Doodsoorzaken

Sterke stijging van de griep en andere aandoeningen van de luchtwegen in 2015

Bevolking
Sterke stijging van de griep en andere aandoeningen van de luchtwegen in 2015

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de doodsoorzaken in België voor 2015

Hart- en vaatziekten (28,4 % van alle doodsoorzaken) blijven de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,9% van alle doodsoorzaken) en ziekten van de ademhalingsorganen (10,7% van alle doodsoorzaken); deze rangschikking geldt voor alle gewesten.

Bij mannen staat kanker echter nog altijd op de eerste plaats (29,6%) voor hart- en vaatziekten (26,4%) en ziekten van de ademhalingsorganen (11,4%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Het aandeel van kanker binnen het geheel van de doodsoorzaken vermindert (27,2% in 2014) met een aanzienlijke daling van kwaadaardige kanker van de ademhalingsorganen (voornamelijk larynx, longen, bronchiën en luchtpijp; -3,3%) en kwaadaardige borstkanker (-3,3%). Bij deze kankers kennen enkel kwaadaardige kankers van de prostaat (1,4% van alle doodsoorzaken; +7,1%) en non-Hodgkin lymfomen (0,7% van alle doodsoorzaken; +6,1%) een sterkere stijging dan de stijging van alle overlijdens.

Tegenover 2014 steeg het totale aantal overlijdens met 6%. De oorzaak daarvoor ligt vooral bij de ziekten van de ademhalingsorganen. Het aantal overlijdens dat te wijten is aan de griep is vermenigvuldigd met 6. Bovendien zijn er ook stijgingen bij de mentale stoornissen en gedragsstoornissen (+16,2%), urogenitale ziekten (+12,5%) en ziekten van het zenuwstelsel (+9,9%). De recordstijging van de griep en longziekten (+29,6%; 4.431 overlijdens) plaatst 2015 duidelijk boven de vorige "epidemische" jaren (3.725 gevallen in 2012 en 3.934 overlijdens in 2013).

Tot slot blijft het aantal zelfdodingen traag dalen (-1,7%; 1.863 overlijdens), en dat in alle regio’s (-10,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; -0,4% in Vlaanderen; -2,4% in Wallonië).

Sterfgevallen
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, 2015

  Mannen Vrouwen Totaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.341 4.988 9.329
Vlaams Gewest 30.736 31.555 62.291
Waals Gewest 18.532 20.356 38.888
België 53.609 56.899 110.508
Doodsoorzaken
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, enkele doodsoorzakengroepen, 2015

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle oorzaken 4.341 100,0% 4.988 100,0% 9.329 100,0%
Hart- en vaatziekten 1.075 24,8% 1.314 26,3% 2.389 25,6%
Kanker 1.149 26,5% 1.111 22,3% 2.260 24,2%
Ziekten van de ademhalingsorganen 456 10,5% 517 10,4% 973 10,4%
Zelfdoding 70 1,6% 39 0,8% 109 1,2%
Vlaams Gewest Alle oorzaken 30.736 100,0% 31.555 100,0% 62.291 100,0%
Hart- en vaatziekten 8.306 27,0% 9.997 31,7% 18.303 29,4%
Kanker 9.502 30,9% 7.181 22,8% 16.683 26,8%
Ziekten van de ademhalingsorganen 3.527 11,5% 3.088 9,8% 6.615 10,6%
Zelfdoding 753 2,4% 297 0,9% 1.050 1,7%
Waals Gewest Alle oorzaken 18.532 100,0% 20.356 100,0% 38.888 100,0%
Hart- en vaatziekten 4.773 25,8% 5.868 28,8% 10.641 27,4%
Kanker 5.206 28,1% 4.449 21,9% 9.655 24,8%
Ziekten van de ademhalingsorganen 2.148 11,6% 2.110 10,4% 4.258 10,9%
Zelfdoding 488 2,6% 216 1,1% 704 1,8%
België Alle oorzaken 53.609 100,0% 56.899 100,0% 110.508 100,0%
Hart- en vaatziekten 14.154 26,4% 17.179 30,2% 31.333 28,4%
Kanker 15.857 29,6% 12.741 22,4% 28.598 25,9%
Ziekten van de ademhalingsorganen 6.131 11,4% 5.715 10,0% 11.846 10,7%
Zelfdoding 1.311 2,4% 552 1,0% 1.863 1,7%
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld d.m.v. de statistische overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna vervolledigd door het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Genoemde formulieren worden doorgestuurd naar de Gemeenschappen, die de informatie nazien, coderen en invoeren, om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens doorgestuurd naar de AD Statistiek, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken op federaal niveau. Te dien einde koppelt de AD Statistiek de formulieren met de in het RRNP geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om: de beschikbare informatie te toetsen en te vervolledigen; de in België plaatsgevonden overlijdens van niet wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren; en tot slot om wél in de statistiek op te nemen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk in België verblijvende personen m.b.t. wie geen formulier van de burgerlijke stand werd ingevuld. Voornoemde koppeling en opneming zijn pas sinds 2010 effectief. Dit betekent dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet mee werden opgenomen in de federale statistiek.

Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de tiende revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar vijfjarige leeftijdsgroep en geslacht..

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Geslacht : Geslacht van de overledene

Doodsoorzaak : Oorspronkelijke doodoorzaak

Leeftijdsgroepen : Leeftijd van de overledene, in vijfjarige leeftijdsgroepen

Gewest van ingezetenschap ; Gewest van ingezetenschap van de overledene

Nomenclature

WHO: International Classification of Diseases (ICD)

Metadata

Doodsoorzaken.svg

Zijn er vragen over dit thema?