Landbouwprijzen

In februari 2021 is de index van planten met 18,1% gestegen

Landbouw & Visserij
In februari 2021 is de index van planten met 18,1% gestegen

In februari zijn de belangrijkste land- en tuinbouwprijsindexen gestegen ten opzichte van de maand ervoor.

De index van planten is met 18,1% gestegen. De graanprijzen zijn op een hoog niveau gebleven in vergelijking met de vorige jaren en de bewaaraardappelen zijn terug op een prijsniveau dat vergelijkbaar is met dat van oktober 2020. Voor deze knollen blijven de prijzen op de vrije markt echter ruim onder die van het basisjaar 2015.

De index van dieren, die ook dierlijke producten omvat, is met 4,2% gestegen; de stijging werd waargenomen voor alle producten, behalve voor runderen.

Ten slotte was er in februari een maandelijkse groei van 9,1% voor de tuinbouwproducten, aangedreven door de stijging van de index van niet-eetbare tuinbouwproducten (bloemen en planten).

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata