Onderzoek vakanties en reizen

Belgen reisden massaal tijdens de eerste drie maanden van 2022

Huishoudens
Belgen reisden massaal tijdens de eerste drie maanden van 2022

Na bijna twee jaar hun reisplannen te hebben moeten opschorten, is er begin 2022 sprake van een aanzienlijke opleving. De Belgen hebben in het eerste kwartaal van 2022 meer dan 4 miljoen reizen ondernomen. Ze ondernamen 27% meer reizen in het eerste trimester 2022 in vergelijking met het gemiddelde voor de eerste trimesters 2016-2019. Daarbij gaat het om:

  • 46% meer reizen binnen België, waarvan +79% met bestemming kust;
  • 21% meer buitenlandse reizen, waarvan en +51% naar Frankrijk maar -6% buiten de EU;
  • 33% meer vakantiereizen.

Toch waren er nog 26% minder zakenreizen tegenover dezelfde periode 2016-2019. Een deel van de zakenreizen is vermoedelijk blijvend vervangen door online vergaderingen.

Uit onderstaande grafiek blijkt glashelder hoe de Belgen hun reisgedrag aanpasten gedurende de COVID-19-crisis en gestaag weer meer reisden vanaf begin 2021.

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2021 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 6.500 350 6.850 8.400 260 8.660
Europese Unie 6.420 340 6.760 7.520 190 7.710
België 4.460 130 4.600 2.280 30 2.310
Frankrijk 880 80 950 2.240 70 2.310
Nederland 550 30 580 240 20 260
Duitsland 260 10 270 230 10 240
Spanje 80 10 80 870 10 880
Italië 80 10 90 540 - 550
Andere EU 120 60 190 1.100 40 1.150
Andere europese landen 50 10 50 270 10 280
Afrika 10 - 10 210 10 220
Noord-Amerika - - - 40 10 40
Zuid-Amerika - - - 60 10 70
Azië + Oceanië 20 - 20 300 30 330
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Metadata