Privacy / GDPR

Table of Contents

  Over Statbel

  Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België.  Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Nico Waeyaert, de directeur-generaal van Statbel.

  Op werkdagen kan u Statbel bereiken:

  Databanken waar het kan

  Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.

  Dit is een overzicht van de administratieve databanken die Statbel gebruikt:

  De gegevens uit administratieve databanken worden voor verschillende doelen gebruikt.

  • Statbel maakt er zijn statistieken mee op door de verschillende databanken met mekaar te koppelen.
  • Statbel trekt steekproeven uit de databanken, voor enquêtes bij burgers en ondernemingen.
  • Statbel voegt informatie uit databanken toe aan uitgevoerde enquêtes. Zo kan Statbel de vragenlijsten korter maken, en de last om enquêtes te beantwoorden verminderen bij zowel de bevolking als de ondernemingen.
  • Statbel verhoogt de kwaliteit van zijn statistieken door de informatie uit administratieve databanken ook op te nemen in statistische modellen. Die modellen worden gebruikt om steekproeven te trekken, of om resultaten die op steekproeven gebaseerd zijn, te kalibreren.

  Statbel is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de administratieve gegevens die zij ontvangt en mag in het kader van het statistisch geheim de leveranciers ook niet op de hoogte brengen van eventuele onjuistheden

  Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim

  Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.

  Anonieme statistieken

  Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.

  Gedeelde data

  Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord in een enquête. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook  bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.

  Reference Partner Project Contract Advies DPO
  2019/02 POD Maatschappelijke Integratie Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_02_04 2019_02_03
  2019/03 ULB - Ecole de Santé Publique Bevolking 2010 t/m 2016    
  2019/04 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2004 (verlenging 2009/08)   2019_04_03
  2019/05 Sciensano Bevolking (geboorte en sterfte) 2009 t/m 2012 (verlenging 2013/02)   2019_05_03
  2019/06 Sciensano bevolking (geboorte en sterfte) 2013 t/m 2019 (verlenging 2015/43)   2019_06_03
  2019/07 Sciensano WEBPILOT: Koppeling Gezondheidsenquête met bevolking en Census 2011 gegevens. 2019_07_04 2019_07_03
  2019/08 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) 2019_08_04 2019_08_03
  2019/09 Nationale Bank van België (NBB) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2003-   2019_09_03
  2019/11 Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) Enquêtes agricoles 2019_11_04 2019_11_03
  2019/12 FOD Waso Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 t/m 2020 2019_12_04 2019_12_03
  2019/13 FOD Waso Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 t/m 2020 2019_13_04 2019_13_03
  2019/15 VL - Financiën en Begroting IPCAL gegevens FOD Financiën 2019_15_04 2019_15_03
  2019/17 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Census 2019_17_04 2019_17_03
  2019/18 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking (huishoudens)    
  2019/20 IBSA Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)   2019_20_03
  2019/21 IBSA Enquête sur le budget des ménages (HBS)   2019_21_03
  2019/22 ULB-IGEAT Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 2019_22_04 2019_22_03
  2019/23 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Monitoring des marchés publics (verlenging 2018/39)    
  2019/24 IBSA Données entreprise DBRIS   2019_24_03
  2019/26 IBSA Données entreprise: Migrations et survie des entreprises   2019_26_03
  2019/27 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Données entreprise DBRIS: Enquête sur les financement des PME 2020.    
  2019/28 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 2019_28_04 2019_28_03
  2019/30 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Huwelijken    
  2019/31 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking: Echtscheidingen    
  2019/32 International Labour Organisation (ILO) Labour Force Survey (LFS)    
  2019/33 ULB-DULBEA SES-SBS-RR 2019_33_04 2019_33_03
  2019/34 IWEPS Données entreprise DBRIS: Migrations et survie des entreprises   2019_34_03
  2019/35 FOD Economie - AD Energie (E2) Huishoudbudgetonderzoek (uitbreiding 2018/54 en 2019/08)   2019_35_03
  2019/36 Luxembourg Income Study database Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)    
  2019/37 Accueil Champêtre en Wallonie Enquêtes agricoles de 2010 et 2016 2019_37_04 2019_37_03
  2019/38 Vienna University of Economics and Business Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2017 2019_38_04  
  2019/39 IBSA Toerisme (extension 2018/42)    
  2019/40 Bruxelles Environnement Codes NACE Région Bruxelles-capitale    
  2019/41 Sciensano Koppeling gegevens doodsoorzaken met de Gezondheidsenquëte (HIS)    
  2019/43 KUL - Geografie en toerisme Bevolking gekoppeld met Census    
  2019/44 VUB (Surkyn) Bevolking: Doodsoorzaken 2019_44_04 2019_44_03
  2019/45 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2018   2019_45_03
  2019/47 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018   2019_47_03
  2019/48 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018   2019_48_03
  2019/49 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) Bevolking 2017-2021   2019_49_03
  2019/50 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën (project voor VL FIN&BEG)    
  2019/51 KUL - Research & Development IPCAL gegevens FOD Financiën    
  2019/53 IWEPS NACE - secteur numérique en Wallonie    
  2019/54 FOD Volksgezondheid Huishoudbudgetonderzoek (HBS)    
  2019/55 FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) Census: Onderwijsgegevens 2019_55_04 2019_55_03
  2019/56 ULB-CEESE Census: logements (extension 2017/42 et 2018/58)    
  2019/58 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2012/15)    
  2019/59 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen (verlenging contract 2013/43)    
  2019/60 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Landbouwtellingen van 2017 tem 2023    
  2019/61 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2019_61_04 2019_61_03
  2019/63 Sciensano Bevolking: geboorten en sterftes (uitbreiding contracten 2015/43 en 2019/06)   2019_63_03
  2019/66 UA - Center for research on Enverimental and Social Changes Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 (verlenging 2016/24)   2019_66_03
  2019/67 VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) Adult Education Survey (AES) 2007-2011-2016-2021 2019_67_04 2019_67_03
  2019/68 IWEPS Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999-   2019_68_03
  2019/69 IBSA Enquête sur les forces de travail (LFS) 1999-2023    
  2019/71 SPW – Direction de l’Analyse économique agricole (DAEA) Enquêtes agricoles générales de 2016, 2020, 2023 et 2026 2019_71_04 2019_71_03
  2019/72 SPW - Département de la Géomatique XY-coördinaten 2019_72_04 2019_72_03
  2019/73 VL - Departement Landbouw en Visserij Landbouwenquêtes 1980 tm 2023 2019_73_04 2019_73_03
  2019/74 UCL- Institut Iacchos Revenu du ménage basé sur l'IPCAL en déciles (extension 2016/23 et 2017/10)    
  2019/75 Belgisch Federaal Planbureau Jaarlijkse enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld met gegevens van de RSZ (2011 - 2017)   2019_75_03
  2019/77 Belgisch Federaal Planbureau Bevolking: saantallen en bewegingen 2019 - 2025 (verlenging 2013/17B)    
  2019/78 Belgisch Federaal Planbureau IPCAL-gegevens FOD Financiën    
  2019/80 VUB - Interface Demography Bevolking: doodsoorzaken gekoppeld met Census (uitbreiding 2014/37)    
  2019/86 U. Gent - Vakgroep Sociologie Toevoegen afstamming aan de koppeling van Census 2011 met Rijksregister en IPCAL (Uitbreiding 2016/21)   2019_86_03
  2019/90 IBSA Population liée aux données IPCAL SPF Finance    
  2019/94 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL-gegevens FOD Financiën 2005 - 2015    
  2019/95 IBSA Données entreprise DBRIS    
  2019/98 IWEPS Census 2011   2019_98_03
  2019/99 IBSA Données IPCAL 2017 - SPF Finance   2019_99_03
  2019/102 Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding aanvraag 2019/94)   2019_102_03

  Andere statistische autoriteiten

  De statistiekdiensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien ook niet-anonieme informatie ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering in de data-uitwisseling. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om hun wettelijk mandaat, om statistieken op te maken, uit te voeren.

  Privacy gegarandeerd

  Statbel verzamelt informatie enkel voor statistische en wetenschappelijke doelen, bewaakt het statistisch geheim en doet er organisatorisch alles aan om de informatie maximaal te beschermen. Zo is privacy van burgers gegarandeerd.

  Tegelijk moeten statistieken correct en efficiënt kunnen worden opgemaakt. Daarom zijn een aantal rechten, die u hebt om te waken over uw privacy, niet van toepassing.

  • U kan de informatie die verzameld werd via enquêtes enkel inkijken, wijzigen of wissen zolang de dataverzamelingsfase nog niet is afgesloten. Nadien worden de bestanden (pseudo)anoniem gemaakt en worden de statistieken opgemaakt en gepubliceerd.
  • De administratieve gegevens die Statbel inzamelt via databanken, worden onmiddellijk (pseudo)anoniem gemaakt. Enkel als uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn, is Statbel bereid om inzage te geven tot administratieve gegevens.
  • Statbel is bereid om burgers te informeren over het soort administratieve gegevens waarover ze beschikt. Statbel zal de burger ook informeren over de leverancier van administratieve gegevens waar hij zijn rechten kan laten gelden. Foutieve gegevens worden immers best aan de bron gecorrigeerd. Uiteraard zal Statbel nadien gebruik maken van de gecorrigeerde gegevens.
  • U kan Statbel niet verzoeken om de administratieve gegevens te wissen. U kan Statbel ook geen beperkingen opleggen bij het verwerken van informatie. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve en enquêtegegevens te gebruiken. Enkel op die manier kan Statbel correcte en stabiele statistieken opmaken voor de volledige bevolking.
  • U kan Statbel niet vragen om informatie door te geven aan een andere organisatie, aangezien Statbel gebonden is aan het statistisch geheim.

  Klacht of verdere vragen over uw privacy

  Als u denkt dat informatie, die Statbel om statistische reden heeft ingezameld, toch gebruikt werd voor andere doelen, dan kan u een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van de FOD Economie: dpo@economie.fgov.be.

  U kan ook een klacht indien bij de Gegevens-beschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  Indien u verdere vragen heeft over uw privacy, neem dan gerust contact met ons op: 0800 120 33 of statbel@economie.fgov.be