Geboortecijfer en vruchtbaarheid

Daling van het geboortecijfer en stijging van de leeftijd van de moeder in 2023

Bevolking
Daling van het geboortecijfer en stijging van de leeftijd van de moeder in 2023

Het aantal pasgeborenen in 2023 is met 3% gedaald in vergelijking met 2022. Het totale vruchtbaarheidscijfer blijft dalen en bedraagt 1,47 kinderen per vrouw. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte stijgt licht naar 31,3 jaar. Dat blijkt uit de voorlopige statistieken over geboorten en vruchtbaarheid van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2023 werden 110.198 baby's geboren in België. Dit is het laagste aantal geboorten sinds 1942 en ligt nog lager dan het laagste aantal dat werd waargenomen in 2002 (111.484 geboorten). Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2022.

Net als vorig jaar was deze daling vooral uitgesproken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-5,1%). In Wallonië is de daling iets minder uitgesproken (-4,8%), terwijl er in Vlaanderen slechts een daling is van 1,5% ten opzichte van 2022.

Deze daling van het geboortecijfer wordt zowel bij Belgische moeders (-3,2%) als bij buitenlandse moeders (-2,3%) vastgesteld, met een meer uitgesproken trend in Brussel en Wallonië.

Volgens voorlopige gegevens is de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van hun kind, voor alle rangen samen, gestegen tot 31,3 jaar. De leeftijd van de co-ouder blijft stabiel: 34,3 jaar. Deze leeftijd stijgt gestaag sinds 2000: vrouwen zijn 2 jaar ouder bij de geboorte van hun kind(eren) dan toen. Deze leeftijd is hoger in Brussel (32,3 jaar) dan in Vlaanderen (31,2 jaar) en in Wallonië (31,1 jaar).

In 2023 worden er 1,47 kinderen per vrouw geteld. Het totale vruchtbaarheidscijfer[1] daalt tot 1,26 voor Belgische moeders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ligt nog steeds boven het vervangingsniveau (2,1 kinderen per vrouw) voor moeders met de buitenlandse nationaliteit in het Vlaams Gewest.


[1]Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd (het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen bij vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddelde aantal vrouwen van die leeftijd. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in haar vruchtbare levensjaren zou krijgen als op elke leeftijd het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar op haar van toepassing zou zijn.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende vruchtbaarheidscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata