Horeca (toerisme en hotelwezen)

41% minder overnachtingen in juni 2021 ten opzichte van juni 2019

Ondernemingen
41% minder overnachtingen in juni 2021 ten opzichte van juni 2019

Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 2.302.216 in juni 2021. Op nationaal niveau vonden de meeste overnachtingen plaats in vakantiewoningen (26%) en hotels (37%).

In vergelijking met juni 2019[1] gaat het meteen om 41% minder overnachtingen: het aantal overnachtingen in hotels nam met 56% af, in vakantieparken met 41% en in jeugdherbergen 54%.

In het Waals Gewest waren er 536.148 overnachtingen, wat overeen komt met een daling van 33% ten opzichte van juni 2019. In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden respectievelijk 1.635.129 en 130.939 overnachtingen geregistreerd, dat wil zeggen een daling met respectievelijk 33% en 80% ten opzichte van juni 2019.

Opmerking

Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.

Vanaf 8 februari mochten vakantieparken en campings heropenen, maar hun zwembaden, gemeenschappelijke binnenruimtes en faciliteiten zoals restaurants en bars moesten gesloten blijven.

Op 8 mei 2021 mochten terassen opnieuw open, vanaf 9 juni 2021 was ook horeca binnen toegelaten.

Op 8 mei 2021 mochten ook de zwembaden opnieuw open. In praktijk was dit in de vakantieparken vaak (nog) niet het geval door de 1,5 meter-richtlijn.

Kampen en schooluitstappen met overnachtingen waren in juni 2021 nog steeds niet toegelaten. Er waren dus ook in juni nog steeds minder overnachtingen in de jeugdherbergen.

Uitzonderlijk zijn de cijfers voor deze categorie en voor de B&B’s alleen op nationaal niveau beschikbaar voor de maanden januari, februari en mei en op gewestelijk niveau voor maart, april en juni.


[1] Bij de interpretatie van de evolutie tussen dezelfde maanden van opeenvolgende jaren is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen in het aantal feestdagen, schoolvakanties of weekends tussen deze twee maanden.

Dashboard
Content
Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2020 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 20.177.486 13.276.415 5.118.198 1.782.873
België 13.630.700 9.488.855 3.642.837 499.008
Niet-ingezetenen 6.405.973 3.679.884 1.454.588 1.271.501
Nederland 2.100.587 1.228.464 794.921 77.202
Frankrijk 1.071.936 532.679 250.591 288.666
Duitsland 999.814 751.855 125.698 122.261
Verenigd Koninkrijk 377.653 213.148 65.568 98.937
Spanje 176.939 71.732 12.956 92.251
Italië 175.052 77.978 29.361 67.713
Andere 1.503.992 804.028 175.493 524.471
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2020 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 7.376.417 4.431.080 1.953.048 992.289
Hotels (nace 55.1) 4.342.383 2.381.086 1.018.218 943.079
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 485.046 376.572 70.182 38.292
Vakantieparken (nace 55.202) 590.388 400.705 189.683 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 848.301 516.123 328.224 3.954
Gastenkamers (nace 55.204) 327.055 254.266 65.825 6.964
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 229.165 229.165 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 554.079 273.163 280.916 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2020 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 20.177.486 13.276.415 5.118.198 1.782.873
Hotels (nace 55.1) 7.722.771 4.277.596 1.758.100 1.687.075
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 2.002.795 1.676.983 255.905 69.907
Vakantieparken (nace 55.202) 2.412.036 1.640.156 771.880 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 4.533.348 3.364.797 1.157.987 10.564
Gastenkamers (nace 55.204) 619.301 484.213 119.761 15.327
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 663.338 663.338 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 2.223.897 1.169.332 1.054.565 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata