Doodsoorzaken

In 2017 daalt het aandeel van hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak

Bevolking
In 2017 daalt het aandeel van kanker als belangrijkste doodsoorzaak

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de doodsoorzaken voor 2017.

Ondanks een lichte daling van hun relatieve omvang, blijven hart- en vaatziekten (27,1% van alle doodsoorzaken) de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,8% van alle doodsoorzaken) en ziekten van het ademhalingsstelsel (11,2% van alle doodsoorzaken). Deze rangschikking is identiek in Vlaanderen en in Wallonië, maar in Brussel is kanker de belangrijkste doodsoorzaak met 24,9% van alle sterfgevallen ten opzichte van 24,6% voor hart-en vaatziekten.

Bij mannen staat kanker op de eerste plaats (28,8%) voor hart- en vaatziekten (25,7%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Sterfgevallen
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, 2017

  Mannen Vrouwen Totaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.316 4.715 9.031
Vlaams Gewest 31.040 31.490 62.530
Waals Gewest 18.438 19.630 38.068
België 53.794 55.835 109.629
Doodsoorzaken
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, enkele doodsoorzakengroepen, 2017

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle oorzaken 4.316 100,0% 4.715 100,0% 9.031 100,0%
Hart- en vaatziekten 1.042 24,1% 1.183 25,1% 2.225 24,6%
Kanker 1.172 27,2% 1.080 22,9% 2.252 24,9%
Ziekten van de ademhalingsorganen 451 10,4% 476 10,1% 927 10,3%
Vlaams Gewest Alle oorzaken 31.040 100,0% 31.490 100,0% 62.530 100,0%
Hart- en vaatziekten 8.099 26,1% 9.398 29,8% 17.497 28,0%
Kanker 9.283 29,9% 7.383 23,4% 16.666 26,7%
Ziekten van de ademhalingsorganen 3.762 12,1% 3.173 10,1% 6.935 11,1%
Waals Gewest Alle oorzaken 18.438 100,0% 19.630 100,0% 38.068 100,0%
Hart- en vaatziekten 4.673 25,3% 5.301 27,0% 9.974 26,2%
Kanker 5.055 27,4% 4.302 21,9% 9.357 24,6%
Ziekten van de ademhalingsorganen 2.204 12,0% 2.176 11,1% 4.380 11,5%
België Alle oorzaken 53.794 100,0% 55.835 100,0% 109.629 100,0%
Hart- en vaatziekten 13.814 25,7% 15.882 28,4% 29.696 27,1%
Kanker 15.510 28,8% 12.765 22,9% 28.275 25,8%
Ziekten van de ademhalingsorganen 6.417 11,9% 5.825 10,4% 12.242 11,2%
/
 
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld d.m.v. de statistische overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna vervolledigd door het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Genoemde formulieren worden doorgestuurd naar de Gemeenschappen, die de informatie nazien, coderen en invoeren, om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens doorgestuurd naar Statbel, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken op federaal niveau. Te dien einde koppelt Statbel de formulieren met de in het RRNP geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om: de beschikbare informatie te toetsen en te vervolledigen; de in België plaatsgevonden overlijdens van niet wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren; en tot slot om wél in de statistiek op te nemen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk in België verblijvende personen m.b.t. wie geen formulier van de burgerlijke stand werd ingevuld. Voornoemde koppeling en opneming zijn pas sinds 2010 effectief. Dit betekent dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet mee werden opgenomen in de federale statistiek.

Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de tiende revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar vijfjarige leeftijdsgroep en geslacht..

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Geslacht : Geslacht van de overledene

Doodsoorzaak : Oorspronkelijke doodoorzaak

Leeftijdsgroepen : Leeftijd van de overledene, in vijfjarige leeftijdsgroepen

Gewest van ingezetenschap ; Gewest van ingezetenschap van de overledene

Nomenclature

WHO: International Classification of Diseases (ICD)

Metadata