Landbouwprijzen

Prijsstijging van dierlijke productie

Landbouw & Visserij
Prijsstijging van dierlijke productie

Voor dieren is de afzetprijsindex van mei 2019 met 2,3% gestegen ten opzichte van de index van de vorige maand. Die stijging is vooral te wijten aan de prijsstijging van varkens (+3,7%) en de prijsstijging van runderen (+0.8%). Dit laatste was het gevolg van een prijsstijging van stieren (+1,3%), maar vooral ook van een stijging van de prijzen voor vrouwelijke runderen (+4,4% voor koeien, +3,0% voor vaarzen).

De afzetprijsindex van eieren is dan weer gedaald met 7,3% ten opzichte van de maand april. Die daling heeft zowel betrekking op bruine eieren als op witte eieren.

De prijs van Conférenceperen blijft dalen: in mei 2019 werd slechts 45,3% van de prijs in mei 2018 bereikt. De afzetprijsindex van tomaten is gedaald met meer dan 58% ten opzichte van april 2019.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata