Voertuigenpark

Voertuigenpark blijft groeien, aantal dieselwagens neemt af

Mobiliteit
wagens

Op 1 augustus 2017 waren er in België 5.785.447. Dit is een stijging van 1,3% in een jaar tijd. Dat cijfer bevestigt de gemiddelde evolutie die de laatste tien jaar werd vastgesteld.

Het aantal auto’s met een benzinemotor stijgt met 6,2%, terwijl deze met een dieselmotor nog sterker dalen dan vorig jaar (-2,5%). Dieselauto’s blijven echter in de meerderheid, met 3.339.034 auto’s tegenover 2.335.349 benzinewagens.

diesel%20en%20benzine.png

De stijging bij de benzinewagens zit vooral in de auto’s met kleine cilinderinhoud:  +17,5% voor 0 tot 899 cc en +12,8% voor 900 tot 1099 cc. Toch is de categorie 1300 tot 1599 cc nog steeds het meest aanwezig op onze wegen.

Dieselwagens dalen in uiteenlopende mate in alle categorieën, behalve in die van 1300 tot 1599 cc, die op die manier de nieuwe koning onder de diesels wordt.

Het aantal elektrische auto’s groeit sterk, met 50%. Ondertussen gaat het om 6.552 personenauto’s. Bij alle voertuigtypes samen wordt zelfs de kaap van 10.000 wagens overschreden (10.428).

Toch maken de elektrische voertuigen nog steeds slechts 0,1% uit van het totale wagenpark, dat 7.419.405 wagens telt. Naast de personenwagens telt België ook 16.062 autobussen en autocars, 826.742 voertuigen voor goederenvervoer, 47.478 trekkers, 189.938 landbouwtrekkers, 71.754 speciale voertuigen en 481.984 motorrijwielen.

elek%20voertuigen.png

Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (1977-2017)

Op 1 augustus van het jaar 1977 1987 1997 2007 2015 2016 2017
Personenwagens 2.773.344 3.497.818 4.415.343 5.048.723 5.623.579 5.712.061 5.785.447
- rijdend op benzine 2.595.302 2.682.730 2.814.737 2.247.799 2.091.327 2.199.038 2.335.349
- rijdend op diesel 114.622 696.791 1.541.388 2.730.958 3.457.526 3.424.592 3.339.034
- rijdend op gas 1.260 57.885 39.549 51.026 18.967 17.238 15.965
- met elektrische motor 41 27 23 8 2.871 4.368 6.552
- niet nader bepaald 62.119 61.680 19.646 18.932 52.888 66.825 88.547
Inwoners per personenauto op 1 augustus (1) 3,55 2,84 2,31 2,10 1,99 1,97 1,96
(1) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (1977-2017)

Op 1 augustus van het jaar 1977 1987 1997 2007 2015 2016 2017
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 3.315.071 4.158.127 5.340.996 6.362.161 7.175.062 7.301.766 7.419.405
Personenwagens 2.773.344 3.497.818 4.415.343 5.048.723 5.623.579 5.712.061 5.785.447
Autobussen en autocars 19.517 16.095 14.667 15.479 16.094 16.040 16.062
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 236.421 296.415 435.237 642.687 770.508 796.930 826.742
Trekkers 34.682 31.627 41.346 48.060 44.851 45.749 47.478
Landbouwtrekkers 114.517 146.550 158.914 172.818 186.334 188.122 189.938
Speciale voertuigen 32.489 38.527 50.172 59.651 67.910 69.538 71.754
Motorrijwielen 104.101 131.095 225.317 374.743 465.786 473.326 481.984
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata

personenwagen.svg

5.785.447 personenwagens

Zijn er vragen over dit thema?