Landbouwprijzen

Stijging van de landbouwprijzen in januari

Landbouw & Visserij
Stijging van de landbouwprijzen in januari

In januari 2020 is het indexcijfer van de landbouwprijzen 7,7% hoger dan in januari 2019.  Dit is het gevolg van hogere afzetprijzen voor dieren en dierlijke producten in vergelijking met begin vorig jaar, maar er is een lichte daling ten opzichte van december 2019.

Het indexcijfer van groenten is dan weer gedaald. Er is een daling van 17,9% ten opzichte van december en van 19,1% als men vergelijkt met januari 2019. 

Ten slotte is de afzetprijs voor fruit gestegen in het begin van het jaar. De prijs van Conference peren is met 30,1% gestegen ten opzichte van de vorige maand.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata