Zuivelstatistieken

Belgische zuivelbedrijven spelen in op de wereldwijde markt: 6.000 ton meer mozzarella geproduceerd in 2022

Landbouw & Visserij
Belgische zuivelbedrijven spelen in op de wereldwijde markt: 6.000 ton meer mozzarella geproduceerd in 2022

Belgische zuivelbedrijven produceerden in 2022 zo’n 9% of 6.000 ton meer mozzarella dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Mozzarella neemt ruimte in van de klassieke Gouda, waarvan 17% of ongeveer 2.000 ton minder werd geproduceerd. In de totale Belgische zuivelproductie blijven consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten de belangrijkste categorie in productievolumes.

Ook tegenover 2021 heeft de productie van geitenkaas zich hersteld met een stijging van 33%, en valt de ingedikte melk en wei terug met 26%. Vergeleken met de afgelopen vijf jaar (2017-2021) is er een stijging voor magere melkpoeder (24%), melkerijboter (15%) en verse zuivelproducten (7%) en een daling voor consumptiemelk (-4%).

Totale kaasproductie stagneert

In 2022 is zo’n 109.500 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 96.500 ton natuurkaas. Gedurende het afgelopen jaar blijft de totale productie aan kaas op niveau, nochtans is er een duidelijke wijziging in de geproduceerde kaassoorten merkbaar. Bij de productie van Gouda is een daling merkbaar van 7%. Die wordt gecompenseerd door een sterke toename aan de productie van mozzarella met 9%. Hiermee speelt de zuivelsector in op de vraag van de wereldmarkt. De productie van verse kaas en geitenkaas neemt verder toe met respectievelijk 45% en 9% tegenover laatste 5 jaar. Het productieaandeel van geitenkaas blijft eerder beperkt. Voor de productie van 9.800 ton geitenkaas is 75 miljoen liter geitenmelk ingezameld in binnen en buitenland. Het aandeel van de eigen Belgische geitenmelk hierin is beperkt tot 46%.

in ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verschil 2022/2021 Verschil 2022/5 jaarsgemiddelde
Kaas 110.334 106.716 104.837 103.435 109.002 109.486 +0,4% +2,5%
Verse 9.589 7.843 7.300 7.491 12.364 12.981 +5,0% +45,6%
Gouda 8.399 9.279 8.415 10.078 10.470 8.679 -17,1% -7,0%
Mozzarella 66.342 63.259 61.055 60.672 62.571 68.571 +9,6% +9,2%
Andere natuurkaas 26.004 26.335 28.067 25.193 23.597 19.255 -18,4% -25,5%
 
Geitenkaas 7.951 9.560 9.843 10.078 7.368 9.782 +32,8% +9,2%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Consumptiemelk blijft de belangrijkste productiecategorie

Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten zijn de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking uitgedrukt in volume eindproduct. In 2022 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 818 miljoen liter.

Bij de consumptiemelk wordt halfvolle melk het meest geproduceerd, al daalt in vergelijking met de afgelopen 5 jaar de productie met 9%. Het is vooral de stijging van karnemelk met 16% die opvalt. Bij de melkdranken kent de productie van chocolademelk een stijging met 10% en is er 50% minder melk met vitamines geproduceerd.

in 1000 liter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verschil 2022/2021 Verschil 2022/5 jaarsgemiddelde
Consumptiemelk 843.282 848.550 857.913 892.986 830.886 817.845 -1,6% -4,3%
volle melk 198.902 211.863 228.184 237.808 223.720 225.595 +0,8% +2,5%
halfvolle melk 416.570 392.999 383.515 407.862 364.213 358.869 -1,5% -8,7%
magere melk 42.018 47.728 44.145 49.892 40.889 38.791 -5,1% -13,7%
karnemelk 20.233 18.320 17.850 21.153 20.553 22.793 +10,9% +16,2%
melkdranken
chocolademelk 120.042 132.158 141.177 146.382 159.359 153.251 -3,8% +9,6%
melk met vitamines 45.517 45.483 43.043 29.890 22.152 18.546 -16,3% -50,2%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van desserten stijgt opmerkelijk

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie met een totaal productievolume van 683 miljoen liter. Ook hier kent men een aanhoudende groei met 7% ten opzichte van voorgaande 5 jaar.

Opvallende stijgingen zijn merkbaar bij de productie van desserten, yoghurt en room met resp. 15, 8 en 8%. De productiestijging bij de gefermenteerde melk blijft beperkt tot 3%.

in 1000 liter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verschil 2022/2021 Verschil 2022/5 jaarsgemiddelde
Verse zuivelproducten 582.203 641.609 649.432 632.620 683.092 682.545 -0,1% +7,0%
yoghurt 52.700 47.074 46.986 49.699 51.754 53.736 +3,8% +8,2%
gefermenteerde melk 206.024 251.281 248.188 262.038 273.177 255.094 -6,6% +2,8%
consumptieroom 227.828 239.751 247.180 227.309 251.146 256.931 +2,3% +7,7%
desserten 95.650 103.503 107.079 93.575 107.015 116.783 +9,1% +15,2%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van melkerijboter neemt verder toe

In 2022 bedraagt de productie aan melkerijboter 71 500 ton. Dit is een algemene stijging met 15%, tegenover de voorgaande 5 jaar.

in ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verschil 2022/2021 Verschil 2022/5 jaarsgemiddelde
Melkerijboter 55.377 60.547 64.494 63.124 67.445 71.534 +6,1% +15,0%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Meer ingedikte melk en melkpoeder, minder ijs

In de resterende categorieën tekent zich een daling af van de productie van consumptie-ijs. Waar in 2017 nog 71.000 liter ijs werd geproduceerd, gaat het in 2022 om 63.000 liter, een daling van 6% over de gemiddelde producties van de periode 2017-2021.

In de melkpoederproductie is een stijging merkbaar met 4% die vooral te wijten is aan de hogere productie van de magere melkpoeders met 27% in 2022, de niet-magere melkpoeders kenden een terugval met 33% in 2022. De andere melkpoeders kennen een stijging met 4% in 2022, deze omvatten onder andere hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie zoals baby- en sportvoeding.

Bij ingedikte melk en wei ten slotte is er een gemiddelde stijging met 17%, dit ondanks de opvallende daling voor 2022 met maar liefst 26%.

in 1000 liter of ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verschil 2022/2021 Verschil 2022/5 jaarsgemiddelde
Consumptieijs 70.688 71.392 66.389 63.629 63.843 63.314 -0,8% -5,8%
 
Melkpoeder 229.634 252.881 246.095 252.604 219.832 249.540 +13,5% +3,9%
niet-magere 56.609 56.503 54.831 70.395 40.408 26.979 -33,2% -51,6%
magere 154.651 171.101 163.644 156.342 156.000 198.190 +27,0% +23,6%
andere 18.374 25.277 27.620 25.867 23.425 24.370 +4,0% +1,1%
 
Ingedikte melk en wei 29.961 26.595 47.467 65.570 77.660 57.641 -25,8% +16,6%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata