Voertuigenpark

Belgisch wagenpark groeit met 100.000 hybride en bijna 18.000 elektrische wagens

Mobiliteit
Belgisch wagenpark groeit met 100.000 hybride en bijna 18.000 elektrische wagens

Op 1 augustus 2021 telde België 5.927.912 personenwagens tegenover 5.888.589 een jaar eerder. Dat is een stijging met 0,7% na de kleine, maar opmerkelijke daling met 0,01% in coronajaar 2020. Het aantal personenwagens steeg de afgelopen tien jaar gemiddeld met 0,92%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De hybride personenwagens zijn momenteel goed voor 4,4% van het totale personenwagenpark en hebben de kaap van 250.000 wagens ruim overschreden: 258.916 hybride wagens tegenover slechts 154.807 in 2020 (+67%).

Ook het aantal volledig elektrische personenwagens stijgt met 70% (40.851) en de wagens op gas met 7% (15.999). Het aantal benzinewagens neemt verder toe (+4%), terwijl de dieselwagens blijven afnemen (-6,8%).

Sinds 2015 is het aantal personenwagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller gedaald. In 2021 zijn er 6,8% minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus zijn er dus 2.623.556 dieselwagens. Tegelijkertijd blijft het aantal benzinewagens stijgen (+3,4% in 2021) tot 2.951.770 voertuigen. Benzinewagens vertegenwoordigen nu 49,8% van het personenwagenpark, dieselwagens 44,3%.

Naast personenwagens telt België ook 16.628 autobussen en autocars, 946.427 voertuigen voor goederenvervoer, 53.899 trekkers, 200.332 landbouwtrekkers en 80.876 speciale voertuigen. Het totale voertuigenpark bestaat dus uit 7.226.074 voertuigen. Er zijn ook 525.348 motorrijwielen geregistreerd in België.

Tabel 1
Content

Grootte van het voertuigenpark (2017-2021)

Op 1 augustus van het jaar 2017 2018 2019 2020 2021
Personenwagens 5.785.447 5.853.782 5.889.210 5.888.589 5.927.912
- rijdend op benzine 2.335.349 2.518.942 2.709.604 2.843.903 2.951.770
- rijdend op diesel 3.339.034 3.193.658 3.005.928 2.815.755 2.623.556
- rijdend op gas 15.965 15.500 14.924 14.957 15.999
- met elektrische motor 6.552 9.244 15.338 23.983 40.851
- hybride 63.740 87.012 110.984 154.807 258.916
- niet nader bepaald 24.807 29.426 32.432 35.184 36.820
Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) 1,96 1,94 1,94 1,95 1,94
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar.
Tabel 2
Content

Grootte van het voertuigenpark (2017-2021)

Op 1 augustus van het jaar 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen 7.419.405 7.533.172 7.614.082 7.651.138 7.751.422
Personenwagens 5.785.447 5.853.782 5.889.210 5.888.589 5.927.912
Autobussen en autocars 16.062 16.125 16.542 16.422 16.628
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens 826.742 856.096 885.487 910.356 946.427
Trekkers (a) 47.478 50.230 52.694 52.802 53.899
Landbouwtrekkers 189.938 192.187 194.399 196.504 200.332
Speciale voertuigen (b) 71.754 74.257 76.640 78.469 80.876
Motorrijwielen (c) 481.984 490.495 499.110 507.996 525.348
N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
(c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.

Populatie

Motorvoertuig / Voertuigenpark

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand na de referentieperiode.

Definities

Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen

Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit

Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.

Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.

Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.

Metadata