Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2024

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: eerste trimester 2024

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 102.16 in het eerste trimester 2024. Dit is een daling van 0,4% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 104.01 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 103.57 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 109.39 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,6% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De cijfers voor het eerste trimester 2024 zijn voorlopig. Sinds 1 januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt in referentiejaar 2021=100.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata