Productie in de bouwnijverheid

Productie in de bouwnijverheid: september 2023

Conjunctuurindicatoren
Productie in de bouwnijverheid: september 2023

De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in september 2023 een stijging van 1,6% ten opzichte van augustus 2023. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een stijging van 1,2% ten opzichte van september 2022.

De resultaten voor de maand september 2023 zijn voorlopig.

Grafiek
Content
Tabel
Content

Bruto- indexen (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 107,1 103,9 88,7 64,6 92,7 113,2 65,8 95,2 116,8 114,4 97,6 74,5
Jaar 2021 98,6 95,4 121,2 98,3 97,1 117,5 59,4 97,3 116,6 110,5 89,2 85,0
Jaar 2022 90,9 103,9 122,4 93,1 109,5 113,0 56,7 101,5 115,2 108,9 100,8 82,9
Jaar 2023 91,3 105,8 117,7 97,8 102,9 119,0 63,9 94,7 112,0      

Seizoensgezuiverde index (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 101,7 99,5 87,2 83,8 93,6 95,9 97,6 96,7 96,6 96,8 96,8 95,0
Jaar 2021 101,8 96,0 101,6 98,8 97,9 98,0 98,3 97,0 98,0 98,1 94,5 98,1
Jaar 2022 98,3 100,0 99,8 98,2 99,6 98,7 99,7 99,8 98,4 98,6 100,3 99,8
Jaar 2023 98,5 101,4 99,3 102,4 99,5 100,0 103,2 97,7 99,3      

Werkdaggezuiverde- indexen (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2020 104,6 107,3 85,1 66,4 96,8 113,3 63,3 97,2 114,4 115,2 97,7 72,0
Jaar 2021 105,2 95,5 116,5 96,4 101,1 113,1 61,0 94,8 114,5 115,9 89,1 77,9
Jaar 2022 93,0 104,1 114,2 99,6 104,4 113,1 63,3 98,6 112,7 114,3 100,9 80,3
Jaar 2023 88,8 106,0 109,6 108,8 102,4 114,6 70,5 92,2 114,1      
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de productie in de bouwnijverheid is een indicator aan de hand waarvan de evolutie van de economische activiteit in de bouwnijverheid voor een bepaalde referentieperiode kan worden gevolgd. Dit indexcijfer wordt berekend op basis van het volume van de gewerkte uren.

Populatie

Belgische juridische eenheden met ten minste 5 tewerkgestelde personen die een economische activiteit uitoefenen in sectie F van de Nace rev.2

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 15 dagen na de referentieperiode

Opmerking

De resultaten werden berekend op basis van de bedrijvigheid in de burgerlijke utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw enquête (50M).

In bijgevoegd Excel-bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

De resultaten voor de referentiemaand en de twee voorgaande maanden zijn voorlopig.

Vanaf de cijfers van januari 2017 (publicatie in maart 2017), zal de productie index in de bouwnijverheid afzonderlijk gepubliceerd worden binnen één maand en 15 dagen na de referentiemaand.

Vanaf de cijfers van januari 2017 (publicatie in maart 2017), werd de software Demetra+ vervangen door Jdemetra+ voor de seizoenszuivering van de van de productie-index voor de bouwnijverheid.

De gebruikte methode werd niet gewijzigd. Het gaat nog altijd om de Tramo-seats methode die gebaseerd is op ARIMA-modellen.

Tegelijkertijd met de introductie van Jdemetra+, hebben we wel de gebruikte modellen verbeterd.

De vorige modellen, die gebaseerd waren op een regressie die elke weekdag vergelijkt, werden vervangen door modellen die gebaseerd zijn op een regressie die de gewerkte weekdagen vergelijkt met de weekenddagen, hetgeen meer geschikt is voor deze sector.

Deze wijziging kan de vastgestelde revisies verklaren in de aangepaste series voor de seizoensgezuiverde werkdagen en tendensen in vergelijking met de gepubliceerde reeksen in het verleden.

Documentatie