Verpakkingsafval

1,9 miljoen ton verpakkingsafval in 2019

Leefmilieu
1,9 miljoen ton verpakkingsafval in 2019

De totale hoeveelheid verpakkingen die op de Belgische markt wordt gebracht, is in 2019 met 6,9% gestegen ten opzichte van 2018 en bedraagt 1,9 miljoen ton. Papier en karton vertegenwoordigen 39% van het totale gewicht van het in België geproduceerde verpakkingsafval. Glas (25%) en plastic (18%) zijn ook twee grote groepen.

84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd. Glas heeft een recycleringspercentage van 100%, maar dit is vooral te wijten aan de parallelle invoer van dranken waarvan de verpakking niet in het totaal dat op de markt wordt gebracht, wordt opgenomen, maar toch wordt gerecycleerd. Metalen verpakkingen worden voor 95% gerecycleerd en papieren en kartonnen verpakkingen worden voor 92% gerecycleerd.

Productie
Content

Productie van verpakkingsafval (ton)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAAL 1.496.290 1.659.443 1.685.954 1.741.867 1.751.143 1.780.492 1.780.772 1.799.868 1.923.340
Glas 334.090 388.278 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 471.777
Kunststof 243.790 290.248 315.505 329.130 339.690 343.161 345.342 347.394 351.388
Papier/karton 516.120 636.671 648.075 681.114 680.704 699.682 698.400 698.102 745.281
Metalen 140.110 135.963 127.479 119.661 118.117 118.434 118.937 122.158 119.917
Hout 211.700 191.853 195.664 192.116 195.507 200.542 207.749 205.441 221.433
Composieten en andere 50.480 16.430 13.042 14.432 14.073 13.734 12.936 14.098 13.545
Recyclage (t)
Content

Recyclage (ton)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAAL 935.270 1.274.705 1.344.669 1.416.801 1.427.814 1.458.418 1.491.974 1.534.746 1.619.576
Glas 266.130 387.890 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 471.777
Kunststof 62.140 110.510 130.862 137.538 144.583 149.034 153.566 147.449 166.388
Papier/karton 423.970 530.075 582.109 617.005 617.067 625.401 649.125 667.702 688.267
Metalen 98.430 120.390 120.731 117.482 115.925 116.438 117.122 119.906 114.019
Hout 71.960 125.462 123.801 138.684 146.407 162.168 173.948 186.072 178.275
Composieten en andere 12.640 378 977 678 780 438 805 942 850
Recyclage (%)
Content

Recyclage (%)

in % 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAAL 62,5% 77,0% 79,8% 81,3% 81,5% 81,9% 83,8% 85,3% 84,2%
Glas 79,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kunststof 25,5% 38,1% 41,5% 41,8% 42,6% 43,4% 44,5% 42,4% 47,4%
Papier/karton 82,1% 83,3% 89,8% 90,6% 90,7% 89,4% 92,9% 95,6% 92,3%
Metalen 70,3% 88,5% 94,7% 98,2% 98,1% 98,3% 98,5% 98,2% 95,1%
Hout 34,0% 65,0% 63,3% 72,2% 74,9% 80,9% 83,7% 90,6% 80,5%
Composieten en andere 25,0% 2,0% 7,5% 4,7% 5,5% 3,2% 6,2% 6,7% 6,3%
Energie
Content

Gebruikt voor energieproductie via verbranding (ton)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAAL 126.100 264.477 234.389 285.550 244.451 230.905 198.467 185.264 0
Kunststof 86.950 134.764 143.955 175.440 176.739 168.385 162.197 167.449 0
Papier/karton 12.610 54.264 39.662 51.463 49.241 48.434 23.793 6.430 0
Hout 17.890 66.391 43.599 46.402 6.633 1.512 1.441 0 0
Composieten en andere 8.650 9.058 7.173 12.245 11.838 12.574 11.036 11.385 0

Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

 • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
 • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
 • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
 • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
 • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
 • De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
 • De recyclage van glas bereikt het theoretische maximum van 100% maar in werkelijkheid kan het dit zelf overstijgen door de parallelle import door particulieren die onbekende hoeveelheden wijn, champagne, bier,… importeren waarvan de verpakking dan ook gerecycleerd wordt.
 • Sterke daling hoeveelheid verbranding hout voor energieproductie door methodologische aanpassing tussen 2014 en 2015
Downloads

 

Doel en korte beschrijving

Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

 • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
 • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
 • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
 • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
 • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen

Dataverzamelingsmethode

Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.