Disclaimer

Table of Contents

    Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Statbel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Statbel al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken.

    Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via statbel@economie.fgov.be.

    Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)  kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

    Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of het gebruik ervan. Statbel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.