Disclaimer

Table of Contents

  Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Statbel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Statbel al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken.

  Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via statbel@economie.fgov.be.

  Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)  kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

  Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of het gebruik ervan. Statbel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

  Bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van onze websites

  Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …

  We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

  • U surft op de websites van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
  • U contact met ons opneemt.
  • U zich inschrijft op onze nieuwsbrief
  • U zich registreert op be.STAT

  U bent beschermd op basis van:

  1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

  We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

  • u te informeren;
  • uw vragen te beantwoorden;
  • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

  We verzamelen en verwerken ook gegevens:

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
  • om u een antwoord te geven in uw taal.

  Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij om ze al dan niet te contacteren.

  2. Verwerkte gegevens

  Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee situaties:

  Situaties Verzamelde en verwerkte gegevens
  U raadpleegt een of meerdere webpagina’s. IP-adres.
  U contacteert ons via e-mail. e-mailadres (+ eventueel naam en voornaam).
  Uitwisseling van e-mails via het berichtenverkeer.
  Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

  De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

  Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om gebruikersstatistieken op te maken en om de inhoud van de Statbel-websites te verbeteren:

  • taalkeuze;
  • gebruikte zoekmachine;
  • gebruikte trefwoorden;
  • website waarlangs u gekomen bent;
  • geraadpleegde pagina’s;
  • raadplegingsduur per pagina;
  • lijst van gedownloade bestanden;
  • datum en uur van toegang;
  • gebruikte browser;
  • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

  Gebruik van cookies

  Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

  Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

  De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser. Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist.

  Op de website van Statbel worden 3 cookies die de keuze van een of meerdere talen vaststellen niet automatisch gewist.

  3. Bewaringsduur

  De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

  In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

  4. Veiligheid

  Statbel waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

  Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

  5. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

  U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

  We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

  Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

  Contactgegevens:

  Per e-mail:
  dpo@economie.fgov.be

  Per brief:
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Bureau 9A01
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  6. Klachten

  Als u vindt dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

  E-mail: commission@privacycommission.be

  7. Contact

  Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

  Per e-mail:
  dpo@economie.fgov.be

  Per brief:
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Bureau 9 A01
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Bescherming van persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doelen

  De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en het gebruik voor louter statistische doeleinden worden gegarandeerd door het respecteren van de GDPR-wetgeving, de Belgische statistiekwet de Europese Praktijkcode en de Europese statistiekwet.

  Lees meer...