Overleven van de btw-plichtige ondernemingen

Twee derde van de in 2014 opgerichte ondernemingen was nog actief in 2019

Ondernemingen
Twee derde van de in 2014 opgerichte ondernemingen was nog actief in 2019

De overlevingsgraad op één jaar van de opgerichte Belgische ondernemingen (primo btw-plichtig) in 2018 is 89,9%. Hij is 90,3% voor Vlaanderen, 89,4% voor Wallonië en 89% voor Brussel.

Voor de primo btw-plichtige bedrijven van 2017 was de overlevingsgraad 90,2% voor België, 90,7% voor Vlaanderen, 89,4% voor Wallonië en 89,2% voor Brussel. 

Van de primo btw-plichtige bedrijven van 2014 heeft 65,2% overleefd tot in het jaar 2019 in België, 66,6% in Vlaanderen, 64,2% in Wallonië en 61,4% in Brussel.

De overlevingsgraad op één jaar of op vijf jaar is het hoogst in Vlaanderen en het laagst in Brussel.
 

Overleven van de Btw-plichtige ondernemingen
Content

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen 2014

Gewest Overlevingsgraad op een jaar Overlevingsgraad op 2 jaar Overlevingsgraad op 3 jaar Overlevingsgraad op 4 jaar Overlevingsgraad op 5 jaar
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89,32 % 80,45 % 72,99 % 66,76 % 61,38 %
Vlaams Gewest 91,58 % 84,13 % 78,10 % 72,27 % 66,63 %
Waals Gewest 89,30 % 81,45 % 75,00 % 69,64 % 64,25 %

Doel en korte beschrijving

Overlevingsgraden van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Aantal primo btw-plichtigen: Het aantal primo btw-plichtigen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven.

Methodologie

Om de statistieken over de overlevingsgraden van btw-plichtige ondernemingen te kunnen opstellen, hebben we alle primo btw-plichtigen opgespoord en in de loop van de volgende 5 jaar geïdentificeerd, waarbij de betrokken bedrijven deze hoedanigheid hebben behouden. Na verificatie van deze informatie, hebben we een overleving voor de betrokken periode geregistreerd. Als een bedrijf is geschrapt en vervolgens opnieuw is onderworpen aan de btw, werd het bedrijf het jaar van de eerste schrapping niet weerhouden.

De overlevingsgraad wordt berekend door de verhouding te nemen van het aantal overlevingen ten opzichte van het aantal eerste onderwerpingen voor elke uitsplitsing van de tabel.

De beschrijvende variabelen (type onderneming, werkgelegenheid, activiteit) zijn de variabelen die betrekking hebben op de onderneming op 31/12 van het jaar waarin deze voor het eerst btw-plichtig was.