Consumptieprijsindex

Inflatie duikt onder de 1% en bedraagt 0,80%

Consumptieprijzen
Inflatie duikt onder de 1% en bedraagt 0,80%

Consumptieprijsindex van september 2019

 • De inflatie daalt van 1,26% naar 0,80% in september, dit is het laagste niveau sinds augustus 2015.
 • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,50 punt of 0,46%.
 • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,41% naar 0,99%.
 • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 106,76 punten.
 • Er waren in september voornamelijk prijsstijgingen voor buitenlandse reizen. Vliegtuigtickets, hotelkamers, vakantiedorpen en campings, brood en granen, zuivelproducten, vlees, producten voor lichaamsverzorging, suikerwaren, pakketreizen in België, alcoholische dranken en oliën en vetten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand september 2019 bedraagt 108,44. De index daalt deze maand met 0,50 punt. De inflatie daalt van 1,26% naar 0,80%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,49 punt en bedraagt 108,58 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,41% naar 0,99%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor buitenlandse reizen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, vakantiedorpen en campings, brood en granen, zuivelproducten, vlees, producten voor lichaamsverzorging, suikerwaren, pakketreizen in België, alcoholische dranken en oliën en vetten.

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in september 2019 gedaald met 0,50 punt of 0,46% en bedraagt nu 108,44 punten tegenover 108,94 punten in augustus 2019 (2013 = 100).

De gezondheidsindex daalt in september met 0,49 punt tot 108,58 punten tegenover 109,07 punten in augustus. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 106,76 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in september waren buitenlandse reizen. Vliegtuigtickets, hotelkamers, vakantiedorpen en campings, brood en granen, zuivelproducten, vlees, producten voor lichaamsverzorging, suikerwaren, pakketreizen in België, alcoholische dranken en oliën en vetten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Buitenlandse reizen +0,025 punt Vliegtuigtickets -0,095 punt
    Hotelkamers -0,080 punt
    Vakantiedorpen en campings -0,060 punt
    Brood en granen -0,050 punt
    Zuivelproducten -0,040 punt
    Vlees -0,035 punt
    Producten voor lichaamsverzorging -0,035 punt
    Suikerwaren -0,030 punt
    Pakketreizen in België -0,030 punt
    Alcoholische dranken -0,025 punt
    Oliën en vetten -0,025 punt

Buitenlandse reizen werden deze maand gemiddeld 1,5% duurder ten opzichte van vorige maand.

Vliegtuigtickets werden deze maand gemiddeld 12,9% goedkoper. Hotelkamers en vakantiedorpen en campings daalden respectievelijk gemiddeld 9,7% en 7,5% in prijs. De prijzen voor brood en granen daalden gemiddeld met 1,6%. Zuivelproducten  werden deze maand gemiddeld 1,9% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Vlees daalde deze maand gemiddeld 0,8% in prijs, producten voor lichaamsverzorging en ook suikerwaren werden gemiddeld 2,6% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor pakketreizen in België daalden deze maand gemiddeld met 8,8%. Alcoholische dranken werden deze maand gemiddeld 1,4% goedkoper. Oliën en vetten daalden gemiddeld 5,0% in prijs.

De inflatie bedraagt nu 0,80% tegenover 1,26% in augustus en 1,42% in juli. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,99% tegenover 1,41% in augustus en 1,52% in juli. De inflatie zonder energieproducten daalt in september tot 1,25% tegenover 1,64% in augustus en 1,62% in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in september 1,40% tegenover 1,56%  in augustus en 1,61% in juli.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,12% tegenover 1,72% vorige maand en 1,04% juli. Vers fruit kost 5,2% minder dan in september 2018. Verse groenten zijn 0,4% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,9% goedkoper dan in september 2018. Alcoholvrije dranken kosten gemiddeld even veel als vorig jaar in september. Alcoholische dranken zijn 0,1% goedkoper dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 5,1% ten opzichte van september vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu -2,93% tegenover -2,00% vorige maand en -0,32% in juli. Elektriciteit is nu 0,4% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 12,0% goedkoper dan vorig jaar in september. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 6,9% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,3% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,05% naar 1,96%. De inflatie voor de huur blijft stabiel en bedraagt 1,02%.

De producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 12,5%
Kranten 11,8%
Diepgevroren vis 10,1%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 10,1%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 10,1%
Chips 7,7%
Diepgevroren groenten, uitgezonderd aardappelen 7,3%
Huisbrandolie 6,9%
Bijdrage mutualiteiten 6,1%
Voedselverwerkende huishoudtoestellen (keukenrobot) 5,9%
Software 5,8%
Vakantiedorpen, campings en jeugdherbergen 5,7%

De producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Andere brandstoffen (LPG) -24,5%
Verse zeevruchten -18,7%
Aardgas -12,0%
Diepgevroren zeevruchten -6,8%
Boter -6,8%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) -6,2%
Eieren -5,9%
Benzine -5,7%
Gerookte vis -5,3%
Vers fruit -5,2%
Mobiele telefoondiensten -5,1%
Diesel -4,6%

De hoofdgroep die in september de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,15 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,17 procentpunt

CPI_3graph201909_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,20 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,03 procentpunt.

CPI_4graph201909_nl.png

Inflatie

2013 = 100 Juni Juli Augustus September
Consumptieprijsindex 108,87 108,96 108,94 108,44
Inflatie 1,73% 1,42% 1,26% 0,80%
Gezondheidsindex 109,02 109,07 109,07 108,58
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,80 106,81 106,83 106,76
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate[iii]) voor België bedraagt voor de maand september 0,6%. Het verschil tussen de HICP en de nationale consumptieprijsindex (CPI) is grotendeels te verklaren door conceptuele verschillen op vlak van gewichtenbron, referentiepopulatie, bestedingsconcept, seizoencorrectie en afvlakking[iv].


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

[iii] De flash estimate van de Belgische HICP is een inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex. Deze wordt door Statbel berekend op basis van onvolledige gegevens van de referentieperiode en wordt gepubliceerd door Eurostat op het einde van de maand. Een tweetal weken later berekent Statbel op basis van volledige gegevens de definitieve HICP die gepubliceerd wordt door Eurostat en Statbel.

[iv] De belangrijkste conceptuele verschillen tussen de HICP en de CPI:

 • De weging van het pakket aan goederen en diensten in de HICP is hoofdzakelijk gebaseerd op de nationale rekeningen. Op de lagere gedetailleerde niveaus wordt gebruikt gemaakt van het huishoudbudgetonderzoek. De CPI gebruikt hoofdzakelijk het huishoudbudgetonderzoek op alle niveaus.
 • De referentiepopulatie van de HICP is privé huishoudens (incl. toeristen in België) en bewoners in institutionele huishoudens (o.a. rusthuizen en instellingen). Voor de CPI is dit privé huishoudens met een referentiepersoon onder een maximale leeftijd.
 • In de HICP wordt een binnenlands bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan in België door de referentiepopulatie. Voor de CPI wordt een nationaal bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan door de referentiepopulatie ongeacht de locatie
 • Voor de HICP wordt geen seizoenscorrectie toegepast, voor de CPI wordt dit gedaan voor buitenlandse reizen en vakantiedorpen.
 • De solden worden in de CPI gespreid over telkens 6 maanden, in de HICP worden deze in de maand opgenomen.
 • Voor huisbrandolie wordt de huidige prijs gebruikt in de berekening van de HICP. In de berekening van de CPI wordt een gewogen 12-maandelijks gemiddelde gehanteerd.
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40