Landbouwprijzen

Het indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw daalt met 4,3%

Landbouw & Visserij
Het indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw daalt met 4,3%

Het globale indexcijfer van de afzetprijzen van april 2024 is met 4,3% gedaald ten opzichte van april 2023.

De groenten noteerden de grootste daling, nl. 35,2%. Tomaten o.a. daalden met 42,7%, kropsla onder glas met 19,3%, asperges met 17,6% en prei met 14,6%.

Het indexcijfer van de afzetprijzen voor granen is eveneens 20,9% lager ten opzichte van april 2023.

De indexcijfers daalden ook met 3,2% voor dieren en met 2,3% voor dierlijke producten. De prijzen van eieren, die met 25,2% daalden, trekken dit laatste indexcijfer naar beneden.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata