Gewerkte uren

Indexen van gewerkte uren: tweede trimester 2021

Conjunctuurindicatoren
Indexen van gewerkte uren: tweede trimester 2021

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 99,96 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 13,4% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 103,85 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 20,1% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 98,79 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 22,4% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

De seizoensgezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 111,57 in het tweede trimester 2021. Dit is een stijging van 23,2% ten opzichte van het tweede trimester 2020.

hwi_01-2021_nl

De cijfers voor het tweede trimester 2021 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indices gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Grafiek
Content

hwi_02-2021_nl

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata