Sterftetafels en levensverwachting

Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018

Bevolking
Levensverwachting Belgische bevolking weer licht gestegen in 2018

In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor de totale bevolking.

Er zijn een aantal duidelijke regionale verschillen:

  • In Vlaanderen ligt de levensverwachting bij de geboorte (82,3 jaar) hoger dan in Brussel (81,5 jaar) en in Wallonië (79,9 jaar).
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stijging het grootst met 132 dagen (+0,36 jaar), in Vlaanderen bedraagt de stijging 42 dagen (+0,12 jaar) en in Wallonië 15 dagen (+0,04 jaar).
  • Het totale sterftecijfer is in 2018 zeer licht gestegen, met een brutosterftecijfer van 9,7 per duizend en voor vrouwen 9,8 per duizend (9,7 in 2017).

De door Statbel gepubliceerde nieuwe sterftetafels tonen in 2018 een lichte toename van de levensverwachting bij de geboorte. De stijging is gelijk aan de toename in 2017.

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte in België, volgens geslacht, 1885-2018

Life_expect_nl_2018

Op nationaal niveau blijkt uit de jaartabel dat de levensverwachting van mannen bij de geboorte opnieuw stijgt (75 dagen, +0,20 jaar). Bij vrouwen daalt de levensverwachting niet langer (13 dagen; +0,04 jaar). Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor af en bedraagt voortaan 4,5 jaar. Ter herinnering, in 1998 was het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen 6,3 jaar. In de driejaarlijkse sterftetafel 2016-2018 ligt de stijging van beide geslachten dichter bij elkaar: +0,21 jaar voor mannen en +0,18 jaar voor vrouwen. Op die manier zijn ze in overeenstemming met de gemiddelde stijging die sinds de sterftetafel 1996-1998 is waargenomen: +0,24 jaar voor mannen, +0,16 jaar voor vrouwen en +0,20 jaar voor beide geslachten samen.

Op gewestelijk niveau is de stijging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zeer groot (132 dagen, +0,36 jaar), vooral voor mannen (229 dagen, +0,63 jaar). In Vlaanderen is de stijging gelijk aan het nationale gemiddelde (43 dagen, +0,12 jaar), met een gunstigere situatie voor mannen dan voor vrouwen. In Wallonië is de stijging zeer beperkt (15 dagen, +0,04 jaar), met zelfs een lichte daling van de levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen (-18 dagen, -0,05 jaar). Net als op nationaal niveau wordt het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen in elk van de drie gewesten kleiner. En het is interessant om op te merken dat juist daar waar de levensverwachting bij de geboorte het hoogst is, dit verschil het kleinst is: 4,1 jaar in Vlaanderen, 4,6 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 5,2 jaar in Wallonië.

Met de driejaarlijkse sterftetafels 2016-2018 kunnen we de evolutie op provinciaal niveau volgen. In Vlaams-Brabant is de gezondheidstoestand nog altijd het best (82,7 jaar), gevolgd door Limburg (82,6 jaar). Waals-Brabant (82,2 jaar), die in 2018 de grootste gemiddelde stijging kende, bevindt zich voor West-Vlaanderen (82,2 jaar) en de provincie Antwerpen (82,1 jaar). De provincies Luxemburg (80,1 jaar), Luik (79,9 jaar), Namen (79,6 jaar) en Henegouwen (79,0 jaar) bevinden zich duidelijk onder het nationale gemiddelde (81,4 jaar). Tot slot moet worden opgemerkt dat in 5 van de 10 provincies in België de levensverwachting bij de geboorte nu meer dan 82 jaar bedraagt.

Evolutie BE
Content

Life_expect_nl.png

België
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren België (1996-2018)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal 77,23 77,79 79,05 80,05 80,47 81,07 80,90 81,26 81,36 81,48
Mannen 73,86 74,58 76,14 77,36 77,94 78,56 78,55 78,78 78,99 79,20
Vrouwen 80,53 80,92 81,86 82,64 82,93 83,50 83,16 83,68 83,66 83,69
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +4,99 +4,94 +4,61 +4,90 +4,67 +4,49

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1996-2018)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal 77,46 77,94 79,04 79,97 80,42 80,92 80,86 81,20 81,17 81,53
Mannen 73,96 74,62 75,99 76,92 77,76 78,13 78,11 78,34 78,46 79,09
Vrouwen 80,54 80,89 81,76 82,73 82,79 83,42 83,36 83,81 83,61 83,70
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,58 +6,27 +5,77 +5,81 +5,03 +5,29 +5,25 +5,47 +5,15 +4,61

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Vlaams Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Vlaams Gewest (1996-2018)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal 77,92 78,49 79,88 80,89 81,30 81,97 81,79 82,18 82,23 82,35
Mannen 74,75 75,51 77,22 78,45 78,92 79,61 79,61 79,89 80,07 80,26
Vrouwen 81,06 81,43 82,46 83,27 83,62 84,26 83,93 84,43 84,34 84,39
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,31 +5,92 +5,24 +4,82 +4,70 +4,65 +4,32 +4,54 +4,27 +4,13

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Waals Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Waals Gewest (1996-2018)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal 75,93 76,50 77,57 78,52 78,97 79,48 79,26 79,60 79,83 79,87
Mannen 72,23 72,91 74,23 75,45 76,14 76,69 76,71 76,82 77,10 77,24
Vrouwen 79,58 80,03 80,82 81,48 81,71 82,18 81,70 82,30 82,46 82,42
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +7,35 +7,12 +6,59 +6,03 +5,57 +5,49 +4,99 +5,48 +5,36 +5,18

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door Statbel worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

Statbel berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata