Bodembezetting volgens het Kadasterregister

Bodembezetting volgens het kadaster

Bouwen & Wonen
appartementen

De voorbije jaren is de oppervlakte van de percelen bebouwd met appartementen explosief toegenomen. Tussen 2012 en 2017 nam ze toe met bijna 40 procent van 8.590 naar 11.922 hectare. De totale perceeloppervlakte van huizen en hoeven is in diezelfde tijdsspanne met slechts 3 procent toegenomen. Vooral in Wallonië nam de oppervlakte van percelen met appartementsgebouwen sterk toe, namelijk met 60 procent. In Vlaanderen en in het Brussels Gewest bedroeg de stijging respectievelijk 40 en 12 procent. In totaal zijn er 6,4 miljoen bebouwde percelen in ons land. Dat aantal nam de voorbije 5 jaar toe met 10 procent of gemiddeld 116.000 per jaar. Voor het opstellen van de statistieken over de bodembezetting wordt slechts gebruik gemaakt van één enkele bron, namelijk die van het Kadaster.

Bodembezetting en kadastraal inkomen volgens de kadastrale aangifte op 1 januari van het referentiejaar

Doel en korte beschrijving

De bodembezetting (occupation du sol) is een typisch Belgisch begrip dat in de internationale statistieken niet wordt gebruikt. Het is de theoretische bestemming die de eigenaar, in overleg met de administratie van het kadaster, aan een perceel toewijst om het kadastrale inkomenervan te bepalen. Een perceel dat bestemd is als weiland wordt bijvoorbeeld in de kadastrale rubriek “grasland” opgenomen. Het perceel wordt echter al lang niet meer onderhouden en is een bos geworden. Het blijft nochtans in de rubriek “grasland”, die de officiële kadastrale bezetting ervan weergeeft. In de praktijk zijn de eigenaars verplicht de wijzigingen in de bestemming van hun percelen te melden als die wijzigingen een invloed hebben op het kadastrale inkomen. De administratie van het kadaster probeert het inkomen te optimaliseren. De aangegeven bezetting van de meest waardevolle percelen is daarom meestal correct, terwijl de minder gewaardeerde percelen minder vaak worden gecontroleerd. De onderverdeling van de kadastrale statistiek van de bodembezetting volgt de logica van de fiscale doeleinden. Het totaal van de “bebouwde percelen” omvat bijvoorbeeld geen paden en wegen, parken en sportterreinen, niet-gekadastreerde percelen, industrieterreinen, kampeerterreinen, walmuren, dijken, enzovoort. We publiceren deze statistiek omdat ze tot 1980 teruggaat, tot op gemeenteniveau beschikbaar is en omdat specialisten deze statistiek nodig hebben voor hun modellen voor de schatting van bodemgebruik en bodembedekking.

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Metadata

Bodembezetting.svg

Zijn er vragen over dit thema?