Verpakkingsafval

De helft van al het plastic afval in België wordt niet gerecycleerd

Leefmilieu
De helft van al het plastic afval in België wordt niet gerecycleerd

In 2021 werd 80% van het verpakkingsafval gerecycleerd. In 2001 was dat 71%. Of het nu vandaag is of 20 jaar geleden, plastic blijft de minst gerecycleerde afvalcategorie. Toch is de recyclagegraad sterk gestegen van 28% in 2001 naar 49% in 2021.

Wat de andere afvalcategorieën betreft, hadden glas en metaal in 2021 een recyclagegraad van 97%, papier en karton 89% en hout 67%.

De totale hoeveelheid verpakkingen die op de Belgische markt wordt gebracht, is in 2021 met 2,5% gestegen ten opzichte van 2020 en bedraagt iets minder dan 2 miljoen ton.

Papier en karton vertegenwoordigen 40% van het totale gewicht van het in België geproduceerde verpakkingsafval. Glas en plastic maken respectievelijk 20% en 19% uit van het totale gewicht.

Vanaf het referentiejaar 2020 is de methodologie voor het berekenen van de recyclage van verpakkingsafval verfijnd.

De hoeveelheid verpakkingsafval die in een Europese lidstaat wordt geproduceerd komt overeen met de hoeveelheid verpakkingen die in hetzelfde jaar in dat lidstaat op de markt worden gebracht. Daarbij wordt geëxporteerde verpakkingen uitgesloten, maar het bevat wel geïmporteerde verpakkingen.

Geëxporteerd verpakkingsafval kan alleen als gerecycleerd worden meegeteld indien er bewijs bestaat dat het is gerecycleerd in overeenstemming met de Europese wetgeving. ”

Productie
Content

Productie van verpakkingsafval (ton)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAAL 1.496.290 1.659.443 1.685.954 1.741.867 1.751.143 1.780.492 1.780.772 1.799.868 1.845.314 1.930.231 1.978.287
Glas 334.090 388.278 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 394.953 414.295 401.909
Kunststof 243.790 290.248 315.505 329.130 339.690 343.161 345.342 347.394 351.186 369.250 370.975
Papier/karton 516.120 636.671 648.075 681.114 680.704 699.682 698.400 698.102 745.070 748.355 789.736
Metalen 140.110 135.963 127.479 119.661 118.117 118.434 118.937 122.158 119.128 125.348 125.704
Hout 211.700 191.853 195.664 192.116 195.507 200.542 207.749 205.441 221.433 258.799 277.840
Composieten en andere 50.480 16.430 13.042 14.432 14.073 13.734 12.936 14.098 13.545 14.184 12.123
Recyclage (t)
Content

Recyclage (ton)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAAL 935.270 1.274.705 1.344.669 1.416.801 1.427.814 1.458.418 1.491.974 1.534.746 1.541.551 1.528.790 1.582.328
Glas 266.130 387.890 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 394.953 401.256 391.789
Kunststof 62.140 110.510 130.862 137.538 144.583 149.034 153.566 147.449 166.186 164.964 182.552
Papier/karton 423.970 530.075 582.109 617.005 617.067 625.401 649.125 667.702 688.056 668.663 699.852
Metalen 98.430 120.390 120.731 117.482 115.925 116.438 117.122 119.906 113.231 120.542 121.372
Hout 71.960 125.462 123.801 138.684 146.407 162.168 173.948 186.072 178.275 172.551 186.237
Composieten en andere 12.640 378 977 678 780 438 805 942 850 814 526
Recyclage (%)
Content

Recyclage (%)

in % 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAAL 62,5% 77,0% 79,8% 81,3% 81,5% 81,9% 83,8% 85,3% 83,5% 79,2% 80,0%
Glas 79,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9% 97,5%
Kunststof 25,5% 38,1% 41,5% 41,8% 42,6% 43,4% 44,5% 42,4% 47,3% 44,7% 49,2%
Papier/karton 82,1% 83,3% 89,8% 90,6% 90,7% 89,4% 92,9% 95,6% 92,3% 89,4% 88,6%
Metalen 70,3% 88,5% 94,7% 98,2% 98,1% 98,3% 98,5% 98,2% 95,0% 96,2% 96,6%
Hout 34,0% 65,0% 63,3% 72,2% 74,9% 80,9% 83,7% 90,6% 80,5% 66,7% 67,0%
Composieten en andere 25,0% 2,0% 7,5% 4,7% 5,5% 3,2% 6,2% 6,7% 6,3% 5,7% 4,3%
Downloads

 

  Doel en korte beschrijving

  Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
  Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

  De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

  • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
  • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
  • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
  • De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
  • De recyclage van glas bereikt het theoretische maximum van 100% maar in werkelijkheid kan het dit zelf overstijgen door de parallelle import door particulieren die onbekende hoeveelheden wijn, champagne, bier,… importeren waarvan de verpakking dan ook gerecycleerd wordt.
  • Voor hout worden de hoeveelheden houten verpakkingen die hersteld werden meegerekend zoals bij de berekening van het recyclagepercentage door de Europese Commissie. Opgelet bij sommige andere publicaties is het mogelijk dat deze hoeveelheid niet inbegrepen is.

  Dataverzamelingsmethode

  Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)

  Frequentie

  Jaarlijks.

  Timing publicatie

  Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.