Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2019 

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2019

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 102,77 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het derde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 107,27 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 2,1% ten opzichte van het derde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 103,35 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 1,8% ten opzichte van het derde trimester 2018.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 115,78 in het derde trimester 2019. Dit is een stijging van 4,0% ten opzichte van het derde trimester 2018.

hwi_3q2019

De cijfers voor het derde trimester 2019 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

hwi

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata