Pachten in de landbouw

Belgische landbouwer betaalde in 2021 een derde meer pacht dan in 2011

Landbouw & Visserij
Belgische landbouwer betaalde in 2021 een derde meer pacht dan in 2011

In 2021 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 322 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 280 €/ha voor grasland. In 10 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 33% gestegen en de prijs van grasland met 21%.

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar de prijs van beteelde gronden met 41% is gestegen en grasland met 25%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +23% en +15%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 410 €/ha te huur en in Wallonië voor 250 €/ha en grasland respectievelijk voor 340 €/ha en voor 230 €/ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 490 €/ha kost en grasland dat gemiddeld 418 €/ha kost. Dit is ruim twee keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 194 €/ha en 176 €/ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

Evolutie van de pachten - België
Content

Evolutie van de pachten 1998-2021 België (EUR/ha)

Jaren 1998 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Beteelde gronden 180 188 208 233 299 310 322
Blijvend grasland 166 175 193 222 260 270 280
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per gewest en provincie
Content

Pachten voor het Vlaams en Waals Gewest en per provincie (EUR/ha) 2021

Gewesten en provincies Beteelde gronden Blijvend grasland
Vlaams Gewest 410 340
Provincie Antwerpen 430 310
Provincie Limburg 355 261
Provincie Oost-Vlaanderen 391 340
Provincie Vlaams Brabant 300 276
Provincie West-Vlaanderen 490 418
Waals Gewest 250 230
Provincie Waals Brabant 265 242
Provincie Henegouwen 282 261
Provincie Luik 286 262
Provincie Luxemburg 194 176
Provincie Namen 209 197
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Pachten per landbouwstreek
Content

Pachten per landbouwstreek (EUR/ha) 2021

Landbouwstreken Beteelde gronden Blijvend grasland
Duinen-Polders 462 400
Zandstreek 414 357
Kempen 401 284
Zand-Leemstreek 374 323
Leemstreek 319 287
Weidestreek (Luik) 310 282
Henegouwse Kempen - -
Condroz 231 216
Hoge Ardennen 217 204
Weidestreek (Venen) 181 177
Famenne 149 133
Ardennen 202 189
Jurastreek 176 152
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Definitie

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

--------

De pachtprijzen zijn een onderdeel van de jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst.

Tot 2013 werd deze enquête uitgevoerd door landbouwcorrespondenten. Vanaf 2014 werd overgegaan op een postale enquête die rechtstreeks bij landbouwers gehouden werd. De enquête naar de raming van de oogst en de pachten berust op een steekproef van ongeveer 1600 landbouwbedrijven. Deze steekproef werd zo getrokken dat de representativiteit op het niveau van de gewesten, provincies en landbouwstreken gewaarborgd is. Deze enquête werd uitgevoerd in januari volgend op het referentiejaar.

Eveneens werd in 2014 voor de berekening van de pachtprijzen de maximale drempel voor het detecteren van uitschieters geactualiseerd.

Metadata