Elektriciteitsproductie

De onderstaande tabellen presenteren de jaarlijkse bruto elektriciteitsproductie per type producent en per energiebron. De productiecijfers zijn beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2019.

Grafieken
Content