Huwelijken

Huwelijken dalen bijna het hele jaar door

Bevolking
Huwelijken dalen bijna het hele jaar door

In 2020 werden er 32.779 huwelijken voltrokken. Dit is een daling van 26 % in vergelijking met 2019. Deze daling was het sterkst in Wallonië (-30,8%), maar was ook aanzienlijk in Brussel (-22,1%) en Vlaanderen (-21,8%).

 

 

 

 

 

Top 3 gemeenten die de meeste huwelijken hebben voltrokken:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.325
1.      Brussel 531
2.      Schaarbeek 456
3.      Sint-Jans-Molenbeek 334
Vlaams Gewest 19.145
1.      Antwerpen 1.808
2.      Gent 927
3.      Brugge 360
Waals Gewest 7.620
1.      Charleroi 423
2.      Luik 367
3.      Namen 245

In 2020 blijft de leeftijd waarop ongehuwde partners voor het eerst in het huwelijk treden, stijgen tot gemiddeld 33,4 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,1 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil binnen het koppel neemt licht af tot 2,3 jaar tussen de twee echtgenoten. We kunnen ook kijken naar de uitersten van de leeftijdscategorieën: in 2020 zijn 87 jongeren van 18 jaar en jonger getrouwd, evenals 640 60-plussers.

In 2020 werden 909 huwelijken voltrokken tussen partners van hetzelfde geslacht. De meeste van deze huwelijken werden in Vlaanderen voltrokken: 315 huwelijken tussen twee vrouwen en 281 tussen twee mannen. Wallonië en Brussel volgen op een afstand.

  Huwelijk tussen twee vrouwen Huwelijk tussen twee mannen
België (totaal) 449 460
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32 77
Vlaams Gewest 315 281
Waals Gewest 89 79

Hoewel de zomermaanden weer populair waren om te trouwen, was 2020 op dit gebied atypisch. Het jaar was nochtans goed begonnen met een recordaantal huwelijken in januari en februari (sinds 2000): 1.611 in januari (+9% ten opzichte van januari 2019) en 2.690 in februari, 44% meer dan een jaar eerder. Vervolgens is, als gevolg van de lockdown door COVID-19, het aantal huwelijken dat in april en mei is voltrokken, door drie gedeeld ten opzichte van 2019 en door twee in juni. Daarna waren alle volgende maanden de laagste sinds 2000, met uitzondering van juli (die was slechter in 2013) en oktober, waar een inhaalslag werd gemaakt met een record van 3.729 voltrokken huwelijken (11% meer dan in 2019).

Visualisatie
Content
Tabel
Content
  2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
België 44.858 45.005 44.725 44.319 45.059 44.270 32.779
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.019 4.118 4.046 4.022 3.997 4.271 3.325
Vlaams Gewest 24.619 24.774 24.948 24.982 25.509 24.483 19.145
Waals Gewest 11.092 10.993 11.042 10.901 10.940 11.019 7.620
nb: niet beschikbaar.
* Sinds 2014 wordt de huwelijksstatistiek opgesteld op basis van het Rijksregister.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Thematische Directie Samenleving.
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek omvat alle huwelijken die worden voltrokken voor de ambtenaren van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten maar niet de huwelijken die in het buitenland worden voltrokken. Al die huwelijken worden verdeeld volgens de gemeente van het huwelijk maar ook volgens de woongemeente van beide echtgenoten vóór het huwelijk. Zo kent men de huwelijken van personen die woonachtig zijn in het buitenland. De verschillende tabellen presenteren met name, de evolutie van het aantal huwelijk sinds 1990 evenals de geventileerde jaarlijkse cijfers volgens de plaats van het huwelijk per gewest en per provincie en volgens de woonplaats per maand, per gewest en per provincie. De evolutie van aantal personen betrokken bij een huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht verdelen per provincie er voorkomen eveneens. Maar deze statistiek heeft een andere bron.

Populatie

Geheel van huwelijken.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode.

Definities

Het brutohuwelijkscijfer is de verhouding tussen het aantal in de loop van het jaar gesloten huwelijken waarbij ten minste één persoon op de dag van het huwelijk in België verbleef en de gemiddelde totale populatie (op 30 juni) van dezelfde leeftijd.

Het bruto-echtscheidingscijfer is de verhouding tussen het aantal echtscheidingen dat geregistreerd werd in de loop van het jaar en dat betrekking heeft op ten minste een persoon die in België verblijft op het moment van de echtscheiding en de gemiddelde totale bevolking (op 30 juni) van datzelfde jaar.

Huwelijksgemeente : Gemeente van voltrekking en inschrijving van het huwelijk bij de burgerlijke stand.

Huwelijksmaand : Huwelijksmaand, gehaald uit de huwelijksdatum.

Woonplaats van de eerste echtgenoot : Verblijfsgemeente (of land) van de eerste echtgenoot op het ogenblik van het huwelijk.

Woonplaats van de tweede echtgenoot ; Verblijfsgemeente (of land) van de tweede echtgenoot op het ogenblik van het huwelijk.

Leeftijd van de eerste echtgenoot : Leeftijd bij huwelijk van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum.

Leeftijd van de tweede echtgenoot : Leeftijd bij huwelijk van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum.

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot.

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot.

Burgerlijke staat van de eerste echtgenoot : Burgerlijke staat van de eerste echtgenoot voor het huwelijk.

Burgerlijke staat van de tweede echtgenoot : Burgerlijke staat van de tweede echtgenoot voor het huwelijk.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

  • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
  • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
  • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad. In 2016 werden er in België of in het buitenland  3.666 echtscheidingen  uitgesproken (15,5% van het totaal), die een einde maakten aan evenveel huwelijken gesloten in het buitenland. Ze worden dan ook mee in rekening gebracht in de berekening van het brutocijfer van de echtscheidingen, dat een lichte daling kent (2,1‰, voor 2,2‰ in 2015) ; maar ze worden uitgesloten van de berekening van de conjuncturele index van de echtscheidingen.

Metadata

Huwelijken.pdf