Verpakkingsafval

Verpakkingsafval 2016

Leefmilieu
Verpakkingsafval 2016

Deze cijfers hebben betrekking op de evolutie van de in België geproduceerde verpakkingen. De totale hoeveelheid geproduceerde verpakkingen blijft de laatste jaren lichtjes toenemen tot bijna 1,8 miljoen ton in 2016. Papier en karton is goed voor bijna 40% van het totale gewicht aan in België geproduceerd verpakkingsafval. Glas en kunststof zijn ook twee grote groepen.
Glas kent een recyclagepercentage van 100%, maar dat is een gevolg van de parallelle invoer van bv. door vakantiegangers meegebrachte flessen. Ook verpakkingen van metaal en van papier en karton worden voor bijna 90% gerecycleerd.

We verzamelen eveneens cijfers over de energieproductie via verbranding van verpakkingsmaterialen. Kunststof vormt daarbij de grootste groep, gevolgd door papier en karton en de composieten.

Productie
Content

Productie van verpakkingsafval (ton)

in ton 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
TOTAAL 1.496.290 1.659.443 1.685.954 1.738.288 1.741.867 1.751.143 1.780.492
Glas 334.090 388.278 386.189 401.792 405.414 403.052 404.939
Kunststof 243.790 290.248 315.505 329.325 329.130 339.690 343.161
Papier/karton 516.120 636.671 648.075 674.821 681.114 680.704 699.682
Metalen 140.110 135.963 127.479 125.172 119.661 118.117 118.434
Hout 211.700 191.853 195.664 193.597 192.116 195.507 200.542
Composieten en andere 50.480 16.430 13.042 13.581 14.432 14.073 13.734
Recyclage (t)
Content

Recyclage (ton)

in ton 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
TOTAAL 935.270 1.274.705 1.344.669 1.368.110 1.416.801 1.427.814 1.458.418
Glas 266.130 387.890 386.189 401.792 405.414 403.052 404.939
Kunststof 62.140 110.510 130.862 128.318 137.538 144.583 149.034
Papier/karton 423.970 530.075 582.109 601.406 617.005 617.067 625.401
Metalen 98.430 120.390 120.731 121.443 117.482 115.925 116.438
Hout 71.960 125.462 123.801 114.235 138.684 146.407 162.168
Composieten en andere 12.640 378 977 916 678 780 438
Recyclage (%)
Content

Recyclage (%)

in % 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
TOTAAL 62,5% 77,0% 79,8% 78,7% 81,3% 81,5% 81,9%
Glas 79,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kunststof 25,5% 38,1% 41,5% 39,0% 41,8% 42,6% 43,4%
Papier/karton 82,1% 83,3% 89,8% 89,1% 90,6% 90,7% 89,4%
Metalen 70,3% 88,5% 94,7% 97,0% 98,2% 98,1% 98,3%
Hout 34,0% 65,0% 63,3% 59,0% 72,2% 74,9% 80,9%
Composieten en andere 25,0% 2,0% 7,5% 6,7% 4,7% 5,5% 3,0%
Energie
Content

Gebruikt voor energieproductie via verbranding (ton)

in ton 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
TOTAAL 126.100 264.477 234.389 250.969 285.550 244.451 230.905
Kunststof 86.950 134.764 143.955 158.029 175.440 176.739 168.385
Papier/karton 12.610 54.264 39.662 49.897 51.463 49.241 48.434
Hout 17.890 66.391 43.599 34.670 46.402 6.633 1.512
Composieten en andere 8.650 9.058 7.173 8.373 12.245 11.838 12.574
Downloads

 

  Doel en korte beschrijving

  Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
  Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

  De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

  • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
  • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
  • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
  • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen

  Dataverzamelingsmethode

  Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)

  Frequentie

  Jaarlijks.

  Timing publicatie

  Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.