Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2023

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2023

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 102,75 in het derde trimester 2023. Dit is een daling van 0,1% ten opzichte van het derde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 107,55 in het derde trimester 2023. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het derde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 102,16 in het derde trimester 2023. Dit is een daling van 0,5% ten opzichte van het derde trimester 2022.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 123,05 in het derde trimester 2023. Dit is een daling van 0,8% ten opzichte van het derde trimester 2022.

De cijfers voor het derde trimester 2023 zijn voorlopig.

Grafiek
Content
Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata