Consumptieprijsindex

Inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%

Consumptieprijsindex van april 2019

  • De inflatie daalt van 2,33% naar 2,08% in april.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,06 punt of 0,06%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,18% naar 1,96%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 106,65 punten.
  • Er waren in april voornamelijk prijsstijgingen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen. Elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

 

De consumptieprijsindex van de maand april 2019 bedraagt 108,91 punten. De index stijgt deze maand met 0,06 punt. De inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,06 punt en bedraagt 108,98 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,18% naar 1,96%. Er waren deze maand vooral prijsdalingen elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit. Deze prijsdalingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen.

De consumptieprijsindex is in april 2019 gestegen met 0,06 punt of 0,06% en bedraagt nu 108,91 punten tegenover 108,85 punten in maart 2019 (2013 = 100).

CPI_1graph201904_nl.png

De gezondheidsindex daalt in april met 0,06 punt tot 108,98 punten tegenover 109,04 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 106,65 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in april waren vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen. Elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vliegtuigtickets +0,075 punt Elektriciteit -0,150 punt
Hotelkamers +0,070 punt Aardgas -0,105 punt
Motorbrandstoffen +0,065 punt Buitenlandse reizen -0,050 punt
Groenten +0,055 punt Fruit -0,045 punt
Alcoholische dranken +0,035 punt    
Vakantiedorpen +0,030 punt    
Onderhoud en reparaties van voertuigen +0,030 punt    

Vliegtuigtickets werden deze maand gemiddeld 12,7% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen van hotelkamers stegen gemiddeld 9,6% deze maand. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 1,7% duurder. Groenten stegen deze maand gemiddeld 3,0% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 2,1% duurder. De prijzen van vakantiedorpen stegen deze maand gemiddeld 3,8% ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor onderhoud en reparatie van voertuigen stegen gemiddeld met 0,8%.

Elektriciteit werd deze maand gemiddeld met 3,7% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor aardgas daalden gemiddeld met 5,7%. Buitenlandse reizen werden deze maand gemiddeld 2,9% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Fruit werd gemiddeld 3,1% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,08% tegenover 2,33% in maart en 2,17% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,96% tegenover 2,18% in maart en 2,10% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt in april tot 1,57% tegenover 1,61% in maart en 1,60% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in april 1,67% tegenover 1,66% in maart en 1,58% in februari.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,33 % tegenover 1,09% vorige maand en 1,50% in februari. Vers fruit kost 2,1% minder dan in april 2018. Verse groenten zijn 2,1% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,6% goedkoper dan in april 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,4% goedkoper en alcoholische dranken zijn 1,4% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van tabak steeg met 4,3% ten opzichte van april vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 6,50% tegenover 8,77% vorige maand en 7,14 in februari. Elektriciteit is nu 6,3% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 0,8% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,9% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,1% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,29% naar 2,69%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 0,91% tegenover 0,96% in maart.

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Wijn op basis van ander fruit (cider) 23,4%
Vakantiedorpen 22,2%
Huisbrandolie 17,9%
Kranten 16,0%
Postverzending 12,5%
Aardappelen 11,7%
Vervoer per vliegtuig 10,3%
Hotels 9,5%
Schaaps- en lamsvlees 9,5%
Parking 8,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 7,2%
Andere brandstoffen (LPG) 7,1%

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -13,8%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -7,4%
Verse zeevruchten -5,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -5,4%
Diepgevroren zeevruchten -4,1%
Gerookte vis en zeevruchten -3,7%
Gedroogde groenten, bereidingen en conserven van groenten -3,5%
Confituur, marmelade en honing -3,4%
Fruit in conserven -3,4%
Andere eetbare oliën -3,0%
Cacao en chocolade in poedervorm -2,9%
Olijfolie -2,8%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,30 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,37 procentpunt.

CPI_2graph201904_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,62 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door gezondheid, communicatie en onderwijs telkens met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201904_nl.png

CPI_4graph201904_nl.png

 
2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 108,17 108,52 108,85 108,91
Inflatie 1,99% 2,17% 2,33% 2,08%
Gezondheidsindex 108,50 108,78 109,04 108,98
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,25 106,38 106,52 106,65
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

[ii] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40