Consumptieprijsindex

Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%

Consumptieprijzen
Inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%

Consumptieprijsindex van februari 2019

  • De inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17% in februari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,35 punt of 0,32%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 2,00% naar 2,10%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 106,38 punten.
  • Er waren in februari voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Suikerwaren, aardgas en brood en granen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2019 bedraagt 108,52 punten. De index stijgt deze maand met 0,35 punt. De inflatie stijgt van 1,99% naar 2,17%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,28 punt en bedraagt 108,78 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 2,00% naar 2,10%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor suikerwaren, aardgas en brood en granen.

De consumptieprijsindex is in februari 2019 gestegen met 0,35 punt of 0,32% en bedraagt nu 108,52 punten tegenover 108,17 punten in januari 2019 (2013 = 100).

CPI_1graph201902_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,28 punt tot 108,78 punten tegenover 108,50 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 106,38 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in februari waren motorbrandstoffen, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen, bloemen en planten, vlees, vakantiedorpen, kranten en tijdschriften en groenten. Suikerwaren, aardgas en brood en granen hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,085 punt Suikerwaren -0,030 punt
Buitenlandse reizen en citytrips +0,045 punt Aardgas -0,020 punt
Aankoop van voertuigen +0,040 punt Brood en granen -0,020 punt
Bloemen en planten +0,035 punt    
Vlees +0,030 punt    
Vakantiedorpen +0,025 punt    
Kranten en tijdschriften +0,025 punt    
Groenten +0,020 punt    

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 2,3% duurder ten opzichte van vorige maand. Buitenlandse reizen en citytrips werden gemiddeld 2,6% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor aankoop van voertuigen stegen gemiddeld met 0,5%. Bloemen en planten werden 6,1% duurder; zoals elk jaar werden vooral prijsstijgingen genoteerd voor de rozen wegens Valentijn. De prijzen voor vlees stegen gemiddeld met 0,7%. Verblijven in  vakantiedorpen stegen deze maand gemiddeld met 3,4% in prijs. Kranten en tijdschriften werden gemiddeld 4,2% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor groenten stegen gemiddeld met 1,0%.

Suikerwaren daalden deze maand gemiddeld met 2,6% in prijs ten opzichte van vorige maand. Aardgas werd gemiddeld 1,1% goedkoper. De prijzen voor brood en granen lagen deze maand 0,6% lager dan vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 2,17% tegenover 1,99% in januari en 2,34% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,10% tegenover 2,00% in januari en 2,17% in december. De inflatie zonder energieproducten stijgt in februari tot 1,60% tegenover 1,46% in januari en 1,59% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in februari 1,58% tegenover 1,43% in januari en 1,62% in december.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,50% tegenover 1,43% vorige maand en 1,56% in december. Vers fruit kost 2,7% minder dan in februari 2018. Verse groenten zijn 6,2% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,5% duurder dan in februari 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,8% duurder en alcoholische dranken zijn 1,9% duurder. De prijs van tabak steeg met 5,9% ten opzichte van februari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 7,14% tegenover 6,63% vorige maand en 8,85% in december. Elektriciteit is nu 8,2% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 5,6% duurder dan vorig jaar in februari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,3% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 3,1% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,75% naar 1,93%. De inflatie voor de huur stijgt en bedraagt 1,03% tegenover 0,95% in januari.

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 27,7%
Huisbrandolie 17,3%
Kranten 14,2%
Andere tabaksproducten (roltabak) 13,1%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 12,2%
Buitenlandse reizen en citytrips 10,5%
Aardappelen 9,4%
Parking 9,0%
Diesel 8,6%
Elektriciteit 8,2%
Musea, bibliotheken en dierentuinen 7,0%
Ander vlees (konijn) 7,0%

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -13,8%
Vliegtickets -7,8%
Benzine -4,6%
Vakantiedorpen -4,0%
Ffff 0,0%
Pizza en quiche -3,8%
Mobiele telefoontoestellen -3,7%
Speelgoed (spelconsoles en videospellen) -3,5%
Videoapparatuur (televisies) -3,3%
Computers en laptops -3,3%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -2,9%
Vers fruit -2,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (smartwatch) -2,7%

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,45 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,14 procentpunt.

CPI_2graph201902_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,76 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie en onderwijs beide met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201902_nl.png

CPI_4graph201902_nl.png

 

2013 = 100 November December Januari Februari
Consumptieprijsindex 108,48 108,22 108,17 108,52
Inflatie 2,78% 2,34% 1,99% 2,17%
Gezondheidsindex 108,48 108,45 108,50 108,78
Afgevlakte gezondheidsindex* 105,79 106,01 106,25 106,38
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40