Landbouwprijzen

Stijging van de afzetprijzen in de landbouw in maart

Landbouw & Visserij
Stijging van de afzetprijzen in de landbouw in maart

De globale index van de land- en tuinbouwproducten is met 5,2% gestegen in maart ten opzichte van de vorige maand en met +9,5% ten opzichte van maart 2019.

Het indexcijfer van de prijzen voor graangewassen, dieren en dierlijke producten is relatief stabiel gebleven ten opzichte van februari. De belangrijkste prijsbewegingen zijn merkbaar in de tuinbouwsector. Voor groenten zijn de producentenprijzen in de tweede helft van de maand sterk gestegen. Met name de prijsstijgingen van witloof en prei hebben het indexcijfer van groenten met 66,9% doen stijgen ten opzichte van februari 2020.

Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat er sinds midden maart, bij gebrek aan transacties, geen noteringen meer zijn op de vrije aardappelmarkt. De prijzen en indices zijn berekend op basis van de meest recente noteringen van het begin van de maand.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata