Onderzoek vakanties en reizen

Binnenlandse reizen compenseren terugvallend toerisme in 2021

Huishoudens
Binnenlandse reizen compenseren terugvallend toerisme in 2021

Met een stijging van anderhalf miljoen binnenlandse reizen en een daling van zo’n negen miljoen buitenlandse reizen in 2021 tegenover 2019, zijn het vooral de reizen in eigen land die het terugvallende toerisme in 2021 compenseren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2021 legden de Belgen zo’n 7 miljoen minder reizen af, of een daling van 32% tegenover 2019. Vooral in de eerste helft van 2021, toen de toeristische sector ook deels gesloten bleef, lag het aantal reizen de helft lager (-56%) dan twee jaar eerder. In de tweede helft van het jaar kwam er een herstel, al tekent zich ook daar een daling van 15% af.

Meer nog dan het aantal reizen, daalde het bedrag dat aan reizen wordt besteed: met 7,4 miljard euro in 2021 ligt het zo’n 42% lager dan de 12,8 miljard euro in 2019.

Qua accommodatie kozen Belgen veel minder vaak voor een hotel of motel. Met 30,6% van de reizen lag dat aandeel nog onder dat van 2020 (34,4%) en ruim onder de standaard van 40 à 50% in de jaren voordien. Net zoals in 2020 gingen Belgen meer kamperen, logeerden ze gratis bij vrienden of familie of huurden een vakantiehuis of een appartement.

Reizen per vliegtuig of auto

Het percentage reizen per vliegtuig in 2021 was een stuk lager dan voor de COVID-19-crisis. In de jaren 2016-2019 schommelde dat steeds rond de 30%, terwijl het in 2021 met 19,3% eerder op het niveau van 2020 (17,8%) bleef. Daartegenover bleef het aandeel reizen per auto met 71,3% op het hoge niveau van 2020.

Bestemmingen

Frankrijk, Nederland en Spanje zijn de meest populaire toeristische bestemmingen van de Belgen. Samen vertegenwoordigen deze landen gemiddeld meer dan de helft (57,9%) van de buitenlandse toeristische[1] reizen voor de periode 2015-2021.

Reisonderzoek, top 50 buitenlandse toeristische bestemmingen (gemiddelde 2015-2021)


[1] Zonder zakenreizen, bezoeken aan vrienden en familie en andere reizen voor persoonlijke redenen.

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2021 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 6.500 350 6.850 8.400 260 8.660
Europese Unie 6.420 340 6.760 7.520 190 7.710
België 4.460 130 4.600 2.280 30 2.310
Frankrijk 880 80 950 2.240 70 2.310
Nederland 550 30 580 240 20 260
Duitsland 260 10 270 230 10 240
Spanje 80 10 80 870 10 880
Italië 80 10 90 540 - 550
Andere EU 120 60 190 1.100 40 1.150
Andere europese landen 50 10 50 270 10 280
Afrika 10 - 10 210 10 220
Noord-Amerika - - - 40 10 40
Zuid-Amerika - - - 60 10 70
Azië + Oceanië 20 - 20 300 30 330
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Metadata