Onderzoek vakanties en reizen

Belg gaf 26,3% minder uit als hij dan toch op reis ging in 2020

Huishoudens
Belg gaf 26,3% minder uit als hij dan toch op reis ging in 2020

In het coronajaar 2020 maakten de Belgen 11,4 miljoen reizen, een daling van net geen 50% ten opzichte van 2019.
De Belg reisde niet alleen minder, maar ook minder ver: de gemiddelde afstand van een reis, 720 km, was ruim 300 km korter dan in vorige jaren. 72% ging met de auto op reis in 2020 en slechts 18% met vliegtuig, terwijl dit in de voorgaande jaren voor de auto rond de 60% schommelde en rond de 30% voor het vliegtuig.

Minder dan de helft van de landgenoten (46%) maakte een reis met minstens één overnachting. In 2019 was dat nog 70%. 34% maakte een buitenlandse reis (64% in 2019).

De voornaamste reden om niet te reizen waren de aanbevelingen van de overheid: 57% van de thuisblijvende landgenoten gaven die als voornaamste reden op om niet te reizen. Financiële redenen waren belangrijk voor sommige bevolkingsgroepen: éénoudergezinnen (47%) en werklozen (40%) bleven thuis uit geldgebrek.

G-Trav2020_nl

Het aantal buitenlandse reizen lag in 2020 59% lager dan in het voorgaande jaar en het aantal overnachtingen halveerde. Binnenlandse reizen namen met 20% af, maar het aantal overnachtingen in ons land daalde slechts met 6,5%. Met name in de Ardennen lag het aantal overnachtingen 30% hoger dan in 2019 (5,9 miljoen) : er werd duidelijk meer gekozen voor langere reizen in het zuiden van het land.

Reisbudget

De Belg gaf tevens een pak minder uit dan in 2019: de gemiddelde uitgave per reis nam met 150€ af; dat is 26,3% minder dan het jaar voordien. De Belg spendeerde ongeveer 24% van het budget aan transportkosten, bijna 41% aan verblijfskosten en ongeveer 24% aan maaltijden. Ongeveer 10% andere uitgaven maken het plaatje volledig.
De gemiddelde uitgave per dag was zelfs 33% lager dan in 2019; de Belg spendeerde 28€ minder per dag.

  2016 2017 2018 2019 2020
Aantal reizen (in miljoen) 19,6 18,6 20,5 22,7 11,4
Aantal overnachtingen (in miljoen) 136,6 123,6 147,4 152,7 84,0
Aantal binnenlandse reizen (in miljoen) 3,8 4,0 4,9 5,4 4,3
Aantal binnenlandse overnachtingen (in miljoen) 15,5 13,7 19,9 18,6 17,4
Aantal buitenlandse reizen (in miljoen) 15,8 14,6 15,6 17,3 7,1
Aantal buitenlandse overnachtingen (in miljoen) 121,2 109,9 127,4 134,1 66,5
Aandeel auto 59,4% 58,5% 59,0% 58,8% 71,9%
Aandeel vliegtuig 28,8% 30,8% 29,3% 29,8% 17,8%
Aandeel ander transport 11,8% 10,6% 11,7% 11,4% 10,2%
Gemiddelde uitgave per reis (€) 590 540 550 570 420
Gemiddelde uitgave per dag (€) 85 81 76 84 56
gemiddelde afstand (km) 1.020 1.030 1.040 1.050 720
participatiegraad - 66,0% 68,8% 69,6% 45,6%
participatiegraad (buitenland) - 58,9% 61,4% 63,9% 33,9%
Tabel
Content

Aantal reizen volgens verblijfsduur en motief, 2020 (in duizenden)

Bestemming Reis van 1 tot en met 3 nachten Reis van 4 nachten en meer
Vakantie Zaken-toerisme Totaal Vakantie Zaken-toerisme Totaal
Algemeen totaal 4.350 350 4.700 6.530 160 6.690
Europese Unie 4.250 270 4.520 5.820 110 5.930
België 2.650 60 2.700 1.570 10 1.580
Frankrijk 640 80 720 1.960 30 2.000
Nederland 500 20 520 280 - 280
Duitsland 190 40 220 230 10 240
Spanje 50 10 50 490 10 500
Italië 50 10 60 430 10 450
Andere EU 190 70 250 860 20 890
Andere europese landen 80 30 110 210 20 230
Afrika 10 50 50 220 10 230
Noord-Amerika - - 10 60 10 80
Zuid-Amerika - - - 10 - 10
Azië 10 - 20 180 10 200
Oceanië - - - 20 - 20
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Doel en korte beschrijving

In ons leven wordt reizen steeds belangrijker, of het nu gaat om een binnenlandse dan wel buitenlandse trip, voor zaken of voor het plezier. Enkele tabellen presenteren de belangrijkste resultaten van een enquête naar het reisgedrag van de Belgen. De reisgewoonten worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de gezinnen. U vindt er gegevens over de duur en de reden van de reis, de bestemming, het logiestype, het gebruikte vervoermiddel en de manier waarop de reis georganiseerd werd. Ook de herkomst van de reiziger wordt nagegaan

Populatie

Inwoners in België

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Enquête-techniek gebaseerd op het gebruik van vragenlijsten op papier

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Definities

Aantal reizen : Reizen van inwoners met ten minste een overnachting. Vanaf 2014 ook de daguitstappen.

Duur van de reis : De duur van de reis wordt afgemeten aan het aantal overnachtingen.

Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).

Reiziger ; Individu die reist tijdens de studie periode

Metadata