Geslachte dieren

26.925.486 dieren geslacht in augustus 2022

Landbouw & Visserij
26.925.486 dieren geslacht in augustus 2022

Slachtingen : voorlopige cijfers augustus

In augustus 2022 werden 63.277 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 855.638, het aantal geslachte kippen 25.929.063.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata