Sterftetafels en levensverwachting

Zeer lichte stijging van de levensverwachting in 2017

Bevolking
Levensverwachting in 2017
  • In 2017 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,7 jaar voor vrouwen en 79,0 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,4 jaar.
  • Ten opzichte van 2016 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor beide geslachten samen.
  • In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar).
  • De toename is het grootst in Wallonië met een stijging van 82 dagen (+0,22 jaar) voor beide geslachten, van 102 dagen (+0,28 jaar) voor mannen en van 59 dagen (+0,16 jaar) voor vrouwen.

De nieuwe sterftetafels die gepubliceerd werden door Statbel, het Belgische statistiekbureau, tonen in 2017 een lichte toename van de levensverwachting bij de geboorte, die boven 81 jaar blijft.

Life_expect_nl.png

Op nationaal niveau toont de jaarlijkse sterftetafel dat enkel mannen een toename van de levensverwachting bij de geboorte kennen met een stijging van 79 dagen (+0,22 jaar), terwijl vrouwen een zeer lichte terugval kennen (-8 dagen ; -0,02 jaar). De kloof tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor opnieuw af en bedraagt voortaan 4,7 jaar. Deze lichte terugval bij de vrouwen is niet zichtbaar in de driejaarlijkse tafel 2015-2017 en er worden overal stijgingen waargenomen, ook al zijn ze zeer licht en in ieder geval kleiner dan de gemiddelde jaarlijkse stijgingen van de laatste 20 jaar : +0,15 jaar voor mannen, +0,06 jaar voor vrouwen en +0,9 jaar voor beide geslachten samen.

Op gewestelijk niveau kende Wallonië de grootste stijging in levensverwachting met een toename van 82 dagen (+0,22 jaar). De stijging in Vlaanderen blijft beperkt tot 18 dagen (+0,05 jaar) maar de levensverwachting in dit gewest is nog altijd het hoogst met 82,23 jaar. Een lichte daling werd waargenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-10 dagen, -0,03 jaar), maar met een levensverwachting bij de geboorte die het nationale gemiddelde benadert: 81,17 jaar. Het verschil tussen de twee uitersten in Vlaanderen en Wallonië wordt deze keer een beetje kleiner: 2,4 jaar tegenover 2,6 jaar in 2016.

Met de driejaarlijkse sterftetafels 2015-2017 kunnen we de evolutie op provinciaal niveau volgen. Vlaams-Brabant heeft nog altijd de beste gezondheidstoestand (82,48 jaar) gevolgd door Limburg (82,40 jaar), West-Vlaanderen (82,00 jaar) en Antwerpen (81,97 jaar). De provincies Luxemburg (79,83 jaar), Luik (79,64 jaar), Namen (79,42 jaar) en Henegouwen (78,85 jaar) bevinden zich gevoelig onder het nationale gemiddelde (81,17 jaar). Op dit niveau hebben de vrouwen van Vlaams-Brabant de langste gemiddelde levensverwachting (84,79 jaar) en de mannen van Henegouwen de kortste (75,87 jaar).

Evolutie BE
Content

Life_expect_nl.png

België
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren België (1996-2017)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal 77,23 77,79 79,05 80,05 80,26 80,47 81,07 80,90 81,26 81,36
Mannen 73,86 74,58 76,14 77,36 77,61 77,94 78,56 78,55 78,78 78,99
Vrouwen 80,53 80,92 81,86 82,64 82,83 82,93 83,50 83,16 83,68 83,66
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +5,21 +4,99 +4,94 +4,61 +4,90 +4,67

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1996-2017)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal 77,46 77,94 79,04 79,97 79,95 80,42 80,92 80,86 81,20 81,17
Mannen 73,96 74,62 75,99 76,92 77,39 77,76 78,13 78,11 78,34 78,46
Vrouwen 80,54 80,89 81,76 82,73 82,24 82,79 83,42 83,36 83,81 83,61
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,58 +6,27 +5,77 +5,81 +4,85 +5,03 +5,29 +5,25 +5,47 +5,15

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Vlaams Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Vlaams Gewest (1996-2017)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal 77,92 78,49 79,88 80,89 81,10 81,30 81,97 81,79 82,18 82,23
Mannen 74,75 75,51 77,22 78,45 78,68 78,92 79,61 79,61 79,89 80,07
Vrouwen 81,06 81,43 82,46 83,27 83,47 83,62 84,26 83,93 84,43 84,34
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,31 +5,92 +5,24 +4,82 +4,79 +4,70 +4,65 +4,32 +4,54 +4,27

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Waals Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Waals Gewest (1996-2017)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal 75,93 76,50 77,57 78,52 78,80 78,97 79,48 79,26 79,60 79,83
Mannen 72,23 72,91 74,23 75,45 75,70 76,14 76,69 76,71 76,82 77,10
Vrouwen 79,58 80,03 80,82 81,48 81,83 81,71 82,18 81,70 82,30 82,46
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +7,35 +7,12 +6,59 +6,03 +6,13 +5,57 +5,49 +4,99 +5,48 +5,36

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door de AD Statistiek worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

De AD Statistiek berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata