Landbouwprijzen

De prijs van eieren en melk is opnieuw gedaald

Landbouw & Visserij
De prijs van eieren en melk is opnieuw gedaald

De gemiddelde afzetprijs van bruine eieren (van 62,5 gram;  toeslag volgens kwantiteit en kwaliteit hier niet in aanmerking genomen) is in april met 18% gedaald ten opzichte van voorgaande maand.  Voor het eerst dit jaar liggen de eierprijzen lager dan een jaar eerder.

Bovendien blijft de gestandaardiseerde melkprijs dalen (100 kg, 38 g vet en 33,5 g eiwit per liter). Ten opzichte van april 2017 is er een daling van 11%.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata

bieten.svg

Zijn er vragen over dit thema?