Pachten in de landbouw

Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 310 €/ha pacht per jaar

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 310 €/ha pacht per jaar

In 2020 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 310 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 270 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 65% gestegen en de prijs van grasland met 54%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 80% is gestegen en grasland met 68%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +48% en +39%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 391 €/ha te huur en in Wallonië voor 244 €/ha en grasland respectievelijk voor 329 €/ha en voor 221 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 471 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 421 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 176 €/ha en 167 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

Evolutie van de pachten - België
Content

Evolutie van de pachten 1998-2020 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2019 2020
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 304 310
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 267 270
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per gewest en provincie
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2020

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 391 329
Provincie Antwerpen 381 263
Provincie Limburg 343 261
Provincie Oost-Vlaanderen 376 323
Provincie Vlaams Brabant 297 270
Provincie West-Vlaanderen 471 421
Waals Gewest 244 221
Provincie Waals Brabant 269 253
Provincie Henegouwen 271 252
Provincie Luik 289 246
Provincie Luxemburg 176 167
Provincie Namen 206 186
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per landbouwstreek
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2020

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 409 387
Zandstreek 406 353
Kempen 365 256
Zand-Leemstreek 366 317
Leemstreek 307 277
Weidestreek (Luik) 329 272
Henegouwse Kempen - -
Condroz 231 203
Hoge Ardennen 205 190
Weidestreek (Venen) 177 166
Famenne 149 134
Ardennen 183 174
Jurastreek 161 150
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata