Geslachte dieren

25.575.189 dieren geslacht in mei 2020

Landbouw & Visserij
Geslachte dieren

In mei 2020 werd 59.320 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 841.945 stuks, het aantal geslachte kippen 24.599.179.

De resultaten voor de maand mei 2020 zijn voorlopig.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata