Sterftetafels en levensverwachting

Levensverwachting Belgische bevolking 81,8 jaar in 2019

Bevolking
Levensverwachting Belgische bevolking 81,8 jaar in 2019

In 2019 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,8 jaar voor de totale bevolking, 84,0 jaar voor vrouwen en 79,6 jaar voor mannen. Dat blijkt uit een analyse van de sterftecijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, voor het jaar 2019. Een periode waar er dus nog geen sprake was van de crisis door het COVID19-virus.

Ten opzichte van 2018 is de levensverwachting bij de geboorte gestegen met 0,3 jaar voor de totale bevolking. De stijging is iets groter dan de toename die in 2018 werd geobserveerd (+0,1 jaar).

Er zijn een aantal duidelijke regionale verschillen:

 • In Vlaanderen ligt de levensverwachting bij de geboorte (82,7 jaar) hoger dan in Brussel (81,6 jaar) en in Wallonië (80,3 jaar).
 • In het Waals Gewest is de levensverwachting het sterkst gestegen met 150 dagen (+0,41 jaar), in Vlaanderen bedraagt de stijging 128 dagen (+0,35 jaar) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22 dagen (+0,06 jaar).
 • Het totale sterftecijfer is in 2019 licht gedaald en resulteert in een brutosterftecijfer van 9,5 per duizend inwoners (9,7 in 2018).

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte in België, volgens geslacht, 1885-2019

leven

Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Op ruim 20 jaar tijd werd het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen zo’n 2 jaar kleiner:

 • op nationaal niveau blijkt uit de jaartabel dat de levensverwachting van mannen bij de geboorte opnieuw stijgt (139 dagen, +0,38 jaar). Ook bij vrouwen stijgt de levensverwachting (113 dagen; +0,31 jaar), maar deze stijging is iets kleiner als bij de mannen.
 • Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt hierdoor verder af en bedraagt voortaan 4,4 jaar. Ter vergelijking, in 1998 was het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen nog 6,3 jaar.

In vergelijking met 2018 zijn er deze regionale verschuivingen:

 • De levensverwachting in het Waals Gewest is sterk gestegen (150 dagen, +0,41 jaar), vooral voor mannen (168 dagen, +0,46 jaar).
 • De levensverwachting in Vlaanderen is het hoogst. In Vlaanderen is de stijging ongeveer gelijk aan het nationale gemiddelde (128 dagen, +0,35 jaar), met een iets sterkere stijging voor mannen dan voor vrouwen.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de stijging zeer beperkt (22 dagen, +0,06 jaar), met zelfs een stagnatie van de levensverwachting bij de geboorte voor mannen (-0,01 jaar).
 • Hoe hoger de levensverwachting bij de geboorte, hoe kleiner het verschil tussen mannen en vrouwen: in Vlaanderen is dat verschil 4,1 jaar, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,8 jaar en in Wallonië 5,1 jaar.

De driejaarlijkse sterftetafels 2017-2019 tonen ook de evoluties op provinciaal niveau:

 • In zes van de tien Belgische provincies ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan 82 jaar.
 • De provincie met de hoogste levensverwachting is Vlaams-Brabant (82,8 jaar), gevolgd door Limburg (82,7 jaar) en West-Vlaanderen (82,4 jaar).
 • Daarna volgen Waals-Brabant (82,4 jaar), Antwerpen (82,3 jaar) en Oost-Vlaanderen (82,1 jaar).
 • Vier provincies in Wallonië bevinden zich onder het nationale gemiddelde van 81,8 jaar: Luxemburg (80,3 jaar), Luik (80,1 jaar), Namen (79,8 jaar) en Henegouwen (79,3 jaar).
Evolutie BE
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte in België, volgens geslacht, 1885-2019

leven

België
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren België (1996-2019)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal 77,23 77,79 79,05 80,05 81,07 80,90 81,26 81,36 81,48 81,83
Mannen 73,86 74,58 76,14 77,36 78,56 78,55 78,78 78,99 79,20 79,58
Vrouwen 80,53 80,92 81,86 82,64 83,50 83,16 83,68 83,66 83,69 84,00
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +4,94 +4,61 +4,90 +4,67 +4,49 +4,42

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1996-2019)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal 77,46 77,94 79,04 79,97 80,92 80,86 81,20 81,17 81,53 81,59
Mannen 73,96 74,62 75,99 76,92 78,13 78,11 78,34 78,46 79,09 79,08
Vrouwen 80,54 80,89 81,76 82,73 83,42 83,36 83,81 83,61 83,70 83,86
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,58 +6,27 +5,77 +5,81 +5,29 +5,25 +5,47 +5,15 +4,61 +4,77

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Vlaams Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Vlaams Gewest (1996-2019)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal 77,92 78,49 79,88 80,89 81,97 81,79 82,18 82,23 82,35 82,70
Mannen 74,75 75,51 77,22 78,45 79,61 79,61 79,89 80,07 80,26 80,64
Vrouwen 81,06 81,43 82,46 83,27 84,26 83,93 84,43 84,34 84,39 84,70
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +6,31 +5,92 +5,24 +4,82 +4,65 +4,32 +4,54 +4,27 +4,13 +4,07

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.
Waals Gewest
Content

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren Waals Gewest (1996-2019)

Jaar 1996 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal 75,93 76,50 77,57 78,52 79,48 79,26 79,60 79,83 79,87 80,28
Mannen 72,23 72,91 74,23 75,45 76,69 76,71 76,82 77,10 77,24 77,70
Vrouwen 79,58 80,03 80,82 81,48 82,18 81,70 82,30 82,46 82,42 82,76
Verschil tussen de levensverwachting bij de geboorte van vrouwen en mannen +7,35 +7,12 +6,59 +6,03 +5,49 +4,99 +5,48 +5,36 +5,18 +5,07

Volgens de jaarlijkse sterftetafels, in verstrekenen leeftijden. Berekeningen gebaseerd op cijfers van het Rijksregister.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door Statbel worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

Statbel berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata