Werknemers

Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2024

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: eerste trimester 2024

De bruto index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,19 in het eerste trimester 2024. Dit is een daling van 1% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 101,75 in het eerste trimester 2024. Dit is een daling van 1% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 101,05 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,4% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 105,73 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,3% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De cijfers voor het eerste trimester 2024 zijn voorlopig. Sinds 1 januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt in referentiejaar 2021=100.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,41 in het eerste trimester 2024. Dit is een daling van 0,9% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 103,96 in het eerste trimester 2024. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 101,4 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,2% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 105,68 in het eerste trimester 2024. Dit is een stijging van 0,5% ten opzichte van het eerste trimester 2023.

De cijfers voor het eerste trimester 2024 zijn voorlopig. Sinds 1 januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt in referentiejaar 2021=100.

Werknemers
Content
Werkzame personen
Content

Doel en korte beschrijving

De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ)..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Trimester : -

Werknemersindexen : De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ-gegevens en bevatten alle werknemers waarvoor RSZ betaald wordt.

Indexen van het aantal werkzame personen : De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).

Metadata