Structuur van de bevolking

Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden

Bevolking
Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden

Op 1 januari 2018 telde België 4.911.973 particuliere huishoudens. 35% van hen waren alleenstaanden. Die eenpersoonshuishoudens zijn met 1,3% toegenomen in vergelijking met het jaar voordien. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ze het vaakst voorkomend met 46% van de 547.679 particuliere huishoudens. Bovendien zijn ze in dit gewest het minst gestegen (+0,5%).

Het Vlaams Gewest telt 2.792.444 particuliere huishoudens waarvan 32% eenpersoonshuishoudens. In het Waals Gewest zijn er 1.571.850 particuliere huishoudens waarvan 36% eenpersoonshuishoudens.

België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners

Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.778.164 in absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.597.906) man, wachtregister niet meegerekend[1]. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 53.982 personen of 0,50%. Dat groeicijfer ligt volledig in de lijn met de groei van de afgelopen jaren, die ook telkens rond een half procent schommelde.

Lees meer...

Leeftijdspiramide
Content
 
Bevolking 2008-2018
Geslacht & leeftijd
Burgerlijke staat

Doel en korte beschrijving

De statistieken omtrent de structuur en de beweging van de bevolking gerealiseerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie bieden gegevens in verband met de evolutie van het cijfer van de residentiële bevolking zoals dat ingeschreven is in het Rijksregister van natuurlijke personen en dat bepaald is door de wet. Ze bevatten voornamelijk twee soorten metingen : 1) metingen met betrekking tot de kenmerken van de bevolking in het begin en het midden van het jaar (1 januari en 1 juli) 2) metingen met betrekking tot de beweging van de bevolking volgens verschillende categorieën gebeurtenissen : geboorten, overlijdens, immigraties, emigraties, verandering van burgerlijke staat of nationaliteit.

Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie.

Metadata