Werknemers

Werknemers & werkzame personen: tweede trimester 2020

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: tweede trimester 2020

De bruto index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,57 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 102,29 in het tweede trimester 2020. Dit is een stijging van 0,3% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 101,82 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 0,4% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 110,02 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 3,4% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

emp_t022020_nl

De bruto index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,77 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 107,58 in het tweede trimester 2020. Dit is een stijging van 0,4% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 101,82 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 109,69 in het tweede trimester 2020. Dit is een daling van 2,7% ten opzichte van het tweede trimester 2019.

poc_t022020_nl

De cijfers voor het tweede trimester 2020 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indexen gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ)..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ of RSVZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Trimester : -

Werknemersindexen : De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ-gegevens en bevatten alle werknemers waarvoor RSZ betaald wordt.

Indexen van het aantal werkzame personen : De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).

Metadata