Productie in de bouwnijverheid

Productie in de bouwnijverheid: november 2020

Conjunctuurindicatoren
Productie in de bouwnijverheid: November 2020

De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in november 2020 een daling van 0,9% ten opzichte van oktober 2020. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 9,2% ten opzichte van november 2019.

De resultaten voor de maand november 2020 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

prc_202011_nl

Tabel
Content

Bruto- indexen (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 86,7 104,1 123,6 92,9 112,1 114,6 56,7 101,6 112,9 121,6 108,1 78,4
Jaar 2018 98,8 98,9 113,8 99,6 109,0 117,2 65,8 102,8 112,4 125,0 110,7 82,5
Jaar 2019 95,1 107,1 111,7 108,1 112,5 106,1 71,2 95,6 115,4 121,8 103,2 80,8
Jaar 2020 107,1 103,9 88,7 64,6 92,7 113,2 65,8 95,2 116,8 114,4 97,8  

Seizoensgezuiverde index (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 96,6 101,5 101,9 101,1 101,6 100,4 101,9 100,6 100,3 102,7 102,1 102,2
Jaar 2018 103,5 100,6 103,5 100,2 102,9 102,7 103,0 102,3 103,0 103,2 103,5 104,9
Jaar 2019 101,8 104,5 104,4 107,3 103,3 101,6 102,5 100,1 100,6 100,0 101,5 99,3
Jaar 2020 102,7 99,6 88,3 84,1 93,5 95,6 97,7 95,7 95,6 95,5 94,6  

Werkdaggezuiverde- indexen (2015=100)

Bouw Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 84,2 104,2 115,5 103,8 107,0 114,7 63,2 99,1 115,0 122,4 103,7 85,0
Jaar 2018 96,3 99,0 117,1 99,1 108,6 117,5 63,2 100,3 119,0 121,2 106,3 89,1
Jaar 2019 92,6 107,2 112,7 110,0 107,4 115,4 64,1 97,6 117,5 118,0 107,9 82,9
Jaar 2020 104,6 107,3 85,1 66,4 96,8 113,3 63,3 97,2 114,4 115,2 97,9  
Downloads

Doel en korte beschrijving

Met het indexcijfer van de industriële productie is het mogelijk de evolutie in volume van de toegevoegde waarde tegen factorkosten over een gegeven referentieperiode op te volgen. De toegevoegde waarde tegen basisprijzen kan als volgt worden berekend: omzet (exclusief btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld) plus de geactiveerde productie, plus andere bedrijfsinkomsten, plus of minus de veranderingen in voorraden, minus de aankopen van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen die aan de omzet zijn gekoppeld maar niet aftrekbaar zijn en de ontvangen subsidies op de producten. De gegevens om deze index te produceren zijn echter niet op maandelijkse basis beschikbaar. In de praktijk zijn de adequate representatieve waarden om de indexen te produceren : bruto productiewaarden (gedefleerd) ; volumes ; omzet (gedefleerd) ; werktijd ; grondstoffen ; energie.

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot F

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 maand + 25 dagen na de referentieperiode

Opmerking

De resultaten werden berekend op basis van de bedrijvigheid in de burgerlijke utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw enquête (50M).

In bijgevoegd Excel-bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

De resultaten voor de referentiemaand en de twee voorgaande maanden zijn voorlopig.

Vanaf de cijfers van januari 2017 (publicatie in maart 2017), zal de productie index in de bouwnijverheid afzonderlijk gepubliceerd worden binnen één maand en 15 dagen na de referentiemaand.

Vanaf de cijfers van januari 2017 (publicatie in maart 2017), werd de software Demetra+ vervangen door Jdemetra+ voor de seizoenszuivering van de van de productie-index voor de bouwnijverheid.

De gebruikte methode werd niet gewijzigd. Het gaat nog altijd om de Tramo-seats methode die gebaseerd is op ARIMA-modellen.

Tegelijkertijd met de introductie van Jdemetra+, hebben we wel de gebruikte modellen verbeterd.

De vorige modellen, die gebaseerd waren op een regressie die elke weekdag vergelijkt, werden vervangen door modellen die gebaseerd zijn op een regressie die de gewerkte weekdagen vergelijkt met de weekenddagen, hetgeen meer geschikt is voor deze sector.

Deze wijziging kan de vastgestelde revisies verklaren in de aangepaste series voor de seizoensgezuiverde werkdagen en tendensen in vergelijking met de gepubliceerde reeksen in het verleden.