Geslachte dieren

26.596.831 dieren geslacht in oktober 2020

Landbouw & Visserij
26 596 831 dieren geslacht in oktober 2020

In oktober 2020 werden 70.049 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 1 029 479 stuks, het aantal geslachte kippen 25.409.608.

De resultaten voor de maand oktober 2020 zijn voorlopig.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata