Consumptieprijsindex

De inflatie stijgt licht en bedraagt 0,90%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt licht en bedraagt 0,90%

Consumptieprijsindex van september 2020

  • De inflatie stijgt van 0,82% naar 0,90% in september.
  • De consumptieprijsindex is deze maand met 0,41 punt, nl. met 0,37% gedaald.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,04% naar 1,11%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 107,85 punten.
  • In september werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor private huur, buitenlandse reizen en citytrips, aardgas en alcoholische dranken. Hotelkamers, brood en granen, vliegtickets, alcoholvrije dranken, groenten en aardappelen, vloeibare brandstoffen, suiker, confituur en chocolade, motorbrandstoffen, lichaamsverzorging, vlees, melk, kaas en eieren, vakantiedorpen en campings evenals binnenlandse pakketreizen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De consumptieprijsindex van de maand september 2020 bedraagt 109,42 punten. Die index is met 0,41 punt gedaald. De inflatie stijgt van 0,82% tot 0,90%. De gezondheidsindex is met 0,42 punt gedaald en bedraagt 109,78 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,04% tot 1,11%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor private huur, buitenlandse reizen en citytrips, aardgas en alcoholische dranken. Hotelkamers, brood en granen, vliegtickets, alcoholvrije dranken, groenten en aardappelen, vloeibare brandstoffen, suiker, confituur en chocolade, motorbrandstoffen, lichaamsverzorging, vlees, melk, kaas en eieren, vakantiedorpen en campings evenals binnenlandse pakketreizen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

cpi _1graph202009_nl

In september 2020 is de consumptieprijsindex met 0,41 punt, of 0,37% gedaald en bedraagt nu 109,42 punten tegenover 109,83 punten in augustus 2020 (2013=100).

De gezondheidsindex is in september met 0,42 punt gedaald en bedraagt 109,78 punten tegenover 110,20 punten in augustus. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 107,85 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in september zijn private huur, buitenlandse reizen en citytrips, aardgas en alcoholische dranken. Hotelkamers, brood en granen, vliegtickets, alcoholvrije dranken, groenten en aardappelen, vloeibare brandstoffen, suiker, confituur en chocolade, motorbrandstoffen, lichaamsverzorging, vlees, melk, kaas en eieren, vakantiedorpen en campings evenals binnenlandse pakketreizen hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Private huur +0,025 punt Hotelkamers -0,100 punt
Buitenlandse reizen en citytrips +0,020 punt Brood en granen -0,060 punt
Aardgas +0,020 punt Vliegtickets -0,055 punt
Alcoholische dranken +0.020 punt Alcoholvrije dranken -0,055 punt
    Groenten en aardappelen -0,055 punt
    Vloeibare brandstoffen -0,050 punt
    Suiker, confituur en chocolade -0,050 punt
    Motorbrandstoffen -0,040 punt
    Lichaamsverzorging -0,035 punt
    Vlees -0,035 punt
    Melk, kaas en eieren -0,030 punt
    Vakantiedorpen en campings -0,030 punt
    Binnenlandse pakketreizen -0,025 punt

In september zijn de prijzen van private huur gemiddeld met 0,3% gestegen ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor buitenlandse reizen en citytrips zijn gemiddeld met 1,1% gestegen. De prijs van aardgas is gemiddeld met 1,4% gestegen ten opzichte van vorige maand. In vergelijking met vorige maand moest de consument gemiddeld 0,9% meer betalen voor alcoholische dranken.

In vergelijking met vorige maand kostten hotelkamers gemiddeld 12,3% minder deze maand. Brood en granen kostten 1,8% minder. Vliegtickets werden gemiddeld 7,9% goedkoper. De prijzen van alcoholvrije dranken,  groenten en aardappelen, suiker, confituur en chocolade dalen respectievelijk met 2,8%, 1,0% en 4,2% deze maand. De prijzen van vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen zijn gemiddeld ook 4,3% en 1,1% gedaald. Lichaamsverzorging is met 1,2% gedaald, vlees met 0,9% en melk, kaas en eieren met 1,4%. De prijzen van verblijven in vakantiedorpen en campings werden, na seizoenscorrectie, 5,8% goedkoper. Binnenlandse pakketreizen werden gemiddeld 7,2% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 0,90% tegenover 0,82% in augustus en 0,73% in juli. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,11%, tegenover 1,04% in augustus en 1,00% in juli. De inflatie zonder energieproducten stijgt in september tot 1,96%, tegenover 1,82% in augustus en 1,78% in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,64% in september, tegenover 1,49% in augustus en 1,31% in juli.

Voor voeding (incl. alcoholische dranken) bedraagt de inflatie nu 3,66% tegenover 3,56% vorige maand en 3,48% in juli. Vers fruit kost 12,7% meer dan in september 2019. Verse groenten zijn 4,3% duurder dan een jaar geleden. Die prijsstijgingen zijn grotendeels het gevolg van een verminderd aanbod van bepaalde producten als gevolg van een lagere oogst door ongunstige weersomstandigheden. De prijzen van vis en zeevruchten zijn ten opzichte van september 2019 met 7,7% gestegen, voornamelijk als gevolg van de hogere garnalenprijzen door een gebrek aan gepelde garnalen door de maatregelen tegen het coronavirus in Marokko. Vlees kost 3,2% meer dan in september 2019, voornamelijk door de prijsstijging van varkensvlees als gevolg van de toegenomen vraag uit China op de Europese markt, die veroorzaakt werd door de Afrikaanse varkenspest vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 1,9% duurder dan in september vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 4,9% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 1,7% ten opzichte van september 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -9,18% tegenover -8,68% vorige maand en -9,14% in juli. Elektriciteit is nu 6,1 % goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 14,4% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,6% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 7,4% minder dan een jaar geleden. De inflatie van diensten is gestegen van 1,33% naar 1,54%. De inflatie van huur bedroeg 2,34 % in augustus en is licht gestegen tot 2,60% in september.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Verse zeevruchten 38,4%
Postverzending 13,8%
Vers fruit 12,7%
Juwelen 12,1%
Toebehoren voor computers (o.a. printers) 9,1%
Varkensvlees 8,2%
Andere medische producten (o.a. koortsthermometer) 8,1%
Geconcentreerde melk, melk in poedervorm 7,7%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar sterk in prijs gedaald, zijn:

Huisbrandolie Inflatie
Aardgas -14,4%
Vakantiecentra, campings en jeugdherbergen -14,0%
Diesel -11,2%
Vliegtuigtickets -9,4%
Voorbespeelde opslagmedia -7,5%
Elektriciteit -6,1%
Geneesmiddelen -5,1%

De hoofdgroep die in september de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,56 procentpunt. De groep huisvesting, water en energie heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,62 procentpunt.

cpi _3graph202009_nl

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,61 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,35 procentpunt.

cpi _4graph202009_nl

cpi _2graph202009_nl

 

2013 = 100 Juni Juli Augustus September
Consumptieprijsindex 109,52 109,76 109,83 109,42
Inflatie 0,60% 0,73% 0,82% 0,90%
Gezondheidsindex 110,05 110,16 110,20 109,78
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,88 107,93 107,92 107,85
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 0,5% voor september.

 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40