Doodsoorzaken

Steeds minder overlijdens door diabetes

Bevolking
Steeds minder overlijdens door diabetes

14 november is Wereld Diabetes Dag.

In de afgelopen 20 jaar daalde het aantal overlijdens als gevolg van diabetes mellitus in België. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In 1998 stierven 1.671 Belgen aan de gevolgen van diabetes. In 2016 overleden 1.445 personen aan de ziekte, of 1,3% van alle overlijdens. In 1998 was dat nog 1,6%.

Twintig jaar geleden was twee derde van de slachtoffers vrouw: in 1998 overleden 1.033 vrouwen en 638 mannen aan de gevolgen van diabetes. Ook in 2016 stierven meer vrouwelijke dan mannelijke diabetespatiënten, maar de aantallen liggen dichter bij elkaar: 766 vrouwen, en 679 mannen overleden aan de ziekte.

Evolutie van het aantal overlijdens als gevolg van diabetes mellitus tov het totaal aantal overlijdens.

Belgïe, van 1998 tot 2016 1998 % 2016 %
Aantal overlijdens Totaal 104.426 100 108.056 100
Mannen 51.925 100 53.296 100
Vrouwen 52.484 100 54.760 100
Onbekend 17 100 0 0
Aantal overlijdens als gevolg van diabetes mellitus Totaal 1.671 1,6% 1.445 1,3%
Mannen 638 1,2% 679 1,3%
Vrouwen 1.033 2,0% 766 1,4%
Sterfgevallen
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en per gewest, 2016

  Mannen Vrouwen Totaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.326 4.740 9.066
Vlaams Gewest 30.448 30.465 60.913
Waals Gewest 18.522 19.555 38.077
België 53.296 54.760 108.056
Doodsoorzaken
Content

België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, voor enkele groepen van doodsoorzaken, 2016

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle oorzaken 4.326 100,0% 4.740 100,0% 9.066 100,0%
Hart- en vaatziekten 1.032 23,9% 1.301 27,4% 2.333 25,7%
Kanker 1.167 27,0% 1.063 22,4% 2.230 24,6%
Ziekten van de ademhalingsorganen 455 10,5% 501 10,6% 956 10,5%
Zelfdoding 88 2,0% 39 0,8% 127 1,4%
Vlaams Gewest Alle oorzaken 30.448 100,0% 30.465 100,0% 60.913 100,0%
Hart- en vaatziekten 8.009 26,3% 9.355 30,7% 17.364 28,5%
Kanker 9.506 31,2% 7.293 23,9% 16.799 27,6%
Ziekten van de ademhalingsorganen 3.456 11,4% 2.777 9,1% 6.233 10,2%
Zelfdoding 751 2,5% 294 1,0% 1.045 1,7%
Waals Gewest Alle oorzaken 18.522 100,0% 19.555 100,0% 38.077 100,0%
Hart- en vaatziekten 4.671 25,2% 5.566 28,5% 10.237 26,9%
Kanker 5.242 28,3% 4.289 21,9% 9.531 24,8%
Ziekten van de ademhalingsorganen 2.064 11,1% 1.950 10,0% 4.014 10,5%
Zelfdoding 521 2,8% 210 1,1% 731 1,9%
België Alle oorzaken 53.296 100,0% 54.760 100,0% 108.056 100,0%
Hart- en vaatziekten 13.712 25,7% 16.222 29,6% 29.934 27,7%
Kanker 15.915 29,9% 12.645 23,1% 28.560 26,4%
Ziekten van de ademhalingsorganen 5.975 11,2% 5.228 9,5% 11.203 10,4%
Zelfdoding 1.360 2,6% 543 1,0% 1.903 1,8%
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld d.m.v. de statistische overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna vervolledigd door het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Genoemde formulieren worden doorgestuurd naar de Gemeenschappen, die de informatie nazien, coderen en invoeren, om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens doorgestuurd naar de AD Statistiek, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken op federaal niveau. Te dien einde koppelt de AD Statistiek de formulieren met de in het RRNP geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om: de beschikbare informatie te toetsen en te vervolledigen; de in België plaatsgevonden overlijdens van niet wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren; en tot slot om wél in de statistiek op te nemen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk in België verblijvende personen m.b.t. wie geen formulier van de burgerlijke stand werd ingevuld. Voornoemde koppeling en opneming zijn pas sinds 2010 effectief. Dit betekent dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet mee werden opgenomen in de federale statistiek.

Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de tiende revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar vijfjarige leeftijdsgroep en geslacht..

Populatie

Inwoners in België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Geslacht : Geslacht van de overledene

Doodsoorzaak : Oorspronkelijke doodoorzaak

Leeftijdsgroepen : Leeftijd van de overledene, in vijfjarige leeftijdsgroepen

Gewest van ingezetenschap ; Gewest van ingezetenschap van de overledene

Nomenclature

WHO: International Classification of Diseases (ICD)

Metadata