Landbouwprijzen

Sterke daling van de landbouwprijzen in november

Landbouw & Visserij
Sterke daling van de landbouwprijzen in november

De algemene land- en tuinbouwprijsindex is tussen oktober en november 2020 met 8,8% gedaald. Op jaarbasis is dit een daling van 20,9%.

Bewaaraardappelen trekken de index van de plantaardige producten (die niet afkomstig zijn van de tuinbouw) naar beneden. De index van de knolgewassen heeft sinds juli de drempel van 100 (basisjaar 2015) niet overschreden. Granen hebben deze resultaten enigszins gecompenseerd, waardoor de index van de plantaardige producten uiteindelijk met 13,5% gedaald is in deze maand en met 30,7% ten opzichte van november 2019.

De index van de tuinbouwproducten is dan weer met 17,8% gedaald ten opzichte van oktober en met 7,7% ten opzichte van november 2019.

Ten slotte hield de index van de dierlijke producten in november het best stand ten opzichte van oktober (-4,7%), maar daalde desondanks toch met 22,9% op jaarbasis. De indexen van pluimvee en varkens blijven op het einde van 2020 nog steeds punten verliezen.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata