Geslachte dieren

26.188.013 dieren geslacht in januari

Landbouw & Visserij
Geslachte dieren

In januari 2020 werden 70.143 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 985.404 stuks, het aantal geslachte kippen 25.056.487.

In 2019 werden maandelijks 25,66 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de slachtingscijfers voor 2019. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (59%, maandelijks 893.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met 24,6 miljoen geslachte kippen per maand. Lees meer

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata