Werknemers

Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2020

De bruto-index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 102,31 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 0,7% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 102,17 in het vierde trimester 2020. Dit is een stijging van 0,1% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 103,01 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 0,8% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 108,88 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 4,0% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

emp_t042020_nl

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 102,48 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 0,7% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 107,92 in het vierde trimester 2020. Dit is een stijging van 0,6% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 102,73 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 108,93 in het vierde trimester 2020. Dit is een daling van 3,1% ten opzichte van het vierde trimester 2019.

poc_t042020_nl

De cijfers voor het vierde trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indexen gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ)..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ of RSVZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Trimester : -

Werknemersindexen : De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ-gegevens en bevatten alle werknemers waarvoor RSZ betaald wordt.

Indexen van het aantal werkzame personen : De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).

Metadata