Sterftetafels en levensverwachting

Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen in 2016

Bevolking
Levensverwachting
  • In 2016 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,7 jaar voor vrouwen en 78,8 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,3 jaar.
  • Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van 0,4 jaar voor beide geslachten samen.
  • In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,6 jaar).
  • Voor beide geslachten samen is de toename in Vlaanderen het grootst, met een stijging van 143 dagen (+0,39 jaar), maar het zijn de vrouwen in Wallonië die de grootste toename kenden, met een stijging van 245 dagen (+0,60 jaar).
  • In België daalde het algemeen sterftecijfer in 2016 naar een brutosterftecijfer[1] (1) van 9,6 promille (9,8 in 2015), dat daarmee dicht in de buurt ligt van het minimumpeil van 2014.

De nieuwe gegevens over het algemeen sterftecijfer en de nieuwe sterftetafels van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium tonen een daling van het aantal overlijdens (van 110.508 in 2015 naar 108.056 in 2016) en daardoor een aanzienlijke vooruitgang van de levensverwachting bij de geboorte, die de kaap van 81 jaar opnieuw heeft overschreden.

België. Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte per geslacht, 1885-2016

levensverwachting2016_nl.png

Na een terugval in 2015 tonen alle jaarlijkse en driejaarlijkse tabellen een sterke stijging van de levensverwachting bij de geboorte. De levensverwachting van 81,3 jaar voor de hele Belgische bevolking is een stijging van 133 dagen in vergelijking met het jaar voordien.

De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting elk jaar gemiddeld met meer dan twee maanden (76 dagen). Enkel in 2008, 2012 en 2015 werd een daling opgetekend. Die dalingen waren structureel toe te schrijven aan de veroudering van de bevolking en conjunctureel aan griepepidemies die een steeds groeiende oudere bevolking het zwaarst treffen. Deze resultaten tonen aan dat die dalingen, die ongetwijfeld opnieuw zullen voorvallen, geen fundamentele invloed hebben op de evolutie van de gemiddelde levensduur op langere termijn. Die blijft positief. Ook de driejaarlijkse tabellen tonen dat: de levensverwachting bij de geboorte stijgt van 77,38 jaar in 1996-1998 naar 81,08 jaar in de tabel 2014-2016, zonder afname tussendoor.

De jaarlijkse stijging was in 2016 hoger  bij vrouwen (+188 dagen) dan bij mannen (+82 dagen). Het aloude vrouwelijke voordeel bedraagt nu 4,90 jaar (tegenover 4,61 jaar in 2015), al wordt de kloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk kleiner.

Op gewestelijk niveau boekt Vlaanderen de meeste vooruitgang met een toename van 143 dagen (+0,39 jaar). De levensverwachting bij de geboorte bereikt er nu 82,18 jaar. In Wallonië zorgde de stijging met 125 dagen (+0,34 jaar) voor een levensverwachting bij de geboorte van 79,60 jaar. De kleinste vooruitgang werd geboekt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (123 dagen, +0,34 jaar), maar met een levensverwachting bij de geboorte die het nationale gemiddelde benadert: 81,20 jaar. Het verschil tussen de twee uitersten, Vlaanderen en Wallonië, wordt steeds groter: van 2 jaar in 1996 naar 2,6 jaar in 2016.

Met de driejaarlijkse sterftetabellen 2014-2016 kunnen we de evolutie op provinciaal niveau volgen. Vlaams-Brabant (82,33 jaar), Limburg (82,26 jaar), West-Vlaanderen (81,94 jaar) en Antwerpen (81,91 jaar) laten de beste cijfers optekenen, terwijl de provincies Luxemburg (79,85 jaar), Luik (79,61 jaar), Namen (79,33 jaar) en Henegouwen (78,65 jaar) gevoelig onder het nationale gemiddelde (81,08 jaar) scoren. Op dit niveau is het verschil het grootst (4,56 jaar) tussen de mannelijke tabel van Limburg (80,22 jaar) en de mannelijke tabel van Henegouwen (75,66 jaar).

[1] Het brutosterftecijfer is de verhouding tussen het aantal overlijdens in de loop van een jaar en de gemiddelde totale bevolking in datzelfde jaar.

Evolutie BE
Content

levensverwachting2016_nl.png

België
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren België (1996-2016)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 77,23 77,79 79,05 80,05 80,35 80,26 80,47 81,07 80,90 81,26
Mannen 73,86 74,58 76,14 77,36 77,75 77,61 77,94 78,56 78,55 78,78
Vrouwen 80,53 80,92 81,86 82,64 82,85 82,83 82,93 83,50 83,16 83,68
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +5,10 +5,21 +4,99 +4,94 +4,61 +4,90

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1996-2016)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 77,46 77,94 79,04 79,97 80,57 79,95 80,42 80,92 80,86 81,20
Mannen 73,96 74,62 75,99 76,92 78,32 77,39 77,76 78,13 78,11 78,34
Vrouwen 80,54 80,89 81,76 82,73 82,46 82,24 82,79 83,42 83,36 83,81
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,58 +6,27 +5,77 +5,81 +4,14 +4,85 +5,03 +5,29 +5,25 +5,47

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Vlaams Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Vlaams Gewest (1996-2016)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 77,92 78,49 79,88 80,89 81,20 81,10 81,30 81,97 81,79 82,18
Mannen 74,75 75,51 77,22 78,45 78,71 78,68 78,92 79,61 79,61 79,89
Vrouwen 81,06 81,43 82,46 83,27 83,62 83,47 83,62 84,26 83,93 84,43
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,31 +5,92 +5,24 +4,82 +4,91 +4,79 +4,70 +4,65 +4,32 +4,54

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Waals Gewest
Content


Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Waals Gewest (1996-2016)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal 75,93 76,50 77,57 78,52 78,73 78,80 78,97 79,48 79,26 79,60
Mannen 72,23 72,91 74,23 75,45 75,76 75,70 76,14 76,69 76,71 76,82
Vrouwen 79,58 80,03 80,82 81,48 81,60 81,83 81,71 82,18 81,70 82,30
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +7,35 +7,12 +6,59 +6,03 +5,84 +6,13 +5,57 +5,49 +4,99 +5,48

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door de AD Statistiek worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

De AD Statistiek berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata

oudkoppel.svg

81,4 jaar

Zijn er vragen over dit thema?