Geslachte dieren

28.157.734 dieren geslacht in april 2024

Landbouw & Visserij
28.157.734 dieren geslacht in april 2024

Slachtingen : voorlopige cijfers april

In april 2024 werden 69.617 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 805.252, het aantal geslachte kippen 27.207.218.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata