Gewerkte uren

Indexen van de gewerkte uren (4de trimester 2017)

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de gewerkte uren

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de industrie bedroeg 99,43 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de bouwnijverheid bedroeg 117,86 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 7,9% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de handel en reparatie bedroeg 111,29 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

De werkdaggezuiverde index van het aantal gewerkte uren in de diensten bedroeg 128,04 in het vierde trimester 2017. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van het vierde trimester 2016.

hwi_04-2017_nl.png

De resultaten werden berekend op basis van RSZ- gegevens.

In bijgevoegd Excel- bestand kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.

De cijfers voor het vierde trimester 2017 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

hwi_04-2017_nl.png

Downloads

Doel en korte beschrijving

De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Index van het aantal betaalde dagen : De betaalde uren bevatten de werkelijk gepresteerde uren maar ook de vergoede uren die niet gepresteerd werden, zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, feestdagen, ziekteverlof, middagpauze en verplaatsingstijd.

Metadata

uurlonen.svg

Zijn er vragen over dit thema?