Werknemers

Werknemers & werkzame personen: derde trimester 2021

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: derde trimester 2021

De bruto-index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 102,48 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 104,1 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 103,24 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 120,18 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 4,2% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De cijfers voor het derde trimester 2021 zijn voorlopig.

Grafiek_1

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 103,11 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 113,66 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 5,2% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 104,85 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 2,6% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De bruto-index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 118,82 in het derde trimester 2021. Dit is een stijging van 4,7% ten opzichte van het derde trimester 2020.

De cijfers voor het derde trimester 2021 zijn voorlopig.

Grafiek_2

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indexen gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.

Deze resultaten werden gereviseerd.

Doel en korte beschrijving

De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ)..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties B tot N uitoefenen (Industrie, bouw, detailhandel en diensten).

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Trimester : -

Werknemersindexen : De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ-gegevens en bevatten alle werknemers waarvoor RSZ betaald wordt.

Indexen van het aantal werkzame personen : De index van het aantal werkzame personen is gebaseerd op RSZ-cijfers (voor de werknemers waarvoor RSZ betaald wordt) en RSVZ-cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).

Metadata