Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

67% van de in 2016 opgerichte ondernemingen was nog actief in 2021

Ondernemingen
67% van de in 2016 opgerichte ondernemingen was nog actief in 2021

90,8% van de in 2020 opgerichte Belgische ondernemingen (die voor het eerst btw-plichtig waren), was op 31 december 2021 nog steeds actief. Dit vertegenwoordigt 82.807 ondernemingen op een totaal van 91.161 opgerichte ondernemingen in 2020.

De overlevingsgraad op één jaar bedraagt 92% in Wallonië, 91% in Brussel en 90,4% in Vlaanderen.

Deze overlevingsgraad op één jaar van het aantal primo btw-plichtigen in 2019 bedroeg 90,8% voor gans België, 91,3% in Wallonië, 91% in Brussel en 90,6% in Vlaanderen.

Van de ondernemingen die in 2016 voor het eerst btw-plichtig waren, overleefde 67,1% tot in 2021 in België, 67,8% in Vlaanderen, 67% in Wallonië en 64,3% in Brussel.

Overleven van de Btw-plichtige ondernemingen
Content

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen 2016

Gewest Overlevingsgraad op een jaar Overlevingsgraad op 2 jaar Overlevingsgraad op 3 jaar Overlevingsgraad op 4 jaar Overlevingsgraad op 5 jaar
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90,29 % 81,23 % 73,93 % 68,84 % 64,32 %
Vlaams Gewest 92,10 % 84,66 % 77,94 % 72,41 % 67,78 %
Waals Gewest 90,86 % 83,18 % 76,40 % 71,52 % 66,96 %

Doel en korte beschrijving

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Aantal primo btw-plichtigen: Het aantal primo btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven.

Methodologie

Om de statistieken over de overlevingsgraden van btw-plichtige ondernemingen te kunnen opstellen, hebben we alle primo btw-plichtigen opgespoord en in de loop van de volgende 5 jaar geïdentificeerd, waarbij de betrokken bedrijven deze hoedanigheid hebben behouden. Na verificatie van deze informatie, hebben we een overleving voor de betrokken periode geregistreerd. Als een bedrijf is geschrapt en vervolgens opnieuw is onderworpen aan de btw, werd het bedrijf het jaar van de eerste schrapping niet weerhouden.

De overlevingsgraad wordt berekend door de verhouding te nemen van het aantal overlevingen ten opzichte van het aantal eerste onderwerpingen voor elke uitsplitsing van de tabel.

De beschrijvende variabelen (type onderneming, werkgelegenheid, activiteit) zijn de variabelen die betrekking hebben op de onderneming op 31/12 van het jaar waarin deze voor het eerst btw-plichtig was.