Horeca (toerisme en hotelwezen)

2,77 miljoen overnachtingen in december 2019

Ondernemingen
2,77 miljoen overnachtingen in december 2019

Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 2,77 miljoen in december 2019.

61% van deze overnachtingen vond plaats in hotels.

Het Vlaams Gewest telde 1.567.603 overnachtingen, het Waals Gewest 537.590 en Brussel 663.811.

Toerismecijfers 2018

Er werden in 2018 in België 41.320.284 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 7% meer dan in 2017.

De grootste stijging laat zich optekenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 10% meer overnachtingen dan in 2017.

Lees meer...

Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2018 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 41.320.284 26.126.619 8.200.604 6.993.061
België 20.755.601 14.692.728 4.573.308 1.489.565
Niet-ingezetenen 20.177.590 11.195.963 3.556.939 5.424.688
Nederland 5.151.799 3.131.358 1.760.034 260.407
Frankrijk 2.807.587 1.451.202 597.176 759.209
Duitsland 2.680.019 1.889.201 340.993 449.825
Verenigd Koninkrijk 2.040.491 1.361.382 202.746 476.363
Verenigde Staten 910.995 401.638 47.876 461.481
Spanje 836.346 292.844 47.240 496.262
Italië 577.175 234.779 71.643 270.753
Andere 5.173.178 2.433.559 489.231 2.250.388
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2018 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 17.559.915 10.322.116 3.525.744 3.712.055
Hotels (nace 55.1) 11.501.411 6.046.855 1.941.856 3.512.700
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.535.175 1.169.214 190.122 175.839
Vakantieparken (nace 55.202) 1.453.779 1.081.950 371.829 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.354.683 784.870 568.004 1.809
Gastenkamers (nace 55.204) 643.002 523.777 97.518 21.707
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 202.270 202.270 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 869.595 513.180 356.415 0
"(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. De cellen met een asterisk (*) zijn vertrouwelijk. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)."
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2018 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 41.320.284 26.126.619 8.200.604 6.993.061
Hotels (nace 55.1) 20.282.489 10.524.316 3.138.668 6.619.505
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.291.176 3.414.086 555.432 321.658
Vakantieparken (nace 55.202) 5.426.591 4.082.986 1.343.605 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 6.481.175 4.669.739 1.805.915 5.521
Gastenkamers (nace 55.204) 1.151.925 944.898 160.650 46.377
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 462.150 462.150 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 3.224.778 2.028.444 1.196.334 0
"(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. De cellen met een asterisk (*) zijn vertrouwelijk. De samenstelling van de toeristische regio's en maisons du tourisme kan u vinden in het tabblad 'Samenstelling'. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)."

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata