Consumptieprijsindex

Inflatie stijgt licht en bedraagt 0,73%

Consumptieprijzen
Inflatie stijgt licht en bedraagt 0,73%

Consumptieprijsindex van juli 2020

  • De inflatie stijgt van 0,60% naar 0,73% in juli.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,24 punt of 0,22%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,94% naar 1,00%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 107,93 punten.
  • In juli waren er vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vliegtuigtickets, vis en zeevruchten, hotelkamers en restaurants en cafés. Geneesmiddelen, aardgas, buitenlandse reizen en citytrips, groenten en private huur hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben vrijwel geen impact op de berekening van het indexcijfer.. Meer informatie kan hier teruggevonden worden.

De consumptieprijsindex van de maand juli 2020 bedraagt 109,76 punten. De index stijgt deze maand met 0,24 punt. De inflatie stijgt van 0,60% naar 0,73%. De gezondheidsindex stijgt met 0,11 punt en bedraagt 110,16 punten. De inflatie die berekend wordt op basis van de gezondheidsindex, stijgt van 0,94% naar 1,00%. Er waren vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vliegtuigtickets, vis en zeevruchten, hotelkamers en restaurants en cafés. Geneesmiddelen, aardgas, buitenlandse reizen en citytrips, groenten en private huur hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

cpi _1graph202007_nl

In juli 2020 is de consumptieprijsindex met 0,24 punt of 0,22% gestegen en hij bedraagt nu 109,76 punten tegenover 109,52 punten in juni 2020 (2013=100).

De gezondheidsindex stijgt in juli met 0,11 punt en bedraagt 110,16 punten tegenover 110,05 punten in juni. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 107,93 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in juli waren motorbrandstoffen, vliegtuigtickets, vis en zeevruchten, hotelkamers en restaurants en cafés. Geneesmiddelen, aardgas, buitenlandse reizen en citytrips, groenten en private huur hadden het grootste verlagend effect ten opzichte van de voorgaande maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,120 punt Geneesmiddelen -0,090 punt
Vliegtuigtickets +0,090 punt Aardgas -0,045 punt
Vis en zeevruchten +0,055 punt Buitenlandse reizen en citytrips -0,040 punt
Hotelkamers +0.055 punt Groenten -0,035 punt
Restaurants en cafés +0.050 punt Private huur -0.035 punt

In juli zijn de prijzen voor motorbrandstoffen gemiddeld met 3,6% gestegen ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor vliegtuigtickets zijn gemiddeld 14,0% gestegen. Vis en zeevruchten stegen gemiddeld 4,4% in prijs ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor hotelkamers zijn deze maand gemiddeld met 7,8% gestegen. Restaurants en cafés werden gemiddeld 0,8% duurder in vergelijking met vorige maand.

Geneesmiddelen werden deze maand gemiddeld 5,2% goedkoper in vergelijking met vorige maand. Aardgas werd gemiddeld 3,3% goedkoper. De prijzen voor buitenlandse reizen en citytrips daalden deze maand, na seizoenscorrectie, met 2,1%. Groenten werden deze maand 1,5% goedkoper. Private huur werd gemiddeld 0,4% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 0,73%, tegenover 0,60% in juni en 0,48% in mei. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,00%, tegenover 0,94% in juni en 1,11% in mei. De inflatie zonder energieproducten stijgt in juli tot 1,78% tegenover 1,68% in juni en 2,05% in mei. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in juli 1,31% tegenover 1,41% in juni en 1,63% in mei.

Voor voeding (incl. alcoholische dranken) bedraagt de inflatie nu 3,48% tegenover 3,24% vorige maand en 4,10% in mei. Vers fruit kost 16,0% meer dan in juli 2019. Verse groenten zijn 8,4% duurder dan een jaar geleden. De prijsstijgingen zijn grotendeels het gevolg van een lager aanbod voor bepaalde producten omwille van lagere oogsten door slechtere weersomstandigheden. Vis en zeevruchten zijn 6,7% duurder dan in juli 2019, vooral door prijsstijgingen voor garnalen als gevolg van een tekort aan gepelde grijze garnalen door coronomaatregelen in Marokko. Vlees is 3,1% duurder dan in juli 2019, voornamelijk door duurder varkensvlees dat te wijten is aan de gestegen vraag vanuit China op de Europese markt als gevolg van de Afrikaanse varkenspest vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 0,5% duurder dan in juli vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 1,6% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 1,7% ten opzichte van juli 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -9,14% tegenover -10,61% vorige maand en -13,76% in mei. Elektriciteit is nu 6,5% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 15,9% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 13,5% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 7,7% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten stijgt van 1,23% naar 1,30%. De inflatie voor de huur bedroeg 2,75% in juni en ze is gedaald tot 2,29% in juli.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Verse zeevruchten 39,7%
Vers fruit 16,0%
Postverzending 13,8%
Juwelen 13,3%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 11,0%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen 8,4%
Planten en bloemen 8,3%
Toebehoren voor computers (o.a. printers) 8,1%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar sterk in prijs daalden, zijn:

Aardgas Inflatie
Huisbrandolie -13,5%
Vliegtuigtickets -9,4%
Diesel -9,0%
Vakantiecentra, campings en jeugdherbergen -8,0%
Benzine -7,3%
Elektriciteit -6,5%
Mobiele telefoondiensten -6,2%

De hoofdgroep die in juli de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,64 procentpunt. De groep huisvesting, water en energie heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,60 procentpunt.

cpi _3graph202007_nl

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,65 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,37 procentpunt.

cpi _4graph202007_nl

cpi _2graph202007_nl

 

2013 = 100 April Mei Juni Juli
Consumptieprijsindex 109,53 109,45 109,52 109,76
Inflatie 0,57% 0,48% 0,60% 0,73%
Gezondheidsindex 110,22 110,10 110,05 110,16
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,74 107,84 107,88 107,93
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 1,7% voor juli. Het verschil tussen de HICP en het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) is grotendeels te wijten aan conceptuele verschillen op het vlak van de bron van de gewichten, de referentiepopulatie, het uitgavenconcept, de seizoenscorrectie en de afvlakking.

 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40