Wettelijke samenwoning

Aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen stijgen in 2019

Bevolking
Aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen stijgen in 2019

Aantal wettelijke samenwoningen en beëindigingen stijgen in 2019

Er werden 40.801 verklaringen van wettelijke samenwoning gemeld. Dat is een stijging ten opzichte van 2018 (+5%). Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning stijgt in mindere mate: +2% ten opzichte van 2018.

De gemiddelde duur van wettelijke samenwoning is licht gestegen van 4,6 jaar in 2018 tot 4,8 jaar in 2019.

De belangrijkste reden om een wettelijke samenwoning stop te zetten, is een huwelijk.

Wettelijk samenwonen rond de leeftijd van 30 jaar

In 2019 gaan ongehuwden voor het eerst wettelijk gaan samenwonen rond de leeftijd van 30 jaar: gemiddeld op 31,4 jaar voor de eerste samenwonende en 29,5 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel blijft stabiel: het bedraagt 1,9 jaar voor wettelijk samenwonenden.

Evolutie
Content

cohab_nl

Verklaringen van wettelijke samenwoning
Content

Evolutie van het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning per jaar en administratieve eenheid, sinds 2000

Administratieve eenheid Jaar
2000 2005 2010 2015 2018 2019
België 2.694 15.513 36.962 40.770 38.921 40.801
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 121 1.594 2.957 3.125 2.803 3.072
Vlaams Gewest 2.040 7.569 21.928 23.335 23.098 24.561
Waals gewest 533 6.350 12.077 14.310 13.020 13.168
Beëindigingen van wettelijk samenwonen
Content

Evolutie van het aantal beëindigingen van wettelijk samenwonen per jaar en administratieve eenheid, sinds 2000

Administratieve eenheid Jaar
2000 2005 2010 2015 2018 2019
België 111 3.299 13.487 22.227 25.852 26.301
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 271 909 1.340 1.412 1.439
Vlaams Gewest 83 1.909 7.779 13.326 15.785 15.814
Waals gewest 22 1.039 4.472 7.099 8.310 8.742

Statbel publiceert voor de eerste keer dit jaar een statistiek over de verklaring van wettelijk samenwonen door gebruik te maken van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RR). Overeenkomstig de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 1999) hebben twee personen die samenwonen sinds 1 januari 2000 de mogelijkheid om het feit dat ze samenwonen officieel te bekrachtigen. Er is dus sprake van wettelijk samenwonen wanneer twee personen die samenwonen een verklaring in die zin afleggen aan hun gemeentebestuur, ongeacht hun geslacht en verwantschap. De voorwaarden voor het afleggen van deze verklaring zijn als volgt:

  • juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten
  • Niet getrouwd zijn
  • Niet wettelijk samenwonen met een andere persoon

De ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht de naleving van de wettelijke voorwaarden te controleren en de verklaring in het RR te registreren.

In België betreft het wettelijk samenwonen a priori een situatie waarbij twee personen samenleven. We hebben echter enkele zeldzame gevallen van registratie van wettelijk samenwonen via consulaire posten in het buitenland kunnen opsporen.

De huidige statistiek wordt opgesteld door gebruik te maken van het informatietype "wettelijk samenwonen" (I.T. 123) van het RR. Het I.T. 123 registreert een reeks gegevens met betrekking tot het wettelijk samenwonen, waaronder de datum van de verklaring, de plaats van inschrijving van de verklaring (gemeente van verblijf), de aanwezigheid van een notariële overeenkomst (met de datum en plaats waar ze werd gesloten), de datum en de reden van beëindiging. Door deze informatie te koppelen aan andere I.T. in het RR kunnen we samenwonenden karakteriseren en tabellen opstellen op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit, enz. Een buitenlands persoon die illegaal op het grondgebied verblijft, kan legaal samenwonen op voorwaarde dat hij/zij, samen met de persoon met wie hij/zij samenwoont, een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats in België heeft. In deze statistiek nemen we echter geen gevallen op van twee personen die samenwonen en die ingeschreven zijn in het wachtregister. Om tot een coherente statistiek te komen, hebben we ook enkele zeldzame gevallen uitgesloten die een tegenstrijdigheid vertonen tussen de burgerlijke staat en de situatie van wettelijk samenwonen (duidelijk gehuwde (of gescheiden) personen op basis van een "redelijke" observatieperiode; gevallen die verband houden met een late - maar "redelijke" - registratie van echtscheidingen zijn dus in de statistieken opgenomen).