Icon for Energie Energie

Table of Contents

    Energie.jpgDe Algemene Directie Energie van de FOD Economie publiceert de officiële maximumprijzen van de aardolieproducten. Er worden diverse standaardtabellen aangeboden. De officiële dagtarieven worden dagelijks bijgewerkt. Hiernaast zijn er ook tabellen beschikbaar van het gemiddelde maandelijks en jaarlijks tarief. Deze worden bijgewerkt na het afsluiten van de voorbije periode.

    De Algemene Directie Energie produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Deze cijfers geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan. Ze laten tevens toe om het beleid op vlak van energie en milieu te evalueren, om de impact van beleidsmaatregelen te kwantificeren, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen, en om inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

    Op Statbel vindt u enkel de tabellen en statistieken in verband met energie. Alle andere informatie van de Algemene Directie Energie vindt u op de website van de FOD Economie :