Zuivelstatistieken

55 miljoen liter melk vervaardigd in november

Landbouw & Visserij
55 miljoen liter melk vervaardigd in november

In november 2019 werd 55.0 miljoen liter gepasteuriseerde en UHT-melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (34,7 miljoen liter, of 63%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 31% van de totale productie (17,0 miljoen liter) en magere melk 6% (3,4 miljoen liter). Behalve dat werd er ook 13,5 miljoen liter chocolademelk geproduceerd, evenals 17,3 miljoen liter room, 19,7 miljoen gefermenteerde melk, 4,1 miljoen liter yoghurt, 8.889 ton kaas en 8.067 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).…

Productie verse zuivel stijgt met 10%

Uit nieuwste cijfers van de Belgische zuivelproductie in 2018 van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat ons land 10% meer verse zuivelproducten produceerde dan in 2017. De stijgingen zijn het grootst bij de gefermenteerde melk (22%), desserten (8%) en consumptieroom (5%). De productie van yoghurt daalde met bijna 11%.

Lees meer....

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata