Doodsoorzaken

Daling van het aandeel hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak in 2018

Bevolking
Daling van het aandeel hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak in 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de doodsoorzaken voor 2018.

Ondanks een daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (25,9% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,0% van alle doodsoorzaken) en ziekten van het ademhalingsstelsel (11,7% van alle doodsoorzaken). Deze rangschikking is identiek voor de drie gewesten.

Bij mannen staat kanker op de eerste plaats (28,2%) voor hart- en vaatziekten (24,4%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Sterfgevallen
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, 2018

  Mannen Vrouwen Totaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.122 4.797 8.919
Vlaams Gewest 31.392 32.005 63.397
Waals Gewest 18.543 19.786 38.329
België 54.057 56.588 110.645
Doodsoorzaken
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, enkele doodsoorzakengroepen, 2018

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle oorzaken 4.122 100,0% 4.797 100,0% 8.919 100,0%
Hart- en vaatziekten 983 23,8% 1.211 25,2% 2.194 24,6%
Kanker 1.051 25,5% 1.037 21,6% 2.088 23,4%
Ziekten van de ademhalingsorganen 502 12,2% 522 10,9% 1.024 11,5%
Vlaams Gewest Alle oorzaken 31.392 100,0% 32.005 100,0% 63.397 100,0%
Hart- en vaatziekten 7.937 25,3% 9.205 28,8% 17.142 27,0%
Kanker 9.306 29,6% 7.208 22,5% 16.514 26,0%
Ziekten van de ademhalingsorganen 3.775 12,0% 3.442 10,8% 7.217 11,4%
Waals Gewest Alle oorzaken 18.543 100,0% 19.786 100,0% 38.329 100,0%
Hart- en vaatziekten 4.294 23,2% 5.014 25,3% 9.308 24,3%
Kanker 4.873 26,3% 4.134 20,9% 9.007 23,5%
Ziekten van de ademhalingsorganen 2.292 12,4% 2.385 12,1% 4.677 12,2%
België Alle oorzaken 54.057 100,0% 56.588 100,0% 110.645 100,0%
Hart- en vaatziekten 13.214 24,4% 15.430 27,3% 28.644 25,9%
Kanker 15.230 28,2% 12.379 21,9% 27.609 25,0%
Ziekten van de ademhalingsorganen 6.569 12,2% 6.349 11,2% 12.918 11,7%
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld d.m.v. de statistische overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna vervolledigd door het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Genoemde formulieren worden doorgestuurd naar de Gemeenschappen, die de informatie nazien, coderen en invoeren, om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens doorgestuurd naar Statbel, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken op federaal niveau. Te dien einde koppelt Statbel de formulieren met de in het RRNP geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om: de beschikbare informatie te toetsen en te vervolledigen; de in België plaatsgevonden overlijdens van niet wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren; en tot slot om wél in de statistiek op te nemen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk in België verblijvende personen m.b.t. wie geen formulier van de burgerlijke stand werd ingevuld. Voornoemde koppeling en opneming zijn pas sinds 2010 effectief. Dit betekent dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet mee werden opgenomen in de federale statistiek.

Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de tiende revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar vijfjarige leeftijdsgroep en geslacht..

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Geslacht : Geslacht van de overledene

Doodsoorzaak : Oorspronkelijke doodoorzaak

Leeftijdsgroepen : Leeftijd van de overledene, in vijfjarige leeftijdsgroepen

Gewest van ingezetenschap ; Gewest van ingezetenschap van de overledene

Nomenclature

WHO: International Classification of Diseases (ICD)

Metadata