Landbouwprijzen

Prijzen voor dierlijke producten opnieuw gezakt

Landbouw & Visserij
Prijzen voor dierlijke producten opnieuw gezakt

Ten gevolge van een nieuwe gevoelige prijsdaling in februari (-34,2%) is de gemiddelde afzetprijs voor bruine eieren (van 62,5 gram; toeslag volgens kwantiteit en kwaliteit hier niet in aanmerking genomen) teruggevallen op nagenoeg hetzelfde peil als in het eerste halfjaar van 2017, en bedraagt thans €6,01 voor 100 stuks.

Anderzijds is de melkprijs – gestandardiseerd (100 kg, 38 gram vetstoffen en 33,5 gram eiwit per liter) – sinds begin dit jaar gekelderd, met een daling van 12,6% sinds december. Ten opzichte van februari 2017 betekent dit een prijsverlaging met 9,5%.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata

bieten.svg

Zijn er vragen over dit thema?