Voertuigenpark

De kaap van 100.000 hybride wagens overschreden

Mobiliteit
De kaap van 100.000 hybride wagens overschreden

België telde op 1 augustus 2019 5.889.210 personenwagens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De hybride wagens zijn momenteel goed voor 1,9% van dit park en hebben de kaap van 100.000 wagens (110.984) overschreden. De groei van deze wagens blijft aanzienlijk maar vertraagt (+27,6% tussen 2018 en 2019 tegenover +36,5% het jaar voordien). 92% van deze hybride personenwagens is van het type elektriciteit-benzine.

Ten opzichte van 2018 is het wagenpark met 0,6% gegroeid, terwijl het de afgelopen tien jaar gemiddeld met 1,3% per jaar is gestegen.

Het aantal dieselwagens blijft dalen (-5,9%) en zou binnenkort onder 3 miljoen, net zoals in 2008, kunnen duiken. In 2019 waren er 3.005.928 dieselauto's, of 187.730 minder dan een jaar vroeger.

Voertuigenpark 2019

Deze daling wordt gecompenseerd door het aantal benzinewagens, dat met 190.662 eenheden of 7,6% stijgt tot 2.709.604 wagens.

Hoewel het gewicht ervan in absolute cijfers beperkt blijft, kent de categorie elektrische wagens met +65,9% de sterkste groei. Deze 15.338 voertuigen vertegenwoordigen echter slechts 0,3% van alle personenwagens.

Naast de personenwagens telt België ook 16.125 autobussen en autocars, 856.096 voertuigen voor goederenvervoer, 50.230 trekkers, 192.187 landbouwtrekkers, 74.257 speciale voertuigen en 490.495 motorrijwielen. Hiermee telt het totale wagenpark 7.042.677 eenheden.

Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (2015-2019)

Op 1 augustus van het jaar 2015 2016 2017 2018 2019
Personenwagens 5.623.579 5.712.061 5.785.447 5.853.782 5.889.210
- rijdend op benzine 2.091.327 2.199.038 2.335.349 2.518.942 2.709.604
- rijdend op diesel 3.457.526 3.424.592 3.339.034 3.193.658 3.005.928
- rijdend op gas 18.967 17.238 15.965 15.500 14.924
- met elektrische motor 2.871 4.368 6.552 9.244 15.338
- hybride 32.151 44.364 63.740 87.012 110.984
- niet nader bepaald 20.737 22.461 24.807 29.426 32.432
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 1,99 1,97 1,96 1,94 1,94
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (2015-2019)

Op 1 augustus van het jaar 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 7.175.062 7.301.766 7.419.405 7.533.172 7.614.082
Personenwagens 5.623.579 5.712.061 5.785.447 5.853.782 5.889.210
Autobussen en autocars 16.094 16.040 16.062 16.125 16.542
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 770.508 796.930 826.742 856.096 885.487
Trekkers (a) 44.851 45.749 47.478 50.230 52.694
Landbouwtrekkers 186.334 188.122 189.938 192.187 194.399
Speciale voertuigen (b) 67.910 69.538 71.754 74.257 76.640
Motorrijwielen (c) 465.786 473.326 481.984 490.495 499.110
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata