Bodembezetting volgens het Kadasterregister

Sint-Joost-ten-Node, Koekelberg en Herstappe zijn de kleinste gemeenten in België

Bouwen & Wonen
Sint-Joost-ten-Node, Koekelberg en Herstappe zijn de kleinste gemeenten in België

Doornik, Couvin en Antwerpen zijn de grootste gemeenten

In 2023 bedraagt de totale oppervlakte van België 30.689 km². De totale oppervlakte van het Vlaams Gewest bedraagt 13.626 km², het Waals Gewest 16.901 km² en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 162 km².

Met een oppervlakte van 215 km² is Doornik de grootste gemeente van Wallonië (en België) en Saint-Nicolas, in de provincie Luik, de kleinste met 6,9 km². In Vlaanderen is Antwerpen, 204 km², de grootste gemeente terwijl de kleinste gemeente, Herstappe, slechts 1,3 km² groot is.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stad Brussel met zijn 33 km² bijna 30 keer zo groot als Sint-Joost-ten-Node, dat met een oppervlakte van 1,2 km² de kleinste gemeente van België is.

Grootste gemeenten per gewest

Waals Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Doornik 215 km² Antwerpen 204 km² Brussel 33 km²
Couvin 207 km² Gent 158 km² Ukkel 23 km²
Chimay 199 km² Beveren 153 km² Anderlecht 18 km²
Libramont-Chevigny 179 km² Diksmuide 151 km² Watermaal-Bosvoorde 13 km²
Namen 176 km² Brugge 141 km² Oudergem 9 km²

Kleinste gemeenten per gewest

Waals Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Saint-Nicolas 6,9 km² Herstappe 1,3 km² Sint-Joost-ten-Node 1,2 km²
Beyne-Heusay 7,3 km² Drogenbos 2,5 km² Koekelberg 1,2 km²
Farciennes 10,4 km² Mesen 3,6 km² Ganshoren 2,4 km²
Quaregnon 11,2 km² Borsbeek 3,9 km² Sint-Gillis 2,5 km²
Fléron 13,7 km² Linkebeek 4,2 km² Sint-Agatha-Berchem 3,0 km²

De statistiek van de bodembezetting presenteert een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België[1].


[1] Tot 2017 werd de berekening van de totale oppervlakte gebaseerd op de kadastrale legger van de FOD Financiën. De gegevens in deze databank zijn oorspronkelijk opgesteld ten tijde van Napoleon (toen het Kadaster werd opgericht).

Vanaf 2018 zijn de totale oppervlaktes afkomstig uit de CADGIS-databank van de FOD Financiën. De gegevens in deze databank zijn gebaseerd op de meest recente meettechnieken. De totale oppervlaktes zijn voortaan in overeenstemming met de internationale verdragen en richtlijnen van Eurostat, het Europese Statistiekbureau. Om die reden werd de oppervlakte van de kuststrook tot aan de laagwaterlijn meegerekend bij de tien kustgemeenten.

Bodembezetting en kadastraal inkomen volgens de kadastrale aangifte op 1 januari van het referentiejaar

Doel en korte beschrijving

De Statistiek van de bodembezetting presenteert sinds 1982 een overzicht van het aantal percelen, de oppervlakten en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens (K.I.) van alle percelen en de administratieve eenheden in België. De bron van deze gegevens is de FOD Financiën.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de onbebouwde en bebouwde percelen:

De onbebouwde percelen bestaan uit:

 • akkerland
 • grasland
 • tuinen en parken
 • boomgaarden
 • bos
 • woeste gronden
 • recreatie, sport
 • gekadastreerde waters
 • gekadastreerde wegen
 • andere (n.e.g.)

De bebouwde percelen bestaan uit:

 • appartementen
 • building
 • huis, hoeve
 • bijgebouwen met inbegrip van serres
 • ambacht - en industriegebouwen
 • opslagruimte
 • banken, kantoren
 • gebouwen met handelsbestemming
 • openbare gebouwen
 • nutsvoorzieningen
 • sociale en ziekenzorg
 • onderwijs, onderzoek en cultuur
 • eredienst
 • recreatie, sport
 • andere (n.e.g.)

Naast de bebouwde en onbebouwde percelen zijn er nog de niet-genormaliseerde percelen en de niet-gekadastreerde oppervlakte:

De niet-genormaliseerde percelen zijn de percelen waaraan de FOD Financiën nog geen gestandaardiseerde Kadastrale Aard heeft toegewezen. Deze nemen af doorheen de tijd en sinds 2010 bedraagt ze 0: alle percelen hebben sindsdien een gestandaardiseerde Kadastrale Aard toegewezen gekregen.

De som van de oppervlakten van de onbebouwde percelen, de bebouwde percelen en de niet-genormaliseerde oppervlakte wordt ook wel de gekadastreerde oppervlakte genoemd.

De niet-gekadastreerde oppervlakte bestaat uit de oppervlakte die niet in percelen is ingedeeld. Aan deze oppervlakte is geen Kadastrale Aard toegewezen. Deze wordt berekend door de totale oppervlakte van de administratieve eenheid te verminderen met de gekadastreerde oppervlakte.

Zowel bij de oppervlakten als bij de kadastrale inkomens wordt een onderscheid gemaakt naargelang de belastbaarheid. Het grootste deel van de bebouwde en de onbebouwde percelen zijn belastbaar: de eigenaren dienen onroerende voorheffing te betalen voor het gebruik. Deze wordt berekend in functie van het kadastrale inkomen. Sommige percelen zijn niet-belastbaar. Het gaat bijvoorbeeld om publiek domein of overheidsgebouwen.

Totale oppervlakte

Tot en met 2017 wordt voor de berekening van de totale oppervlakte beroep gedaan op de bestanden uit de kadastrale legger. Deze gegevensbank bevat kadastrale oppervlakten die het resultaat zijn van de opeenvolgende actualiseringen van de gemeenteoppervlakten zoals die oorspronkelijk werden gedefinieerd tijdens de Napoleontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht).

Vanaf 2018 wordt voor de berekening van de totale oppervlakte beroep gedaan op de bestanden uit het systeem CADGIS. De oppervlakten in deze databank zijn gebaseerd op digitale bestanden die met de recentste meettechnieken zijn samengesteld en geven een nauwkeuriger beeld over de effectieve oppervlakte van de administratieve eenheden.

De officiële totale oppervlakte van de administratieve entiteiten wordt afgerond tot op de oppervlakte-eenheid “hectare” (ha). De geïnteresseerde gebruiker kan op Statbel ook de effectief opgemeten oppervlakte consulteren tot op het niveau “centiare” (ca). Het afronden tot hectare voor de officiële totale oppervlakte is nodig om eventuele meetfouten tussen opeenvolgende metingen te neutraliseren. Bijvoorbeeld voor de gemeente Aartselaar: in 2019 bedroeg de officiële totale oppervlakte 1.102 ha, terwijl de effectief gemeten oppervlakte 11.015.556 ca bedroeg. Voor het berekenen van de officiële totale oppervlakte van de arrondissementen, provincies, de gewesten en het Rijk worden de totalen berekend op basis van de oppervlakten van de onderliggende gemeenten uitgedrukt in centiare, en vervolgens afgerond op hectare.

Kust

Om in overeenstemming te zijn met internationale conventies wordt vanaf 2018 ook de strook voor de Belgische kust die wordt afgebakend door de dijk en de laagwaterlijn in rekening gebracht bij de niet-gekadastreerde oppervlakte van de Belgische kustgemeenten.

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode