Pachten in de landbouw

Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar

In 2019 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 304 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 267 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 64% gestegen en de prijs van grasland met 55%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 78% is gestegen en grasland met 68%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +49% en +42%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 380 €/ha te huur en in Wallonië voor 241 €/ha en grasland respectievelijk voor 326 €/ha en voor 218 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 454 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 415 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 171 €/ha en 158 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

Evolutie van de pachten - België
Content

Evolutie van de pachten 1998-2019 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2018 2019
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 305 304
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 269 267
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per gewest en provincie
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2019

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 380 326
Provincie Antwerpen 385 264
Provincie Limburg 324 234
Provincie Oost-Vlaanderen 367 333
Provincie Vlaams Brabant 288 269
Provincie West-Vlaanderen 454 415
Waals Gewest 241 218
Provincie Waals Brabant 266 237
Provincie Henegouwen 272 243
Provincie Luik 284 254
Provincie Luxemburg 171 158
Provincie Namen 205 187
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per landbouwstreek
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2019

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 430 400
Zandstreek 395 344
Kempen 355 245
Zand-Leemstreek 343 316
Leemstreek 311 269
Weidestreek (Luik) 325 293
Henegouwse Kempen - -
Condroz 234 206
Hoge Ardennen 178 166
Weidestreek (Venen) 171 167
Famenne 151 144
Ardennen 177 164
Jurastreek 145 136
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata