Geslachte dieren

25.717.162 dieren geslacht in december 2022

Landbouw & Visserij
25.717.162 dieren geslacht in december 2022

Slachtingen : voorlopige cijfers december

In december 2022 werden 68.348 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 867.578, het aantal geslachte kippen 24.704.325.

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata