Verkeersongevallen

Vorig jaar waren er 637 dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen op de Belgische wegen

Mobiliteit
auto

Het aantal overlijdens daalde met 13% tegenover 2015.

Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval

Naast het aantal dodelijke slachtoffers bevatten de tabellen ook informatie over:

 • de leeftijd van de dodelijke slachtoffers
 • het type weggebruiker: auto, fiets, voetganger, lichte vrachtauto, landbouwtractor…
 • de plaats van het ongeval, tot op gemeenteniveau
 • het tijdstip van het ongeval: dag van de week, tijdstip van de dag, weekend vs weekdag
 • type aanrijding: frontale botsing, langs opzij, tegen een hindernis op/naast de rijbaan…
 • type van de weg: autosnelweg vs gewestweg, provincieweg of gemeenteweg
 • bebouwde kom: ongeval binnen of buiten de bebouwde kom

Deze cijfers worden door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium opgesteld op basis van de ongevallen met doden of gewonden die werden geregistreerd door de politiediensten en de parketten en zijn op heden de meest complete beschikbare statistieken. Deze gegevens zijn ook beschikbaar in open data.

In 2016 waren er 40.096 verkeersongevallen met in totaal 51.827 slachtoffers, waaronder 47.087 lichtgewonden, 4.103 zwaargewonden en 637 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval.

De meest significante dalingen van het aantal overlijdens zijn terug te vinden bij de personen van 75 jaar en meer en bij de personen jonger dan 30 jaar. De 15- tot 29-jarigen blijven desondanks het meest getroffen door verkeersongevallen met 160 doden. De laatste 10 jaar bedraagt de daling van het aantal doden op de weg gemiddeld jaarlijks 5%, maar bij de jongeren is die daling gemiddeld 8%.

actu%20graf%20nl.png

Aantal doden 30 dagen per leeftijd 2015 2016 2016/2015
0-14 jaar 17 14 -18,0%
15-29 jaar 190 160 -16,0%
30-44 jaar 149 142 -5,0%
45-59 jaar 147 133 -10,0%
60-74 jaar 113 97 -14,0%
75 jaar en + 111 81 -27,0%

De helft van de verkeersdoden is bestuurder of passagier van een personenwagen. Motorrijders (motor- en bromfietsen), voetgangers en fietsers vertegenwoordigen respectievelijk 14%, 12% en 11% van de verkeersdoden.

Deze verhouding verschilt echter vrij sterk van gewest tot gewest:

 • In Wallonië is 58% van de doden op de weg bestuurder of passagier van een personenwagen. In Vlaanderen is dat 48%.
 • In Brussel gaat het om 6% van de doden. Daar zijn voetgangers de grootste groep: 59% van de dodelijke slachtoffers op de weg.

De dalingen van het aantal doden binnen de 30 dagen na het ongeval hebben betrekking op verschillende categorieën van gebruikers volgens gewest.

 • In Vlaanderen is het aantal overleden motorrijders met 36% gedaald tussen 2015 en 2016 en het aantal fietsers met 22%.
 • In Wallonië betreft de daling vooral voetgangers (-17%), maar ook de personenwagens en de motorrijders (alle twee -11%).
 • In Brussel is het aantal voetgangers dat betrokken raakte bij een dodelijk ongeval met een derde gedaald.
België 2015 2016 2016/2015
Aantal ongevallen 40.303 40.096 -0,5%
Aantal slachtoffers 52.571 51.827 -1,4%
Aantal doden 30 dagen 732 637 -13,0%
Aantal zwaargewonden 4.201 4.103 -2,3%
Aantal lichtgewonden 47.638 47.087 -1,2%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2015 2016 2016/2015
Aantal ongevallen 3.761 3.878 +3,1%
Aantal slachtoffers 4.502 4.574 +1,6%
Aantal doden 30 dagen 28 17 -39,3%
Aantal zwaargewonden 189 158 -16,4%
Aantal lichtgewonden 4.285 4.399 +2,7%
Vlaams Gewest 2015 2016 2016/2015
Aantal ongevallen 25.080 24.978 -0,4%
Aantal slachtoffers 32.549 31.956 -1,8%
Aantal doden 30 dagen 378 318 -15,9%
Aantal zwaargewonden 2.880 2.871 -0,3%
Aantal lichtgewonden 29.291 28.767 -1,8%
Waals Gewest 2015 2016 2016/2015
Aantal ongevallen 11.462 11.240 -1,9%
Aantal slachtoffers 15.520 15.297 -1,4%
Aantal doden 30 dagen 326 302 -7,4%
Aantal zwaargewonden 1.132 1.074 -5,1%
Aantal lichtgewonden 14.062 13.921 -1,0%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium)

Het soort ongeval verschilt sterk volgens het voertuig dat wordt gebruikt door het slachtoffer. Zo werd meer dan de helft van de fietsers langs de zijkant aangereden. Dit soort botsing is ook de belangrijkste doodsoorzaak bij motorrijders en veroorzaakt een derde van de slachtoffers. De bestuurders of de passagiers van een personenwagen komen voornamelijk om het leven door een botsing tegen een obstakel naast de rijweg.

actu%20tue%20nl.png

Ongevallen op autosnelwegen veroorzaken gemiddeld 19% van de overlijdens bij bestuurders of passagiers van een personenwagen en 'slechts' 5% van de overlijdens bij motorrijders. Een cijfer dat over de jaren heen stabiel blijft.

Doden 30 dagen volgens het soort weg - België 1995-2016

actu%20motor%20nl.pngactu%20personen%20nl.png

Doel en korte beschrijving

Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de statistiek van de verkeersongevallen op. Daarvoor baseert ze zich op een formulier dat door de politie ingevuld dient te worden bij elk ongeval met lichamelijk letsel op de openbare weg. In de loop van de tijd is het formulier verscheidene malen aangepast in functie van de evolutie van de maatschappij en verkeer.

Populatie

Verkeersongevallen met lichamelijke letsels in België die voorwerp uitmaken van een proces-verbaal van de politie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens: Onderzoeken van de politie op het terrein en enquête van het parket.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode.

Definities

Ongeval: een ongeval tussen twee of meer weggebruikers wordt beschouwd als één ongeval. Enkel de verkeersongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zijn opgenomen in deze statistiek.

Aard van het ongeval: de aard van het ongeval heeft betrekking op de eerste aanrijding.

Dode: Elke persoon die overleed ter plaatse of binnen 30 dagen na de datum van het ongeval.

Zwaargewonde of ernstig gewonde: elke persoon die in een verkeersongeval wordt gewond en wiens toestand zodanig is dat een opname voor meer dan 24 uur in een ziekenhuis noodzakelijk is.

Licht gewonde: elke persoon die in een verkeersongeval wordt gewond en op wie de bepaling van dodelijk of zwaar gewonde niet van toepassing is.

Opmerkingen

Kwaliteit van de cijfers: De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het meer dan waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het dodelijke ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn zeer waarschijnlijk onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Belgisch en internationaal onderzoek raamt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen).

Metadata

accident.svg637 
verkeersslachtoffers

Zijn er vragen over dit thema?