Onderzoek vakanties en reizen

Belgen maakten 23 miljoen reizen in 2023

Huishoudens
Belgen maakten 23 miljoen reizen in 2023

In 2023 reisden we meer dan ooit tevoren: 23,2 miljoen keer, 2,2% meer dan het vorige recordjaar 2019. Het aantal overnachtingen is eveneens gestegen, we zijn in totaal 163,6 miljoen dagen vertrokken, dat was 7,1% meer dan in 2019. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het Reisonderzoek[1] van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De gemiddelde Belg maakte vorig jaar 2,0 reizen voor in totaal 14,2 dagen.

41% van deze reizen duurden drie nachten en 59% vier nachten of meer. 10% van de kortste reizen werden gemaakt om beroepsredenen, vergeleken met slechts 3% van de langste reizen.

De 2 populairste bestemmingen: Frankrijk en België

Naast zakenreizen maakte de Belgische bevolking 21,8 miljoen vakantiereizen. België prijkt bovenaan de lijst van bestemmingen met 47% kortstondige verblijven van één tot drie nachten, gevolgd door Frankrijk (19%) en Nederland (16%).

Voor vakanties van vier nachten of meer is Frankrijk de favoriete bestemming (26%), voor Spanje (13%) en België (12%).

Terwijl bijna alle die korte reizen (97%) naar een land in de Europese Unie gaan, daalt dit aandeel met 82% voor langere reizen.

 

 


[1] Het Reisonderzoek heeft betrekking op alle gemaakte reizen, ongeacht de duur, de bestemming of het doel ervan (privé of om beroepsredenen). Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef van de bevolking bevraagd over hun reizen. Deze enquête is geharmoniseerd op Europees niveau (https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview).

Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2023 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 8.612 962 9.574 13.144 462 13.606
Europese Unie 8.328 856 9.184 10.782 296 11.079
België 4.076 177 4.254 1.602 27 1.629
Frankrijk 1.638 213 1.851 3.471 80 3.551
Nederland 1.367 110 1.477 622 2 624
Duitsland 588 106 694 369 17 385
Spanje 165 67 232 1.707 24 1.732
Italië 136 41 177 1.110 36 1.146
Andere EU 357 143 500 1.901 110 2.011
Andere europese landen 232 69 301 604 32 636
Afrika 18 6 25 751 25 776
Noord-Amerika 21 7 28 204 51 255
Zuid-Amerika 14 13 27 176 10 186
Azië + Oceanië - 10 10 627 47 673
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Metadata