Pachten in de landbouw

Pachtprijs stijgt op 20 jaar

Landbouw & Visserij
Pachtprijs stijgt fors op 20 jaar

In 2017 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 309 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 277 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 72% gestegen en de prijs van grasland met 67%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 86% is gestegen en grasland met 78%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +56% en +55%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 382 €/ha te huur en voor 249 €/ha in Wallonië en grasland respectievelijk voor 327 €/ha en voor 235 €/ha. 

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 451 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 402 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 187 €/ha en 179 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

Tabel 1
Content

Evolutie van de pachten 1998-2017 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 301 309
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 263 277
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Tabel 2
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2017

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 382 327
Provincie Antwerpen 399 305
Provincie Limburg 308 249
Provincie Oost-Vlaanderen 372 318
Provincie Vlaams Brabant 296 268
Provincie West-Vlaanderen 451 402
Waals Gewest 249 235
Provincie Waals Brabant 279 254
Provincie Henegouwen 282 269
Provincie Luik 287 267
Provincie Luxemburg 187 179
Provincie Namen 199 193
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Tabel 3
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2017

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 396 380
Zandstreek 399 333
Kempen 358 283
Zand-Leemstreek 357 312
Leemstreek 321 303
Weidestreek (Luik) 326 292
Henegouwse Kempen - -
Condroz 217 206
Hoge Ardennen 194 184
Weidestreek (Venen) 160 160
Famenne 147 138
Ardennen 192 185
Jurastreek 151 140
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata