Migraties van de btw-plichtige ondernemingen

Migraties van de btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen
Migratie

In 2018 zijn 1.637 ondernemingen van Brussel verhuisd naar Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt de grootste migratiestroom. Dit zijn 410 extra migraties t.o.v. in Vlaanderen gevestigde ondernemingen die naar Brussel verhuizen (1.227).

De migratiestromen tussen Brussel en Wallonië zijn minder groot, maar er is eveneens de tendens dat er meer ondernemingen verhuizen uit Brussel. 889 Waalse ondernemingen zijn naar Brussel verhuisd, terwijl 1.141 ondernemingen van Brussel naar Wallonië zijn verhuisd.

Het aandeel van de ondernemingen die naar Brussel verhuizen is echter veel groter voor Waalse ondernemingen, aangezien de actieve populatie van de Waalse ondernemingen kleiner is dan die van de Vlaamse ondernemingen.

Ten slotte verhuisden 533 ondernemingen van Vlaanderen naar Wallonië en 427 in de omgekeerde richting.

Die gewestelijke migratiestromen vertonen dezelfde tendens in de loop van de jaren. De stromen zijn ook groter wanneer het gaat om ondernemingen die niet de hoedanigheid van werkgever hebben.

Gewestelijke migraties
Content

Doel en korte beschrijving

Gewestelijke migraties van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Methodologie

Om de migraties te kwantificeren, hebben we de populatie van de actieve btw-plichtigen op 31/12 tussen twee jaren vergeleken en hebben we de bedrijven geteld waarvan het hoofdkantoor in deze periode is verhuisd. We hebben geen rekening gehouden met migratiebewegingen tussen de drie gewesten en het buitenland of met onbekende locaties. Deze statistiek is jaarlijks en houdt dus geen rekening met gebeurtenissen die zich in de loop van het jaar voordoen (als er in de loop van een jaar meerdere migraties plaatsvinden, houden we alleen rekening met diegene op momentopnames op 31/12).