Horeca (toerisme en hotelwezen)

4% meer toeristische overnachtingen in 2023

Ondernemingen
4% meer toeristische overnachtingen in 2023

Er werden in 2023 in België 44.696.602 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 4% meer dan in 2022, en zelfs een stijging van 5% ten opzichte van 2019.

Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers voor toeristische aankomsten en overnachtingen in België van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De cijfers worden gepubliceerd op het niveau van België, de gewesten en de provincies[1]. Ook de landen van herkomst en het type van de accommodatie (hotel, vakantiepark, vakantiewoning…) zijn opgenomen in deze tabellen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de stijging het grootst met een toename met 15% tegenover 2022, tegenover 2019 is er echter nog steeds een daling (-4%).

In het Waals Gewest was er een stijging van 3% tegenover 2022 en een stijging van 9% tegenover 2019.

Het Vlaams Gewest kende een stijging van 2% tegenover 2022 en een stijging van 6% tegenover 2019.

Zowel voor België, Vlaanderen als Wallonië is dit een record aantal overnachtingen sinds 2015 (de jaren tot en met 2014 zijn niet vergelijkbaar met die vanaf 2015).

In bijna elke provincie steeg het aantal overnachtingen in 2023 tegenover 2022.

Enkel in West-Vlaanderen en Luxemburg waren er minder overnachtingen, maar voor deze provincies was 2022 dan ook een toeristisch topjaar. Ten opzichte van 2019 was er een stijging in alle provincies behalve Vlaams-Brabant.

Aantal overnachtingen per provincie (2019-2023)

Provincie 2019 2020 2021 2022 2023
Antwerpen 4.912.144 2.056.957 2.984.935 5.273.380 5.360.150
Vlaams-Brabant 2.348.709 805.360 1.076.461 2.127.693 2.347.029
Waals-Brabant 507.424 196.377 317.903 517.975 552.952
West-Vlaanderen 12.117.431 6.843.417 10.573.285 12.391.043 12.149.691
Oost-Vlaanderen 2.565.512 1.164.263 1.673.154 2.869.279 3.050.344
Henegouwen 1.337.620 677.447 985.025 1.367.967 1.399.808
Luik 2.590.225 1.553.652 2.069.236 2.766.896 2.820.576
Limburg 4.413.067 2.406.418 3.551.574 4.860.760 5.135.639
Luxemburg 2.881.127 1.902.634 2.516.831 3.200.491 3.184.468
Namen 1.410.870 788.088 1.101.507 1.427.848 1.568.822

In de meeste logiescategorieën was er een stijging ten opzichte van 2022.

Enkel voor vakantiewoningen was er een daling (-4%) ten opzichte van 2022, ten opzichte van 2019 was er een stijging (+9%). Voor de vakantiewoningen was 2022 een topjaar.

In hotels en vakantieparken steeg het aantal overnachtingen ten opzichte van 2022, het zijn de enigste logiescategorieën waarbij het aantal overnachtingen nog lager ligt dan 2019 (beide -1%).

Hotels bleven in 2023 de populairste logiescategorie met 46% van de overnachtingen, daarna volgden de gîtes, vakantiewoningen en – appartementen[2] met 17%.

In 2023 waren er meer overnachtingen door buitenlandse toeristen ten opzichte van 2019 (+2%). Het aantal overnachtingen door binnenlandse toeristen is gestegen tegenover 2019 (+8%).

In 2023 waren de binnenlandse toeristen goed voor 52% van de overnachtingen.

 


[1] Vanaf 2019 publiceert Statbel geen gemeentecijfers meer. Voor meer gedetailleerdere cijfers dan de provincies kan u terecht bij: Toerisme Vlaanderen , Commissariat général au Tourisme of BISA .

[2] De cijfers voor deze categorie zijn gebaseerd op een steekproef getrokken op provincieniveau, uitgezonderd de kust, waar de cijfers geleverd worden door de verhuurkantoren.

Overnachtingen-landen
Content

Overnachtingen in 2023 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)

REGIO België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 44.696.602 28.042.853 9.526.626 7.127.123
België 23.102.177 15.981.626 5.462.957 1.657.594
Niet-ingezetenen 21.014.387 11.665.557 3.997.674 5.351.156
Nederland 6.151.999 3.858.758 2.016.899 276.342
Duitsland 3.170.497 2.149.957 506.532 514.008
Frankrijk 2.715.449 1.270.581 631.876 812.992
Verenigd Koninkrijk 1.810.659 1.129.172 170.365 511.122
Verenigde Staten 958.495 437.740 52.698 468.057
Spanje 785.861 313.053 46.997 425.811
Italië 624.004 240.393 82.689 300.922
Andere 4.797.423 2.265.903 489.618 2.041.902
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Aankomsten-accommodatie
Content

Aankomsten in 2023 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 18.576.023 10.969.419 4.038.727 3.567.877
Hotels (nace 55.1) 11.434.833 5.957.299 2.064.306 3.413.228
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 1.591.530 1.150.374 324.583 116.573
Vakantieparken (nace 55.202) 1.395.502 1.021.037 374.465 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 1.803.499 1.050.298 747.125 6.076
Gastenkamers (nace 55.204) 667.304 528.380 106.924 32.000
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 682.808 682.808 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 1.000.547 579.223 421.324 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Overnachtingen-accommodatie
Content

Overnachtingen in 2023 per regio en type van accommodatie (a)

Regio België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal (nace 55) 44.696.602 28.042.853 9.526.626 7.127.123
Hotels (nace 55.1) 20.642.447 10.462.347 3.356.501 6.823.599
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) 4.563.410 3.488.140 856.713 218.557
Vakantieparken (nace 55.202) 5.510.360 4.134.894 1.375.466 0
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) 7.543.593 5.231.370 2.296.064 16.159
Gastenkamers (nace 55.204) 1.221.859 975.678 177.373 68.808
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) 1.763.361 1.763.361 0 0
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) 3.451.572 1.987.063 1.464.509 0
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Doel en korte beschrijving

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..

Populatie

Logiesverstrekkende bedrijven

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.

Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.

Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Opmerking

De COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op de horecasector. Talrijke maatregelen werden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.

Vanaf 8 februari mochten vakantieparken en campings heropenen, maar hun zwembaden, gemeenschappelijke binnenruimtes en faciliteiten zoals restaurants en bars moesten gesloten blijven.

Op 8 mei 2021 mochten terrassen opnieuw open. Vanaf 9 juni 2021 was ook horeca binnen toegelaten.

Op 8 mei 2021 mochten ook de zwembaden weer open. In praktijk was dit in de vakantieparken vaak (nog) niet het geval door de 1,5 meter-richtlijn. Kampen en schooluitstappen met overnachtingen waren tot en met juni 2021 niet toegelaten.

De indoor speeltuinen, de subtropische zwembaden en de recreatieve delen van de zwembaden moesten sluiten van 26 december 2021 tot 27 januari 2022. Dit heeft gevolgen gehad voor de vakantieparken. In die periode waren slechts sportkampen zonder overnachtingen toegelaten.

Metadata