Consumptieprijsindex

De inflatie daalt en bedraagt 0,41% in december

Consumptieprijzen
De inflatie daalt en bedraagt 0,41% in december

De jaargemiddelde inflatie voor 2020 bedraagt 0,74%

  • De inflatie daalt van 0,51% naar 0,41% in december.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,03 punt of 0,03%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,83% naar 0,64%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 107,72 punten.
  • De jaargemiddelde inflatie voor 2020 bedraagt 0,74% voor de consumptieprijsindex en 0,99% voor de gezondheidsindex.
  • In december werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor motorbrandstoffen, huur, brood en granen en producten voor lichaamsverzorging. Fruit, huisbrandolie, alcoholische dranken, elektriciteit, groenten en schoenen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand december tot gevolg dat er voor vakantiedorpen een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor hotelkamers is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden.

De consumptieprijsindex van de maand december 2020 bedraagt 109,49 punten. De index stijgt deze maand met 0,03 punt. De inflatie daalt van 0,51% tot 0,41%. De gezondheidsindex daalt met 0,03 punt en bedraagt 109,88 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 0,83% tot 0,64%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor motorbrandstoffen, huur, brood en granen en producten voor lichaamsverzorging. Fruit, huisbrandolie, alcoholische dranken, elektriciteit, groenten en schoenen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

cpi _1graph202012_nl

De jaargemiddelde inflatie bedroeg 0,74% in 2020 tegenover 1,44% in 2019. De jaargemiddelde inflatie voor de gezondheidsindex bedroeg 0,99% in 2020 tegenover 1,46% in 2019.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Jaargemiddelde Inflatie
Verse zeevruchten 21,2%
Postverzending 13,8%
Juwelen 9,4%
Vers fruit 8,6%
Kranten 7,0%
Varkensvlees 6,5%
Wijn op basis van ander fruit (cider, ...) 6,3%
Huishoudhulp 6,3%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van vorig jaar sterk in prijs gedaald, zijn:

Dalend Jaargemiddelde Inflatie
Aardgas -14,5%
Huisbrandolie -12,9%
Diesel -9,5%
Mobiele telefoondiensten -6,9%
Benzine -6,7%
Elektriciteit -6,4%
Videoapparatuur (televisie, home cinema, …) -4,2%
Mobiele telefoontoestellen -3,8%

In december 2020 is de consumptieprijsindex met 0,03 punt, of 0,03% gestegen en bedraagt nu 109,49 punten tegenover 109,46 punten in november 2020 (2013=100). De gezondheidsindex daalt in december met 0,03 punt en bedraagt 109,88 punten tegenover 109.91 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 107,72 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in december zijn motorbrandstoffen, huur, vakantiedorpen en campings, brood en granen en producten voor lichaamsverzorging. Fruit, huisbrandolie, alcoholische dranken, elektriciteit, groenten, schoenen en hotelkamers hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 
Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,100 punt Fruit -0,085 punt
Huur +0,065 punt Huisbrandolie -0,050 punt
Vakantiedorpen en campings (*) +0,030 punt Alcoholische dranken -0,040 punt
Brood en granen +0,020 punt Elektriciteit -0,025 punt
Producten voor lichaamsverzorging +0,020 punt Groenten -0,025 punt
    Schoenen -0,020 punt
    Hotelkamers (*) -0,020 punt

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 2,9% duurder. De huurprijzen stegen gemiddeld met 0,8%. Brood en granen werden gemiddeld 0,6% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor lichaamsverzorgingsproducten stegen gemiddeld met 1,4%.

Fruit werd gemiddeld 5,1% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijs voor huisbrandolie daalde gemiddeld met 4,9%. Alcoholische dranken werden deze maand gemiddeld 2,1% goedkoper, groenten daalden gemiddeld 1,2% in prijs in vergelijking met vorige maand. Elektriciteit werd gemiddeld 0,8% goedkoper. De prijzen van schoenen daalden met 1,7%.

De inflatie bedraagt nu 0,41% tegenover 0,51% in november en 0,74% in oktober. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,64%, tegenover 0,83% in november en 1,04% in oktober. De inflatie zonder energieproducten daalt in december tot 1,40%, tegenover 1,56% in november en 1,75% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,33% in december, tegenover 1,34% in november en 1,38% in oktober.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,74% tegenover 2,40% vorige maand en 3,30% in oktober. Vers fruit kost 1,3% minder dan in december 2019. Verse groenten zijn 3,0% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 6,8% duurder dan in december 2019. Vlees kost 1,9% meer dan een jaar geleden. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 1,1% duurder dan in december vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 3,0% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 1,9% ten opzichte van december 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -8,98% tegenover -9,46% vorige maand en -8,73% in oktober. Elektriciteit is nu 4,5% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 8,4% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 27,7% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 7,7% minder dan een jaar geleden. De inflatie van diensten blijft stabiel op 1,30%. De inflatie van huur bedroeg 2,89% in november en is gestegen tot 3,63% in december.

De hoofdgroep die in december de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en alcoholvrije dranken met 0,25 procentpunt. De groep huisvesting, water en energie heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,39 procentpunt.

cpi _3graph202012_nl

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is voeding en alcoholvrije dranken met 0,28 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,25 procentpunt.

cpi _4graph202012_nl

cpi _2graph202012_nl

2013 = 100 September Oktober November December
Consumptieprijsindex 109,42 109,64 109,46 109,49
Inflatie 0,90% 0,74% 0,51% 0,41%
Gezondheidsindex 109,78 110,11 109,91 109,88
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,85 107,86 107,80 107,72
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40