Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2020 

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: vierde trimester 2020 

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 98,11 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 4,6% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 99,92 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 4,8% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 95,15 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 7,6% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 103,38 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van11,2% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De tweede lockdown die in november voor een periode van zes weken werd opgelegd, heeft bijgedragen tot de vertraging van de economische activiteit in de waargenomen sectoren. Met een daling van 68,4% werd sectie I "verschaffen van accommodatie en maaltijden" het meest getroffen, met een seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren die 119,6 bedroeg in het vierde kwartaal 2019 tot slechts 37,7 in het vierde kwartaal 2020.

hwi_04_2020_nl

De cijfers voor het vierde trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

gewerkte uren

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata