Landbouwprijzen

Het indexcijfer van de landbouwprijzen van april is 6,9% hoger dan die van het afgelopen jaar

Landbouw & Visserij
Het indexcijfer van de landbouwprijzen van april is 6,9% hoger dan die van het afgelopen jaar

Het indexcijfer van de landbouwprijzen van april is 6,9% hoger dan een jaar geleden. Hoewel het indexcijfer voor plantaardige landbouwproducten met 21,7% daalt ten gevolge van de daling van de graanproducten, steeg de tuinbouwindex met 19,0% en de index voor dieren met 6,8% ten opzichte van april 2022. De stijging van de tuinbouwindex hangt samen met de recente prijsstijging van peren, waarvan de index 40,5% steeg in één jaar tijd en 38,3% ten opzichte van maart 2023.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata