Consumptieprijsindex

Inflatie daalt voor de vierde maand op rij en bedraagt 0,48%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt voor de vierde maand op rij  en bedraagt 0,48%

Consumptieprijsindex van mei 2020

  • De inflatie daalt van 0,57% naar 0,48% in mei.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,08 punt of 0,07%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,14% naar 1,11%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 107,84 punten.
  • In mei waren er vooral prijsstijgingen voor mobiele telefonie, vis en zeevruchten en telecommunicatie packs. Huisbrandolie, alcoholvrije dranken, groenten en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Voor sectoren waar fysieke winkels gesloten zijn worden gegevens online ingezameld als er geen andere databron is. Voor volledig gesloten sectoren (cafés, restaurants, reizen, …) worden de prijzen doorgetrokken, al dan niet met een seizoenscorrectie. Deze methodes zijn in overeenstemming met de methodologische aanbevelingen die Eurostat in samenspraak met de Nationale Statistische Instellingen (in België dus Statbel) heeft opgesteld. Ze hebben als doel de globale inflatie zo weinig mogelijk te vertekenen. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand mei tot gevolg dat er voor bloemen en planten een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor vliegtuigtickets, hotelkamers, vakantiedorpen en campings is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden.

De consumptieprijsindex van de maand mei 2020 bedraagt 109,45 punten. De index daalt deze maand met 0,08 punt. De inflatie daalt van 0,57% naar 0,48%. De gezondheidsindex daalt met 0,12 punt en bedraagt 110,10 punten. De inflatie die berekend wordt op basis van de gezondheidsindex, daalt van 1,14% naar 1,11%. Er waren vooral prijsstijgingen voor mobiele telefonie, vis en zeevruchten en telecommunicatie packs. Huisbrandolie, alcoholvrije dranken, groenten en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

cpi _1graph202005_nl

 

In mei 2020 is de consumptieprijsindex met 0,08 punt of 0,07% gedaald en hij bedraagt nu 109,45 punten tegenover 109,53 punten in april 2020 (2013=100).

De gezondheidsindex daalt in mei met 0,12 punt en bedraagt 110,10 punten tegenover 110,22 punten in april. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 107,84 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in mei waren mobiele telefonie, vis en zeevruchten en telecommunicatie packs. Huisbrandolie, alcoholvrije dranken, groenten en vlees hadden het grootste verlagend effect ten opzichte van de voorgaande maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Mobiele telefonie +0,040 punt Vliegtuigtickets (*) -0,065 punt
Vis en zeevruchten +0,040 punt Vakantiedorpen (*) -0,050 punt
Telecommunicatie packs +0,035 punt Huisbrandolie -0,040 punt
Bloemen en planten (*) +0,030 punt Alcoholvrije dranken -0,035 punt
    Hotelkamers (*) -0,030 punt
    Verse groenten -0,030 punt
    Vlees -0,030 punt

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

In mei zijn de prijzen voor mobiele telefonie gemiddeld met 7,3% gestegen ten opzichte van vorige maand. Vis en zeevruchten werd deze maand gemiddeld 3,1% duurder. De prijzen voor telecommunicatie packs zijn gemiddeld 1,2% gestegen. De prijsstijgingen voor telecom zijn grotendeels het gevolg van het aflopen van tijdelijke tegemoetkomingen wegens de covid-crisis (b.v. meer data. meer belminuten. …).

Huisbrandolie werd deze maand, afgevlakt over 12 maanden, gemiddeld 3,3% goedkoper in vergelijking met vorige maand. Alcoholvrije dranken daalden 1,7% in prijs ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor verse groenten zijn deze maand gemiddeld met 3,8% gedaald. Vlees werd gemiddeld 0,7% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 0,48%, tegenover 0,57% in april en 0,62% in maart. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,11%, tegenover 1,14% in april en 0,84% in maart. De inflatie zonder energieproducten stijgt in mei tot 2,05% tegenover 2,02% in april en 1,73% in maart. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in mei 1,63% tegenover 1,58% in april en 1,55% in maart.

Voor voeding (incl. alcoholische dranken) bedraagt de inflatie nu 4,10% tegenover 4,06% vorige maand en 2,46% in maart. Vers fruit kost 13,1% meer dan in mei 2019. Verse groenten zijn 8,9% duurder dan een jaar geleden. Grotendeels het gevolg van een lager aanbod voor enkele producten omwille van lagere oogsten door slechtere weersomstandigheden. Vis en zeevruchten zijn 5,8% duurder dan in mei 2019, voornamelijk door duurdere garnalen die vorig jaar in mei hun laagste prijs noteerden. Vlees is 3,4% duurder dan in mei 2019, voornamelijk door duurder varkensvlees dat te wijten is aan de gestegen vraag vanuit China op de Europese markt als gevolg van de Afrikaanse varkenspest vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 1,5% duurder dan in mei vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 5,5% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 2,3% ten opzichte van mei 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -2,94% tegenover -2,07 vorige maand en -3,37% in maart. Elektriciteit is nu 7,9% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 16,7% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 10,9% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 19,6% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten stijgt van 1,20% naar 1,42%. De inflatie voor de huur bedroeg 2,83% in april en ze is gedaald tot 2,68% in mei.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Verse zeevruchten 20,8%
Postverzending 13,8%
Vers fruit 13,1%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen 8,9%
Diepgevroren vis 8,1%
Educatieve boeken 7,5%
Juwelen 7,2%
Koffiezetapparaten en aanverwante toestellen 7,1%

De producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie
Andere brandstoffen (LPG) -24,5%
Benzine -19,8%
Diesel -16,4%
Aardgas -16,2%
Mobiele telefoondiensten -15,9%
Vaste telefoondiensten -13,4%
Huisbrandolie -7,6%
Elektriciteit -7,6%
Videoapparatuur -4,7%
Andere opslagmedia -4,6%

 

De hoofdgroep die in mei de grootste positieve impact[i] heeft op inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,76 procentpunt. De groep vervoer heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,63 procentpunt.

cpi_3graph202005_nl

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,70 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door vervoer met -0,45 procentpunt.

cpi_4graph202005_nl

 

 

cpi _2graph202005_nl

 

2013 = 100 Februari Maart April Mei
Consumptieprijsindex 109,71 109,53 109,53 109,45
Inflatie 1,10% 0,62% 0,57% 0,48%
Gezondheidsindex 109,87 109,96 110,22 110,10
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,25 107,49 107,74 107,84
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt -0,2% voor mei. Het verschil tussen de HICP en het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) is grotendeels te wijten aan conceptuele verschillen op het vlak van de bron van de gewichten, de referentiepopulatie, het uitgavenconcept, de seizoenscorrectie en de afvlakking.

 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40