Migraties van de btw-plichtige ondernemingen

In 2022 zijn 3.001 Brusselse ondernemingen naar een ander gewest verhuisd

Ondernemingen
In 2022 zijn 3.001 Brusselse ondernemingen naar een ander gewest verhuisd

In 2022 verhuisden 1.847 Brusselse ondernemingen naar Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt de grootste migratiestroom: het is 555 eenheden hoger dan het aantal migraties van in Vlaanderen gevestigde bedrijven die zich in Brussel vestigen (1.292). De verhuizingen tussen deze twee gewesten zijn goed voor bijna de helft van de migraties in België.

De migratiestromen tussen Brussel en Wallonië zijn minder groot, maar zijn hier ook in het nadeel van Brussel. 772 Waalse ondernemingen verhuisden naar Brussel, terwijl 1.154 ondernemingen Brussel verlieten om zich in Wallonië te vestigen.

Het aandeel van de ondernemingen dat naar Brussel migreert is echter veel hoger bij Waalse ondernemingen, aangezien de actieve populatie van de Waalse bedrijven kleiner is dan die van de Vlaamse bedrijven.

In totaal is Brussel betrokken bij 80,7% van de migraties in België. Er zijn slechts 625 bewegingen van Vlaanderen naar Wallonië en 576 in de tegenovergestelde richting.

Gewestelijke migraties
Content

Doel en korte beschrijving

Gewestelijke migraties van de actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het DBRIS-ondernemingsregister, per jaar, gewest, economische activiteit (NACE-BEL), grootteklasse volgens het aantal werknemers en ondernemingstype (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Bestudeerde populatie

Btw-plichtige ondernemingen

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiekalender

Resultaten beschikbaar 9 maand na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) ; officiële nomenclatuur met een ‘X’ op het einde van de omschrijving terwijl de informatie zich slechts op 4 posities bevindt.

NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers: NIS-grootteklasse volgens het aantal werknemers zoals bepaald in de officiële tabel van de NIS-nomenclatuur

Methodologie

Om de migraties te kwantificeren, hebben we de populatie van de actieve btw-plichtigen op 31/12 tussen twee jaren vergeleken en hebben we de bedrijven geteld waarvan het hoofdkantoor in deze periode is verhuisd. We hebben geen rekening gehouden met migratiebewegingen tussen de drie gewesten en het buitenland of met onbekende locaties. Deze statistiek is jaarlijks en houdt dus geen rekening met gebeurtenissen die zich in de loop van het jaar voordoen (als er in de loop van een jaar meerdere migraties plaatsvinden, houden we alleen rekening met diegene op momentopnames op 31/12).