Structuur van de bevolking

België telde 11.697.557 inwoners op 1 januari 2023

Bevolking
België telde 11.697.557 inwoners op 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 telde de wettelijke Belgische bevolking[1] 11.697.557 inwoners. De Belgische bevolking groeide afgelopen jaar met 113.549 inwoners, ofwel met 0,98%. De bevolkingsgroei lag hiermee een stuk hoger dan normaal, zijnde een bevolkingsgroei met ongeveer 0,5%. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De bevolkingsgroei kan worden verklaard door een beperkte statistische aanpassing (-208) en twee belangrijke demografische fenomenen[2]:

 • Een negatief natuurlijk saldo (-2.787);
 • Een positief internationaal migratiesaldo (+116.554).

De bevolkingsgroei gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo, dat het negatief natuurlijk saldo compenseerde en tegelijk nog zorgde voor een stevige bevolkingsgroei. Het sterk positieve internationaal migratiesaldo in 2022 is te verklaren door de oorlog in Oekraïne.

Bevolkingsontwikkeling in België

2022 werd gekenmerkt door een sterke bevolkingsgroei met 0,98% of 113.549 inwoners. In normale omstandigheden verwachten we een jaarlijkse bevolkingsgroei met ongeveer 0,5%.

Het natuurlijk saldo, het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens, was in 2022 negatief (-2.787). Een negatief natuurlijk saldo is uitzonderlijk. In 2020, het jaar gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, was dit saldo eveneens negatief (-13.111). Maar daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de jaren ’40 om een negatief natuurlijk saldo terug te vinden. Het natuurlijk saldo vertoonde, ook voor COVID-19, al een aantal jaren een dalende trend. Deze dalende tendens kon en kan hoofdzakelijk worden verklaard door een dalende trend in het aantal geboorten. Gedurende 2022 werden 113.593 geboorten geregistreerd. Daarnaast werden er 116.380 overlijdens geregistreerd in 2022.

Aantal geboorten, aantal overlijdens en het natuurlijk saldo in België voor de periode 2017-2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Geboorten  119.102 117.800 117.103 113.739 117.914 113.593
Overlijdens  109.629 110.645 108.745 126.850 112.291 116.380
Natuurlijk saldo  +9.473 +7.155 +8.358 -13.111 +5.623 -2.787

Het hoge aantal overlijdens in 2022 kan worden verklaard door meerdere factoren: een veranderende bevolkingsstructuur (vergrijzing), een aanzienlijke oversterfte gedurende de zomer (uitzonderlijk warm weer en sterke luchtvervuiling), het griepvirus dat twee maal circuleerde (april en december). Daarnaast circuleerde in december ook het RSV-virus en kenden we in die maand een koudeprik met slechtere luchtkwaliteit.

Het internationaal migratiesaldo, het verschil tussen het aantal immigraties en emigraties, was in 2022 positief (+116.544). Een positief internationaal migratiesaldo ligt binnen de verwachting, maar het saldo is wel sterker positief dan normaal. Dit kan worden verklaard door het grote aantal internationale immigraties[3] in 2022: er werden 233.629 immigraties geregistreerd. Het grotere aantal immigraties is mede het gevolg van de oorlog in Oekraïne, 57.514 (24,6%) van de immigranten heeft namelijk de Oekraïense nationaliteit. Daarnaast werden er 117.085 internationale emigraties[4] geregistreerd in 2022, dit ligt meer in lijn met de verwachting.

Aantal internationale immigraties- en emigraties en het internationaal migratiesaldo in België voor de periode 2017-2022

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Internationale immigratie  163.918 166.894 174.591 144.169 165.534 233.629
Internationale emigratie  119.382 116.714 119.560 102.413 107.416 117.085
Internationaal migratiesaldo  +44.536 +50.180 +55.031 +41.756 +58.118 +116.544

De stevige bevolkingsgroei gedurende 2022 in België is dus het gevolg van een positief internationaal migratiesaldo, dat het negatief natuurlijk saldo compenseerde en tegelijk nog zorgde voor een sterke bevolkingsgroei met 0,98% of 113.549 inwoners.

Loop van de bevolking in het Vlaams Gewest

2022 werd ook in Vlaanderen gekenmerkt door een sterke bevolkingsgroei met 1,13% of 75.931 inwoners.

Het natuurlijk saldo was in 2022 negatief (-4.244). Er werden dat jaar 63.284 geboorten en 67.528 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+64.589). Er werden dat jaar 118.704 immigraties en 54.115 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 33.565 de Oekraïense nationaliteit.

Op alle geografische niveaus lager dan België speelt een derde saldo een rol: het intern migratiesaldo. Dat saldo vat het aantal verhuisbewegingen binnen België samen. Het intern migratiesaldo, het verschil tussen het aantal inwijkingen en uitwijkingen in het Vlaams Gewest, was positief (+15.781). Er zijn dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Vlaanderen verhuisd (38.617), dan er mensen van Vlaanderen naar een ander gewest verhuisd zijn (22.836).

De stevige bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo, deze compenseerden een negatief natuurlijk saldo en zorgden tegelijk nog voor een stevige bevolkingsgroei met 1,13% of 75.931 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling in het Waals Gewest

In Wallonië werd in 2022 een bevolkingsgroei met 0,52% of 19.080 inwoners vastgesteld.

Het natuurlijk saldo was in 2022 negatief (-4.373). Er werden dat jaar 35.565 geboorten en 39.938 overlijdens geregistreerd.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+20.270). Er werden dat jaar 52.403 immigraties en 32.133 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 12.928 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was positief (+3.526). Er zijn dus meer mensen vanuit een ander gewest naar Wallonië verhuisd (24.740), dan er mensen van Wallonië naar een ander gewest verhuisd zijn (21.214).

De bevolkingsgroei in de loop van 2022 in Wallonië is dus het gevolg van een positief intern migratiesaldo en een positief internationaal migratiesaldo. Die migratiesaldo’s compenseerden een negatief natuurlijk saldo en zorgden tegelijk nog voor een bevolkingsgroei met 0,52% of 19.080 inwoners.

Loop van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook in Brussel werd 2022 gekenmerkt door een stevige bevolkingsgroei met 1,52% of 18.538 inwoners.

Brussel was het enige gewest waar het natuurlijk saldo in 2022 positief bleef (+5.830). Er werden dat jaar 14.744 geboorten en 8.914 overlijdens geregistreerd. Ondanks het nog steeds positieve natuurlijk saldo, wordt ook in Brussel een dalende trend in dit saldo gezien. De daling wordt hier eveneens gedreven door een dalende tendens in het aantal geboorten.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 positief (+31.685). Er werden dat jaar 62.522 immigraties en 30.837 emigraties geregistreerd. Van de immigranten hadden er 11.021 de Oekraïense nationaliteit.

Het intern migratiesaldo was negatief (-19.307). Er zijn dus minder mensen vanuit een ander gewest naar Brussel verhuisd (25.011), dan er mensen van Brussel naar een ander gewest verhuisd zijn (44.318).

De stevige bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende 2022 is dus het gevolg van een positief natuurlijk saldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo. Die saldo’s, compenseerden een negatief intern migratiesaldo en zorgden tegelijk nog voor een stevige bevolkingsgroei met 1,52% of 18.538 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling in de provincies

De snelst groeiende provincie in 2022 in België was Antwerpen met een bevolkingsgroei van 1,29%. In het Vlaams Gewest volgen de provincies Vlaams-Brabant (1,20%), Oost-Vlaanderen (1,13%) en Limburg (1,02%) op respectievelijk posities 2, 3 en 4. De traagst groeiende provincie in Vlaanderen was West-Vlaanderen met een groei van 0,91%.

De snelst groeiende provincie van Wallonië in 2022 was Luxemburg met een groei van 1,02%. Alle andere provincies in het Waals Gewest kenden een groei kleiner dan deze in de Vlaamse provincies: Waals-Brabant (0,77%), Namen (0,56%), Henegouwen (0,43%) en Luik (0,41%).

De loop van de bevolking gedurende 2022 in België, de gewesten en de provincies

Woonplaats  Bevolking op 1 januari 2022  Natuurlijk saldo  Saldo van de interne migratie  Saldo van de internationale migratie  Statistische aanpassing  Totale groei  Bevolking op 1 januari 2023 
België 11.584.008 -2.787 116.544 -208 113.549 11.697.557
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.222.637 5.830 -19.307 31.685 330 18.538 1.241.175
Vlaams Gewest 6.698.876 -4.244 15.781 64.589 -195 75.931 6.774.807
Waals Gewest 3.662.495 -4.373 3.526 20.270 -343 19.080 3.681.575
Duitstalige Gemeenschap 78.604 -1 -139 938 -19 779 79.383
Provincie Antwerpen 1.886.609 1.000 123 23.274 -54 24.343 1.910.952
Provincie Limburg 885.951 -1.232 1.664 8.692 -45 9.079 895.030
Provincie Oost-Vlaanderen 1.543.865 -779 5.373 12.804 53 17.451 1.561.316
Provincie Vlaams-Brabant 1.173.440 0 4.914 9.358 -229 14.043 1.187.483
Provincie West-Vlaanderen 1.209.011 -3.233 3.707 10.461 80 11.015 1.220.026
Provincie Waals-Brabant 409.782 -282 989 2.499 -54 3.152 412.934
Provincie Henegouwen 1.351.127 -2.208 2.520 5.477 -21 5.768 1.356.895
Provincie Luik 1.110.989 -1.412 -381 6.652 -330 4.529 1.115.518
Provincie Luxemburg 291.143 101 -168 2.879 12 2.824 293.967
Provincie Namen 499.454 -572 566 2.763 50 2.807 502.261

 

 


 

 1. De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.
 2. Een beperkt aantal registraties in het Rijksregister gebeurt laattijdig of niet correct. Hierdoor strookt de waargenomen bevolkingsgroei (verschil tussen de populatie op 1 januari 2023 en 1 januari 2022) niet voor de volle 100% met het saldo dat we bekomen op basis van de geboorten, overlijdens en migraties. De statistische aanpassing bedraagt dit jaar (-208 eenheden) op Belgisch niveau. Dit is een indicatie dat de gegevens van een hoge kwaliteit zijn.
 3. De internationale immigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale immigratie,
  2. veranderd van register binnen (overschrijving van het wachtregister naar het vreemdelingenregister) en
  3. een herinschrijving (volgend op een ambtshalve schrapping).
 4. De internationale emigratie bestaat uit drie bewegingen:
  1. de klassieke internationale emigratie,
  2. veranderd van register buiten (overschrijving naar het wachtregister) en
  3. ambtshalve schrapping.
Evolutie
Content
Leeftijdspiramide
Content
 
Bevolking 2013-2023
Geslacht & leeftijd
Burgerlijke staat

Doel en korte beschrijving

De structuur van de bevolking bevat statistieken met betrekking tot de bevolking en de kenmerken van deze  bevolking. Het gaat om het aantal inwoners en de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit en huishoudens.

Deze statistiek betreft de residentiële bevolking, zoals ingeschreven in het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP), at dato 1 januari van de betreffende referentieperiode. De Belgische bevolking omvat Belgen en niet-Belgen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om te verblijven op het grondgebied, maar omvat niet de niet-Belgen die minder dan 3 maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de niet-Belgen in onregelmatige situatie.

De kenmerken van de bevolking zijn beschikbaar in het RRNP dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken.  Het RRNP is een informatiesysteem en verzekert de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens. De structuur van de bevolking wordt bepaald op basis van deze informatietypes. Statbel is namelijk geautoriseerd om jaarlijks bepaalde ITs uit het rijksregister te ontvangen om op deze manier te kunnen voldoen aan zijn statistische missie. 

Omschrijving kenmerken bevolking

Geslacht: is één van de basisgegevens die onmiddellijk wordt verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000.  Opmerking:  bij een geslachtswijziging wordt het oude dossier van de persoon volledig geannuleerd en een volledig nieuw dossier wordt opgemaakt. Bijgevolg zal iemand die van geslacht verandert, vanaf de dag van de officiële wijziging, dit nieuwe geslacht hebben van bij de geboorte.

Leeftijd: de geboortedatum, wordt net zoals het geslacht, verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000. De leeftijd wordt berekend als de leeftijd die men, op basis van de geboortedatum, heeft bereikt op 1 januari van het betreffende referentiejaar.

Woonplaats: de gemeente van de hoofdverblijfplaats is beschikbaar in de IT001, het eigenlijke adres van de hoofdverblijfplaats (postcode, straatcode, huisnummer en busnummer) is beschikbaar in IT020. De hoofdverblijfplaats wordt door het RRNP als volgt gedefinieerd: de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft. 

Statistische sector: de statistische sector waarin men woont wordt bepaald op basis van het adres (IT020) aanwezig in het RRNP. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een koppeling aan andere databanken, deze bevatten allen adressen gekoppeld aan hun geografische coördinaat: bijvoorbeeld CRAB (Vlaanderen), URBIS (Brussel) en PICC (Wallonië). Deze coördinaten worden vervolgens gebruikt om te bepalen in welke statistische sector een adres gelegen is.

Burgerlijke staat: de burgerlijke staat wordt verzameld in IT120. Vier staten worden in onze statistieken onderscheiden: ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd.

Nationaliteit: de nationaliteit is beschikbaar in IT031. Indien gesproken wordt over de nationaliteit, wordt de nationaliteit van de persoon op 1 januari van het referentiejaar bedoeld. Het is belangrijk om op te merken dat diegenen met een dubbele nationaliteit slechts éénmaal worden meegeteld. In het geval dat één van deze nationaliteiten de Belgische is; worden ze beschouwd als mensen met de Belgische nationaliteit en wordt geen rekening gehouden met de tweede nationaliteit. 
Variaties op de variabele nationaliteit zijn de eerste nationaliteit en het geboorteland. De eerste nationaliteit wordt eveneens in de IT031 geregistreerd; deze IT bevat namelijk de volledige historiek aan nationaliteiten voor iedereen. De eerste nationaliteit is de nationaliteit die men bezat bij de eerste inschrijving in België. De geboorteplaats wordt verzameld in de IT100, deze IT bevat informatie over de gemeente waar men geboren is. Echter wanneer men in het buitenland geboren werd, wordt hier de betreffende landcode ingevuld.

Huishoudens: informatie betreffende de huishoudens wordt verzameld in twee afzonderlijke ITs: IT140 bevat de referentiepersonen van gezinnen en IT141 bevat de relaties van alle huishoudleden t.o.v. de referentiepersoon. Deze laatste  IT bevat eveneens informatie die aangeeft of het een privaat huishouden of een collectief huishouden betreft. Statbel heeft een algoritme ontwikkeld dat op basis van deze informatie (a) het type huishouden en (b) de positie van elk huishoudlid binnen het huishouden bepaalt. Daarnaast kan hieruit ook de huishoudgrootte worden afgeleid. 

Metadata