Consumptieprijsindex

De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%

Consumptieprijsindex van juli 2018

  • De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17% in juli.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,41 punt of 0,38%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,63% naar 1,71%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 104,94 punten.
  • Er waren in juli voornamelijk prijsstijgingen voor hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Fruit, kleding, citytrips en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand juli 2018 bedraagt 107,43 punten. De index stijgt deze maand met 0,41 punt. De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,43 punt en bedraagt 107,44 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,63% naar 1,71%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor fruit, kleding, citytrips en vlees.

De consumptieprijsindex is in juli 2018 gestegen met 0,41 punt of 0,38% en bedraagt nu 107,43 punten tegenover 107,02 punten in juni 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201807_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in juli met 0,43 punt tot 107,44 punten tegenover 107,01 punten in juni. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 104,94 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in juli waren hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Fruit, kleding, citytrips en vlees hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Hotelkamers +0,125 punt Fruit -0,080 punt
Vliegtuigtickets +0,105 punt Kleding -0,030 punt
Elektriciteit +0,095 punt Citytrips -0,030 punt
Aardgas +0,055 punt Vlees -0,025 punt
Vakantiedorpen en campings +0,040 punt    
Verkeersbelasting +0,025 punt    

Hotelkamers stegen gemiddeld met 18,9% in prijs. Vliegtuigtickets werden gemiddeld 17,6% duurder ten opzichte van vorige maand. Beide stijgingen zijn omwille van de zomervakantie. Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld met 2,5% in prijs. Aardgas werd gemiddeld 2,8% duurder. De prijzen voor vakantiedorpen en campings stegen gemiddeld met 5,6% ten opzichte van vorige maand. De stijging van de verkeersbelasting bedroeg gemiddeld 2,6%.

Fruit daalde deze maand gemiddeld met 5,8% in prijs ten opzichte van vorige maand. Kleding werd gemiddeld 0,7% goedkoper. Citytrips daalden gemiddeld 1,4% in prijs. Vlees werd deze maand gemiddeld 0,6% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,17%, tegenover 2,08% in juni en 1,82% in mei. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,71% tegenover 1,63% in juni en 1,49% in mei. De inflatie zonder energieproducten daalt in juli tot 1,38% tegenover 1,54% in juni en 1,48% in mei. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,36% in juli tegenover 1,44% in juni en mei.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,28% tegenover 3,06% vorige maand en 2,53% in mei. Vers fruit kost 3,2% meer dan in juli 2017. Verse groenten zijn 1,1% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,0% duurder dan in juli 2017. Boter kost 17,3% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,2% duurder en alcoholische dranken zijn 1,4% duurder. De prijs van tabak steeg met 5,9% ten opzichte van juli vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 9,19% tegenover 6,88% vorige maand en 4,77% in mei. Elektriciteit is nu 1,9% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 11,5% duurder dan vorig jaar in juli. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 12,0% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 16,5% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,31% naar 1,56%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,03% tegenover 1,00% in juni.

De producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
LPG 29,7%
Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan) 25,8%
Diesel 21,1%
Boter 17,3%
Postverzending 13,5%
Huisbrandolie 12,0%
Aardgas 11,5%
Andere tabakswaren 11,3%
Benzine 10,6%
Eieren 10,3%
Kranten 9,4%
Tandheelkundige verzorging 7,9%

De producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Videoapparatuur -7,8%
Mobiele telefoontoestellen -6,3%
Mobiele telefoondiensten -5,9%
Gegevensverwerkende apparatuur -5,6%
Verse zeevruchten -5,2%
Software -3,8%
Koffiezetapparaten en aanverwante toestellen -3,3%
Speelgoed -3,3%
Computers -3,2%
Camera's -2,8%
Vaste telefoontoestellen -2,7%
Hoofdtelefoons, HDMI-kabels,… -2,5%

De hoofdgroep die in juli de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,40 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,13 procentpunt.

CPI_2graph201807_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,69 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,03 procentpunt.

CPI_3graph201807_nl.png

CPI_4graph201807_nl.png

 
2013 = 100 April 2018 Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018
Consumptieprijsindex 106,69 106,91 107,02 107,43
Inflatie 1,52% 1,82% 2,08% 2,17%
Gezondheidsindex 106,89 106,99 107,01 107,44
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,49 104,65 104,76 104,94
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde overschrijdt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex overschrijdt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op overschrijding van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na overschrijden van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij een overschrijding, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen. De overschrijding van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata