Horeca (toerisme en hotelwezen)

3.705.160 overnachtingen in oktober 2023

Ondernemingen
3.705.160 overnachtingen in oktober 2023

Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 3.705.160 in oktober 2023. De meeste van deze overnachtingen vonden plaats in:

  • Hotels (49%)
  • Gites, vakantiewoningen en -appartementen (17%)
  • Vakantieparken (15%).

Het aantal overnachtingen lag 1% lager in oktober 2023[1] dan in oktober 2022 (3.742.278).

In het Waalse Gewest waren er 759.327 overnachtingen. Dat is een status quo ten opzichte van oktober 2022.

In het Vlaamse Gewest werden 2.319.326 overnachtingen geteld, wat overeenkomt met een stijging van 1% ten opzichte van oktober 2022.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het aantal overnachtingen 626.507. Dat is een status quo ten opzichte van oktober 2022.


[1] Bij de interpretatie van de evolutie tussen dezelfde maanden van twee opeenvolgende jaren is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen in het aantal feestdagen, schoolvakantiedagen of weekends tussen deze twee maanden.

Bovendien valt, sinds het schooljaar 2022-2023 en als gevolg van de hervorming van de schoolkalender in de Federatie Wallonië-Brussel, de vakantie in het Franstalig onderwijs niet noodzakelijk meer samen met die in het Nederlandstalig onderwijs.

Dashboard
Content
Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2022 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 43.024.124 27.522.155 9.281.177 6.220.792
België 23.646.343 16.410.504 5.695.405 1.540.434
Niet-ingezetenen 18.797.995 10.708.753 3.521.731 4.567.511
Nederland 6.132.546 3.968.570 1.865.017 298.959
Frankrijk 2.665.869 1.265.727 572.658 827.484
Duitsland 2.661.048 1.831.159 380.991 448.898
Verenigd Koninkrijk 1.321.589 848.260 127.018 346.311
Spanje 703.982 269.753 44.049 390.180
Verenigde Staten 701.055 315.331 38.469 347.255
Italië 539.692 208.820 72.281 258.591
Andere 4.072.214 2.001.133 421.248 1.649.833
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2022 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 17.626.645 10.565.442 3.900.995 3.160.208
Hotels (nace 55.1) 10.805.275 5.765.231 2.002.898 3.037.146
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.480.489 1.092.707 298.295 89.487
Vakantieparken (nace 55.202) 1.313.102 945.081 368.021 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.807.077 1.050.546 751.385 5.146
Gastenkamers (nace 55.204) 667.745 533.788 105.528 28.429
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 636.971 636.971 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 915.986 541.118 374.868 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2022 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 43.024.124 27.522.155 9.281.177 6.220.792
Hotels (nace 55.1) 19.336.767 10.100.103 3.268.538 5.968.126
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.295.695 3.292.760 828.414 174.521
Vakantieparken (nace 55.202) 5.370.180 4.016.224 1.353.956 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 7.822.620 5.483.073 2.324.843 14.704
Gastenkamers (nace 55.204) 1.212.715 971.271 178.003 63.441
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 1.697.842 1.697.842 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 3.288.305 1.960.882 1.327.423 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Opmerking

De COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op de horecasector. Talrijke maatregelen werden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.

Vanaf 8 februari mochten vakantieparken en campings heropenen, maar hun zwembaden, gemeenschappelijke binnenruimtes en faciliteiten zoals restaurants en bars moesten gesloten blijven.

Op 8 mei 2021 mochten terrassen opnieuw open. Vanaf 9 juni 2021 was ook horeca binnen toegelaten.

Op 8 mei 2021 mochten ook de zwembaden weer open. In praktijk was dit in de vakantieparken vaak (nog) niet het geval door de 1,5 meter-richtlijn. Kampen en schooluitstappen met overnachtingen waren tot en met juni 2021 niet toegelaten.

De indoor speeltuinen, de subtropische zwembaden en de recreatieve delen van de zwembaden moesten sluiten van 26 december 2021 tot 27 januari 2022. Dit heeft gevolgen gehad voor de vakantieparken. In die periode waren slechts sportkampen zonder overnachtingen toegelaten.

Metadata