Zuivelstatistieken

67 miljoen liter melk vervaardigd in maart

Landbouw & Visserij
67 miljoen liter melk vervaardigd in maart

In maart 2020 werd 67,4 miljoen liter melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (37,8 miljoen liter, of 56,0%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 36.9% van de totale productie  en magere melk 7.1%. Behalve dat werd er ook 10,3 miljoen liter chocolademelk geproduceerd, evenals 17,8 miljoen liter room, 22,4 miljoen gefermenteerde melk, 4,8 miljoen liter yoghurt, 9.122 ton kaas en 8.034 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata