Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen
Overleving

Over het algemeen en op recurrente basis zijn de overlevingsgraden van btw-plichtige bedrijven in Vlaanderen hoger dan in Brussel en Wallonië. Ze zijn ook hoger voor ondernemingen die personeel in dienst hebben. En hoe hoger de tewerkstelling, hoe hoger de overlevingsgraden.

Ondernemingen die als vennootschap zijn opgericht hebben ook betere overlevingskansen dan ondernemingen die als natuurlijk persoon zijn opgericht.

Sommige activiteitssectoren hebben veel lagere overlevingsgraden op 5 jaar dan gemiddeld. Dit is onder meer het geval voor telecommunicatie, kansspelen en posterijen en koeriers.

Een laag percentage wijst niet noodzakelijk op een slechte "gezondheid" van de sector, maar kan soms gewoon het gevolg zijn van de bijzondere btw-regeling van de betrokken bedrijven. Zo zouden sommige bedrijven bijvoorbeeld voor korte tijd belastingplichtig kunnen worden om btw te kunnen terugvorderen. Deze oprichtingen/schrappingen hebben dan rechtstreeks invloed op de overlevingsgraad op korte termijn.

Overleven van de Btw-plichtige ondernemingen
Content

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen 2013

Gewest Overlevingsgraad op een jaar Overlevingsgraad op 2 jaar Overlevingsgraad op 3 jaar Overlevingsgraad op 4 jaar Overlevingsgraad op 5 jaar
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88,5% 78,6% 71,5% 65,1% 59,9%
Vlaams Gewest 90,1% 81,4% 75,1% 69,6% 64,7%
Waals Gewest 86,9% 76,2% 69,6% 63,8% 58,6%

Doel en korte beschrijving

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Aantal primo btw-plichtigen: Het aantal primo btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven.

Methodologie

Om de statistieken over de overlevingsgraden van btw-plichtige ondernemingen te kunnen opstellen, hebben we alle primo btw-plichtigen opgespoord en in de loop van de volgende 5 jaar geïdentificeerd, waarbij de betrokken bedrijven deze hoedanigheid hebben behouden. Na verificatie van deze informatie, hebben we een overleving voor de betrokken periode geregistreerd. Als een bedrijf is geschrapt en vervolgens opnieuw is onderworpen aan de btw, werd het bedrijf het jaar van de eerste schrapping niet weerhouden.

De overlevingsgraad wordt berekend door de verhouding te nemen van het aantal overlevingen ten opzichte van het aantal eerste onderwerpingen voor elke uitsplitsing van de tabel.

De beschrijvende variabelen (type onderneming, werkgelegenheid, activiteit) zijn de variabelen die betrekking hebben op de onderneming op 31/12 van het jaar waarin deze voor het eerst btw-plichtig was.