Familienamen

De meest voorkomende familienamen van 2016

Bevolking
Familienamen

De lijst van de meest voorkomende familienamen wordt opgesteld op grond van de bevolkingsgegevens van het Rijksregister.

Uit de gegevens van 2016 blijkt dat de familienamen Peeters , Janssens en Maes in de top drie staan van de meest voorkomende familienamen in België. Van elk van deze familienamen wonen er meer dan 20.000 in ons land.

Deze namen zijn voornamelijk terug te vinden in het Vlaamse Gewest waar deze drie familienamen ook de lijst aanvoeren. Alle overige familienamen in de Belgische top tien komen trouwens ook voor in de top tien van het Vlaamse Gewest.

De lijst van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten een totaal ander beeld zien.

In het Waals Gewest zijn de drie meest voorkomende familienamen Dubois, Lambert en Martin, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezetten de familienamen Diallo, Bah en Barry de top drie.

Geen enkele familienaam van de lijst in het Waals en Brussels Hoofstedelijk Gewest wordt teruggevonden in de lijst van België.

Top 10
Content

Meest voorkomende familienamen in 2016 - België en Gewesten 

België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1 Peeters 31.926 1 Peeters 28.468 1 Dubois 9.450 1 Diallo 3.223
2 Janssens 29.467 2 Janssens 25.648 2 Lambert 8.609 2 Bah 1.829
3 Maes 25.079 3 Maes 21.894 3 Martin 6.823 3 Barry 1.296
4 Jacobs 19.602 4 Jacobs 16.793 4 Dupont 6.405 4 Janssens 1.009
5 Mertens 18.300 5 Willems 15.125 5 Simon 6.253 5 Nguyen 948
6 Willems 18.169 6 Mertens 15.096 6 Leclercq 6.073 6 Sow 931
7 Claes 16.230 7 Claes 13.968 7 Dumont 6.027 7 Dubois 913
8 Goossens 15.631 8 Wouters 13.765 8 Laurent 5.665 8 Peeters 891
9 Wouters 15.418 9 Goossens 13.428 9 Lejeune 5.474 9 Jacobs 766
10 De Smet 13.883 10 De Smet 12.485 10 Renard 5.398 10 Martin 732