Onderzoek vakanties en reizen

Afgelopen zomer ging een derde van de buitenlandse reizen van de Belgen naar Frankrijk

Huishoudens
Afgelopen zomer ging een derde van de buitenlandse reizen van de Belgen naar Frankrijk

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van het onderzoek vakanties en reizen voor het 3e kwartaal 2023. In deze periode werden 8.705.000 reizen gemaakt in België of in het buitenland.

Aantal reizen met 0,5% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2022

In het 3e kwartaal werden 1,79 miljoen binnenlandse reizen en 6,92 miljoen buitenlandse reizen gemaakt. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022 betekent dit een daling van respectievelijk 10,4% en een stijging van 3,8%.

Er valt op te merken dat buitenlandse reizen in het 3e kwartaal 2023 nog steeds onder de piek van 2019 blijven, toen tijdens de zomerperiode 7,15 miljoen reizen werden geregistreerd.

14% meer reizen naar Frankrijk ten opzichte van het 3e kwartaal 2022

De twee populairste buitenlandse bestemmingen voor Belgen zijn dit jaar nog populairder geworden. De Belgen maakten 2,38 miljoen reizen naar Frankrijk tijdens de zomer van 2023, een stijging van 14,0% ten opzichte van 2022. Dit is meer dan een derde (34,3%) van het totale aantal reizen naar het buitenland.

Spanje is een andere bestemming die steeds populairder wordt. Er werden 0,79 miljoen reizen naar Spanje gemaakt, een stijging van 9,4% ten opzichte van 2022.

22,6% minder reizen naar de Ardennen ten opzichte van het 3e kwartaal 2022

De meeste binnenlandse reizen daalden in het 3e kwartaal 2023 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal reizen daalde met:

  • 22,6% voor de Ardennen
  • 15,2% voor de kunststeden
  • 4,8% voor de Kust

 

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2022 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 7.955 736 8.691 12.584 489 13.073
Europese Unie 7.705 661 8.366 10.553 321 10.874
België 4.012 139 4.151 1.573 35 1.608
Frankrijk 1.559 172 1.731 3.179 69 3.248
Nederland 1.035 87 1.122 570 14 584
Duitsland 434 84 518 410 41 451
Spanje 132 34 165 1.720 44 1.764
Italië 106 38 145 1.033 24 1.058
Andere EU 427 107 534 2.069 93 2.161
Andere europese landen 193 56 249 904 57 961
Afrika 47 3 50 662 40 702
Noord-Amerika - 6 6 155 27 181
Zuid-Amerika - 2 2 97 8 104
Azië + Oceanië 10 7 18 214 37 250
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Metadata