Horeca (toerisme en hotelwezen)

75% minder bezoekers in de Belgische vakantieverblijven in januari

Ondernemingen
75% minder bezoekers in de Belgische vakantieverblijven in januari

Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 470.717 in januari 2021. Dat is een daling van 75% ten opzichte van januari 2020.[1] Net als in 2020, met 62.595 overnachtingen, was de daling het sterkst in Brussel (-87%). In het Vlaams en het Waals Gewest werden respectievelijk 257.667 en 150.455 overnachtingen geregistreerd, dat wil zeggen een daling met 76% en 55%.

Op nationaal niveau vonden de meeste overnachtingen plaats in hotels (63%) en vakantiewoningen (24%). 

Opmerking: Van 3 november tot 7 februari moesten vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B's mochten open blijven, maar restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer. Er waren nauwelijks overnachtingen in jeugdherbergen. Uitzonderlijk zijn de cijfers voor deze categorie en voor de bed and breakfasts alleen op nationaal niveau beschikbaar voor de maand januari.


[1] Algemene opmerking: Bij de interpretatie van de evolutie tussen dezelfde maanden van twee opeenvolgende jaren is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen in het aantal feestdagen, schoolvakanties of weekends tussen deze twee maanden. Bijvoorbeeld: de kerstvakantie eindigde op 3 januari in 2021 en op 5 januari in 2020, maar januari 2021 telde een extra weekend. 

Dashboard
Content
Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2019 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 42.512.847 26.356.863 8.727.266 7.428.718
België 21.308.009 14.757.039 4.897.537 1.653.433
Niet-ingezetenen 20.661.034 11.228.449 3.751.359 5.681.226
Nederland 5.461.436 3.264.876 1.912.918 283.642
Frankrijk 2.829.186 1.409.674 612.295 807.217
Duitsland 2.796.175 1.910.963 385.110 500.102
Verenigd Koninkrijk 1.883.676 1.211.275 201.255 471.146
Verenigde Staten 962.845 425.494 49.685 487.666
Spanje 854.118 306.569 42.352 505.197
Italië 640.530 264.190 75.139 301.201
Andere 5.233.068 2.435.408 472.605 2.325.055
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2019 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 18.057.611 10.442.652 3.695.840 3.919.119
Hotels (nace 55.1) 11.754.279 6.132.862 1.921.570 3.699.847
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.572.645 1.174.296 214.088 184.261
Vakantieparken (nace 55.202) 1.449.557 1.061.405 388.152 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.498.080 799.054 693.930 5.096
Gastenkamers (nace 55.204) 652.756 524.197 98.644 29.915
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 286.247 286.247 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 844.047 464.591 379.456 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2019 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 42.512.847 26.356.863 8.727.266 7.428.718
Hotels (nace 55.1) 20.794.744 10.638.565 3.125.675 7.030.504
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.308.431 3.395.991 590.303 322.137
Vakantieparken (nace 55.202) 5.543.056 4.099.803 1.443.253 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 6.935.286 4.746.229 2.177.224 11.833
Gastenkamers (nace 55.204) 1.175.388 946.218 164.926 64.244
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 710.602 710.602 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 3.045.340 1.819.455 1.225.885 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata