ICT en e-commerce bij ondernemingen

2020: het jaar van de online vergaderingen en online verkoop

Ondernemingen
2020: het jaar van de online vergaderingen en online verkoop ICT gebruik bij de ondernemingen

Tussen mei en september 2021 heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête uitgevoerd over het gebruik van ICT in ondernemingen[1] [2].

Hieruit blijkt dat bijna zeven op de tien Belgische bedrijven meer online vergaderingen georganiseerd hebben via onder andere Skype, Zoom, MT Teams in 2020. Bedrijven met meer dan 250 werknemers vergaderden bijna allemaal meer op deze wijze (98%).
Ongeveer 65% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers geeft aan dat de COVID-19-crisis volledig verantwoordelijk is voor deze toename, terwijl bijna 30% dit gedeeltelijk aan de crisis wijdt.

Als gevolg van de COVID-19-crisis is 15,6% van de bedrijven begonnen met de verkoop van goederen of diensten via het internet of hebben zij hun inspanningen op dat gebied opgevoerd. Een kwart van de bedrijven ontving bestellingen via een website of via ‘apps’. De grootste stijging ten opzichte van 2020 deed zich voor bij bedrijven met 10 tot 49 werknemers (+4,9 procentpunten).

De enquête 2021 over het ICT-gebruik en e-commerce in bedrijven stelt ons ook in staat om de volgende conclusies te trekken:

  • Bijna alle ondernemingen hebben een internetverbinding via een vaste of mobiele breedbandverbinding. Zeven op de tien ondernemingen maakt verbinding met het internet via een vaste of mobiele breedbandverbinding met een downloadsnelheid van minstens 100 Mbits/s. Slechts 12,6% van de bedrijven heeft een maximale downloadsnelheid van ten minste 1 Gb/s.
  • 76% van de bedrijven maakt gebruik van sociale media, wat een stijging is van 5,6 procentpunten ten opzichte van 2019. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers is dat 95%. Vier op de tien bedrijven maken gebruik van websites voor het delen van multimedia-inhoud (bijvoorbeeld Instagram, YouTube, Flickr, SlideShare).
  • De helft van de bedrijven in België koopt cloudcomputing-diensten[3] via het internet. Dit aandeel is negen op tien voor bedrijven met meer dan 250 werknemers (+3,6 procentpunten ten opzichte van 2020). 42,1% koopt geavanceerde diensten, 4,7% koopt intermediaire diensten en 5,6% koopt basisdiensten.
  • Bijna drie op tien ondernemingen gebruikt het internet der dingen[4] zoals onderling verbonden apparaten of systemen die op afstand kunnen worden bewaakt of bediend via het internet. Driekwart van de bedrijven beveiligt ook hun gebouwen hiermee (alarmsystemen, rookmelders, deursloten of intelligente beveiligingscamera's). Het valt ook op dat de meeste bedrijven die hiervan gebruik maken, ook cloudcomputing-diensten afnemen.
  • Eén op de tien bedrijven gebruikt ten minste één kunstmatige intelligentietechnologie. Dit aandeel is vier op tien voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Van de bedrijven die gebruik maken van kunstmatige intelligentietechnologieën, gebruiken bijna vier op de tien deze voor ICT-beveiliging. Weinig bedrijven overwegen trouwens deze te gebruiken (5,6%).


[1] Ondernemingen van minstens 10 personen.

[2] Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3] Cloud computing verwijst naar informaticadiensten die op internet gebruikt worden voor toegang tot software, rekencapaciteit of opslagruimte.

- Geavanceerde CC-diensten: beveiligingssoftwaretoepassingen, hosting van databanken en aankoop van een computerplatform dat een gehoste omgeving biedt voor het ontwikkelen, testen of uitvoeren van toepassingen.

- Intermediaire CC-diensten: boekhoudprogramma’s, ERP-software (Enterprise Resource Planning) en softwaretoepassingen voor klantenrelatiebeheer.

- Basis CC-diensten: e-mail, kantoorsoftwaresystemen, bestandsopslag en rekencapaciteit om de software van het bedrijf te laten functioneren.

[4] Het internet der dingen (IoT : Internet of Things) verwijst naar onderling verbonden apparaten of systemen, vaak ‘intelligente’ apparaten of systemen genoemd. Deze objecten verzamelen gegevens en wisselen ze uit en kunnen op afstand worden bewaakt of bestuurd via het internet.

Computerapparatuur
Tabel
Content

De downloadsnelheid van de snelste internetverbinding

2021 België Brussel Vlaanderen Wallonië
minder dan 30 Mb/s 10,7% 6,0% 9,0% 16,1%
ten minste 30Mb/s maar minder dan 100 Mb/s 21,7% 26,8% 18,4% 26,7%
ten minste 100 Mb/s maar minder dan 500 Mb/s 32,9% 31,4% 35,5% 28,0%
ten minste 500 Mb/s maar minder dan 1 Gb/s 12,7% 11,1% 13,9% 10,7%
ten minste 1 Gb/s 8,2% 11,3% 8,1% 7,3%
ten minste 30 Mb/s 75,6% 80,7% 76,0% 72,7%
ten minste 100 Mb/s 53,9% 53,9% 57,6% 46,0%

Enquête ICT en e-commerce bij ondernemingen

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling over het gebruik van informatietechnologie en van de communicatietechnologie bij ondernemingen van ons land is om een beter zicht te krijgen op de informatica-infrastructuur van deze ondernemingen en om deze statistische gegevens te kunnen vergelijken op Europees niveau.

De enquête wordt bovendien gesubsidieerd door Eurostat, het Europees Bureau voor de Statistiek.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE rev.2.

Frequentie

Jaarlijks

Grootte van de steekproef

Ongeveer 7 500 ondernemingen

Definities

Breedbandaansluiting: Vaste of mobiele breedbandaansluiting op het internet

Internetaansluiting Via Dsl: Internetaansluiting via ADSL

Werker geïnformatiseerde firma: Aantal werknemers tewerkgesteld in bedrijven die computers gebruiken

Werker bij aangesloten firma: Aantal werknemers die werken in bedrijven met een internetaansluiting

Heeft een website: Heeft een website of beschikt over een webportaal

Beschikt over internettoegang: Beschikt over internettoegang

Mobiele aansluiting: Mobiele aansluiting op het internet (met breedband of anderszins).

Documenten

Enquête formulier

Metadata