Zuivelstatistieken

Zuivelproductie in november 2018

Landbouw & Visserij
Zuivelproductie in  november 2018

In november 2018 werd 53,7 miljoen liter gepasteuriseerde en UHT-melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (33,2 miljoen liter, of 62%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 33% van de totale productie (17,6 miljoen liter) en magere melk 5% (2,9 miljoen liter).

Behalve dat werd er ook 12,4 miljoen liter chocolademelk geproduceerd, evenals 20,3 miljoen liter room, 20,8 miljoen gefermenteerde melk, 3,3 miljoen liter yoghurt, 8.496 ton kaas en 7.789 ton boter (melkerijboter en herwerkte boter).

Belgische productie aan melkpoeder, kaas en boter stijgt in 2017.

Productie van halfvolle melk, chocolademelk, yoghurt en gefermenteerde melk loopt terug

Bij de melkpoeders is een productiestijging merkbaar van 8,8%. Vooral de toename van andere melkpoeder met 74,3% en niet-magere met 52,9% zijn hierbij opmerkelijk. De productie aan natuurkaas en melkerijboter stijgt met respectievelijk 8,9% en 5,5%.

Lees meer....

Doel en korte beschrijving

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

Populatie

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Frequentie

Jaarlijks ; Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Ontvangst van melk en room: Hoeveelheid : Hoeveelheid melk en room ontvangen in liter

Ontvangst van melk en room: Vet : Vetgehalte in kg van de ontvangen melk en room

Productie: Hoeveelheid : Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in liter of kg

Productie: Voorraden einde van het jaar : Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op het einde van het jaar in liter of kg

Metadata