Pachten in de landbouw

Een Belgische landbouwer betaalde gemiddeld €329/ha per jaar aan pacht

Landbouw & Visserij
Een Belgische landbouwer betaalde gemiddeld €329/ha per jaar aan pacht

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

In 2022 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 329 €/ha per jaar voor de huur van geploegde grond en 287 €/ha voor grasland. In 10 jaar tijd is de pachtprijs van geploegde grond met 32,7% gestegen en de prijs van grasland met 20,1%.

De geploegde grond is in Vlaanderen te huur voor 424 €/ha en in Wallonië voor 252 €/ha en grasland voor respectievelijk 354 €/ha en voor 234 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met geploegde grond die gemiddeld 486 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 440 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor geploegde grond en grasland respectievelijk 196 €/ha en 178 €/ha bedraagt.

Duinen-Polders is de duurste landbouwstreek met geploegde grond die gemiddeld 471 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 428 €/ha kost. Famenne is de goedkoopste landbouwstreek met geploegde grond die gemiddeld 163 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 144 €/ha kost.

Evolutie van de pachten - België
Content

Evolutie van de pachten 1998-2022 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2020 2022
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 310 329
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 270 287
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per gewest en provincie
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2022

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 424 354
Provincie Antwerpen 429 271
Provincie Limburg 365 299
Provincie Oost-Vlaanderen 425 364
Provincie Vlaams Brabant 336 286
Provincie West-Vlaanderen 486 440
Waals Gewest 252 234
Provincie Waals Brabant 261 227
Provincie Henegouwen 287 264
Provincie Luik 287 267
Provincie Luxemburg 196 178
Provincie Namen 214 210
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per landbouwstreek
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2022

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 471 428
Zandstreek 450 365
Kempen 400 264
Zand-Leemstreek 382 344
Leemstreek 318 294
Weidestreek (Luik) 311 287
Henegouwse Kempen - -
Condroz 238 227
Hoge Ardennen 217 207
Weidestreek (Venen) 190 179
Famenne 163 144
Ardennen 201 185
Jurastreek 173 156
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata