 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) en Enquête naar de structuur van de ondernemingen (SBS) voor de jaren 2002 tot en met 2019 2020_123_04 2020_123_03
  2020/129 VSA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019-2023 2020_129_01 2020_129_03
  2020/135 KUL - Research & Development Labour Force Survey (LFS) 2020_135_04 2020_135_03
  2020/137 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2013-2018 2020_137_01 2020_137_03
  2020/139 SPW - Emploi et Formation (FOREM) Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS) 2020_139_04 2020_139_03
  2020/144 SPW - Emploi et Formation (FOREM) Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999- 2020_144_04 2020_144_03
  2020/149 Centre d'Etudes en Habitat durable (CEHD)  Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (Extension 2017/41) 2020_149_01 2020_149_03
  2021/001 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Fiscale gegevens uit Belcotax (2016 - 2019) 2021_001_04 2021_001_03
  2021/002 U. Gent - Vakgroep Sociologie Census 2021_002_01 2021_002_03
  2021/003 ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) Des données de la Time Use Survey (TUS) 1999, 2005 et 2013 couplées à des données de l'enquête Labour Force Survey (LFS) de 2013 2021_003_04 2021_003_03
  2021/004 Sciensano Demobel 2021_004_04 2021_004_03
  2021/008 U.Liège Census - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën 2021_008_01  
  2021/009 VL - Departement financiën en begroting Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën 2021_009_01 2021_009_03
  2021/010 KUL Demobel - Onderwijs 2021_010_01  
  2021/011 BXL - Perspective Demobel 2021_011_01  
  2021/012 SPW - Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) Demobel 2021_012_04_ISSeP  
  2021/013 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Hello Belgium Rail Pass 2021_013_04_HIVA
  2021_013_04_SABSU
   
  2021/018 VL - Departement Landbouw en Visserij NACE-codes 2021_018_04 2021_018_03
  2021/019 ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) SES en SBS met onderwijsgegevens (uitbreiding contract 2019/033) 2021_019_01 2021_019_03
  2021/020 Bruxelles Mobilité Demobel-DIV-BELCOTAX 2021_020_01  
  2021/024 U.Liège Demobel 2021_024_01  
  2021/025 Federal Institute for Population Research (GER-FIPS) Bevolking: Doodsoorzaken 2021_025_01  
  2021/026 Bruxelles Mobilité Ongevallendata 2021_026_04 2021_026_03
  2021/028 Vrije Universiteit Brussel Census  2011 - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën (2013 tot 2019) 2021_028_04 2021_028_03
  2021/029 Universiteit Antwerpen Census  2011 - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën (2013 tot 2019) 2021_029_04 2021_029_03
  2021/030 UA Enquête sur le budget des ménages (HBS) (2012, 2014, 2016, 2018 en 2020) 2021_030_04 2021_030_03
  2021/032 NMBS Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2020 2021_032_04 2021_032_03
  2021/035 IWEPS Données sur les entreprises assujetties à la TVA (2021- ) 2021_035_01 2021_035_03
  2021/038 Sciensano Census - Demobel - Doodsoorzaken 2021_038_01  
  2021/040 FOD Bosa Census 2021_040_01  
  2021/041 KULeuven Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2020 (uitbreiding 2020/065) 2021_041_01 2021_041_03
  2021/044 IWEPS Enquête des statistiques agrégées sur l’exploitation des salles de cinémas en  Wallonie (2019). 2021_044_01 2021_044_03
  2021/045 ULB Équipement des ménages et de la population en véhicules 2021_045_01  
  2021/046 ULB Décès par maladies cardiovasculaires par commune et à la population totale par commune 2021_046_01  
  2021/047 VITO Demobel 2021_047_01  
  2021/049 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2021_049_04 2021_049_03
  2021/051 IWEPS Demobel 2021_051_01 2021_051_03
  2021/052 Nationale Bank van België (NBB) Gegevens van de personenbelasting (IPCAL) 2021_052_01 2021_052_03
  2021/053 IBSA IPCAL-Demobel 2021_053_01 2021_053_03
  2021/054 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Onderwijsgegevens (Belgische variabele) 2021_054_04 2021_054_03
  2021/056 VSA Huishoudenssamenstelling volgens de nieuwe huishoudenstypologie voor de stock 2016 2021_056_01 2021_056_03
  2021/057 Belgisch Federaal Planbureau Huishoudenssamenstelling volgens de nieuwe huishoudenstypologie voor de stock 2016 2021_057_04 2021_057_03
  2021/058 E5 - Studiedienst van het KMO-observatorium Koppeling KBO gegevens met gegevens over overheidsopdrachten afkomstig van de FOD Bosa 2021_058_01 2021_058_03
  2021/059 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar het consumentenkrediet 2021_059_04 2021_059_03
  2021/061 VUB - Interface Demography Etnische samenstelling van de bevolking 2021_061_01  
  2021/064 VL - Departement Werk en Sociale Economie Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 1985-2020 2021_064_04 2021_064_03
  2021/065 Nationale Bank van België (NBB) Toerisme: overnachtingen per arrondissement en doel reis 2021_065_01 2021_065_03
  2021/066 KUL - VIVES Enquête ICT-gebruik van de ondernemingen (2020 - 2021) 2021_066_04 2021_066_03
  2021/067 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de reizen (vanaf 2015) 2021_067_01 2021_067_03
  2021/068 IBSA Census 2021_068_01 2021_068_03
  2021/069 Colruyt Diversiteit bevolking per statistische sector 2021_069_01  
  2021/071 UCL - Centre de Recherche en Démographie Project Causineq: IPCAL données SPF Finance (extension 2016/23) 2021_071_01 2021_071_03
  2021/073 VUB Census - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën 2021_073_04 2021_073_03
  2021/074 VL - Departement Werk en Sociale Economie Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2021 - 2025 2021_074_04 2021_074_03
  2021/075 Université de la Ruhr Household Budget Survey 2018 - 2020 2021_075_04 2021_075_03
  2021/078 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Demobel 2021_078_01 2021_078_03
  2021/079 ISSep Biomonitoring 2021_079_04  
  2021/080 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Onderwijsniveau 2021_080_01 2021_080_03
  2021/081 Belgisch Federaal Planbureau Demobel 2021_081_04 2021_081_03
  2021/082 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeersongevallendata 2021_082_01 2021_082_03
  2021/085 Vrije Universiteit Brussel Demobel 2017, IPCAL 2017, DIV 2017, RSZ 2021_085_04 2021_085_03
  2021/087 UA Enquête sur le budget des ménages (HBS) (2012, 2014, 2016, 2018 en 2020), uitbreiding contract 2021/030 2021_087_01 2021_087_03
  2021/088 U. Gent Vastgoedprijzen 2021_088_01  
  2021/091 Université Libre de Bruxelles Données agrégées Demobel et Census 1990 - 2020 2021_091_01  
  2021/092 Université catholique de Louvain Données Demobel et IPCAL 1991 - 2020 2021_092_04 2021_092_03
  2021/093 Euro-Peristat Données agrégées Demobel 2015 - 2020 2021_093_01  
  2021/094 KUL Données entreprise DBRIS 2020 2021_094_04 2021_094_03
  2021/095 IWEPS Données Demobel et IPCAL 2017 - 2019 2021_095_01 2021_095_03
  2021/096 IWEPS Enquête naar de structuur van de ondernemingen (SBS) 2016 - 2019 2021_096_01 2021_096_03
  2021/097 ULB Données agrégées Demobel 2019 - 2020 2021_097_01  
  2021/099 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Labour Force Survey 2017- 2021 2021_099_04 2021_099_03
  2021/100 IWEPS Demobel 2021_100_01 2021_100_03
  2021/101 KUL - HIVA SILC - Census - IPCAL (uitbreiding 2020/119) 2021_101_01 2021_101_03
  2021/102 Observatoire de la Santé Province du Hainaut Demobel: Mortalité par âge, selon le sexe et la commune belge (2019-2029) 2021_102_01  
  2021/108 Sciensano HELICON project: Gegevens uit Demobel, gekoppeld met de doodsoorzaken en gegevens uit Census 2021_108_04 2021_108_03
  2021/110 UCL Données agrégées Demobel - IPCAL 2021_110_01  
  2021/112 Vrije Universiteit Brussel Bevolkingsgegevens Demobel-DIV-IPCAL-Census 2011-CAWI (Mobiliteit) 2021_112_04 2021_112_03
  2021/114 VL - Departement financiën en begroting Koppeling van IPCAL-gegevens met Demobel 2021_114_04 2021_114_03
  2021/115 Sciensano Bevolkingsgegevens Demobel 2013 - 2019 (uitbreiding contract 2015/043) 2021_115_01 2021_115_03
  2021/119 IWEPS Données Demobel 2020 (uitbreiding contract 2021/095) 2021_119_01 2021_119_03
  2021/120 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquete naar de arbeidskrachten 2007-2024 2021_120_04 2021_120_03
  2021/124 Belgisch Federaal Planbureau Census 2011 (Verlenging 2017/027) 2021_124_01 2021_124_03
  2021/126 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden - SILC 2020- 2024 (verlenging 2017/003) 2021_126_01 2021_126_03
  2021/127 Communauté germanophone Migratiebewegingen in de Duitstalige Gemeenschap 2021_127_01  
  2021/128 Belgisch Federaal Planbureau IPCAL-gegevens 2017 FOD Financiën gekoppeld aan Belcotax-gegevens van de FOD Financiën en Demobel (Uitbreiding contract 2019/78) 2021_128_01 2021_128_03
  2021/129 IBSA Bevolkingsgegevens Demobel 1992 - 2030 2021_129_01 2021_129_03
  2021/133 Belgisch Federaal Planbureau Enquête ICT- en internetgebruik bij ondernemingen en e-commerce 2021_133_04 2021_133_03
  2021/134 FOD Economie - AD Energie (E2) HBS (uitbreiding contract 2018/54) 2021_134_01 2021_134_03
  2021/135 IWEPS Demobel 2021_135_01 2021_135_03
  2021/136 ULB - Ecole de Santé Publique Demobel 2021_136_04 2021_136_03
  2021/138 Sciensano Demobel Overlijdens vana 1992 (uitbreiding contract 2020/132) 2021_138_01 2021_138_03
  2021/139 KUL - HIVA Demografische, socio-economische, huishoudens- en woningvariabelen uit de Census 2011 2021_139_04 2021_139_03
  2021/141 Belgisch Federaal Planbureau DBRIS 2021_141_01 2021_141_03
  2021/143 IWEPS Demobel 1992-2020, XY-ccordinaten 2021_143_01  
  2021/144 Katholieke Universiteit Leuven SILC 2021_144_04 2021_144_03
  2021/146 Université catholique de Louvain Demobel, IPCAL, Census 1996-2027 2021_146_04 2021_146_03
  2021/148 Nationale Bank van België (NBB) Demobel, Census, SILC, HBS, IPCAL en Belcotax vanaf referentiejaar 2009 2021_148_04 2021_148_03
  2021/149 BIPT Demobel 2021-2030 2021_149_04 2021_149_03
  2021/151 Belgisch Federaal Planbureau Census 2011 (uitbreiding 2017/027) 2021_151_01 2021_151_03
  2021/152 KUL Koppeling IPCAL Demobel (uitbreiding en verlenging contract 2020/088) 2021_152_01 2021_152_03
  2022/001 FGTB Labour Force Survey 2020 2022_001_04  
  2022/005 UCL - CIRTES Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2021  (extension de contrat 2020/003) 2022_005_01 2022_005_03
  2022/006 AVIQ - Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, duHandicap et des Familles Demobel 2021 2022_006_04 2022_006_03
  2022/011 NMBS Varying cell size grid 2022_011_04  
  2022/012 LISER DBRIS 2022_012_01  
  2022/016 Université Saint-Louis HBS (uitbreiding contract 2018/027) 2022_016_01 2022_016_03
  2022/017 Université Saint-Louis Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) - Enquête sur le budget des ménages (HBS)  - Enquête sur les forces de travail (LFS) (BEAMM deel 1) 2022_017_04 2022_017_03
  2022/018 FOD Mobiliteit Demobel - DIV 2020 t/m 2029 2022_018_04  
  2022/025 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Demobel 2021 t/m 2030 (verlenging 2021/149) 2022_025_01 2022_025_03
  2022/027 Barcelona Institute for Global Health Koppeling overlijdens (1992 t/m 2025), geboorten (1998 t/m 2025) en ongevallen (2005 t/m 2025) 2022_027_04 2022_027_03
  2022/028 SPF Emploi , Travail et Concertation sociale Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2021- 2025 2022_028_04 2022_028_03
  2022/029 SPF Emploi , Travail et Concertation sociale Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2021 t/m 2025 2022_029_04 2022_029_03
  2022/031 POM West-Vlaanderen BTW-plichtige ondernemingen en faillissementen 2008 t/m 2022 2022_031_04  
  2022/033 ULB HBS 2022_033_04 2022_033_03
  2022/035 FOD Financiën - Studiedienst NACE-codes 2022_035_04  
  2022/037 Agence Wallone pour la Sécurité Routière (AWSR) Données d'étude codées relatives aux accidents corporels de la circulation de 1991 à 2025 (avec tués et blessés) (verlenging en uitbreiding contract 2017/014) 2022_037_04 2022_037_03
  2022/038 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) 1999-2020 2022_038_01 2022_038_03
  2022/039 The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) EU-SILC at the detailed 2-digit NACE level 2004-2020 2022_039_04 2022_039_03
  2022/040 Nationale Bank van België (NBB) Structural Business Statistics 2022_040_01 2022_040_03
  2022/042 IBSA Couplage données IPCAL (SPF Finance) 2011 à 2025 à Demobel 2022_042_01 2022_042_03
  2022/043 University of London Time Use Survey 1999, 2005 et 2013 2022_043_04 2022_043_03
  2022/044 VUB - Interface Demography Bevolking: sterftes 2021 t/m 2025 (uitbreiding 2016/017) 2022_044_04 2022_044_03
  2022/045 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012 - 2020 (uitbreiding contract 2018/054) 2022_045_01 2022_045_03
  2022/046 IWEPS Enquête sur les forces de travail (LFS) 2006 - 2030 2022_046_01 2022_046_03
  2022/048 Vias institute Ongevallendata 2009 t/m 2025 (uitbreiding 2015/020 en 2020/076) 2022_048_04 2022_048_03
  2022/049 Centre d'Etudes en Habitat Durable (CEHD) Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2021 à 2030 2022_049_04 2022_049_03
  2022/050 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de Arbeidskrachten 2017 t/m 2021 (uitbreiding 2018/064) 2022_050_01 2022_050_03
  2022/052 ULB Demobel 2010 - 2021 (extension 2017/44 et 2021/136) 2022_052_01 2022_052_03
  2022/053 VL - Agentschap Zorg en Gezondheid Demobel 2021 t/m 2025 2022_053_01  
  2022/054 FOD Economie - AD Energie (E2) NACE-codes 2022_054_01  
  2022/055 VUB - Interface Demography Doodsoorzaken (uitbreiding 2019/044) 2022_055_01 2022_055_03
  2022/056 Nationale Bank van België (NBB) DBRIS vanaf 2018 2022_056_01 2022_056_03
  2022/057 Nationale Bank van België (NBB) Prodcom vanaf 2017 2022_057_01 2022_057_03
  2022/062 VSA Demobel 2022 2022_062_01 2022_062_03
  2022/063 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2004-2018, Demobel, Census 20101, 2011, IPCAL 2005-2017, Leeflonen 2022_063_04 2022_063_03
  2022/064 KUL Enquête naar de Arbeidskrachten 2015-2021 2022_064_04 2022_064_03
  2022/065 NMBS Voertuigen per gemeente 2022_065_01  
  2022/067 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018-2022 2022_067_04 2022_067_03
  2022/069 IWEPS l’Enquête Gender-Based Violence 2021-22 2022_069_01 2022_069_03
  2022/070 IWEPS Demobel 2022 2022_070_01 2022_070_03
  2022/076 Eerstelijnszones Antwerpen Demobel (100 jarigen) 2022_076_01  
  2022/077 Belgisch Federaal Planbureau Ondernemingsgegevens DBRIS 2022_077_01 2022_077_03
  2022/083 Centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek - Thomas More Hogeschool SILC 2018-2022 (ism Uantwerpen, zie aanvraag 2022/067) 2022_083_04 2022_083_03
  2022/084 Belgisch Federaal Planbureau Ondernemingsgegevens DBRIS 2022_084_01 2022_084_03
  2022/085 SPF Sécurité Social Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2021 à 2030 2022_085_04 2022_085_03
  2022/088 VL - Departement financiën en begroting IPCAL gegevens FOD Financiën (uitbreiding 2018/003) 2022_088_01 2022_088_03
  2022/089 KCE Enquête sur les revenus et les conditions de vie - SILC (2018 à 2021) 2022_089_04 2022_089_03
  2022/091 Brussel Mobiliteit Donnée du parc de véhicules (SPF Mobilité), Données Belcotax  SPF Finance, Demobel 2019 et Census 2011 2022_091_04 2022_091_03
  2022/093 IWEPS Données pseudonymisées des bulletins de naissances, couplées avec des données de Demobel et IPCAL 2010-2022 2022_093_01 2022_093_03
  2022/094 Onderzoek naar suïcidaliteit ANDERE - KU Leuven 2022_094_04 2022_094_03
  2022/095 ULB Enquête naar de arbeidskrachten 2021 (LFS) 2022_095_04 2022_095_03
  2022/096 VUB Enquête naar de arbeidskrachten 2021 (LFS) 2022_096_04 2022_096_03
  2022/097 Université Mons Enquête sur les forces de travail (LFS) 2021 2022_097_04 2022_097_03
  2022/098 Università Commerciale Luigi Bocconi Enquête sur les forces de travail (LFS) 1999-2021 (LFS) 2022_098_04 2022_098_03
  2022/099 Bruxelles Environnement Demobel (xy-coördinaten) 2022_099_04 2022_099_03
  2022/100 IWEPS Demobel 2022 (extention 2022/070) 2022_100_01 2022_100_03
  2022/101 Sciensano Demobel 2022-2031 2022_101_01  
  2022/103 Université Saint-Louis Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES)  - Enquête sur les forces de travail (LFS) - Enquête sur le budget des ménages (HBS) - Cernsus 1999-2020 2022_103_04 2022_103_03
  2022/104 FOD Financiën - Studiedienst Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2018 - 2020 2022_104_04 2022_104_03
  2022/105 Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeersongevallendata 2014 - 2022 2022_105_04 2022_105_03
  2022/108 Sciensano Bevolkingsgegevens: geboortes en doodsoorzaken 2013-2022 2022_108_04 2022_108_03
  2022/109 KU Leuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2021 2022_109_04 2022_109_03
  2022/110 Sciensano Bevolking per statistsiche sector 2011 - 2021 2022_110_04  
  2022/112 KU Leuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) 1999-2019 2022_112_04 2022_112_03
  2022/113 KUL - HIVA Enquête naar de Arbeidskrachten gekoppeld met bevolkingsgegevens, Censusgegevens en IPCAL gegevens van de FOD Financiën (uitbreiding 2020/119) 2022_113_01 2022_113_03
  2022/114 KU Leuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek Census, Demobel en IPCAL gekoppeld met administratieve gegevens van het Vlaams Agentschap Opgroeien, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Vlaamse sociale bescherming 2022_114_04 2022_114_03
  2022/115 SPW Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2021 à 2025 2022_115_04 2022_115_03
  2022/116 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Demobel (xy-coördinaten) 1992 t/m 2030 2022_116_01 2022_116_03
  2022/117 VUB DIV 2014-2021 2022_117_01  
  2022/120 FOD Financiën - Studiedienst NACE-codes 5 digits, 2018-2020 2022_120_01  
  2022/121 Université Saint-Louis Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) - Enquête sur le budget des ménages (HBS)  - Enquête sur les forces de travail (LFS) (extention contract 2022/017) 2022_121_01 2022_121_03
  2022/122 IWEPS Vastgoedprijzen 2022_122_01 2022_122_03
  2022/124 SPW Mobilité et Infrastructure Verkeersongevallendata 1998-2030 2022_124_04 2022_124_03
  2022/125 FOD Economie - AD Energie (E2) Mededeling van vertrouwelijke gegevens van PRODCOM binnen het Europees Statistisch Systeem 2022_125_04 2022_125_03
  2022/126 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (verlenging contract 2019/036) 2022_126_01 2022_126_03
  2022/127 Sciensano Overlijdens 2000-2019 2022_127_04 2022_127_03
  2022/128 Agir pour l’Enseignement (APE) EAK 2022_128_04  
  2022/137 Service du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) et Enquête sur les forces de travail (LFS) 2012 à 2027 2022_137_04 2022_137_03
  2022/138 FOD Mobiliteit en Vervoer NACE 2022_138_01  
  2022/139 Sciensano Tables de mortalité journalière 1992 - 2021 2022_139_04  
  2022/140 Université Saint Louis Enquête budget de ménages (HBS) 1999-2026 2022_140_04 2022_140_03
  2022/141 Belgisch Federaal Planbureau Enquête ICT- en internetgebruik bij ondernemingen en e-commerce (Uitbreiding 2021/133): 2020 - 2028 2022_141_01 2022_141_03
  2022/145 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Toerisme 2016 t/m 2025 2022_145_01 2022_145_03
  2022/147 KUL - VIVES Enquête ICT-gebruik van de ondernemingen (2013 - 2021) (uitbreiding 2021/066) 2022_147_01 2022_147_03
  2022/148 Actiris Jaarlijkse enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) 2015-2020 2022_148_04 2022_148_03
  2022/150 Bruxelles Mobilité Ongevallendata (uitbreiding 2021/026) 2022_150_04 2022_150_03
  2022/151 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Doodsoorzaken 2000-2019 2022_151_04  
  2022/157 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Populatie van Oekraïense vluchtelingen 2022_157_04 2022_157_03
  2022/159 UA-Department of Marketing, Faculty of Business and Economics, University of Antwerp Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2016-2020 2022_159_04 2022_159_03
  2022/161 Myria Demobel 2000-2021 2022_161_04  
  2023/001 IWEPS Données IPCAL du FPS Finance 2020-2029 2023_001_01 2023_001_03
  2023/003 IWEPS Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2004-2030 (Expansion 2021/145) 2023_003_01 2023_003_03
  2023/004 Federaal Planbureau Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2022-2027 (Uitbreiding 2019/108) 2023_004_04 2023_004_03
  2023/006 Universiteit Antwerpen Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2014-2016-2018-2020 2023_006_04 2023_006_03
  2023/007 Comprendre les différences entre les données issues des Bulletins de naissance et les données provenant du RN et R5 REGIONAAL - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) - Diensten van het Verenigd College (DVC) - Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad 2023_007_04  
  2023/010 Université Catholique de Louvain Enquête sur les forces de travail (LFS) 2008-2021 2023_010_04 2023_010_03
  2023/011 Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel Demobel 2011-2021, IPCAL-gegevens van de FOD Financiën 2011-2021 en Census 2011 2023_011_04 2023_011_03
  2023/012 KU Leuven – Centrum voor Sociologisch Onderzoek Demobel (Uitbreiding contract 2022/90) 2023_012_01 2023_012_03
  2023/014 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (uitbreiding contract 2022/126) 2023_014_01 2023_014_03
  2023/017 U. Gent Koppeling gegevens van de Enquête naar de Arbeidskrachten (LFS) aan FEDRIS, KSZ, Intego en IMA 2023_017_04 2023_017_03
  2023/018 VSA Bedrijvenregister DBRIS 2023_018_01 2023_018_03
  2023/019 VSA Geboorten 2023_019_01 2023_019_03
  2023/020 Université Catholique de Louvain Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2020-2027 (verlenging contract 2020/003 2023_020_01 2023_020_03
  2023/021 Universiteit Antwerpen Census 2011 (uitbreiding contract 2018/22) 2023_021_04 2023_021_03
  2023/022 Universiteit Antwerpen - Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie Koppeling Demobel met gegevens uit de EPC-databank van VEKA (uitbreiding 2022/111) 2023_022_01 2023_022_03
  2023/023 Transport & Mobility Leuven Verkeersongevallen 2017-2021 2023_023_04 2023_023_03
  2023/024 VL - Departement financiën en begroting Koppeling van IPCAL-gegevens FOD Financiën met Demobel (Uitbreiding 2021/114) 2023_024_01 2023_024_03
  2023/029 VIAS Gegevens van het voertuigpark (FOD Mobiliteit) met NACE-code 2023_029_01  
  2023/030 VIAS Ongevallen (uitbreiding contract 2020/076) 2023_030_01 2023_030_03
  2023/031 KU Leuven Koppeling Demobel en Census 2017 2023_031_04  
  2023/032 SA AQUAWAL Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2022-2027 2023_032_01  
  2023/034 University of Liverpool Doodsoorzaken 2012-2020 2023_034_01  
  2023/035 KU Leuven Koppeling Demobel met IPCAL-gegevens van de FOD Financiën (Uitbreiding 2022/090) 2023_035_01 2023_035_03
  2023/039 Federaal Planbureau Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 1999-2022 2023_039_04 2023_039_03
  2023/041 Colruyt Diversiteit bevolking per statistische sector 2023_041_04  
  2023/045 UCL Gegevens van de Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2020 gekoppeld aan bevolkingsgegevens uit Demobel en Gegevens van het voertuigpark (FOD Mobiliteit) 2023_045_04 2023_045_03
  2023/046 Belgisch Federaal Planbureau Bevolkingsgegevens uit Demobel 1992-2028 2023_046_04 2023_046_03
  2023/050 Université Libre de Bruxelles Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2022 2023_050_04 2023_050_03
  2023/052 Ugent Ongevallen 2018-2020 2023_052_04 2023_052_03
  2023/054 Kankerregister (BCR) Demobel 2001-2022 2023_054_01  
  2023/055 Université Saint Louis IPCAL gegevens FOD Financiën inkomens 2019-2020 (uitbreiding contract 2020/102) 2023_055_01 2023_055_03
  2023/057 VUB Demobel 2011/2021, Census 2011, IPCAL 2023_057_04 2023_057_03
  2023/061 KU Leuven Enquête Arbeidskrachten 2022 (uitbreiding contract 2022/064) 2023_061_01 2023_061_03
  2023/062 Relatiegeschiedenissen en migrantenpopulaties in België ANDERE - UAntwerpen 2023_062_04 2023_062_03
  2023/064 Universiteit Antwerpen HBS 2014-2016-2018 2023_064_04 2023_064_03
  2023/066 Service public de programmation Politique scientifique (Belspo) Echantillon pour l’exécution du projet « Statistiques Innovation et R&D Eurostat » 2023_066_04 2023_066_03
  2023/067 Plan de Relance de la Wallonie : Reporting des marchés publics attribués REGIONAAL - Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 2023_067_01 2023_067_03
  2023/069 KUL - HIVA SILC 2019-2022 (uitbreiding 2020/119) 2023_069_01 2023_069_03
  2023/070 IBSA Geboorten 1992-2033 2023_070_01 2023_070_03
  2023/071 Université catholique de Louvain Geboorten: identificatie ouders (Causineq, uitbreiding contract 2022/132) 2023_071_01 2023_071_03
  2023/072 Bruxelles Mobilité Koppeling DIV-gegevens 2019 aan sociodemografische gegevens van Demobel, Belcotax en Census (uitbreiding contract 2022/091) 2023_072_01 2023_072_03
  2023/074 Brussel Mobiliteit SILC 2019-2022 2023_074_04 2023_074_03
  2023/075 OECD Labour Force Survey 2021-2022 2023_075_04 2023_075_03
  2023/077 Universiteit Antwerpen - Centrum voor Sociaal Beleid EAK 2019-2024, Demobel 2003-2023 2023_077_04 2023_077_03
  2023/079 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de reizen (vanaf 2015) 2023_075_01 2023_075_03
  2023/080 Vrije Universiteit Brussel Databank Hoger Onderwijs, MyRent, Demobel 2023_080_04 2023_080_03
  2023/081 Myria Demobel 2000-2021 (verlenging contract 2022/161) 2023_081_01  
  2023/082 IBSA BTW-gegevens FOD Financiën 2023_082_01 2023_082_03
  2023/086 ULB HBS 2016 2023_086_01 2023_086_03
  2023/087 The role of housing conditions on food expenditure ANDERE - UAntwerpen - Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - Department Marketing 2023_087_01 2023_087_03
  2023/088 KUL - HIVA SILC 2010-2022 2023_088_04 2023_088_03
  2023/090 OECD Component 6 Emergency economic and fiscal measures 2023_090_04 2023_090_03
  2023/093 IWEPS Données IPCAL SPF Finance et DEMOBEL 2023_093_01 2023_093_03
  2023/095 Universiteit Antwerpen - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 2016 t/m 2022 2023_095_04 2023_095_03
  2023/096 KU Leuven IPCAL 2020-2023 (verlenging en uitbreiding contract 2019/051) 2023_096_01 2023_096_03
  2023/097 Les pratiques de mobilité touristique des Belges dans un contexte de changement  climatique ANDERE - ULB 2023_097_04 2023_097_03
  2023/099 OECD DBRIS 2011-2021 2023_099_04 2023_099_03
  2023/104 KUL - HIVA VAR 2023_104_01 2023_104_03
  2023/110 KUL - HIVA ORD 2023_110_04 2023_110_03
  2023/112 Modelling earnings and income dynamics in Belgium to identify vulnerable subpopulations by examining drivers and trends in earnings and income volatility of individuals and households. ANDERE - UAntwerpen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) 2023_112_04 2023_112_03
  2023/114 The impact of Covid-19 on heterogeneous households and businesses, and implied optimal policies ANDERE - ULB - Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management - European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) 2023_114_04 2023_114_03
  2023/115 Carbon footprint of Belgian household: a consumption-based approach ANDERE - ULB 2023_115_01 2023_115_03
  2023/117 Université de Namur EAK 1999-2025 2023_117_04 2023_117_03
  2023/118 ULB Huishoudbudgetenquête (HBS) 2012-2022 2023_118_04 2023_118_03
  2023/122 Beleidsonderzoek met betrekking tot de belastingen die de Vlaamse Belastingdienst in eigen beheer heeft. REGIONAAL - Administratieve diensten van de Vlaamse overheid - Beleidsdomein Financiën en Begroting - Departement Financiën en Begroting (DFB) 2023_122_01 2023_122_03
  2023/124 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2023_124_01 2023_124_03
  2023/125 SPRB ‐ Bruxelles Economie Emploi NACE-codes 2023_125_04  
  2023/126 FOD Mobiliteit Reisonderzoek 2012- 2023_126_04 2023_126_03
  2023/128 Agence Bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise (ABAE) Demobel 2023_128_04  
  2023/129 Université Catholique de Louvain Enquête Arbeidskrachten 2020-2022, SILC 2022 2023_129_04 2023_129_03
  2023/131 Université Libre de Bruxelles Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2022 (uitbreiding contract 2023/050) 2023_131_01 2023_131_03
  2023/132 Federaal Planbureau SES 2011-2022 2023_132_01 2023_132_03
  2023/133 Federaal Planbureau SES 2011-2026 2023_133_04 2023_133_03
  2023/136 The impact of COVID-19 on heterogeneous households and businesses, and implied policies ANDERE - ULB 2023_136_04 2023_136_03
  2023/137 Marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale REGIONAAL - view.brussels 2023_137_04 2023_137_03
  2023/143 Validering van de gerealiseerde steekproef van het TSS panel ANDERE - The Social Study 2023_143_04 2023_143_03
  2023/146 SILC 2004-2027 REGIONAAL - perspective.brussels - Brussels Instituut voor Statistiek & Analyse (BISA) 2023_146_01 2023_146_03
  2023/149 Analyses des vagues de chaleur et la modélisation des risques de mortalité par apprentissage machine ANDERE - UCLouvain 2023_149_04 2023_149_03
  2023/150 Classificatie in NACE codes aan de hand van de websites van de bedrijven ANDERE - KU Leuven 2023_150_04  
  2024/001 Monitoring en analyse van de arbeidsmarkt en het  arbeidsmarktbeleid REGIONAAL - Administratieve diensten van de Vlaamse overheid - Beleidsdomein Werk en Sociale Economie- Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) 2024_001_04 2024_001_03
  2024/003 Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-Capital ANDERE - ULB - Institute Management De l'Environnement Et D Aménagement Du Territoire (IGEAT) 2024_003_04 2024_003_03
  2024/004 Baromètre sur l’inclusion numérique ANDERE - UCLouvain 2024_004_01 2024_004_03
  2024/005 Wage-Price Spirals: Evidence from Belgium ANDERE - ULB - Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management - European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) 2024_005_04 2024_005_03
  2024/010 Digitalization and international competitiveness: a crosscountry exploration of the relation between firm-level ICT use, productivity and export? ANDERE - UHasselt 2024_010_04 2024_010_03
  2024/011 De lage middenklasse in België: actualisering en opvolging ANDERE - KU Leuven - Groep Humane Wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSo) 2024_011_04 2024_011_03
  2024/012 Onderzoek naar de arbeidsdeelname van vrouwen van vreemde origine ANDERE - KU Leuven 2024_012_04 2024_012_03
  2024/014 Bloedonderzoek PFAS bevolking omgeving Zwijndrecht ANDERE - KU Leuven/UHasselt - Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics (I-BioStat) 2024_014_04 2024_014_03
  2024/017 Analyse van de gegevens uit de Eurostat-enquête over gendergerelateerd geweld ANDERE - Hogeschool UCLL 2024_017_04 2024_017_03
  2024/019 Budgettaire en verdelingsimpact van beleidsalternatieven van Vlaamse beleidsmaatregelen ANDERE - KU Leuven - Groep Humane Wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSo) 2024_019_04 2024_019_03
  2024/021 De ontwikkeling, productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle openbare statistieken REGIONAAL - Administratieve diensten van de Vlaamse overheid - Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Afdeling Kanselarij - Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 2024_021_04 2024_021_03
  2024/028 Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en het gebruik van een alternatieve armoedelijn ANDERE - Thomas More-hogeschool - Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn (CEBUD) 2024_028_01 2024_028_03
  2024/032 Développement du modèle de micro-simulation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques FANTASI et du modèle de micro-simulation de l'impôt sur les bénéfices BEAMM ANDERE - UCLouvain - Saint-Louis Bruxelles - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication - Centre de Recherche en Economie (CEREC) - Center for Applied Public Economics (CAPE) 2024_032_01 2024_032_03
  2024/034 MCC Collaborative Research Network FEDERAAL - Sciensano 2024_034_01  
  2024/035 MCC Collaborative Research Network ANDERE - VUB 2024_035_01  
  2024/039 Maken van studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties FEDERAAL - Federaal Planbureau (FPB) 2024_039_01  
  2024/043 Armoedebestrijding (Re-InVEST.be-project) ANDERE - KU Leuven - Groep Humane Wetenschappen - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) 2024_043_01 2024_043_03
  2024/047 Monitoring en analyse van de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid FEDERAAL - Nationale Bank van België (NBB) 2024_047_04 2024_047_03
  2024/048 Représentativité des résultats de l’enquête EU-SILC pour la Région de Bruxelles-Capitale (avec coordonnées cartographiques et secteur statistique) REGIONAAL - perspective.brussels - Brussels Instituut voor Statistiek & Analyse (BISA) 2024_048_01 2024_048_03
  2024/051 Geographic inequalities in income mobility across OECD countries: evidence from administrative income data INTERNATIONAAL - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 2024_051_04 2024_051_03
  2024/054 Réalisation de perspectives démographiques pour la Belgique, les régions et les arrondissements FEDERAAL - Federaal Planbureau (FPB) 2024_054_01 2024_054_03
  2024/055 profiling van grote ondernemingsgroepen REGIONAAL - perspective.brussels - Brussels Instituut voor Statistiek & Analyse (BISA) 2024_055_01 2024_055_03
  2024/056 Ontwikkeling van een bijkomende beleid responsieve en crisisbestendige armoedeindicator ANDERE - UAntwerpen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) 2024_056_01 2024_056_03
  2024/057 L’analyse de la compétitivité des centres-villes wallons pour dégager des pistes d’actions en vue d’améliorer la santé commerciale REGIONAAL - Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 2024_057_01 2024_057_03
  2024/058 Onderzoek naar de sociale impact van mobiliteitsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGIONAAL - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) - Brussel Mobiliteit 2024_058_01 2024_058_03
  2024/059 Analyse (“profilering”) van multinationale groepen REGIONAAL - Administratieve diensten van de Vlaamse overheid - Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Afdeling Kanselarij - Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) 2024_059_01 2024_059_03
  2024/065 Produire de nouvelles statistiques détaillées au niveau régional, à partir de la base de données de l’enquête européenne sur les violences basées sur le genre réalisée REGIONAAL - perspective.brussels - Brussels Instituut voor Statistiek & Analyse (BISA) 2024_065_01 2024_065_03
  2024/070 DYNAM – Transities op de arbeidsmarkt en dynamiek van loopbanen ANDERE - KU Leuven - Groep Humane Wetenschappen - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) 2024_070_01 2024_070_03

  Andere statistische autoriteiten

  De statistiekdiensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien ook niet-anonieme informatie ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering in de data-uitwisseling. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om hun wettelijk mandaat, om statistieken op te maken, uit te voeren.

  Privacy gegarandeerd

  Statbel verzamelt informatie enkel voor statistische en wetenschappelijke doelen, bewaakt het statistisch geheim en doet er organisatorisch alles aan om de informatie maximaal te beschermen. Zo is privacy van burgers gegarandeerd.

  Tegelijk moeten statistieken correct en efficiënt kunnen worden opgemaakt. Daarom zijn een aantal rechten, die u hebt om te waken over uw privacy, niet van toepassing.

  • U kan de informatie die verzameld werd via enquêtes enkel inkijken, wijzigen of wissen zolang de dataverzamelingsfase nog niet is afgesloten. Nadien worden de bestanden (pseudo)anoniem gemaakt en worden de statistieken opgemaakt en gepubliceerd.
  • De administratieve gegevens die Statbel inzamelt via databanken, worden onmiddellijk (pseudo)anoniem gemaakt. Enkel als uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn, is Statbel bereid om inzage te geven tot administratieve gegevens.
  • Statbel is bereid om burgers te informeren over het soort administratieve gegevens waarover ze beschikt. Statbel zal de burger ook informeren over de leverancier van administratieve gegevens waar hij zijn rechten kan laten gelden. Foutieve gegevens worden immers best aan de bron gecorrigeerd. Uiteraard zal Statbel nadien gebruik maken van de gecorrigeerde gegevens.
  • U kan Statbel niet verzoeken om de administratieve gegevens te wissen. U kan Statbel ook geen beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve en enquêtegegevens te gebruiken. Enkel op die manier kan Statbel correcte en stabiele statistieken opmaken voor de volledige bevolking.
  • U kan Statbel niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie, aangezien Statbel gebonden is aan het statistisch geheim.

  Klacht of verdere vragen over uw privacy

  Als u denkt dat informatie, die Statbel om statistische reden heeft ingezameld, toch gebruikt werd voor andere doelen, dan kan u een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Statbel: statbel.dpo@economie.fgov.be.

  U kan ook een klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op: 0800 120 33 of statbel@economie.fgov.be