Geslachte dieren

25.036.363 geslachte dieren in november 2017

Landbouw & Visserij
Slachtingen van dieren

In november 2017 werden 80.187 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 982.341 stuks, het aantal geslachte kippen 23.963.320.

Slachtingen in 2016: stijging bij runderen en kippen, daling bij varkens

Het aantal runderslachtingen blijft verder stijgen. Het aantal varkensslachtingen daarentegen bleef verder dalen door slabakkende prijzen.

In 2016 werden 911.000 runderen geslacht, een stijging van 4% tegenover 2015. Het aantal geslachte varkens daalde met 6% naar 11,18 miljoen stuks. Het aantal geslachte kippen steeg beperkt met 1% waardoor het aantal geslachte kippen steeg tot 305,77 miljoen stuks.

De varkenssector blijft met een aandeel van 59% de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Maandelijks worden er 930.000 varkens geslacht, goed voor 1,06 miljard kg geslacht gewicht op jaarbasis.

Vervolgens levert de pluimveesector een bijdrage van 453 miljoen kg geslachte kippen, goed voor een bijdrage van 25%. Maandelijks gaan er meer dan 25 miljoen kippen over de slachtvloer.

De rundveesector is met 278 miljoen kg geslachte runderen goed voor een aandeel van 15% in geslacht gewicht met maandelijks 76.000 slachtingen.

Bijkomend worden maandelijks ongeveer 12.000 schapen, 1.000 geiten, 500 paarden, 65.000 kalkoenen, 4.000 eenden en 5.000 ander gevogelte geslacht. In totaal gaat het om 26,58 miljoen geslachte dieren per maand.

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata

kip.svg

305,77 miljoen geslachte kippen in 2016

Zijn er vragen over dit thema?