Pachten in de landbouw

Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 305 €/ha pacht per jaar

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde gemiddeld 305 €/ha pacht per jaar

In 2018 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 305 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 269 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 70% gestegen en de prijs van grasland met 62%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 86% is gestegen en grasland met 76%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +53% en +47%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 381 €/ha te huur en voor 244 €/ha in Wallonië en grasland respectievelijk voor 324 €/ha en voor 223 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 455 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 402 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 176 €/ha en 169 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

 

Tabel 1
Content

Evolutie van de pachten 1998-2018 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 309 305
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 277 269
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 2
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2018

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 381 324
Provincie Antwerpen 366 268
Provincie Limburg 327 244
Provincie Oost-Vlaanderen 372 325
Provincie Vlaams Brabant 295 281
Provincie West-Vlaanderen 455 402
Waals Gewest 244 223
Provincie Waals Brabant 265 239
Provincie Henegouwen 281 253
Provincie Luik 282 249
Provincie Luxemburg 176 169
Provincie Namen 202 195
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Tabel 3
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2018

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 405 375
Zandstreek 386 339
Kempen 342 249
Zand-Leemstreek 362 317
Leemstreek 314 281
Weidestreek (Luik) 300 277
Henegouwse Kempen - -
Condroz 230 202
Hoge Ardennen 215 190
Weidestreek (Venen) 183 183
Famenne 141 133
Ardennen 188 183
Jurastreek 133 128
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata