Verkeersongevallen

Iets minder doden op onze wegen in 2018

Mobiliteit
Iets minder doden op onze wegen in 2018

Verkeersongevallen en slachtoffers 2018

In 2018 werden er 38.455 verkeersongevallen geteld met in totaal 49.354 slachtoffers, waaronder 45.114 lichtgewonden, 3.636 zwaargewonden en 604 personen die om het leven kwamen binnen de 30 dagen na het ongeval. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de cijfers over de verkeersongevallen.

Ten opzichte van 2017 is dit een lichte stijging van het aantal ongevallen (+1,1%) en het aantal lichtgewonden (+0,9%) en een meer uitgesproken daling van het aantal zwaargewonden (-3,3%).

Het aantal overlijdens binnen de 30 dagen na het ongeval is met 0,8% gedaald.

België 2017* 2018 2017/2018
Aantal ongevallen 38.025 38.455 +1,1%
Aantal slachtoffers 49.081 49.354 +0,6%
Aantal doden 30 dagen 609 604 -0,8%
Aantal zwaargewonden 3.762 3.636 -3,3%
Aantal lichtgewonden 44.710 45.114 +0,9%
* Gereviseerde cijfers

Aantal verkeersongevallen en slachtoffers per gewest en per provincie

Onderstaande tabellen geven de evolutie weer van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers per gewest.

Het aantal ongevallen daalt licht in Wallonië (-0,3%) en in Brussel (-0,3%), maar stijgt in Vlaanderen (+2%).

Wat betreft de slachtoffers registreren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië een daling van respectievelijk 1,5% en 0,6%. Vlaanderen kent daarentegen een stijging van 1,4%.

Het aantal doden binnen de 30 dagen na het ongeval is met 12,5% gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met 4,5% in Wallonië. In het Vlaams Gewest is deze indicator met 3,7% gestegen, van 299 doden binnen de 30 dagen in 2017 naar 310 in 2018.

Wat betreft de zwaargewonden is er een daling opgetekend van 8,8% in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, van 4,2% in Wallonië en van 2,6% in Vlaanderen. Ongevallen met lichtgewonden zijn in Brussel en Wallonië gedaald met respectievelijk 1,1% en 0,2%, terwijl dit cijfer gestegen is in Vlaanderen (+1,8%).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2017* 2018 2017/2018
Aantal ongevallen 3.846 3.833 -0,3%
Aantal slachtoffers 4.602 4.532 -1,5%
Aantal doden 30 dagen 24 21 -12,5%
Aantal zwaargewonden 194 177 -8,8%
Aantal lichtgewonden 4.384 4.334 -1,1%
* Gereviseerde cijfers
Vlaams Gewest 2017* 2018 2017/2018
Aantal ongevallen 23.239 23.714 +2,0%
Aantal slachtoffers 29.782 30.208 +1,4%
Aantal doden 30 dagen 299 310 +3,7%
Aantal zwaargewonden 2.594 2.526 -2,6%
Aantal lichtgewonden 26.889 27.372 +1,8%
* Gereviseerde cijfers
Waals Gewest 2017* 2018 2017/2018
Aantal ongevallen 10.940 10.908 -0,3%
Aantal slachtoffers 14.697 14.614 -0,6%
Aantal doden 30 dagen 286 273 -4,5%
Aantal zwaargewonden 974 933 -4,2%
Aantal lichtgewonden 13.437 13.408 -0,2%
* Gereviseerde cijfers

Ten opzichte van 2017 is dit een lichte stijging van het aantal ongevallen (+1,1%) en het aantal lichtgewonden (+0,9%) en een meer uitgesproken daling van het aantal zwaargewonden (-3,3%). Het aantal overlijdens binnen de 30 dagen na het ongeval is met 0,8% gedaald.

In 2018 waren dit de provincies met het grootste aantal doden binnen de 30 dagen: Henegouwen (91), West-Vlaanderen (82), Luik (76) en Oost-Vlaanderen (71). In de provincies Waals-Brabant (18), Luxemburg (35) en Vlaams-Brabant (35) vielen het minst doden binnen de 30 dagen.

Verdeling aantal doden 30 dagen per provincie 2018

Positievere evolutie bij jongeren

In 2018 stierven 106 jongeren tussen 20 en 29 jaar op onze wegen. Met 17,5% van de dodelijke slachtoffers is dit dus de meest getroffen leeftijdsgroep. Op lange termijn is er echter een duidelijke verbetering merkbaar. In 2005 stierven 264 twintigers op onze wegen. Dit cijfer vertegenwoordigde 23,3% van de dodelijke slachtoffers. Elk jaar verbetert de balans van de jongste leeftijdsgroepen duidelijk meer dan die van de andere leeftijdsgroepen. Er zijn namelijk viermaal minder dodelijke slachtoffers onder de 10-19 jarigen tussen 2005 en 2018 en het aantal slachtoffers onder de vijf jaar is gedaald van 19 naar 3.

Doden 30 dagen per leeftijdscategorie

Tegelijkertijd daalt het aantal sterfgevallen bij ouderen langzamer en neemt het aantal sterfgevallen bij de 80-plussers zelfs toe.

  2005 2010 2015 2018 2018/2005
van 0 tot 9 jaar 25 20 12 8 -68,0%
  waarvan 0 tot 4 jaar 19 13 9 3 -84,2%
van 10 tot 19 jaar 101 64 43 26 -74,3%
van 20 tot 29 jaar 264 225 159 106 -59,8%
van 30 tot 39 jaar 197 151 107 90 -54,3%
van 40 tot 49 jaar 169 106 92 74 -56,2%
van 50 tot 59 jaar 116 92 106 85 -26,7%
van 60 tot 69 jaar 87 65 86 76 -12,6%
van 70 tot 79 jaar 90 71 70 64 -28,9%
80 jaar en ouder 58 50 80 66 +13,8%
leeftijd onbekend 24 6 7 9 -62,5%

Wie wordt het slachtoffer van een verkeersongeval?

In 2018 waren de meeste dodelijke slachtoffers binnen de 30 dagen automobilisten (275). Ze worden gevolgd door fietsers (89), motorrijders (87) en voetgangers (74). De som van die 4 categorieën geeft een totaal van 87% van de doden binnen de 30 dagen.

Verdeling van de doden 30 dagen 2018 per type weggebruiker

In vergelijking met 2017 was er bij de categorie personenwagens een daling van 3,5% van het aantal doden binnen de 30 dagen (van 285 in 2017 naar 275 in 2018). Dit is het beste resultaat voor de periode 2005-2018.

Het aantal doden binnen de 30 dagen daalt met 22% bij voetgangers ten opzichte van 2017. Het gaat hier ook om het beste resultaat sinds 2005.

Voor fietsers ligt het totaal op 89 in 2018 tegenover 76 in 2017, d.i. een stijging van 17%.

Ten slotte zijn er 13% meer motorrijders (motoren van meer dan 400cc en minder dan 400cc) gestorven binnen de 30 dagen.

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2017
Personenwagen 1 627 451 376 343 285 275 -3,5%
Bestelwagen 43 39 37 38 29 30 +3,4%
Vrachtwagen 2 17 14 16 24 16 19 +18,8%
Motorfiets 3 124 103 105 79 77 87 +13,0%
Bromfiets 4 33 23 20 16 24 18 -25,0%
Voetganger 5 109 108 94 81 95 74 -22,1%
Fiets 6 76 73 90 81 76 89 +17,1%
Andere 7 9 6 15 2 4 10 +150,0%
Onbekend 93 33 9 6 3 2 -33,3%
Totaal 1.131 850 762 670 609 604 -0,8%
personenauto; auto voor dubbel gebruik; minibus; kampeerwagen
vrachtwagen; trekker + aanhangwagen; trekker alleen.
boven of onder 400cc
A, B, 3 of 4 wielen
Andere voetganger; rolstoelgebruiker; persoon met tweewieler aan de hand
Gewone fiets en elektrofiets
Landbouwtractor; autobus; reisbus; ruiter; andere weggebruiker; bespannen voertuig

Doel en korte beschrijving

Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de statistiek van de verkeersongevallen op. Daarvoor baseert ze zich op een formulier dat door de politie ingevuld dient te worden bij elk ongeval met lichamelijk letsel op de openbare weg. In de loop van de tijd is het formulier verscheidene malen aangepast in functie van de evolutie van de maatschappij en verkeer.

Populatie

Verkeersongevallen met lichamelijke letsels in België die voorwerp uitmaken van een proces-verbaal van de politie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Administratieve gegevens: Onderzoeken van de politie op het terrein en enquête van het parket.

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode.

Definities

Verkeersongeval: een ongeval waarbij twee of meer weggebruikers betrokken zijn wordt beschouwd als één verkeersongeval. Enkel de verkeersongevallen die zich voordeden op de openbare weg en waarbij doden of gewonden vielen worden opgenomen in deze statistiek. Zijn dus niet opgenomen: botsingen en ongevallen op privéterrein of bij sportwedstrijden. Ongevallen met uitsluitend materiële schade worden sinds 1973 niet meer opgenomen.

Dode 30 dagen: Elke persoon die overleed ter plaatse of binnen 30 dagen na de datum van het ongeval.

Zwaargewonde: elke persoon die in een verkeersongeval gewond is geraakt en wiens toestand een opname van meer dan 24 uur in het ziekenhuis vereist.

Licht gewonde: elke persoon die in een verkeersongeval gewond is geraakt en op wie de hoedanigheid van ‘zwaargewonde’ of van ‘dodelijk gewonde’ niet van toepassing is.

Personenwagen: personenauto; auto voor dubbel gebruik; minibus; kampeerwagen.

Lichte vrachtwagen: lichte vrachtauto.

Vrachtwagen: vrachtwagen; trekker + aanhangwagen; trekker alleen.

Bus: autobus ; autocar.

Bromfiets: bromfiets A (tweewielig); bromfiets B (tweewielig); bromfiets met 3 of 4 wielen.

Motorfiets: motorfiets niet meer dan 400 cc; motorfiets meer dan 400 cc.

Fiets: fiets

Voetganger: gehandicapte in rolstoel; voetganger die zijn (brom)fiets duwt; andere voetganger.

Overige: landbouwtractor; trolleybus; ruiter; bespannen voertuig; andere weggebruiker; onbekend; niet beschikbaar.

Opmerkingen

Breuk in de reeks: tot november 2017 registreerde de politie een kettingbotsing vanaf 4 of meer betrokken voertuigen. Sindsdien wordt een kettingbotsing geregistreerd vanaf 3 betrokken voertuigen.

Kwaliteit van de cijfers:

De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het meer dan waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het dodelijke ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn zeer waarschijnlijk onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Belgisch en internationaal onderzoek raamt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen).

De gegevens van 2005 tot 2017 werden door de politiediensten herzien. In juni 2018 werkte Statbel de gegevens van de verkeersongevallen bij. Tussen 2005 en 2017 was er een opvallend hoog aantal onbekenden voor enkele belangrijke variabelen (o.m. agglomeratie, toestand van de wegen, weersomstandigheden). Voor de recentere jaargangen is dit probleem minder aan de orde. De recentste publicatie is telkens geldig.

Metadata