Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2020

De lockdownmaatregelen met betrekking tot COVID-19 hebben een aanzienlijke impact gehad op het indexcijfer van de gewerkte uren in de dienstensector. De grootste dalingen worden opgetekend in de sector “I55 en 56 verschaffen van accommodatie en eet- en drinkgelegenheden”, waarvan de seizoensgezuiverde index 104,8 bedroeg in het eerste kwartaal 2020. Dit is een daling van 11,1% ten opzichte van het eerste kwartaal 2019.

 De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 111,81 in het eerste trimester 2020. Dit is een daling van 1,5% ten opzichte van het eerste trimester 2019.

 De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 100,63 in het eerste trimester 2020. Dit is een daling van 2,0% ten opzichte van het eerste trimester 2019.

 De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 104,14 in het eerste trimester 2020. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het eerste trimester 2019.

 De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 99,8 in het eerste trimester 2020. Dit is een daling van 2,6% ten opzichte van het eerste trimester 2019.

 

gewerrkte uren

De cijfers voor het eerste trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

gewerrkte uren

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata