Gewerkte uren

Indexen van de gewerkte uren (3de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de gewerkte uren (3de trimester 2017)

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 86,3(2010 = 100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,92% ten opzichte van het derde trimester2016.

In de bouwnijverheid bedroeg de werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren 90,4 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een daling van 1,70% ten opzichte van het derde trimester  2016.

In handel en reparatie bedroeg de werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren 104,4 (2010 = 100) in het derde  trimester 2017. Dit is een stijging van 0,03 % ten opzichte hetzelfde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte in diensten  bedroeg 117,3 (2010=100) in het derde trimester 2017. Dit is een stijging van 2,29 % ten opzichte het derde trimester 2016.

hwi_03-2017_nl.png

De resultaten werden berekend op basis van RSZ- gegevens.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

[1] Cijfers voor het derde trimester 2017  zijn voorlopig

Grafiek
Content

hwi_03-2017_nl.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata

uurlonen.svg

Zijn er vragen over dit thema?