Voertuigenpark

Historische daling van het aantal wagens in België

Mobiliteit
Historische daling van het aantal wagens in België

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog daalt het aantal personenwagens in ons land. De Covid-19-pandemie heeft ongetwijfeld invloed gehad op deze cijfers. Op 1 augustus 2020 telt België 5.888.589 personenwagens tegenover 5.889.210 een jaar vroeger. Dit is een kleine maar opmerkelijke daling van 0,01%, terwijl het aantal personenwagens de afgelopen tien jaar gemiddeld met 1,27% per jaar is gestegen.

Benzine vervangt diesel

In de afgelopen 5 jaar is het aantal wagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller gedaald. In 2020 zijn er 6,3% minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus zijn er dus 2.815.755 dieselwagens. Tegelijkertijd blijft het aantal benzinewagens stijgen (+5% in 2020) tot 2.843.903 voertuigen. Benzinewagens vertegenwoordigen nu 48,3% van het personenwagenpark, terwijl dit voor dieselwagens 47,8% bedraagt.

Ver achter deze twee belangrijkste motortypes van het Belgische voertuigenpark bevinden zich de hybride wagens. Zij staan met 154.807 op de derde plaats, dit is 2,6% van het totaal. Dit type motor is in 5 jaar tijd vervijfvoudigd. Elektrische wagens vertegenwoordigen 'slechts' 0,4% van het voertuigenpark, ondanks de sterkste jaarlijkse stijging (+56,4%). Er zijn 23.983 wagens van dit type terug te vinden op onze wegen. Ten slotte is er een lichte stijging van het aantal wagens op gas (+0,2%) tot 14.957 voertuigen.

Naast personenwagens telt België ook 16.422 autobussen en autocars, 910.356 voertuigen voor goederenvervoer, 52.802 trekkers, 196.504 landbouwtrekkers, en 78.469 speciale voertuigen. Het totale voertuigenpark bestaat dus uit 7.143.142 voertuigen. Er zijn ook 507.996 motorrijwielen geregistreerd in België.

Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (2016-2020)

Op 1 augustus van het jaar 2016 2017 2018 2019 2020
Personenwagens 5.712.061 5.785.447 5.853.782 5.889.210 5.888.589
- rijdend op benzine 2.199.038 2.335.349 2.518.942 2.709.604 2.843.903
- rijdend op diesel 3.424.592 3.339.034 3.193.658 3.005.928 2.815.755
- rijdend op gas 17.238 15.965 15.500 14.924 14.957
- met elektrische motor 4.368 6.552 9.244 15.338 23.983
- hybride 44.364 63.740 87.012 110.984 154.807
- niet nader bepaald 22.461 24.807 29.426 32.432 35.184
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 1,97 1,96 1,94 1,94 1,95
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (2016-2020)

Op 1 augustus van het jaar 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 7.301.766 7.419.405 7.533.172 7.614.082 7.651.138
Personenwagens 5.712.061 5.785.447 5.853.782 5.889.210 5.888.589
Autobussen en autocars 16.040 16.062 16.125 16.542 16.422
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 796.930 826.742 856.096 885.487 910.356
Trekkers (a) 45.749 47.478 50.230 52.694 52.802
Landbouwtrekkers 188.122 189.938 192.187 194.399 196.504
Speciale voertuigen (b) 69.538 71.754 74.257 76.640 78.469
Motorrijwielen (c) 473.326 481.984 490.495 499.110 507.996
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata