Verpakkingsafval

84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd

Leefmilieu
84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd

De totale hoeveelheid verpakkingen die op de Belgische markt wordt gebracht, is in 2018 met 4,1% gedaald ten opzichte van 2017 en bedraagt 1,7 miljoen ton. Papier en karton vertegenwoordigen 41% van het totale gewicht van het in België geproduceerde verpakkingsafval. Glas en plastic zijn ook twee grote groepen.

84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd. Glas heeft een recycleringspercentage van 100%, maar dit is vooral te wijten aan de parallelle invoer van dranken waarvan de verpakking niet in het totaal dat op de markt wordt gebracht, wordt opgenomen, maar toch wordt gerecycleerd. Metalen verpakkingen worden voor 98% gerecycleerd en papieren en kartonnen verpakkingen worden voor 93% gerecycleerd.

We verzamelen ook cijfers over de energieproductie door de verbranding van verpakkingsmateriaal. In dit opzicht is plastic de grootste groep (90%), gevolgd door composieten (6%) en papier en karton (3%).

Productie
Content

Productie van verpakkingsafval (ton)

in ton 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
TOTAAL 1.496.290 1.659.443 1.685.954 1.751.143 1.780.492 1.780.772 1.708.438
Glas 334.090 388.278 386.189 403.052 404.939 397.408 343.937
Kunststof 243.790 290.248 315.505 339.690 343.161 345.342 340.031
Papier/karton 516.120 636.671 648.075 680.704 699.682 698.400 697.933
Metalen 140.110 135.963 127.479 118.117 118.434 118.937 119.830
Hout 211.700 191.853 195.664 195.507 200.542 207.749 192.629
Composieten en andere 50.480 16.430 13.042 14.073 13.734 12.936 14.078
Recyclage (t)
Content

Recyclage (ton)

in ton 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
TOTAAL 935.270 1.274.705 1.344.669 1.427.814 1.458.418 1.491.974 1.427.641
Glas 266.130 387.890 386.189 403.052 404.939 397.408 343.937
Kunststof 62.140 110.510 130.862 144.583 149.034 153.566 140.086
Papier/karton 423.970 530.075 582.109 617.067 625.401 649.125 651.857
Metalen 98.430 120.390 120.731 115.925 116.438 117.122 117.579
Hout 71.960 125.462 123.801 146.407 162.168 173.948 173.259
Composieten en andere 12.640 378 977 780 438 805 923
Recyclage (%)
Content

Recyclage (%)

in % 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
TOTAAL 62,5% 77,0% 79,8% 81,5% 81,9% 83,8% 83,6%
Glas 79,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kunststof 25,5% 38,1% 41,5% 42,6% 43,4% 44,5% 41,2%
Papier/karton 82,1% 83,3% 89,8% 90,7% 89,4% 92,9% 93,4%
Metalen 70,3% 88,5% 94,7% 98,1% 98,3% 98,5% 98,1%
Hout 34,0% 65,0% 63,3% 74,9% 80,9% 83,7% 89,9%
Composieten en andere 25,0% 2,0% 7,5% 5,5% 3,2% 6,2% 0
Energie
Content

Gebruikt voor energieproductie via verbranding (ton)

in ton 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
TOTAAL 126.100 264.477 234.389 244.451 230.905 198.467 185.264
Kunststof 86.950 134.764 143.955 176.739 168.385 162.197 167.449
Papier/karton 12.610 54.264 39.662 49.241 48.434 23.793 6.430
Hout 17.890 66.391 43.599 6.633 1.512 1.441 0
Composieten en andere 8.650 9.058 7.173 11.838 12.574 11.036 11.385
Downloads

 

  Doel en korte beschrijving

  Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
  Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

  De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

  • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
  • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
  • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen

  Dataverzamelingsmethode

  Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)

  Frequentie

  Jaarlijks.

  Timing publicatie

  Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.