Voertuigenpark

Steeds meer hybride en elektrische personenwagens

Mobiliteit
Steeds meer hybride en elektrische personenwagens

Het Belgische wagenpark in 2018

Op 1 augustus 2018 telde België 5.853.782 personenwagens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Tegenover 2017 gaat het om een stijging van 1,2%. De hybride personenwagens van het type elektriciteit-benzine en de zuiver elektrische personenwagens kenden de sterkste groei. Het aantal hybrides elektriciteit-benzine stijgt met +39% tegenover vorig jaar (81.107), het aantal elektrische wagens groeit met +41,1% (9.244 wagens).

Benzine vs diesel

Het aantal wagens met een benzinemotor stijgt met 7,9% tegenover vorig jaar, terwijl de dieselwagens sterk blijven dalen (-4,4%, tegenover -2,5% in 2017). Op het totale aantal personenwagens maken de dieselwagens wel nog de meerderheid uit: 3.193.658 dieselauto’s tegenover 2.518.942 benzinewagens. Tegenover 2014 daalde het aantal dieselwagens met zo’n 260.000 stuks, terwijl het aantal benzinewagens steeg met 490.000.

Bij de benzinemotors is de stijging bij de kleine cilinders het duidelijkst: +20,5% voor 0 tot 899 cc en +17,4% voor 900 tot 1.099 cc. De categorie 1.300 tot 1.599 cc blijft ondanks alles het meest verspreid op onze wegen.

Dieselwagens dalen in uiteenlopende mate in bijna alle categorieën. De categorie van 1.300 tot 1.599 cc blijft  de belangrijkste categorie onder de diesels.

Elektrische voertuigen

Ook het aantal elektrische personenwagens blijft sterk groeien, met +41,1%. België telt nu 9.244 elektrische personenwagens, een grote stijging tegenover de 1.792 elektrische personenwagens in 2014. Wanneer alle voertuigtypes (o.m. brommers, bussen, bestelwagens) worden meegeteld, overschrijden de elektrische voertuigen de kaap van 10.000, met 13.514 elektrische voertuigen.

Op het totale wagenpark van 7.533.172 voertuigen nemen elektrische voertuigen slechts 0,2% in. Naast de personenwagens telt België ook 16.125 autobussen en autocars, 856.096 voertuigen voor goederenvervoer, 50.230 trekkers, 192.187 landbouwtrekkers, 74.257 speciale voertuigen en 490.495 motorrijwielen.

Hybride voertuigen

Het aantal hybride personenwagens groeit verder aan, vooral in de categorie elektriciteit-benzine, een stijging met 39% tegenover 2017. Voor het type elektriciteit-diesel was er een stijging van 9,8%. In totaal bevat het Belgische personenwagenpark 81.107 hybride wagens van het type elektriciteit-benzine, en 5.905 van het type elektriciteit-diesel. De hybride wagens elektriciteit-benzine maken zo 1,39% uit van het totale wagenpark. Op vier jaar tijd verviervoudigde hun aantal, van 21.774 in 2014 naar 81.107 in 2018.

Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (2014-2018)

Op 1 augustus van het jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Personenwagens 5.555.499 5.623.579 5.712.061 5.785.447 5.853.782
- rijdend op benzine 2.029.688 2.091.327 2.199.038 2.335.349 2.518.942
- rijdend op diesel 3.458.424 3.457.526 3.424.592 3.339.034 3.193.658
- rijdend op gas 22.051 18.967 17.238 15.965 15.500
- met elektrische motor 1.792 2.871 4.368 6.552 9.244
- hybride 23.444 32.151 44.364 63.740 87.012
- niet nader bepaald 20.100 20.737 22.461 24.807 29.426
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 2,01 1,99 1,97 1,96 1,94
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (2014-2018)

Op 1 augustus van het jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen) 7.076.238 7.175.062 7.301.766 7.419.405 7.533.172
Personenwagens 5.555.499 5.623.579 5.712.061 5.785.447 5.853.782
Autobussen en autocars 15.976 16.094 16.040 16.062 16.125
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 752.266 770.508 796.930 826.742 856.096
Trekkers (a) 44.693 44.851 45.749 47.478 50.230
Landbouwtrekkers 184.722 186.334 188.122 189.938 192.187
Speciale voertuigen (b) 66.570 67.910 69.538 71.754 74.257
Motorrijwielen (c) 456.512 465.786 473.326 481.984 490.495
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata