Zuivelstatistieken

51 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in september

Landbouw & Visserij
51 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd in september

In september 2022 werd 50,8 miljoen liter consumptiemelk vervaardigd.

Het grootste deel daarvan (28,5 miljoen liter, of 56,1%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 34,5% van de totale productie, magere melk 6,1% en karnemelk 3,4%.

Daarnaast werden er ook 15,7 miljoen liter melkdranken en chocolademelk geproduceerd, evenals 22,7 miljoen liter room, 25,2 miljoen liter gefermenteerde melk en yoghurt, 8.496 ton kaas en 5.118 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata