Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2020

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 99,73 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 3,6% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 105,73 in het derde trimester 2020. Dit is een stijging van 2,1% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 100,54 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 2,5% ten opzichte van het derde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 108,83 in het derde trimester 2020. Dit is een daling van 6,6% ten opzichte van het derde trimester 2019.

Tijdens het derde kwartaal konden de meeste sectoren open blijven, mits de regelgeving van de overheid om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken, nageleefd werd. Deze heropening was gunstig voor de hervatting van de activiteiten in alle commerciële sectoren, zonder uitzondering. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 zijn de cijfers van alle sectoren dus verbeterd. Deze stijging bedroeg 24,3% voor de sector handel en reparatie, waarvoor het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer is gestegen van 80,89 tot 100,54. In de dienstensector was er een stijging van 23,0% en is het indexcijfer gestegen van 88,51 tot 108,83. In de bouwsector was er een stijging van 22,1% van 86,58 tot 105,73 en ten slotte is het indexcijfer in de industrie gestegen met 11,9% van 89,16 tot 99,73.

hwi_03_2020_nl

De cijfers voor het derde trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

hwi_03-2020_nl

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata