Zuivelstatistieken

Zuivelproductie in november 2017

Landbouw & Visserij
Zuivelproductie in november 2017

In november 2017 werd 55,5 miljoen liter melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (34,9 miljoen liter, of 63%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 31% van de totale productie (17,0 miljoen liter) en magere melk 6% (3,5 miljoen liter). Behalve dat werd er ook 9,2 miljoen liter chocolademelk geproduceerd, evenals 19,7 miljoen liter room, 16,6 miljoen gefermenteerde melk, 3,7 miljoen liter yoghurt, 9.601 ton kaas en 7.934 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).

Belgische productie van verse zuivel, boter en kaas in de lift

In 2016 stijgt de totale productie van verse zuivelproducten met 7,6%.

Ook de productie van melkerijboter, natuurkaas en geitenkaas stijgt respectievelijk 14,5%, 11,5% en 13,9%.

Bij de consumptiemelk is er daarentegen in 2016 een productiedaling van 4,3%. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere productie van halfvolle en magere melk

Belgische productie van verse zuivelproducten, boter en kaas neemt toe in 2016

Productie van consumptiemelk, melkdranken en volle melkpoeder loopt terug

Bij de verse zuivelproducten is een productiestijging merkbaar van 7.6%. De productie van melkerijboter, natuurkaas en geitenkaas kent een stijging met maar liefst respectievelijk 14,5%, 11,5% en 13,9%.

De totale productie van consumptiemelk daalde met 4,3%. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere productie van halfvolle en magere melk. Verdere dalers zijn merendeels terug te vinden in de producten met een kleiner productieaandeel zoals verse kaas (-11,3%), volle melkpoeder (-7,5%), melk met vitamines (-5,0%) en chocolademelk (-3,3%). Lees meer....

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata

zuivel.svg

861 miljoen liter melk

Zijn er vragen over dit thema?