Onderzoek vakanties en reizen

Tot midden maart hebben Belgen hun reizen niet beperkt

Huishoudens
Tot midden maart hebben Belgen hun reizen niet beperkt

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de enquête naar de reizen, die uitgevoerd werd in 2019, en een eerste voorlopige schatting van de reizen die werden gemaakt tijdens het 1e kwartaal 2020.

Uit deze voorlopige schatting blijkt dat de Belgische bevolking begin 2020 meer gereisd heeft dan in 2019 en dit tot midden maart, toen de lockdownmaatregelen ingevoerd werden als gevolg van de COVID-19-crisis. In de krokusvakantie die plaatsvond in de tweede helft van februari 2020 werden er minder reizen gemaakt dan in diezelfde vakantieperiode in 2019, toen die in de eerste helft van maart viel.

Van 1 januari tot 14 maart 2020 heeft de Belgische bevolking naar schatting iets meer dan 3 miljoen reizen gemaakt, 14% meer dan het jaar ervoor in dezelfde periode.

Vergelijking van het aantal reizen per halve maand in 2019 en 2020 (in duizenden)

Belgen maakten 23 miljoen reizen in 2019

In 2019 maakte Belgen bijna 23 miljoen reizen. 40% van deze reizen duurde een tot drie nachten en 60% vier nachten of meer.

11% van de kortste reizen had een professionele reden tegenover slechts 4% voor de langste reizen.

De enquête naar de reizen[1] heeft betrekking op alle gemaakte reizen, ongeacht de duur, de bestemming of het doel ervan (privé of om beroepsredenen). Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef van de bevolking ondervraagd over hun gemaakte reizen. Deze enquête is op Europees niveau geharmoniseerd (https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview).

De 2 meest populaire bestemmingen: Frankrijk en België

Naast zakenreizen heeft de Belgische bevolking 21 miljoen reizen voor vakantie gemaakt. België is de topbestemming (42%) voor korte verblijven van een tot drie nachten. Frankrijk (18%) en Nederland (16%) kwamen op de tweede plaats.

Voor vakanties van vier nachten of meer heeft Frankrijk de voorkeur (23%), voor België (13%) en Spanje (12%).

Terwijl bijna alle korte reizen (98%) als bestemming een EU-land hebben, stijgt dit aandeel tot 83% wanneer langere reizen in beschouwing genomen worden.

TRVL-2019_g1_nl

In juli werd het meest op reis vertrokken (4 miljoen), terwijl augustus goed was voor 2,9 miljoen reizen.

TRVL-2019_g2_nl

Logiesvorm varieert volgens de bestemming

In 35% van de gevallen wordt voor vakanties van vier nachten of meer een hotel geboekt. 29% van de vakanties vindt plaats in een vakantiehuisje en 20% in gratis logies aangeboden door familie of vrienden. Dit varieert echter sterk volgens van het land van bestemming. Wanneer Belgen voor vier nachten of meer naar Frankrijk reizen, geven ze de voorkeur aan een vakantiehuisje (39%). Dit is ook het geval als ze in België blijven (37%). Voor 52% van de vakanties in Italië en 49% van de vakanties in Spanje wordt daarentegen een hotel geboekt.

TRVL-2019_g3_nl

Ten slot wordt 61% van de reizen voor vakanties van vier nachten of meer in de Europese Unie gemaakt met de auto, 30% met het vliegtuig en 9% met andere vervoermiddelen.


[1] In 2017 werd een nieuwe methodologie ontwikkeld om de kwaliteit van de resultaten te verbeteren.

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2019 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 8.186.043 969.418 9.155.461 12.996.998 531.403 13.528.401
Europese Unie 8.027.181 896.157 8.923.338 10.723.284 351.423 11.074.707
België 3.473.004 183.943 3.656.947 1.643.837 60.780 1.704.617
Frankrijk 1.484.673 179.305 1.663.978 3.032.933 83.170 3.116.102
Nederland 1.297.575 131.051 1.428.626 661.237 21.970 683.207
Duitsland 641.094 111.085 752.180 588.480 34.350 622.830
Spanje 187.865 22.846 210.711 1.576.487 25.849 1.602.336
Italië 189.575 63.831 253.406 1.019.360 15.870 1.035.230
Andere EU 753.395 204.096 957.491 2.198.836 109.434 2.308.270
Andere europese landen 104.219 41.844 146.062 643.476 27.280 670.756
Afrika 36.345 20.619 56.964 755.761 26.145 781.906
Noord-Amerika 3.609 2.082 5.691 210.970 49.789 260.759
Zuid-Amerika 3.550 . 3.550 187.745 9.038 196.783
Azië 11.139 8.717 19.856 455.214 63.723 518.937
Oceanië . . . 20.548 4.005 24.553
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Metadata