Landbouwprijzen

Afzetprijzen voor granen opnieuw gestegen in november

Landbouw & Visserij
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen en gemiddelde maandelijkse prijzen (output- en input-)

In november 2021 werden de trends van het begin van de oogst bevestigd voor granen, waarvan de index met 14,4% steeg ten opzichte van oktober. In vergelijking met november 2020 is dat een toename van 48,7%. Voor dieren en dierlijke producten blijft de index vrij stabiel (+1,8% over een maand).

Voor tuinbouwproducten was er een daling van 3,0% tussen oktober en november. De prijs van appels keldert, vooral voor de variëteit Jonagold. Met een daling van 23,6% in één maand en met een daling van 43,6% in vergelijking met de prijzen van een jaar eerder, zakt de index van de appels onder 100 (basisjaar = 2015). Voor peren is de tendens eerder omgekeerd, met een verbetering ten opzichte van de vorige oogst en een stijging met 5,1% in november.

Ten slotte is de algemene landbouwindex tussen oktober en november 2021 met 6,1% gestegen.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata