Horeca (toerisme en hotelwezen)

70% minder overnachtingen in maart 2021 ten opzichte van maart 2019

Ondernemingen
70% minder overnachtingen in maart 2021 ten opzichte van maart 2019

Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 851.552 in maart 2021. Dat is slechts een daling van 7% ten opzichte van maart 2020[1]: vanaf 17 maart 2020 ging immers al de eerste lockdown in. Op nationaal niveau vonden de meeste overnachtingen in maart 2021 plaats in hotels (46%) en vakantiewoningen (23%).

In vergelijking met maart 2019 gaat het meteen om 70% minder overnachtingen: het aantal overnachtingen in hotels nam met 75% af, in vakantieparken met 73% en in jeugdherbergen zelfs met meer dan 98%.
In het Waals Gewest waren er 241.600 overnachtingen, wat overeen komt met een daling van 53% ten opzichte van maart 2019, maar met een stijging van 30% ten opzichte van maart 2020. In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden respectievelijk 544.264 en 65.688 overnachtingen geregistreerd, dat wil zeggen een daling met respectievelijk 68% en 89% ten opzichte van maart 2019 en nog steeds een daling met 3% en 62% ten opzichte van maart 2020.

Opmerking

Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.
Vanaf 8 februari mochten vakantieparken en campings heropenen, maar hun zwembaden, gemeenschappelijke binnenruimtes en faciliteiten zoals restaurants en bars moesten gesloten blijven. Kampen en schooluitstappen met overnachtingen waren in maart 2021 nog steeds niet toegelaten. Er waren dus ook in maart nauwelijks overnachtingen in de jeugdherbergen.
Uitzonderlijk zijn de cijfers voor deze categorie en voor de B&B’s alleen op nationaal niveau beschikbaar voor de maanden januari tot maart.
Ook de cijfers voor vakantieparken en campings zijn (voorlopig) enkel beschikbaar op nationaal niveau voor de maanden februari en maart.


[1] Bij de interpretatie van de evolutie tussen dezelfde maanden van opeenvolgende jaren is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen in het aantal feestdagen, schoolvakanties of weekends tussen deze twee maanden. Zo viel de krokusvakantie van 2019 volledig in maart en in 2021 volledig in februari, de daling is daar dus ook deels aan te wijten.

Dashboard
Content
Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2020 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 20.177.486 13.276.415 5.118.198 1.782.873
België 13.630.700 9.488.855 3.642.837 499.008
Niet-ingezetenen 6.405.973 3.679.884 1.454.588 1.271.501
Nederland 2.100.587 1.228.464 794.921 77.202
Frankrijk 1.071.936 532.679 250.591 288.666
Duitsland 999.814 751.855 125.698 122.261
Verenigd Koninkrijk 377.653 213.148 65.568 98.937
< 176.939 71.732 12.956 92.251
Italië 175.052 77.978 29.361 67.713
Andere 1.503.992 804.028 175.493 524.471
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2020 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 7.376.417 4.431.080 1.953.048 992.289
Hotels (nace 55.1) 4.342.383 2.381.086 1.018.218 943.079
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 485.046 376.572 70.182 38.292
Vakantieparken (nace 55.202) 590.388 400.705 189.683 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 848.301 516.123 328.224 3.954
Gastenkamers (nace 55.204) 327.055 254.266 65.825 6.964
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 229.165 229.165 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 554.079 273.163 280.916 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2020 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 20.177.486 13.276.415 5.118.198 1.782.873
Hotels (nace 55.1) 7.722.771 4.277.596 1.758.100 1.687.075
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 2.002.795 1.676.983 255.905 69.907
Vakantieparken (nace 55.202) 2.412.036 1.640.156 771.880 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 4.533.348 3.364.797 1.157.987 10.564
Gastenkamers (nace 55.204) 619.301 484.213 119.761 15.327
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 663.338 663.338 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 2.223.897 1.169.332 1.054.565 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata