Consumptieprijsindex

Inflatie daalt voor de zevende maand op rij en bedraagt 0,48%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt voor de zevende maand op rij en bedraagt 0,48%

Consumptieprijsindex van oktober 2019

 • De inflatie daalt van 0,80% naar 0,48% in oktober.
 • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,39 punt of 0,36%.
 • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,99% naar 0,67%.
 • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in oktober 106,75 punten.
 • Er waren in oktober voornamelijk prijsstijgingen voor vakantiedorpen, elektriciteit, motorbrandstoffen, producten voor lichaamsverzorging, vlees, restaurants en cafés en lidgelden voor recreatie- en sportdiensten. Groenten en huisbrandolie hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand oktober 2019 bedraagt 108,83. De index stijgt deze maand met 0,39 punt. De inflatie daalt van 0,80% naar 0,48%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,40 punt en bedraagt 108,98 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 0,99% naar 0,67%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, elektriciteit, motorbrandstoffen, producten voor lichaamsverzorging, vlees, restaurants en cafés en lidgelden voor recreatie- en sportdiensten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor groenten en huisbrandolie.

cpi

De consumptieprijsindex is in oktober 2019 gestegen met 0,39 punt of 0,36% en bedraagt nu 108,83 punten tegenover 108,44 punten in september 2019 (2013 = 100).

De gezondheidsindex stijgt in oktober met 0,40 punt tot 108,98 punten tegenover 108,58 punten in september. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in oktober 106,75 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in oktober waren vakantiedorpen, elektriciteit, motorbrandstoffen, producten voor lichaamsverzorging, vlees, restaurants en cafés en recreatieve en sportdiensten.

Groenten en huisbrandolie hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vakantiedorpen +0,045 punt Groenten -0,040 punt
Elektriciteit +0,040 punt Huisbrandolie -0,025 punt
Motorbrandstoffen +0,035 punt    
Producten voor lichaamsverzorging +0,030 punt    
Vlees +0,030 punt    
Restaurants en cafés +0,030 punt    
Lidgelden voor recreatie- en sportdiensten +0,025 punt    

Vakantiedorpen werden deze maand gemiddeld 5,7% duurder ten opzichte van vorige maand. Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld 0,9% in prijs. Motorbrandstoffen werden deze maand 0,9% duurder. De prijzen voor lichaamsverzorgingsproducten stegen gemiddeld met 2,2%. Vlees steeg gemiddeld 0,7% in prijs ten opzichte van vorige maand. Restaurants en cafés werden gemiddeld 0,5% duurder en de lidgelden voor recreatie- en sportdiensten stegen gemiddeld 2,6% in prijs.

Groenten werden deze maand gemiddeld 2,3% goedkoper. Huisbrandolie daalde ten opzichte van vorige maand gemiddeld 1,6% in prijs.

De inflatie bedraagt nu 0,48% tegenover 0,80%  in september en 1,26% in augustus. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,67% tegenover 0,99% in september en 1,41% in augustus. De inflatie zonder energieproducten stijgt in oktober tot 1,37% tegenover 1,25% in september en 1,64% in augustus. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in oktober 1,55% tegenover 1,40% in september en 1,56%  in augustus.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu -0,06% tegenover 0,12% vorige maand en 1,72% in augustus. Vers fruit kost 6,4% minder dan in oktober 2018. Verse groenten zijn 2,7% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,4% goedkoper dan in oktober 2018. Alcoholvrije dranken kosten gemiddeld 0,4% minder dan vorig jaar in oktober. Alcoholische dranken zijn 0,4% duurder dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 5,0% ten opzichte van oktober vorig jaar.

De inflatie voor energie bedraagt nu -6,66% tegenover -2,93% vorige maand en -2,00% in augustus. Elektriciteit is nu 5,6% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 17,2% goedkoper dan vorig jaar in oktober. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 1,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 6,2% minder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,96% naar 2,13%. De inflatie voor de huur stijgt van 1,02% naar 1,18%.

De producten en diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Postverzending 12,5%
Kranten 11,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 9,8%
Software 9,4%
Pakketreizen in België 7,9%
Educatieve boeken 7,5%
Vakantiedorpen, campings en jeugdherbergen 7,4%
Varkensvlees 7,3%
Vervoer per vliegtuig 7,0%
Hotels en gelijkaardige diensten 6,7%
Bijdrage mutualiteiten 6,1%
Wijn op basis van ander fruit (cider) 5,8%

De producten en diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Andere brandstoffen (LPG) -22,8%
Aardgas -17,2%
Diepgevroren zeevruchten -7,5%
Diesel -6,7%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) -6,6%
Vers fruit -6,4%
Elektriciteit -5,6%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -5,3%
Benzine -5,0%
Verse zeevruchten -4,8%
Mobiele telefoondiensten -4,7%
Eieren -4,7%

 

De hoofdgroep die in oktober de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,22 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,57 procentpunt.

cpi

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,24 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,37 procentpunt.

cpi

cpi

2013 = 100 Juli Augustus September Oktober
Consumptieprijsindex 108,96 108,94 108,44 108,83
Inflatie 1,42% 1,26% 0,80% 0,48%
Gezondheidsindex 109,07 109,07 108,58 108,98
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,81 106,83 106,76 106,75
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

 

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate[iii]) voor België bedraagt voor de maand oktober 0,2%. Het verschil tussen de HICP en de nationale consumptieprijsindex (CPI) is grotendeels te verklaren door conceptuele verschillen op vlak van gewichtenbron, referentiepopulatie, bestedingsconcept, seizoencorrectie en afvlakking.iv]


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

[iii] De flash estimate van de Belgische HICP is een inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex. Deze wordt door Statbel berekend op basis van onvolledige gegevens van de referentieperiode en wordt gepubliceerd door Eurostat op het einde van de maand. Een tweetal weken later berekent Statbel op basis van volledige gegevens de definitieve HICP die gepubliceerd wordt door Eurostat en Statbel.

[iv] De belangrijkste conceptuele verschillen tussen de HICP en de CPI:

 • De weging van het pakket aan goederen en diensten in de HICP is hoofdzakelijk gebaseerd op de nationale rekeningen. Op de lagere gedetailleerde niveaus wordt gebruikt gemaakt van het huishoudbudgetonderzoek. De CPI gebruikt hoofdzakelijk het huishoudbudgetonderzoek op alle niveaus.
 • De referentiepopulatie van de HICP is privé huishoudens (incl. toeristen in België) en bewoners in institutionele huishoudens (o.a. rusthuizen en instellingen). Voor de CPI is dit privé huishoudens met een referentiepersoon onder een maximale leeftijd.
 • In de HICP wordt een binnenlands bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan in België door de referentiepopulatie. Voor de CPI wordt een nationaal bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan door de referentiepopulatie ongeacht de locatie
 • Voor de HICP wordt geen seizoenscorrectie toegepast, voor de CPI wordt dit gedaan voor buitenlandse reizen en vakantiedorpen.
 • De solden worden in de CPI gespreid over telkens 6 maanden, in de HICP worden deze in de maand opgenomen.
 • Voor huisbrandolie wordt de huidige prijs gebruikt in de berekening van de HICP. In de berekening van de CPI wordt een gewogen 12-maandelijks gemiddelde gehanteerd.
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%. Er zijn ook CAO's waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.
Zie ook : http://www.wedden.fgov.be/indexation/default.htm
En : http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm

Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Metadata

Index-phone

02/277.56.40