Horeca (toerisme en hotelwezen)

2,55 miljoen overnachtingen in december 2017

Ondernemingen
Horeca (Toerisme en hotelwezen)

Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 2,55 miljoen in december 2017. 61% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 1.473.212 overnachtingen, het Waals Gewest 489.993 en Brussel 585.401. 

Toerisme in België in 2016: voorzichtige stijging na moeilijke lente en zomer

Er werden in 2016 in België 36.855.214 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 4% minder dan in 2015. Vooral in de periode april (-15%) tot en met augustus (-5%) ligt het aantal overnachtingen een stuk onder het cijfer van 2015. Vanaf november herneemt de sector opnieuw zijn peil van 2015, met lichte stijgingen van 2% in november en 5% in december. Lees meer...

Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2016 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 36.855.214 23.894.894 7.749.825 5.210.495
België 19.792.020 14.248.878 4.470.152 1.072.990
Niet-ingezetenen 17.063.194 9.646.016 3.279.673 4.137.505
Nederland 4.824.040 2.988.373 1.621.015 214.652
Frankrijk 2.461.707 1.243.530 591.367 626.810
Duitsland 2.140.634 1.519.987 277.446 343.201
Verenigd Koninkrijk 1.767.350 1.186.401 177.660 403.289
Verenigde Staten 639.289 294.193 45.544 299.552
Spanje 625.506 239.872 43.186 342.448
Italië 477.063 198.601 71.733 206.729
Andere 4.127.605 1.975.059 451.722 1.700.824
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2016 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 15.210.781 9.063.946 3.300.354 2.846.481
Hotels (nace 55.1) 9.882.398 5.325.368 1.821.639 2.735.391
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.331.757 1.083.253 148.777 99.727
Vakantieparken (nace 55.202) 1.425.324 1.067.600 357.724 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.215.831 611.120 604.711 0
Gastenkamers (nace 55.204) 532.342 430.308 90.671 11.363
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 125.034 125.034 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 698.095 421.263 276.832 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2016 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 36.855.214 23.894.894 7.749.825 5.210.495
Hotels (nace 55.1) 17.183.395 9.263.250 2.928.039 4.992.106
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 3.804.033 3.197.433 414.197 192.403
Vakantieparken (nace 55.202) 5.468.840 4.176.239 1.292.601 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 6.417.461 4.442.475 1.974.986 0
Gastenkamers (nace 55.204) 960.293 783.443 150.864 25.986
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 249.440 249.440 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 2.771.752 1.782.614 989.138 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Metadata

toerisme.svg

36.855.214

 overnachtingen in 2016

Zijn er vragen over dit thema?