Zuivelstatistieken

Belgische zuivelbedrijven zetten in op meer productie van kaas en room in 2023

Landbouw & Visserij
Belgische zuivelbedrijven zetten in op meer productie van kaas en room in 2023

Belgische zuivelbedrijven produceerden in 2023 maar liefst 80.900 ton mozzarella of een meer productie van 12.300 ton (+18%). Ook de consumptieroom steeg tot een niveau van 268 miljoen liter, een stijging met 11,4 miljoen liter (+4%) room ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.
Verse kaas en geitenkaas zagen hun productievolumes stijgen met respectievelijk 12% en 4% tot een niveau van 14.500 en 10.100 ton. De productie van de klassieke Gouda stagneert rond de 8.800 ton.
In de totale Belgische zuivelproductie blijven consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten de belangrijkste categorie in productievolumes.

Internationale uitwisseling van melk en room neemt toe

De Belgische zuivelbedrijven slagen voor het 2de jaar om de hoeveelheid melk geleverd door veehouders (in binnen- en buitenland) aan de zuivelbedrijven met 3% te doen stijgen tot een totaal van 4,5 miljard liter melk. De inlandse leveringen kenden een toename van 2%. Om hun productieniveau te kunnen blijven realiseren gingen de zuivelbedrijven op zoek naar melk bij buitenlandse veehouders. Het volume hiervan kende meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2022 en bedraagt zo een 138 miljoen liter melk.

Belangrijker dan de rechtstreekse leveringen van veehouders zijn de hoeveelheden melk, room en magere melk die tussen de zuivelbedrijven met de ons omringende landen worden uitgewisseld. Maar liefst 509 miljoen liter melk, 146 miljoen liter room en 31 miljoen liter magere melk werden ingevoerd. Opmerkelijk hierbij zijn de stijgende invoer van melk met 9% en room met 13%.

Een groot deel van de door de zuivelbedrijven ingezamelde room, wordt opnieuw uitgevoerd, maar liefst 81 miljoen liter, ook dit is een stijging met 20% ten opzichte van 2022.

Ontvangst en uitvoer van melk een room in Belgische zuivelbedrijven (in 1000 liter) (2018-2023)

Ontvangst van houders van melkkoeien (België + invoer) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022
Melk 4.057.178 4.165.339 4.302.805 4.253.243 4.381.918 4.525.364 +3,3%
Room 1.888 1.576 1.447 320 298 201 -32,5%
Magere melk 17.255 16.432 16.408 15.115 12.715 12.754 +0,3%
Aankoop bij een onderneming buiten België 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022
Melk 604.403 582.072 585.992 563.616 469.087 509.426 +8,6%
Room 150.104 157.407 138.723 141.934 129.204 145.561 +12,7%
Magere melk 76.577 53.662 59.718 63.733 53.285 31.335 -41,2%
Uitvoer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022
Melk 568.707 410.819 338.258 480.529 566.218 524.748 -7,3%
Room 81.951 90.494 91.103 82.124 67.067 80.668 +20,3%
Magere melk 125.262 102.667 124.132 95.109 639 1.551 +142,8%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Kaasproductie opvallende stijger

In 2023 is zo’n 122.900 ton kaas geproduceerd in België, waarvan 108.000 ton natuurkaas. Gedurende het afgelopen jaar kent de totale productie aan kaas een stijging met 12% vooral merkbaar in de productie van verse kaas met 12% en de verdere stijging van Mozzarella met 18%. Ook de geitenkaasproductie kende een toename met 4%. De productie van Gouda stagneert. Hiermee speelt de zuivelsector in op de vraag van de wereldmarkt.

in ton 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022 Verschil 2023/gemiddelde op 5 jaar
Kaas 106.716 104.837 103.435 109.002 109.486 122.912 +12,3% +15,2%
Verse 7.843 7.300 7.491 12.364 12.981 14.548 +12,1% +51,6%
Gouda 9.279 8.415 10.078 10.470 8.679 8.764 +1,0% -6,6%
Mozzarella 63.259 61.055 60.672 62.571 68.571 80.870 +17,9% +27,9%
Andere natuurkaas 26.335 28.067 25.193 23.597 19.255 18.730 -2,7% -23,5%
Geitenkaas 9.560 9.843 10.078 7.368 9.782 10.131 +3,6% +8,6%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Consumptiemelk gaat achteruit maar blijft de belangrijkste productiecategorie

Consumptiemelk, melkdranken en verse zuivelproducten zijn de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking uitgedrukt in volume eindproduct. In 2023 bedraagt de totale productie van consumptiemelk (chocomelk en vitamineerde melk inbegrepen) 801 miljoen liter.

Bij de consumptiemelk wordt halfvolle melk het meest geproduceerd, al daalt in vergelijking met de afgelopen 5 jaar de productie met 7%. Bij de melkdranken kent de productie van chocolademelk een daling met 3% en is er 45% minder melk met vitamines geproduceerd in vergelijking met de afgelopen 5 jaar.

in 1000 liter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022 Verschil 2023/gemiddelde op 5 jaar
Consumptiemelk 848.550 857.913 892.986 830.886 817.845 800.722 -2,1% -5,8%
volle melk 211.863 228.184 237.808 223.720 225.595 225.686 +0,0% +0,1%
halfvolle melk 392.999 383.515 407.862 364.213 358.869 356.111 -0,8% -6,7%
magere melk 47.728 44.145 49.892 40.889 38.791 37.227 -4,0% -15,9%
karnemelk 18.320 17.850 21.153 20.553 22.793 22.120 -3,0% +9,9%
melkdranken
chocolademelk 132.158 141.177 146.382 159.359 153.251 141.989 -7,3% -3,1%
melk met vitamines 45.483 43.043 29.890 22.152 18.546 17.588 -5,2% -44,7%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van desserten en room blijft verder toenemen

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn de tweede grootste categorie in de Belgische zuivelproductie met een totaal productievolume van 697 miljoen liter. Ook hier kent men een aanhoudende groei met 6% ten opzichte van voorgaande 5 jaar.

Opvallende stijgingen zijn merkbaar bij de productie van desserten, room en yoghurt met resp. 15, 10 en 8 % ten opzichte van voorgaande 5 jaar. De productie bij de gefermenteerde melk blijft stabiel in 2023.

in 1000 liter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022 Verschil 2023/gemiddelde op 5 jaar
Verse zuivelproducten 641.609 649.432 632.620 683.092 682.545 696.741 +2,1% +5,9%
yoghurt 47.074 46.986 49.699 51.754 53.736 53.760 +0,0% +7,8%
gefermenteerde melk 251.281 248.188 262.038 273.177 255.094 253.743 -0,5% -1,6%
consumptieroom 239.751 247.180 227.309 251.146 256.931 268.284 +4,4% +9,7%
desserten 103.503 107.079 93.575 107.015 116.783 120.953 +3,6% +14,5%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Productie van melkerijboter loopt terug

In 2023 bedraagt de productie aan melkerijboter 68 900 ton. Dit is een algemene stijging met 5%, tegenover de voorgaande 5 jaar maar een daling met 4% ten opzichte van 2022.

in ton 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022 Verschil 2023/gemiddelde op 5 jaar
Melkerijboter 60.547 64.494 63.124 67.445 71.534 68.862 -3,7% +5,2%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Minder melkpoeder en ijs

In de resterende categorieën tekent zich een daling af van de productie van consumptie-ijs. Waar in 2018 nog 71 miljoen liter ijs werd geproduceerd, gaat het in 2023 om 60 miljoen liter, een daling van 9% over de gemiddelde producties van de periode 2018-2022.

De melkpoederproductie blijft stabiel over de laatste 5 jaar. Magere melkpoeder, die het belangrijkste deel uitmaakt kende een daling met 8% in 2023, terwijl de productie van niet-magere melkpoeders zo goed als verdubbelde. De andere melkpoeders kennen een daling met 23% in 2023, deze omvatten onder andere hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie zoals baby- en sportvoeding.

Ook de productie aan ingedikte melk en wei stagneerde in 2023.

in 1000 liter of ton 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Verschil 2023/2022 Verschil 2023/gemiddelde op 5 jaar
Consumptieijs 71.392 66.389 63.629 63.843 63.314 59.516 -6,0% -9,4%
 
Melkpoeder 252.881 246.095 252.604 219.832 249.540 242.296 -2,9% -0,8%
niet-magere 56.503 54.831 70.395 40.408 26.979 40.684 +50,8% -18,3%
magere 171.101 163.644 156.342 156.000 198.190 182.838 -7,7% +8,2%
andere 25.277 27.620 25.867 23.425 24.370 18.775 -23,0% -25,8%
 
Ingedikte melk en wei 26.595 47.467 65.570 77.660 57.641 57.273 -0,6% +4,2%
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata