Werknemers

Werknemers & werkzame personen: derde trimester 2022

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: derde trimester 2022

De bruto-index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 103,81 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 1,6% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 105,83 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 104,27 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 124,31 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 3,3% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De cijfers voor het derde trimester 2022 zijn voorlopig.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 104,52 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 116,31 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 2,1% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 105,91 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 122,48 in het derde trimester 2022. Dit is een stijging van 3,0% ten opzichte van het derde trimester 2021.

De cijfers voor het derde trimester 2022 zijn voorlopig.

Werknemers
Content
Werkzame personen
Content

Doel en korte beschrijving

De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ)..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Trimester : -

Werknemersindexen : De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ-gegevens en bevatten alle werknemers waarvoor RSZ betaald wordt.

Indexen van het aantal werkzame personen : De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).

Metadata