Geslachte dieren

27.426.543 dieren geslacht in augustus 2021

Landbouw & Visserij
27.426.543 dieren geslacht in augustus 2021

In augustus 2021 werd 63.247 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 956.024 dieren, het aantal geslachte kippen 26.326.485.

De resultaten voor de maand augustus 2021 zijn voorlopig.

 

Grafiek 1
Content
Grafiek 2
Content
beSTAT

Doel en korte beschrijving

Aantal en geslacht gewicht van de dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor het gebruik.

Populatie

Alle slachthuizen in België

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal (stuks) : Aantal dieren geslacht in een slachthuis en onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor menselijke consumptie tijdens die maand

Geslacht gewicht (kg) : Gewicht van het karkas na slachting (koud gewicht), totalen per diersoort voor die maand

Metadata