Icon for SDG SDG

Table of Contents

    De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals - SDGs) werden in 2015 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen.

    De 17 SDG's, gekoppeld aan 169 doelstellingen, zijn bedoeld om een actieplan te vormen om "de mensheid uit de armoede te halen en de planeet weer op een duurzaam pad te brengen" tegen 2030. Deze doelstellingen houden rekening met de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economische, sociale en ecologische. 

    U vindt hier de resultaten van de indicatoren die op Belgisch niveau werden ontwikkeld door de werkgroep ‘SDG Indicatoren’ van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) om de vooruitgang met betrekking tot deze doelstellingen op te volgen. Op de website www.indicators.be van het Federaal Planbureau worden deze indicatoren gepubliceerd en geactualiseerd.