Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

Twee derde van de in 2015 opgerichte ondernemingen was in 2020 nog steeds actief

Ondernemingen
Twee derde van de in 2015 opgerichte ondernemingen was in 2020 nog steeds actief

90,8% van de in 2019 opgerichte Belgische ondernemingen (die voor het eerst btw-plichtig waren), was op 31 december 2020 nog steeds actief. Dit komt neer op 81.605 ondernemingen op een totaal van 89.880 opgerichte ondernemingen in 2019.

De overlevingsgraad op één jaar bedraagt 91,3% in Wallonië, 91% in Brussel en 90,6% in Vlaanderen.

De overlevingsgraad op één jaar van het aantal primo btw-plichtigen in 2018 bedroeg 89,9% in gans België, 90,3% in Vlaanderen, 89,4% in Wallonië en 89% in Brussel.

Van de ondernemingen die in 2015 voor het eerst btw-plichtig waren, overleefde 64,5% tot 2020 in België, 65,7% in Vlaanderen, 63,8% in Wallonië en 61,2% in Brussel.

Overleven van de Btw-plichtige ondernemingen
Content

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen 2015

Gewest Overlevingsgraad op een jaar Overlevingsgraad op 2 jaar Overlevingsgraad op 3 jaar Overlevingsgraad op 4 jaar Overlevingsgraad op 5 jaar
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89,08 % 80,62 % 72,99 % 66,35 % 61,21 %
Vlaams Gewest 90,98 % 83,39 % 76,55 % 70,53 % 65,66 %
Waals Gewest 89,14 % 80,84 % 74,03 % 68,02 % 63,76 %

Doel en korte beschrijving

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Aantal primo btw-plichtigen: Het aantal primo btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven.

Methodologie

Om de statistieken over de overlevingsgraden van btw-plichtige ondernemingen te kunnen opstellen, hebben we alle primo btw-plichtigen opgespoord en in de loop van de volgende 5 jaar geïdentificeerd, waarbij de betrokken bedrijven deze hoedanigheid hebben behouden. Na verificatie van deze informatie, hebben we een overleving voor de betrokken periode geregistreerd. Als een bedrijf is geschrapt en vervolgens opnieuw is onderworpen aan de btw, werd het bedrijf het jaar van de eerste schrapping niet weerhouden.

De overlevingsgraad wordt berekend door de verhouding te nemen van het aantal overlevingen ten opzichte van het aantal eerste onderwerpingen voor elke uitsplitsing van de tabel.

De beschrijvende variabelen (type onderneming, werkgelegenheid, activiteit) zijn de variabelen die betrekking hebben op de onderneming op 31/12 van het jaar waarin deze voor het eerst btw-plichtig was.