Horeca (toerisme en hotelwezen)

Hotelbezetting met 47% gedaald in juli

Ondernemingen
Hotelbezetting met 47% gedaald in juli

Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 4,87 miljoen in juli 2020. 23% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 3.385.157 overnachtingen, het Waals Gewest 1.343.589 en Brussel 141.037.

Hoewel dit een aanzienlijk herstel is ten opzichte van de voorgaande maanden en de moeilijkheden met betrekking tot de covid-19-crisis, vertegenwoordigt dit toch een daling van 17% ten opzichte van juli 2019. Terwijl de daling enorm is in Brussel met 79% minder overnachtingen dan een jaar eerder, is ze ook groot in Vlaanderen (-13%). Het Waals Gewest doet het goed met zelfs een stijging van 2% ten opzichte van juli 2019.

De hotels zijn de grote slachtoffers van het begin van de zomer met een daling van de hotelbezetting met 47%, terwijl vakantieverblijven (+45%), campings (+14%) en gites (+2%) goede resultaten hebben behaald.

Dit kan met name worden verklaard door de daling van het aantal buitenlandse toeristen. Belgische klanten namen 74% van de overnachtingen voor hun rekening, tegenover 58% een jaar eerder.

Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2019 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 42.512.847 26.356.863 8.727.266 7.428.718
België 21.308.009 14.757.039 4.897.537 1.653.433
Niet-ingezetenen 20.661.034 11.228.449 3.751.359 5.681.226
Nederland 5.461.436 3.264.876 1.912.918 283.642
Frankrijk 2.829.186 1.409.674 612.295 807.217
Duitsland 2.796.175 1.910.963 385.110 500.102
Verenigd Koninkrijk 1.883.676 1.211.275 201.255 471.146
Verenigde Staten 962.845 425.494 49.685 487.666
Spanje 854.118 306.569 42.352 505.197
Italië 640.530 264.190 75.139 301.201
Andere 5.233.068 2.435.408 472.605 2.325.055
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2019 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 18.057.611 10.442.652 3.695.840 3.919.119
Hotels (nace 55.1) 11.754.279 6.132.862 1.921.570 3.699.847
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.572.645 1.174.296 214.088 184.261
Vakantieparken (nace 55.202) 1.449.557 1.061.405 388.152 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.498.080 799.054 693.930 5.096
Gastenkamers (nace 55.204) 652.756 524.197 98.644 29.915
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 286.247 286.247 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 844.047 464.591 379.456 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2019 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 42.512.847 26.356.863 8.727.266 7.428.718
Hotels (nace 55.1) 20.794.744 10.638.565 3.125.675 7.030.504
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.308.431 3.395.991 590.303 322.137
Vakantieparken (nace 55.202) 5.543.056 4.099.803 1.443.253 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 6.935.286 4.746.229 2.177.224 11.833
Gastenkamers (nace 55.204) 1.175.388 946.218 164.926 64.244
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 710.602 710.602 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 3.045.340 1.819.455 1.225.885 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata