Zuivelstatistieken

55 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in mei

Landbouw & Visserij
55 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in mei

In mei 2023 werd 55,2 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd.

Het grootste deel daarvan (29,6 miljoen liter, of 53,6%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 36,4% van de totale productie, magere melk 6,6% en karnemelk 3,4%.

Daarnaast werden er ook 10,4 miljoen liter melkdranken en chocolademelk geproduceerd, evenals 22,6 miljoen liter room, 24,2 miljoen liter gefermenteerde melk en yoghurt, 21.348 ton melkpoeder, 10.388 ton kaas en 6.209 ton boter (melkerijboter).

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata