Datalab - Census Onderwijs

Statbel DataLab: nieuwe statistieken, methoden en gegevensbronnen in beta-versie

Het onderwijsniveau in kaart gebracht

DataLab
Het onderwijsniveau in kaart gebracht

In het kader van de voorbereiding van de volgende census[1] in 2021, heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau, de verschillende mogelijkheden bestudeerd om diverse administratieve databanken te gebruiken om informatie te verkrijgen over het onderwijs. In afwachting van de publicatie van de definitieve cijfers voor het referentiejaar 2021, stellen wij hier de resultaten van het jaar 2017 voor. Deze zijn toegespitst op de bevolking van 25 jaar en ouder, aangezien vanaf die leeftijd de meerderheid van de bevolking de schoolopleiding heeft beëindigd.

Een derde is hoogopgeleid

In België heeft in 2017 29% van de bevolking van 25 jaar en ouder een diploma van het hoger onderwijs, 28% heeft het secundair onderwijs met succes voltooid en 31% heeft hoogstens een diploma lager secundair onderwijs behaald. Voor 12% van de bevolking is het onderwijsniveau onbekend. 

Verschillen tussen de gemeenten

Het is in Vlaanderen dat we de gemeenten vinden met het hoogste aandeel hoogopgeleiden: Sint-Martens-Latem (53,2%), Oud-Heverlee (52,9%) en De Pinte (52,1%). De eerste drie Waalse gemeenten zijn Lasne (50,2%), Chaumont-Gistoux (49,3%) en Ottignies-Louvain-la-Neuve (48,9%). Watermaal-Bosvoorde (44,2%), Sint-Pieters-Woluwe (43,2%) en Oudergem (40,1%) zijn de drie Brusselse gemeenten die zich het hoogst in de ranking bevinden.

Jonge generaties zijn vaker hoogopgeleid

41% van de 30-34-jarigen zijn hoogopgeleid. Dit percentage daalt gestaag bij elke leeftijdsgroep en bedraagt slechts 10% van de 80-plussers.


[1] De census is een tienjaarlijkse momentopname van de Belgische bevolking op 1 januari, namelijk alle inwoners van het Belgische grondgebied ongeacht hun nationaliteit. De census levert een breed scala aan cijfers over het huisvestingsniveau en de demografische en sociaal-economische kenmerken van de burgers.

Doel en korte beschrijving

Naast statistieken op basis van enquêtes, produceert Statbel ook statistieken op basis van administratieve databanken. Zo berekent Statbel de Belgische populatie en haar demografische kenmerken op basis van het Rijksregister. Een ander voorbeeld is de Census. De census wordt 10-jaarlijks georganiseerd en sinds 2011 worden deze cijfers berekend op basis van administratieve databanken. De Census bestaat uit 4 grote thema’s: demografie, arbeidsmarkt, onderwijs en wonen. De Census is een exhaustieve statistiek, wat betekent dat de gehele populatie in rekening wordt genomen.

Ter voorbereiding van de Census 2021 en om aan de vraag voor meer frequente data-leveringen van onderwijsvariabelen op een gedetailleerd niveau tegemoet te komen, zijn er reeds, exploratieve en voorlopige statistieken beschikbaar. Zo kon op basis van de beschikbare en verwerkte administratieve databanken het hoogste behaalde onderwijsniveau van de Belgische bevolking op 1/1/2017 bepaald worden. Dit werk kaderde grotendeels binnen een Europese grant Improvement of the use of administrative sources (ESS, VIP Admin) en de IIS-werkgroep Onderwijs.

De databanken waarop Statbel zich baseerde voor het hoogste onderwijsniveau van de Belgische bevolking op 1/1/2017 zijn de volgende:

 • Vlaamse Gemeenschap
  • Diploma’s primair, secundair, volwassen- en hoger onderwijs en middenjury (LED)
  • Erkende buitenlandse diploma’s (NARIC)
  • Inschrijvingen primair en secundair (AGODI)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (DHO)
 • Federatie Wallonië Brussel
  • Diploma’s primair en secundair (COMPTAGES)
  • Inschrijvingen primair en secundair (COMPTAGES)
  • Diploma’s hoger onderwijs (SATURN en CREF)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (SATURN en CREF)
  • Diploma’s middenjury
 • Waals Gewest
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
 • Duitstalige Gemeenschap
  • Diploma’s primair, secundair en hoger onderwijs
  • Inschrijvingen primair, secundair en hoger onderwijs
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren
 • Hoogste onderwijsniveau Census 2011

Na cleaning worden deze databanken aan elkaar gekoppeld en een bijkomende cleaning uitgevoerd. In sommige gevallen (bv. bij gebrek aan informatie) wordt er op basis van inschrijvingen een onderwijsniveau bepaald.

Na koppeling met de populatie op 1/01/2017, wordt uiteindelijk het hoogst behaalde diploma bepaald en omgezet naar een ISCED 2011 nomenclatuur.

De definitieve Census 2021 resultaten worden momenteel voorbereid (verzameling administratieve gegevens en analyses). De deadline voor de wettelijke verplichting (reglement EU 763/2008 ) is maart 2024, maar Statbel probeert stapsgewijs reeds tussentijdse resultaten te verspreiden. Deze publicatie is daar een van.

Zoals in het verleden ook al het geval was, gebeurt de oplevering van de censusresultaten enige tijd na het referentiemoment doordat de gegevens eerst door de bevoegde administraties en instellingen moeten worden verzameld en vervolgens verwerkt, gevalideerd en/of geconsolideerd. Pas na deze procedure kunnen de gegevens naar Statbel worden gestuurd. Ten slotte is er een verwerkingstijd nodig voor Statbel om de gegevens op te schonen en te koppelen, statistieken te genereren en de analyses zo nodig te valideren en te corrigeren. De gegevens die Statbel ontvangt, worden verkregen in overeenstemming met de GDPR-verordening en statistiekwet. Hierbij worden de nodige procedures nauwgezet gevolgd.

Populatie

De bevolking volgens Belgische definitie op 1/1/2017.

Meer informatie hoe deze bevolking bepaald wordt:

 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/c…

Definities

Het hoogste behaalde onderwijsniveau wordt in de gegroepeerde ISCED 2011 classificatie weergegeven.

 • Laag
  • ISCED level 0: Less than primary education
  • ISCED level 1: Primary education
  • ISCED level 2: Lower secondary education
 • Midden
  • ISCED level 3: Upper secondary education
  • ISCED level 4: Post-secondary non tertiary education
 • Hoog
  • ISCED level 5: Short-cycle tertiary education
  • ISCED level 6: Bachelor’s or equivalent level
  • ISCED level 7: Master’s or equivalent level
  • ISCED level 8: Doctoral or equivalent level

Meer informatie over deze nomenclatuur:

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/int…

Voor alle personen jonger dan 15 jaar wordt geen hoogst behaalde onderwijsniveau bepaald (NAP). Daarnaast is er nog een categorie: UNK. Deze groepeert alle personen waarvoor geen hoogste onderwijsniveau bepaald kan worden. Deze twee categorieën stemmen overeen met de Europese verordening rond de Census (EU 2017/543). Deze categorieën zijn niet altijd in de grafieken opgenomen.

Opmerkingen

Vergelijken met de vorige Census vereist enige voorzichtigheid, aangezien deze publicatie zich baseert op de Belgische bevolking en de Census op de Europese definitie van de bevolking.

Meer info over verschil tussen de Belgische bevolking en de Census of Europese bevolking vindt u hier:

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/c…

Ook vergelijkingen met enquêteresultaten zoals de EAK (Enquête naar de Arbeidskrachten) gebieden enige voorzichtigheid. De resultaten gepresenteerd in het kader van de voorbereiding van de Census geven het hoogste onderwijsniveau volgens de beschikbare administratieve gegevens weer, terwijl de EAK-cijfers gebaseerd zijn op een enquête waarin gepeild wordt naar het hoogste onderwijsniveau van (een steekproef van) respondenten. Beide bronnen hebben hun eigen kenmerken en hebben zowel voor- als nadelen. Zo heeft de EAK minder te kampen met het probleem van ontbrekende waarden op het onderwijsniveau, zoals bv. diploma's behaald in het buitenland, maar kunnen er dan weer meetfouten en andere vormen van vertekening optreden die eigen zijn aan dit soort enquêtes. Het grote voordeel van de huidige administratieve gegevens is dan weer dat de cijfers op zeer gedetailleerd niveau beschikbaar zijn en daardoor ook gekoppeld kunnen worden aan andere administratieve bronnen. Meer gedetailleerde informatie over de specifieke verschillen tussen beide bronnen is op aanvraag beschikbaar bij Statbel.

Daarnaast zijn er nog enkele aandachtspunten

 • In vergelijking met het hoogste onderwijsniveau uit Census 2011 zijn er dus voor het hoogste onderwijsniveau op 1/1/2017 meer bronnen opgenomen, maar zijn de opleidingsgegevens van werkzoekenden (FOREM, ADG, VDAB & ACTIRIS) nog niet opgenomen (dit was bij Census2011 wel het geval).
 • Verder is het belangrijk te benadrukken dat diploma’s die in het buitenland behaald zijn niet zijn opgenomen behalve deze waarvoor een equivalent in Vlaanderen is verkregen. De equivalenten uitgereikt door de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap zijn niet opgenomen.
 • Ook de diploma’s behaald aan privé scholen of Europese scholen zijn niet opgenomen.

Tot slot zullen de gegevens verder verwerkt en verbeterd worden (bv. als nieuwe databanken beschikbaar zijn). De gepubliceerde gegevens geven de situatie weer voor de Belgische bevolking 1/1/2017 op basis van de verkregen en verwerkte onderwijsdatabanken in het kader van de Europese grant (augustus 2019).