Landbouwprijzen

Prijsstijging van aardappelen

Landbouw & Visserij
Prijsstijging van aardappelen

Begin dit jaar werden enkele sterke trends in de afzetprijzen in de landbouwsector bevestigd. Ten eerste is de prijs van aardappelen tussen december en januari met bijna 30% gestegen. De prijzen van deze nieuwe oogst blijven ruim boven die van de vorige oogst. Ten tweede is de groentenindex sinds oktober verder gestegen en blijft gemiddeld hoger dan in voorgaande jaren.

agriprices_nl-base-201901.png

Wat de dierlijke productie betreft, is de daling van de eierprijzen opmerkelijk. De prijs van bruine eieren van 62,5g is van 6.60€ per 100 stuks gedaald naar 4,73€ tussen december en januari.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata

bieten.svg

Zijn er vragen over dit thema?