Geslachte dieren

27.945.883 geslachte dieren in maart

Landbouw & Visserij
Slachtingen van dieren

In maart 2018 werden 78.616 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 979.286 stuks, het aantal geslachte kippen 24.426.961.

In 2017 werden maandelijks  gemiddeld 26,12 miljoen dieren geslacht. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bij de publicatie van de slachtingscijfers voor 2017. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in (59%, maandelijks  gemiddeld 912.000 varkens). In aantallen zijn de kippen in de meerderheid, met gemiddeld 25 miljoen geslachte kippen per maand. Lichte stijging bij runderen, lichte daling bij varkens en kippen. Over het hele jaar 2017 werden 920.000 runderen geslacht. Dat is een lichte stijging van 1% tegenover het jaar voordien. De stijgende trend van de voorbije vier jaar zet zich daarmee door bij de runderen. Over het hele jaar werden 10,95 miljoen varkens geslacht. Dat is een lichte daling van -2% tegenover 2016. Toen werd ook al een daling van -6% vastgesteld tegenover 2015. Bij de kippen gaat het om 300,50 miljoen stuks voor 2017. Ook daar is een daling van -2%, na drie opeenvolgende jaren van stijging. Lees meer...

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata

kip.svg

300,50 miljoen geslachte kippen in 2017

Zijn er vragen over dit thema?