Landbouwprijzen

Stijging van de land- en tuinbouwindexcijfers

Landbouw & Visserij
Stijging van de land- en tuinbouwindexcijfers

In juni leidt het seizoenseffect op het indexcijfer van de land- en tuinbouwprijzen meestal tot een aanzienlijke stijging van de algemene index. Dit jaar is geen uitzondering. De maandelijkse wijziging (tussen mei en juni) van de algemene index bedraagt 39,4%, tegenover 14,1% in 2019 en 38,9% in 2018.

Om deze stijging te verklaren, moeten we kijken naar de plantaardige producten en de tuinbouwproducten, hoewel de prijsindex voor dieren en dierlijke producten ook is gestegen (+3,4%). Aan het begin van deze zomer werd het indexcijfer van de plantaardige producten beïnvloed door de vroege aardappelen. Bij de start van de campagne bleek echter dat de afzetprijzen hoger waren dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd duwde de prijs van aardbeien het indexcijfer voor vruchten omhoog, terwijl het indexcijfer voor groenten daalde, maar in mindere mate. Hierdoor is het tuinbouwindexcijfer tussen mei en juni met 30,2% gestegen.

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de landbouwprijzen is hoofdzakelijk bedoeld om de evolutie van de prijzen en hun invloed op het landbouwinkomen te analyseren. De indexcijfers van de prijzen hebben als doel informatie te verschaffen over de evolutie van de afzetprijzen van de landbouwproducten en de gemiddelde aankooprijzen van de landbouwproductiemiddelen. Met deze indexen is het mogelijk de evoluties in de verschillende lidstaten met deze in Europese Unie te vergelijken enerzijds en van de verschillende producten binnen een bepaalde lidstaat of binnen de Europese Unie anderzijds. Ze moeten ook de evolutie van de afzetprijzen met deze van de gemiddelde aankoopprijzen van de landbouwproducten helpen vergelijken..

Populatie

Belgische landbouwbedrijven die tijdens de referentieperiode actief waren

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw : Dit is het indexcijfer van de afzetprijzen van de landbouwproducten gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten buiten de landbouwsector.

Indexcijfer van de prijzen van de productiemiddelen : Dit is het prijsindexcijfer gebaseerd op de aankoop van landbouwproductiemiddelen exclusief de aankoop van landbouwproducten als productiemiddelen.

Gemiddelde prijs van land- en tuinbouwproducten ; Dit is de gemiddelde prijs die de landbouwer krijgt bij de verkoop van landbouwproducten.

Metadata