Onderzoek vakanties en reizen

Recordaantal van bijna 6 miljoen reizen in het 2e kwartaal 2023

Huishoudens
Recordaantal van bijna 6 miljoen reizen in het 2e kwartaal 2023

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van het onderzoek vakanties en reizen voor het tweede kwartaal 2023. In deze periode werd een recordaantal van 5.770.000 reizen gemaakt in België of naar het buitenland.

Aantal reizen met 4,2% gestegen ten opzichte van het 2e kwartaal 2019, het vorige recordjaar

In het 2e kwartaal vonden er 1,48 miljoen binnenlandse reizen en 4,29 miljoen buitenlandse reizen plaats. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 betekende dit een stijging van 5,1% voor de binnenlandse reizen en van 3,9% voor de buitenlandse reizen.

Sinds vorig schooljaar is het belangrijk om op te merken dat de schoolvakanties in de Vlaamse Gemeenschap en in de Franse Gemeenschap tijdens verschillende periodes plaatsvinden. In 2023 viel de voorjaarsvakantie in het noorden van het land een maand eerder dan in het zuiden.

Dit wordt duidelijk weerspiegeld in het gedrag van de reizigers. Bijgevolg hebben Vlamingen, Walen en Brusselaars voortaan een verschillend reisprofiel.

Reizen naar kunststeden met 45% gestegen ten opzichte van het 2e kwartaal van 2022

Net als in de vorige kwartalen reizen Belgen steeds meer naar onze kunststeden. Het aantal reizen steeg van 150.000 in het 2e kwartaal 2022 naar 217.000 in hetzelfde kwartaal van 2023. Dat is een stijging van 45%.

Reizen naar het buitenland met 14% gestegen

In het tweede kwartaal 2023 werden er 4.293.000 reizen naar het buitenland gemaakt. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Bepaalde bestemmingen zijn populairder bij onze Belgische landgenoten. Er werden 393.000 reizen gemaakt naar Italië en 646.000 naar Nederland. Dit is een stijging van 48% voor de eerste bestemming en van 43% voor de tweede bestemming.

Belgen zijn minder geneigd om naar Europese landen buiten de Europese Unie te reizen. In het 2e kwartaal 2023 werden 237.000 reizen opgetekend, dit is een daling van 54% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2022 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 7.955 736 8.691 12.584 489 13.073
Europese Unie 7.705 661 8.366 10.553 321 10.874
België 4.012 139 4.151 1.573 35 1.608
Frankrijk 1.559 172 1.731 3.179 69 3.248
Nederland 1.035 87 1.122 570 14 584
Duitsland 434 84 518 410 41 451
Spanje 132 34 165 1.720 44 1.764
Italië 106 38 145 1.033 24 1.058
Andere EU 427 107 534 2.069 93 2.161
Andere europese landen 193 56 249 904 57 961
Afrika 47 3 50 662 40 702
Noord-Amerika - 6 6 155 27 181
Zuid-Amerika - 2 2 97 8 104
Azië + Oceanië 10 7 18 214 37 250
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Metadata