Landbouwprijzen

Het indexcijfer van de landbouwprijzen van september is 24,8% lager dan die van het afgelopen jaar

Landbouw & Visserij
Het indexcijfer van de landbouwprijzen van september is 24,8% lager dan die van het afgelopen jaar

Het globale indexcijfer in de landbouw voor september is met 24,8% gedaald ten opzichte van de index voor september 2022. Landbouwproducten verloren in één jaar 26,6% van de waarde van hun index als gevolg van de daling van de graan- en zuivelprijzen. Wat betreft de tuinbouw is de index van groenten met 24,4% gedaald ten opzichte van september 2022, terwijl de index van fruit met 14,6% is gestegen dankzij hogere afzetprijzen voor appels en peren tegenover het begin van vorige oogst.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata