Voertuigenpark

7,5% van de personenwagens is elektrisch

Mobiliteit
7,5% van de personenwagens is elektrisch

Op 1 augustus 2022 telde België 5.947.479 personenwagens, tegenover 5.927.912 een jaar eerder. Dat is een stijging van 0,3%. Het aantal personenwagens is de afgelopen tien jaar gemiddeld met 0,8% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Hybride wagens zijn momenteel goed voor 6,3% van het totale personenwagenpark en hebben de kaap van 350.000 ruimschoots overschreden: 375.107 hybride wagens tegenover slechts 258.916 in 2021 (+45%).

Het aantal volledig elektrische personenwagens steeg met 75% (71.651) en het aantal wagens op gas met 11% (17.740).

Sinds 2015 daalt het aantal wagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller. In 2022 zijn er 7,6% minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus bedroeg het aantal dieselwagens dus 2.424.932. Tegelijkertijd blijft het aantal benzinewagens stijgen (+2,3% in 2022) tot 3.021.102 voertuigen. Benzinewagens vertegenwoordigen nu 50,8% van het personenwagenpark, terwijl dit voor dieselwagens 40,8% bedraagt.

Naast personenwagens telt België ook 16.557 autobussen en autocars, 958.553 voertuigen voor goederenvervoer, 55.075 trekkers, 203.472 landbouwtrekkers, en 82.634 speciale voertuigen. Er zijn ook 533.107 motorrijwielen geregistreerd in België. Het totale voertuigenpark bestaat dus uit 7.796.877 voertuigen.

Evolutie van het wagenpark 2021-2022

Op 1 augustus van het jaar 2021 2022 2022/2021
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 7.751.422 7.796.877 +0,6%
Personenwagens 5.927.912 5.947.479 +0,3%
- rijdend op benzine 2.951.770 3.021.102 +2,3%
- rijdend op diesel 2.623.556 2.424.932 -7,6%
- rijdend op gas 15.999 17.740 +10,9%
- met elektrische motor 40.851 71.651 +75,4%
- hybride 258.916 375.107 +44,9%
- niet nader bepaald 36.820 36.947 +0,3%
Autobussen en autocars 16.628 16.557 -0,4%
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 946.427 958.553 +1,3%
Trekkers (a) 53.899 55.075 +2,2%
Landbouwtrekkers 200.332 203.472 +1,6%
Speciale voertuigen (b) 80.876 82.634 +2,2%
Motorrijwielen (c) 525.348 533.107 +1,5%
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 1,9 2,0 +0,5%
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (2018-2022)

Op 1 augustus van het jaar 2018 2019 2020 2021 2022
Personenwagens 5.853.782 5.889.210 5.888.589 5.927.912 5.947.479
- rijdend op benzine 2.518.942 2.709.604 2.843.903 2.951.770 3.021.102
- rijdend op diesel 3.193.658 3.005.928 2.815.755 2.623.556 2.424.932
- rijdend op gas 15.500 14.924 14.957 15.999 17.740
- met elektrische motor 9.244 15.338 23.983 40.851 71.651
- hybride 87.012 110.984 154.807 258.916 375.107
- niet nader bepaald 29.426 32.432 35.184 36.820 36.947
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 1,94 1,94 1,95 1,94 1,95
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (2018-2022)

Op 1 augustus van het jaar 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 7.533.172 7.614.082 7.651.138 7.751.422 7.796.877
Personenwagens 5.853.782 5.889.210 5.888.589 5.927.912 5.947.479
Autobussen en autocars 16.125 16.542 16.422 16.628 16.557
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 856.096 885.487 910.356 946.427 958.553
Trekkers (a) 50.230 52.694 52.802 53.899 55.075
Landbouwtrekkers 192.187 194.399 196.504 200.332 203.472
Speciale voertuigen (b) 74.257 76.640 78.469 80.876 82.634
Motorrijwielen (c) 490.495 499.110 507.996 525.348 533.107
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata