Aardolieprijzen

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie publiceert de officiële maximumprijzen van de aardolieproducten. Er worden diverse standaardtabellen aangeboden. De officiële dagtarieven worden dagelijks bijgewerkt. Hiernaast zijn er ook tabellen beschikbaar van het gemiddelde maandelijks en jaarlijks tarief. Deze worden bijgewerkt na het afsluiten van de voorbije periode.

Meer informatie over de aardolieprijzen en aardolieproducten vindt u bij de Fod Economie : Maximum aardolieprijzen.

Grafiek gemiddeld tarief
Content
Laatste wijziging
Tabel gemiddeld tarief

Onder aardolie vallen hoofdzakelijk de producten afkomstig van de raffinage van ruwe aardolie. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte distillaten (benzine), de middelzware distillaten (gasoil, lampolie, kerosine) et de zware distillaten (fuel-oil). Andere producten zoals vloeibaar gemaakt aardoliegas (propaan, butaan) of sommige smeeroliën (motorolie) zijn eveneens afkomstig van raffinage.

De AD Energie houdt zich in hoofdzaak bezig met de berekening van de maximumprijzen van sommige aardolieproducten aan de hand van de programmaovereenkomst. Zij waakt tevens over de kwaliteit van de aardolieproducten via het FAPETRO-fonds.

Ook de inzameling van gegevens inzake aardolie behoort tot de taken van de AD Energie (aardoliebalans).