Horeca (toerisme en hotelwezen)

1,82 miljoen overnachtingen in januari 2019

Ondernemingen
1,82 miljoen overnachtingen in januari 2019

Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 1,82 miljoen in januari 2019.

66% van deze overnachtingen vond plaats in hotels.

Het Vlaams Gewest telde 1.008.655 overnachtingen, het Waals Gewest 338.061 en Brussel 472.833.

Toerisme in België in 2017 opnieuw op het niveau van 2015.

Er werden in 2017 in België 38.677.308 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 5% meer dan in 2016 en 1% meer dan in 2015.

De grootste stijging laat zich optekenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 22% meer overnachtingen dan in 2016. Ten opzichte van 2015 is er een daling van 2%.

Lees meer...

Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2017 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 38.677.308 24.511.335 7.830.796 6.335.177
België 20.020.465 14.220.834 4.510.688 1.288.943
Niet-ingezetenen 18.364.981 10.132.728 3.261.628 4.970.625
Nederland 4.921.831 3.076.369 1.598.200 247.262
Frankrijk 2.536.079 1.249.991 578.653 707.435
Duitsland 2.414.085 1.687.720 292.537 433.828
Verenigd Koninkrijk 1.823.249 1.206.261 181.758 435.230
Verenigde Staten 820.181 294.032 54.406 471.743
Spanje 777.326 340.830 51.965 384.531
Italië 521.347 206.674 69.961 244.712
Andere 4.550.883 2.070.851 434.148 2.045.884
"(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)."
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2017 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 16.319.257 9.510.003 3.393.160 3.416.094
Hotels (nace 55.1) 10.804.404 5.648.092 1.918.556 3.237.756
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.464.765 1.128.129 174.024 162.612
Vakantieparken (nace 55.202) 1.410.837 1.064.354 346.483 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.179.272 605.261 574.011 0
Gastenkamers (nace 55.204) 590.259 475.878 98.655 15.726
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 141.459 141.459 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 728.261 446.830 281.431 0
"(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. De cellen met een asterisk (*) zijn vertrouwelijk. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)."
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2017 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 38.677.308 24.511.335 7.830.796 6.335.177
Hotels (nace 55.1) 18.944.870 9.837.976 3.099.248 6.007.646
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.098.010 3.315.560 489.412 293.038
Vakantieparken (nace 55.202) 5.355.457 4.090.969 1.264.488 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 6.189.060 4.325.580 1.863.480 0
Gastenkamers (nace 55.204) 1.063.188 865.087 163.608 34.493
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 285.980 285.980 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 2.740.743 1.790.183 950.560 0
"(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. De cellen met een asterisk (*) zijn vertrouwelijk. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)."

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata