Onderzoek vakanties en reizen

Belgen ondernemen 1,8 miljoen meer reizen in 2018

Huishoudens
Belgen ondernemen 1,8 miljoen meer reizen in 2018

Het totale aantal reizen van de Belgische bevolking steeg met 1,8 miljoen (10%) tussen 2017 en 2018. Dat blijkt uit het reisonderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Belgen maakten vorig jaar 20,5 miljoen reizen van ten minste één nacht.

Iets minder dan twee derde van de Belgische bevolking reisde minstens één keer het afgelopen jaar (64%).

12,15 miljoen reizen besloegen 4 nachten en meer. In 5% van die gevallen gaat het om een reis om beroepsredenen.

Bij 8,35 miljoen reizen was het verblijf beperkt tot 1 tot en met 3 nachten. 11% van die reizen worden ondernomen om beroepsredenen.

België en Frankrijk zijn de meest favoriete vakantiebestemmingen

In totaal hebben de Belgen dus 19,1 miljoen reizen gemaakt in het kader van hun vakantie.

Voor korte reizen van 1 tot en met 3 nachten is België de belangrijkste bestemming (41%), daarna volgt Frankrijk (22%) en Nederland (14%). Bijna al die reizen (99%) vinden plaats binnen de grenzen van de Europese Unie.

Voor langere reizen van 4 nachten of meer staat Frankrijk op de eerste plaats (26%), België en Spanje eindigen met een ex aequo (14%). 84% van die reizen hebben als bestemming een land van de Europese Unie.

Aantal reizen om privéredenen volgens de bestemming en de duur

Meeste lange reizen in juli, meeste korte reizen vaakst in augustus

In juli zijn lange vakantiereizen het talrijkst: 3,3 miljoen. Het aantal lange reizen in de maand augustus bedraagt slechts 1,9 miljoen. De tendens is licht omgekeerd voor reizen van korte duur.

Aantal reizen om privéredenen volgens de maand van vertrek en de duur

Vakantie van 4 nachten of meer: voorkeur voor hotels en reizen met de auto

Bij meer dan één op de drie vakanties van 4 nachten of meer (38%) gaat de voorkeur uit naar hotels. Daarna volgen verhuringen (27%) en gratis logies bij vrienden of familie (20%).

Meer dan de helft van de bevolking (52%) gebruikt de wagen, een motor of een mobilhome als belangrijkste transportmiddel om te reizen. Op de tweede plaats staat het vliegtuig, dat voor 39% van de vakanties gebruikt wordt.

De enquête naar de reizen van de Belgische bevolking bestaat al meer dan twintig jaar, maar in 2017 werd een nieuwe methodologie ontwikkeld om de kwaliteit van de resultaten te verbeteren. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef van de bevolking bevraagd over de gemaakte reizen. Deze enquête heeft betrekking op alle gemaakte reizen, ongeacht de duur, de bestemming of het doel ervan (privé of om beroepsredenen). Ze is geharmoniseerd op Europees niveau.

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2018 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 7.464 885 8.349 11.590 559 12.149
Europese Unie 7.363 834 8.197 9.775 359 10.134
België 3.050 199 3.249 1.577 46 1.623
Frankrijk 1.677 177 1.854 2.990 75 3.065
Nederland 1.067 107 1.173 411 9 420
Duitsland 516 87 603 313 29 342
Spanje 154 22 176 1.574 47 1.621
Italië 145 46 191 711 31 742
Andere EU 754 196 950 2.198 122 2.320
Andere europese landen 64 27 91 483 65 549
Afrika 30 15 45 653 28 681
Noord-Amerika 1 5 7 196 45 241
Zuid-Amerika 1 . 1 194 6 200
Azië 4 4 8 285 52 338
Oceanië . . . 4 3 7
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Metadata