Geslachte dieren

26.604.239 dieren geslacht in april 2023

Landbouw & Visserij
26.604.239 dieren geslacht in april 2023

Slachtingen : voorlopige cijfers april

In april 2023 werden 59.545 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 699.260, het aantal geslachte kippen 23.775.234.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata