Zuivelstatistieken

55 miljoen liter melk vervaardigd in juni

Landbouw & Visserij
55 miljoen liter melk vervaardigd in juni

In juni 2020 werd 54,9 miljoen liter melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (32,1 miljoen liter, of 58,5%) was halfvolle melk.

Volle melk vertegenwoordigde 33,5% van de totale productie en magere melk 8,0%.

Behalve dat werd er ook 11,9 miljoen liter chocolademelk geproduceerd, evenals 19,4 miljoen liter room, 20,3 miljoen gefermenteerde melk, 4,1 miljoen liter yoghurt, 7.929 ton kaas en 8.317 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata