Over Statbel

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium.

Het verzamelen gebeurt op basis van administratieve databronnen en enquêtes, het produceren gebeurt op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle wijze en de statistieken worden tijdig en op een klantvriendelijke wijze verspreid.

De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en het gebruik voor louter statistische doeleinden worden hierbij gegarandeerd.

Onze diensten

Diensten

Een greep uit onze diensten: online databank be.STAT, Open dataportaal, huurcalculator, index search, een wekelijks nieuwsoverzicht...

ONTDEK ONZE DIENSTEN

Klantencharter

Klantencharter

Statbel staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden.

Ontdek het klantencharter

FOD Economie

FOD Economie

Statbel is de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Ontdek De Fod Economie