Prijsindexen voor diensten

Afzetprijsindex voor de diensten

Conjunctuurindicatoren
Afzetprijsindex voor de diensten

De dienstensector heeft de laatste jaren aan belang gewonnen ten opzichte van de industriesector, en daarom berekenen we ook een afzetprijsindex voor de diensten. Deze nieuwe index wordt trimestrieel berekend en meet momenteel de prijsevolutie bij dienstverlenende bedrijven uit onder meer de transport-, de informatica- en de telecommunicatiesector.
In 2018 zal het domein van deze prijsindex uitgebreid worden met een aantal sectoren waaronder telecommunicatie, wetenschappelijke en technische activiteiten en verhuur en lease. Vrijwel de volledige tertiaire sector (met uitzondering van financiële activiteiten en verzekeringen) zal dan bestreken worden. Bij commerciële dienstverlening worden de prijzen doorgaans in sterke mate bepaald door personeelskosten. Deze indexen fluctueren dus minder dan prijsindexen van industriële sectoren waar de prijsevolutie door volatiele materiaalprijzen sterk kunnen schommelen. Om deze reden werd er gekozen voor een trimestriële index, in tegenstelling tot de maandelijkse afzetprijsindexen voor de industrie.
In 2017, de afzetprijzen zijn ten opzichte van 2010 het minst gestegen in de sectoren Reclamewezen en onderzoek (73). In de nogal volatiele sector Goederenvervoer over zee- en kustwateren (50.2) is er zelfs sprake van een daling van de prijzen. De grootste relatieve prijsstijgingen deden zich voor in de sector overige posterijen en koeriers (53.2).

Prijsindexen voor diensten
Content
  1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Jaar
Diensten - Totaal*
2006 100,6 100,3 101,1 101,0 100,8
2007 101,2 102,2 102,8 104,5 102,7
2008 103,2 105,1 104,7 100,0 103,3
2009 99,0 99,3 99,7 99,6 99,4
2010 99,2 99,9 100,2 100,6 100,0
2011 100,9 100,7 101,8 102,2 101,4
2012 102,2 102,2 102,3 102,7 102,4
2013 102,0 101,8 103,1 103,9 102,7
2014 102,3 101,6 101,9 101,3 101,8
2015 100,6 101,1 101,6 101,4 101,2
2016 101,5 102,2 102,6 103,2 102,4
2017 103,5 103,7 104,0 103,9 103,8
Downloads

Doel en korte beschrijving

Gezien de dienstensector meer en meer aan belang wint ten opzichte van de industriesector, werd de Europese Verordening inzake kortetermijnstatistieken uitgebreid met een afzetprijsindex voor de diensten. Deze nieuwe index wordt trimesterieel berekend door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

De afzetprijsindex voor de diensten meet momenteel de prijsevolutie bij dienstverlenende bedrijven uit onder meer de transport-, de informatica- en de telecommunicatiesector. Geleidelijk aan zal het domein uitgebreid worden, zodat uiteindelijk nagenoeg het volledige economisch spectrum in kaart wordt gebracht.

Populatie

Ondernemingen

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Metadata

dienstensector.svg

Zijn er vragen over dit thema?