Privacy / GDPR

Table of Contents

  Over Statbel

  Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België.  Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Philippe Mauroy, de directeur-generaal a.i. van Statbel.

  Op werkdagen kan u Statbel bereiken:

  Databanken waar het kan

  Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.

  Dit is een overzicht van de administratieve databanken die Statbel gebruikt:

  Informatie over het beroep van burgers bekomen via de volgende administraties / organisaties:

  De gegevens uit administratieve databanken worden voor verschillende doelen gebruikt.

  • Statbel maakt er zijn statistieken mee op door de verschillende databanken met mekaar te koppelen.
  • Statbel trekt steekproeven uit de databanken, voor enquêtes bij burgers en ondernemingen.
  • Statbel voegt informatie uit databanken toe aan uitgevoerde enquêtes. Zo kan Statbel de vragenlijsten korter maken, en de last om enquêtes te beantwoorden verminderen bij zowel de bevolking als de ondernemingen.
  • Statbel verhoogt de kwaliteit van zijn statistieken door de informatie uit administratieve databanken ook op te nemen in statistische modellen. Die modellen worden gebruikt om steekproeven te trekken, of om resultaten die op steekproeven gebaseerd zijn, te kalibreren.

  Statbel is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de administratieve gegevens die zij ontvangt en mag in het kader van het statistisch geheim de leveranciers ook niet op de hoogte brengen van eventuele onjuistheden

  Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim

  Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.

  Anonieme statistieken

  Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.

  Gedeelde data

  Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord in een enquête. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook  bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.

  Reference Partner Project Contract Advies DPO
  2018/01 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur 2018_01_04 2018_01_03
  2018/02 Sciensano,  UCL & U. Hasselt NAMED (Nature impact on mental health distribution) 2018_02_04 2018_02_03
  2018/03 VL - Departement financiën en begroting Beleidsanalyse en simulatie 2018_03_04 2018_03_03
  2018/04 ULB RESIBRU 2018_04_04 2018_04_03
  2018/05 IWEPS Nace 2018_05_01  
  2018/06 U. Hasselt Ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd informatiesysteem over de residentiële renovatiemarkt en de evolutie van het woningenpark 2018_06_04  
  2018/08 FOD Waso Indicateurs sur l'emploi - SILC 2016 et SILC 2017 2018_08_04 2018_08_03
  2018/09 SPW Mise à jour des Cartes des Risques d'Inondations 2018_09_04 2018_09_03
  2018/14 Sciensano HEASP - ehealth 2018_14_04 2018_14_03
  2018/16 IBSA Kadercontract bevolkig, LFS, HBS, IPCAL, SILC (Uirbreiding 2011/31c) 2018_16_04  
  2018/19 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018_19_04 2018_19_03
  2018/22 UA - Centrum Longitudinaal & Levensloop Onderzoek Demografie 2018_22_04  
  2018/24 UCL - CREAT Bouwvergunningen 2018_24_04 2018_24_03
  2018/25 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2008 - 2015 + ad hoc 2008 en 2014 2018_25_04  
  2018/26 ULB - CEESE Census 2011 (uitbreiding 2017/42) 2018_26_04  
  2018/27 Université Saint-Louis Enquête budget de ménages (HBS) 2010, 2012, 2014 en 2016 2018_27_04 2018_27_03
  2018/30 Centre d'Etudes en Habitat durable (CEHD) Census 2011 2018_30_04 2018_30_03
  2018/31 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 en 2018 2018_31_04 2018_31_03
  2018/37 KCE Silc enquêtes 2008, 2012, 2013 en 2016 2018_37_04 2018_37_03
  2018/38 FOD Waso Onderwijsvariabele Census 2011 2018_38_04 2018_38_03
  2018/39 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Openbare aanbestedingen 2018_39_04  
  2018/40 KUL Uitbreiding 2017/38 - census 2011 2018_40_01 2018_40_03
  2018/41 Sciensano WEBPILOT (advies met beperkte aanvraag voor commissie). Zie aanvraag 2019_07 voor de volledige aanvraag.   2018_41_03
  2018/42 IBSA Toerisme 2018_42_01 2018_42_03
  2018/43 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Toerisme 2018_43_01 2018_43_03
  2018/44 Vlaamse Statitische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2017 2018_44_01 2018_44_03
  2018/45 VUB - TOR Verlenging 2013/29a + extra variabele 2018_45_01 2018_45_03
  2018/46 Belgisch Federaal Planbureau Rijksregister: migraties 2017, bevolking 2018 2018_46_01 2018_46_03
  2018/47 Centraal Bureau voor de Statitiek Binnenscheepvaart 2018_47_04  
  2018/49 ULB-IGEAT Uitbreiding 2018/04 2018_49_01 2018_49_03
  2018/50 Communauté germanophone Collaboration LFS 2018_50_04  
  2018/52 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018_52_01 2018_52_03
  2018/53 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) NACE 2018_53_01 2018_53_03
  2018/54 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2018_54_04 2018_54_03
  2018/55 Sciensano HIS 2018 koppeling Census 2018_55_04 2018_55_03
  2018/56 IWEPS Toerisme 2018_56_01 2018_56_03
  2018/57 ULB-METICES Census 2011 koppelen met KSZ 2018_57_04 2018_57_03
  2018/58 ULB-CEESE Extra gegevens Census over eigenaars woning (2017/42) 2018_58_01 2018_58_03
  2018/59 SPW - Direction des Cours d’Eau non navigables Uitbreiding 2018/9 2018_59_01 2018_59_03
  2018/60 Bruxelles Environement (voorheen IBGE) Uitbreiding finaliteit 2017/1 (#bewoners per adres) 2018_60_01 2018_60_03
  2018/61 UCL -  CREAT Population 2018_61_04 2018_61_03
  2018/62 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën (uitbreiding 2018/3) 2018_62_01 2018_62_03
  2018/63 UCL Project Causineq: IPCAL données SPF Finance (extension 2016/23) 2018_63_01 2018_63_03
  2018/64 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2014/15) 2018_64_04 2018_64_03
  2018/65 ULB - IGEAT Enquête budget de ménages (HBS) 2018_65_04 2018_65_03
  2018/66 U. Gent Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2015/1) 2018_66_01 2018_66_03
  2018/67 VUB Census 2001 - 2011 (integratie 2014/37 en 2016/17) 2018_67_01 2018_67_03
  2018/68 University of Oxford Time Use Survey 2018_68_04  
  2018/69 Nationale Bank van België (NBB) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) vanaf 2010 2018_69_01 2018_69_03
  2019/02 POD Maatschappelijke Integratie Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_02_04 2019_02_03
  2019/03 ULB - Ecole de Santé Publique Bevolking 2010 t/m 2016 2019_03_04 2019_03_03
  2019/04 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2004 (verlenging 2009/08) 2019_04_01 2019_04_03
  2019/05 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2009 t/m 2012 (verlenging 2013/02) 2019_05_01 2019_05_03
  2019/06 Sciensano bevolking (geboorte en sterfte) 2013 t/m 2019 (verlenging 2015/43) 2019_06_01 2019_06_03
  2019/07 Sciensano WEBPILOT: Koppeling Gezondheidsenquête met bevolking en Census 2011 gegevens. 2019_07_04 2019_07_03
  2019/08 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) 2019_08_04 2019_08_03
  2019/09 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2003- 2019_09_01 2019_09_03
  2019/11 Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) Enquêtes agricoles 2019_11_04 2019_11_03
  2019/12 FOD Waso Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 t/m 2020 2019_12_04 NL - FR
  2019/13 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 t/m 2020 2019_13_04 NL - FR
  2019/15 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën 2019_15_04 2019_15_03
  2019/17 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Census 2019_17_01 2019_17_03
  2019/18 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking (huishoudens) 2019_18_01 2019_18_03
  2019/20 IBSA Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_20_01 2019_20_03
  2019/21 IBSA Enquête sur le budget des ménages (HBS) 2019_21_01 2019_21_03
  2019/22 ULB-IGEAT Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_22_04 2019_22_03
  2019/23 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Monitoring des marchés publics (verlenging 2018/39) 2019_23_04 2019_23_03
  2019/24 IBSA Données entreprise DBRIS 2019_24_01 2019_24_03
  2019/26 IBSA Données entreprise: Migrations et survie des entreprises 2019_26_01 2019_26_03
  2019/27 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Données entreprise DBRIS: Enquête sur les financement des PME 2020. 2019_27_01 2019_27_03
  2019/28 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 2019_28_04 2019_28_03
  2019/30 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Huwelijken 2019_30_01 2019_30_03
  2019/31 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Echtscheidingen 2019_31_01 2019_31_03
  2019/33 ULB-DULBEA SES-SBS-RR 2019_33_04 2019_33_03
  2019/34 IWEPS Données entreprise DBRIS: Migrations et survie des entreprises 2019_34_01 2019_34_03
  2019/35 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (uitbreiding 2018/54 en 2019/08) 2019_35_01 2019_35_03
  2019/36 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_36_01 2019_36_03
  2019/37 Accueil Champêtre en Wallonie Enquêtes agricoles de 2010 et 2016 2019_37_04 2019_37_03
  2019/38 Vienna University of Economics and Business Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2017 2019_38_04  
  2019/39 IBSA Toerisme (extension 2018/42) 2019_39_01 2019_39_03
  2019/40 Bruxelles Environnement Codes NACE Région Bruxelles-capitale    
  2019/41 Sciensano Koppeling gegevens doodsoorzaken met de Gezondheidsenquëte (HIS) 2019_41_04 2019_41_03
  2019/43 KUL - Geografie en toerisme Bevolking gekoppeld met Census 2019_43_04 2019_43_03
  2019/44 VUB (Surkyn) Bevolking: Doodsoorzaken 2019_44_04 2019_44_03
  2019/45 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2018 2019_45_01 2019_45_03
  2019/46 ULB - Ecole de Santé Publique 2019/03 (extra variabelen) 2019_46_01 2019_46_03
  2019/47 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 2019_47_01 2019_47_03
  2019/48 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 2019_48_01 2019_48_03
  2019/49 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking 2017-2021 2019_49_01 2019_49_03
  2019/50 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën (project voor VL FIN&BEG)    
  2019/51 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën 2019_51_04 2019_51_03
  2019/53 IWEPS NACE - secteur numérique en Wallonie 2019_53_01  
  2019/54 FOD Volksgezondheid Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_54_04 2019_54_03
  2019/55 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Census: Onderwijsgegevens 2019_55_04 2019_55_03
  2019/56 ULB-CEESE Census: logements (extension 2017/42 et 2018/58) 2019_56_01 2019_56_03
  2019/58 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2012/15) 2019_58_01 2019_58_03
  2019/59 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2013/43) 2019_59_01 2019_59_03
  2019/60 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen van 2017 tem 2023 2019_60_01 2019_60_03
  2019/61 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_61_04 2019_61_03
  2019/63 Sciensano Bevolking: geboorten en sterftes (uitbreiding contracten 2015/43 en 2019/06) 2019_63_01 2019_63_03
  2019/66 UA - Center for research on Enverimental and Social Changes Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 (verlenging 2016/24) 2019_66_01 2019_66_03
  2019/67 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Adult Education Survey (AES) 2007-2011-2016-2021 2019_67_04 2019_67_03
  2019/68 IWEPS Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999- 2019_68_01 2019_68_03
  2019/69 IBSA Enquête sur les forces de travail (LFS) 1999-2023 2019_69_01 2019_69_03
  2019/71 SPW – Direction de l’Analyse économique agricole (DAEA) Enquêtes agricoles générales de 2016, 2020, 2023 et 2026 2019_71_04 2019_71_03
  2019/72 SPW - Département de la Géomatique XY-coördinaten 2019_72_04 2019_72_03
  2019/73 VL - Departement Landbouw en Visserij Landbouwenquêtes 1980 tm 2023 2019_73_04 2019_73_03
  2019/74 UCL- Institut Iacchos Revenu du ménage basé sur l'IPCAL en déciles (extension 2016/23 et 2017/10) 2019_74_01 2019_74_03
  2019/75 Belgisch Federaal Planbureau Jaarlijkse enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld met gegevens van de RSZ (2011 - 2017) 2019_75_01 2019_75_03
  2019/76 KUL - Steunpunt werk Onderwijsvariabelen Census 2019_76_04 2019_76_03
  2019/77 Belgisch Federaal Planbureau Bevolking: saantallen en bewegingen 2019 - 2025 (verlenging 2013/17B) 2019_77_01 2019_77_03
  2019/78 Belgisch Federaal Planbureau IPCAL-gegevens FOD Financiën 2019_78_04 2019_78_03
  2019/79 SPW DBRIS 2019_79_04 2019_79_03
  2019/80 VUB - Interface Demography Bevolking: doodsoorzaken gekoppeld met Census (uitbreiding 2014/37) 2019_80_04 2019_80_03
  2019/81 FOD Economie - AD Economische Analyses en Internationale Economie (E4) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_81_04 2019_81_03
  2019/84 KUL-CESO Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019_84_04 2019_84_03
  2019/86 U. Gent - Vakgroep Sociologie Toevoegen afstamming aan de koppeling van Census 2011 met Rijksregister en IPCAL (Uitbreiding 2016/21) 2019_86_01 2019_86_03
  2019/90 IBSA Population liée aux données IPCAL SPF Finance 2019_90_01 2019_90_03
  2019/94 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL-gegevens FOD Financiën 2005 - 2015 2019_94_01 2019_94_03
  2019/95 IBSA Données entreprise DBRIS 2019_95_01 2019_95_03
  2019/96 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) Bouwvergunningen 2019_96_04  
  2019/97 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) DBRIS gekoppeld met BTW gegevens FOD Financiën 2019-2024 2019_97_04 2019_97_03
  2019/98 IWEPS Census 2011 2019_98_01 2019_98_03
  2019/99 IBSA Données IPCAL 2017 - SPF Finance 2019_99_01 2019_99_03
  2019/100 Sciensano Waist-project: Koppeling Gezondheidsenquête met historiek van de woonplaats (uitbreiding 2018/02). 2019_100_01 2019_100_03
  2019/101 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019_101_04 2019_101_03
  2019/102 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding aanvraag 2019/94) 2019_102_01 2019_102_03
  2019/103 IWEPS Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2018 - 2020 2019_103_01 2019_103_03
  2019/104 KUL - Facuiteit Economie en Bedrijfswetenschappen Census 2001 en 2011 (uitbreiding 2017/38) 2019_104_01 2019_104_03
  2019/105 KUL - HIVA Enquête naar de Arbeidskrachten gekoppeld met bevolkingsgegevens, Censusgegevens en IPCAL gegevens van de FOD Financiën. 2019_105_04 2019_105_03
  2019/106 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Ondernemingsgegevens DBRIS: verhuisbewegingen en overlevingsgraden ondernemingen (2008 - 2025) 2019_106_01 2019_106_03
  2019/107 IBSA Population 2018: ascendance 2019_107_01 2019_107_03
  2019/108 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2016 - 2021 2019_108_01 2019_108_03
  2019/109 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)  en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) gekoppeld met fiscale gegevens van de FOD Financiën 2019_109_01 2019_109_03
  2019/110 IWEPS Population 2018: ascendance 2019_110_01 2019_110_03
  2020/001 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/013) 2020_001_01 2020_001_03
  2020/002 KUL - HIVA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 2020_002_04 2020_002_03
  2020/003 UCL - CIRTES Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2019 2020_003_04 2020_003_03
  2020/005 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2014-2016 en 2018 2020_005_04 2020_005_03
  2020/006 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Demobel 2018 2020_006_01 2020_006_03
  2020/007 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Census: Onderwijsgegevens 2020_007_04 2020_007_03
  2020/009 Belgisch Federaal Planbureau Demobel 2018 2020_009_01 2020_009_03
  2020/013 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2019 - 2023 2020_013_01 2020_013_03
  2020/014 FOD Volksgezondheid Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2019/54)   2020_014_03
  2020/017 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) 2020_017_01 2020_017_03
  2020/020 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/28) 2020_020_01 2020_020_03
  2020/022 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019-2023 2020_022_01 2020_022_03
  2020/023 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) (uitbreiding 2015/41) 2020_023_01 2020_023_03
  2020/025 KUL - HIVA Census: woning 2020_025_04 2020_025_03
  2020/026 Bruxelles Environnement - IBGE Census: logements (extention 2017/01) 2020_026_01 2020_026_03
  2020/029 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2023 2020_029_04 2020_029_03
  2020/030 U. Gent - Vakgroep Sociologie Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019 2020_030_04 2020_030_03
  2020/031 IWEPS Census 2011 (extention 2019/098)   2020_031_03
  2020/034 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2013-2017 (uitbreiding 2019/028) 2020_034_01 2020_034_03
  2020/035 Joint Research Centre (JRC) of the European Commission Enquête budget de ménages (HBS) 2016 2020_035_04 2020_035_03
  2020/036 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Gekoppelde gegevens van de Huurcontractendatabank (FOD Financiën), Demobel en DBRIS 2020_036_01 2020_036_03
  2020/037 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 - 2021 2020_037_01 2020_037_03
  2020/038 IWEPS Enquête sur les forces de travail (LFS) 2006 - 2020 2020_038_01 2020_038_03
  2020/041 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de meededeling van persoonsgegevens 2020_041_04  
  2020/042 IBSA Protocole-cadre relatif aux modalités de communication de données à caractère personnel 2020_042_04  
  2020/044 ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) Couplage Enquête sur le budget des ménages (HBS) 2016 et données fiscals IPCAL SPF Finance 2020_044_04 2020_044_03
  2020/045 IBSA Couplage Demobel et données fiscales IPCAL. 2020_045_01 2020_045_03
  2020/046 UCL Couplage Demobel 1992 - 2018, Census et  données fiscals IPCAL SPF Finance 2020_046_04 2020_046_03
  2020/048 Nationale Bank van België (NBB) IPCAL gegevens FOD Financiën 2020_048_01 2020_048_03
  2020/050 KUL - CESO Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_050_04 2020_050_03
  2020/051 FOD Sociale Zekerheid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_051_04 2020_051_03
  2020/052 Nationale Bank van België (NBB) TTP Household Finance and Consumption Survey 2020_052_04  
  2020/053 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012, 2014, 2016 en 2018 2020_053_04 2020_053_03
  2020/054 U. Gent - Vakgroep architectuur en stedenbouw Time Use Survey 2013 2020_054_04 2020_054_03
  2020/059 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (extension 2019/36) 2020_059_01 2020_059_03
  2020/061 Belgisch Federaal Planbureau Census 2011 (uitbreiding 2017/27)   2020_061_03
  2020/063 U.Liège Population 2020_063_04  
  2020/065 KUL - Centrum voor Economische Studiën Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 2020_065_04 2020_065_03
  2020/066 VUB - Interface Demography Population 2009-2020 en Bevolking: sterftes  (uitbreiding 2016/17)   2020_066_03
  2020/067 Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2020_067_04 2020_067_03_bis
  2020/068 IWEPS Bevolking: geboorten en sterftes 2020_068_01 2020_068_03
  2020/069 UCL - Centre de Recherche en Démographie Population 2009-2020 et décès (extantion 2016/23)   2020_069_03
  2020/070 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) Enquête sur les forces de travail (LFS) 2020_070_04 2020_070_03
  2020/072 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2013-2023 (uitbreiding 2019/028) 2020_072_01 2020_072_03
  2020/076 Vias institute Ongevallendata (Uitbreiding 2015/20) 2020_076_04 2020_076_03
  2020/085 Brussel Instituut voor Statistiek en Analyse Huurcontractendatabank 2017 t/m 2022 2020_085_01 2020_085_03
  2020/086 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ongevallendata (Verlenging 2015/44) 2020_086_01 2020_086_03
  2020/088 KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Koppeling IPCAL Demobel 2020_088_04 2020_088_03
  2020/090 Belgisch Federaal Planbureau Gegevens uit het National Group Register/European Group Register 2020_090_01 2020_090_03
  2020/092 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) RSZ-gegevens met het aantal werknemers per vestiging (referentiejaren 2018 t/m 2022) 2020_092_01 2020_092_03
  2020/093 KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Census 2001 en 2011 gekoppeld met IPCAL gegevens van de FOD Financiën (uitbreiding 2017/38) 2020_093_01 2020_093_03
  2020/095 Imperial College London Census 2011 2020_095_04 2020_095_03
  2020/097 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding 2019/51) 2020_097_01 2020_097_03
  2020/098 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding 2018/03) 2020_098_01 2020_098_03
  2020/100 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ongevallendata gekoppeld aan gegevens van het DIV (Uitbreiding 2015/44) 2020_100_04 2020_100_03
  2020/101 L'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) Données Accidents de la route couplées aux données DIV (extention 2017/14) 2020_101_04 2020_101_03
  2020/102 UCL - Centre for Apllied Public Economics (CAPE) IPCAL gegevens FOD Financiën 2020_102_04 2020_102_03
  2020/103 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Labour Force Survey (LFS) 2020_103_04 2020_103_03
  2020/106 VL - Departement financiën en begroting IPCAL gegevens FOD Financiën: bijkomende variabele: leeftijd (uitbreiding 2018/03a) 2020_106_01 2020_106_03
  2020/108 U. Hasselt - I-BioStat Doodsoorzaken - DEMOBEL - IPCAL 2020_108_04 2020_108_03
  2020/109 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Gegevens van de vacature-enquête 2020_109_04 2020_109_03
  2020/111 USL - Centre for Apllied Public Economics (CAPE) Labour Force Survey (LFS) 2020_111_04 2020_111_03
  2020/113 UA - Center for research on Enverimental and Social Changes Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) (Uitbreiding 2016/24) 2020_113_01 2020_113_03
  2020/115 UA - Centrum voor Sociaal Beleid Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2004-2018 2020_115_04 2020_115_03
  2020/116 IBSA Labour Force Survey (LFS) 2020_116_01 2020_116_03
  2020/119 KUL - HIVA SILC - Census - IPCAL 2020_119_04 2020_119_03
  2020/120 IWEPS Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2016 - 2020 2020_120_01 2020_120_03
  2020/121 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) Adult Education Survey (AES)  en Labour Force Survey (LFS) 2020_121_04 2020_121_03
  2020/123 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) en Enquête naar de structuur van de ondernemingen (SBS) voor de jaren 2002 tot en met 2019 2020_123_04 2020_123_03
  2020/129 VSA Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2019-2023 2020_129_01 2020_129_03
  2020/135 KUL - Research & Development Labour Force Survey (LFS) 2020_135_04 2020_135_03
  2020/137 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2013-2018 2020_137_01 2020_137_03
  2020/139 SPW - Emploi et Formation (FOREM) Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS) 2020_139_04 2020_139_03
  2020/144 SPW - Emploi et Formation (FOREM) Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999- 2020_144_04 2020_144_03
  2020/149 Centre d'Etudes en Habitat durable (CEHD)  Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (Extension 2017/41) 2020_149_01 2020_149_03
  2021/001 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Fiscale gegevens uit Belcotax (2016 - 2019) 2021_001_04 2021_001_03
  2021/002 U. Gent - Vakgroep Sociologie Census 2021_002_01 2021_002_03
  2021/003 ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) Des données de la Time Use Survey (TUS) 1999, 2005 et 2013 couplées à des données de l'enquête Labour Force Survey (LFS) de 2013 2021_003_04 2021_003_03
  2021/004 Sciensano Demobel 2021_004_04 2021_004_03
  2021/008 U.Liège Census - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën    
  2021/010 KUL Demobel - Onderwijs 2021_010_01  
  2021/011 BXL - Perspective Demobel 2021_011_01  
  2021/012 SPW - Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) Demobel 2021_012_04_ISSeP  
  2021/018 VL - Departement Landbouw en Visserij NACE-codes 2021_018_04 2021_018_03
  2021/020 Bruxelles Mobilité Demobel-DIV-BELCOTAX 2021_020_01  
  2021/025 Federal Institute for Population Research (GER-FIPS) Bevolking: Doodsoorzaken 2021_025_01  
  2021/038 Sciensano Census - Demobel - Doodsoorzaken 2021_038_01  
  2021/045 ULB Équipement des ménages et de la population en véhicules 2021_045_01  
  2021/046 ULB Décès par maladies cardiovasculaires par commune et à la population totale par commune 2021_046_01  
  2021/047 VITO Demobel 2021_047_01  
  2021/049 Belgisch Federaal Planbureau Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2021_049_04 2021_049_03
  2021/052 Nationale Bank van België (NBB) Gegevens van de personenbelasting (IPCAL) 2021_052_01 2021_052_03
  2021/054 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Onderwijsgegevens (Belgische variabele) 2021_054_04 2021_054_03
  2021/058 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Huishoudenssamenstelling volgens de nieuwe huishoudenstypologie voor de stock 2016 2021_058_01 2021_058_03
  2021/061 VUB - Interface Demography Etnische samenstelling van de bevolking 2021_061_01  
  2021/065 Nationale Bank van België (NBB) Toerisme: overnachtingen per arrondissement en doel reis 2021_065_01 2021_065_03
  2021/069 Colruyt Diversiteit bevolking per statistische sector 2021_069_01  
  2021/073 VUB Census - Demobel - IPCAL gegevens FOD Financiën 2021_073_04 2021_073_03
  2021/074 VL - Departement Werk en Sociale Economie Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2021 - 2025 2021_074_04 2021_074_03
  2021/075 Université de la Ruhr Household Budget Survey 2018 - 2020 2021_075_04 2021_075_03
  2021/079 ISSep Biomonitoring 2021_079_04  
  2021/080 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Onderwijsniveau 2021_080_01 2021_080_03
  2021/087 UA Enquête sur le budget des ménages (HBS) (2012, 2014, 2016, 2018 en 2020), uitbreiding contract 2021/030 2021_087_04 2021_087_03
  2021/094 KUL Données entreprise DBRIS 2020 2021_094_04 2021_094_03
  2021/097 ULB Données agrégées Demobel 2019 - 2020 2021_097_01  
  2021/099 VL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Labour Force Survey 2017- 2021 2021_099_04 2021_099_03
  2021/100 IWEPS Demobel 2021_100_04 2021_100_03
  2021/101 KUL - HIVA SILC - Census - IPCAL (uitbreiding 2020/119) 2021_101_04 2021_101_03
  2021/102 Observatoire de la Santé Province du Hainaut Demobel: Mortalité par âge, selon le sexe et la commune belge (2019-2029) 2021_102_01  
  2021/110 UCL Données agrégées Demobel - IPCAL 2021_110_01  
  2021/115 Sciensano Bevolkingsgegevens Demobel 2013 - 2019 (uitbreiding contract 2015/043) 2021_115_01 2021_115_03
  2021/129 IBSA Bevolkingsgegevens Demobel 1992 - 2030 2021_129_01 2021_129_03

  Andere statistische autoriteiten

  De statistiekdiensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien ook niet-anonieme informatie ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering in de data-uitwisseling. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om hun wettelijk mandaat, om statistieken op te maken, uit te voeren.

  Privacy gegarandeerd

  Statbel verzamelt informatie enkel voor statistische en wetenschappelijke doelen, bewaakt het statistisch geheim en doet er organisatorisch alles aan om de informatie maximaal te beschermen. Zo is privacy van burgers gegarandeerd.

  Tegelijk moeten statistieken correct en efficiënt kunnen worden opgemaakt. Daarom zijn een aantal rechten, die u hebt om te waken over uw privacy, niet van toepassing.

  • U kan de informatie die verzameld werd via enquêtes enkel inkijken, wijzigen of wissen zolang de dataverzamelingsfase nog niet is afgesloten. Nadien worden de bestanden (pseudo)anoniem gemaakt en worden de statistieken opgemaakt en gepubliceerd.
  • De administratieve gegevens die Statbel inzamelt via databanken, worden onmiddellijk (pseudo)anoniem gemaakt. Enkel als uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn, is Statbel bereid om inzage te geven tot administratieve gegevens.
  • Statbel is bereid om burgers te informeren over het soort administratieve gegevens waarover ze beschikt. Statbel zal de burger ook informeren over de leverancier van administratieve gegevens waar hij zijn rechten kan laten gelden. Foutieve gegevens worden immers best aan de bron gecorrigeerd. Uiteraard zal Statbel nadien gebruik maken van de gecorrigeerde gegevens.
  • U kan Statbel niet verzoeken om de administratieve gegevens te wissen. U kan Statbel ook geen beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve en enquêtegegevens te gebruiken. Enkel op die manier kan Statbel correcte en stabiele statistieken opmaken voor de volledige bevolking.
  • U kan Statbel niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie, aangezien Statbel gebonden is aan het statistisch geheim.

  Klacht of verdere vragen over uw privacy

  Als u denkt dat informatie, die Statbel om statistische reden heeft ingezameld, toch gebruikt werd voor andere doelen, dan kan u een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van de FOD Economie: dpo@economie.fgov.be.

  U kan ook een klacht indien bij de Gegevens-beschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op: 0800 120 33 of statbel@economie.fgov.be