Gewerkte uren

Indexen van de gewerkte uren (1ste trimester 2018)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de gewerkte uren (1ste trimester 2018)

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 106,74 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 1,4% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 109,48 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 3,6% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 104,44 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 111,17 in het eerste trimester 2018. Dit is een stijging van 3,4% ten opzichte van het eerste trimester 2017.

hwi_01-2018_nl.png

De cijfers voor het eerste trimester 2018 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

hwi_01-2018_nl.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata

uurlonen.svg

Zijn er vragen over dit thema?