ICT en e-commerce bij ondernemingen

Bijna een op de twee grote bedrijven gebruikt artificiële intelligentie

Ondernemingen
Bijna een op de twee grote bedrijven gebruikt artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie is in de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt en is in korte tijd voor iedereen toegankelijk geworden. Deze doorbraak is ook duidelijk zichtbaar in de bedrijfswereld, zoals blijkt uit de laatste resultaten van de enquête over het gebruik van ICT en e-commerce in bedrijven [1][2] uitgevoerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2023 gebruikte bijna een op de zeven bedrijven (13,8%) artificiële intelligentie (AI). Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers geldt dit voor een op de twee (47,9%). De meest gebruikte AI-technologieën zijnanalyse van geschreven taal (6,0%), automatisering van verschillende workflows of beslissingsondersteuning (5,1%) en automatisch leren zoals deep learning (4,8%).

In grote bedrijven (250 werknemers of meer) wordt AI het meest gebruikt voor workflowautomatisering of beslissingsondersteuning (29,7%) en automatisch leren (27,8%), en voor analyse van geschreven taal (22,8%).

Website en e-commerce

Bijna negen op de tien bedrijven heeft een website. Bij 71,2% van de bedrijven staat er op de website een beschrijving van de goederen en diensten of een prijslijst. Terwijl 27,2% van de bedrijven online diensten om te bestellen of reserveren aanbiedt, biedt slechts 14,9% opvolging of tracking aan van bestellingen die op de website zijn geplaatst. Daarnaast beschikt 9,9% over een online chatservice voor klantenondersteuning[3]. Dit percentage bedraagt 19,3% voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers.

Een kwart van de bedrijven (26,5%) ontving bestellingen via websites of apps. 24,1% verkocht via hun eigen website of via apps, 7,6% verkocht via een elektronische marktplaats en 5,2% verkocht via hun eigen website of apps en via een elektronische marktplaats.

Een op de twee bedrijven is in de cloud

De helft van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten via internet. Dit percentage bedraagt 88,2% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 43,9% koopt cloudcomputingdiensten voor bestandsopslag. Dit percentage bedraagt 82,4% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 22,6% koopt rekenkracht om de software van het bedrijf te laten functioneren. Dit percentage bedraagt 60,0% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. 32,3% koopt hosting van bedrijfsdatabank(en) in als cloudcomputingdiensten. Dit percentage bedraagt 67,8% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Vier op de tien ondernemingen maakt gebruik van sociale media (79,3%). 78,6% maakt gebruik van sociale netwerken (bv. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, enz.), 14,8% gebruikt bedrijfsblogs of microblogs (bv. Twitter, Present.ly, enz.) en 42,9% maakt gebruik van websites voor het delen van multimediacontent (bv. Instagram, YouTube, Flickr, SlideShare, enz.). Van de bedrijven met meer dan 250 werknemers heeft 95,5% een profiel op sociale media.


[1] Bedrijven van minstens 10 personen.

[2] Enquête georganiseerd op Europees niveau op basis van Verordeningen (EG) 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 en (EG) 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

[3] chatbot, virtuele agent of persoon die klanten te woord staat

Computerapparatuur
Tabel
Content

De downloadsnelheid van de snelste internetverbinding

2023 België Brussel Vlaanderen Wallonië
minder dan 30 Mb/s 11,1% 10,0% 10,1% 13,5%
ten minste 30Mb/s maar minder dan 100 Mb/s 21,2% 20,6% 19,6% 24,7%
ten minste 100 Mb/s maar minder dan 500 Mb/s 33,3% 36,5% 33,4% 32,0%
ten minste 500 Mb/s maar minder dan 1 Gb/s 16,6% 10,0% 17,5% 17,1%
ten minste 1 Gb/s 8,6% 14,1% 9,2% 5,3%
ten minste 30 Mb/s 79,7% 81,2% 79,7% 79,1%
ten minste 100 Mb/s 58,5% 60,6% 60,1% 54,4%

* In 2022 vond een belangrijke methodologische wijziging plaats door de volledige invoering van het concept ‘onderneming’, gebaseerd op de kennis van ondernemingsgroepen. Dit leidt tot een breuk in de reeks, die meer of minder uitgesproken is per sector, afhankelijk van het feit of er veel of weinig ondernemingsgroepen in deze sectoren aanwezig zijn. De evolutie tussen 2021 en 2022 is dus een mix van natuurlijke economische groei, maar ook van de krimp die wordt veroorzaakt door de samenvoeging van verschillende juridische eenheden tot één bedrijf. De resultaten voor 2022 werden herzien op 07-12-2023.

Enquête ICT en e-commerce bij ondernemingen

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling over het gebruik van informatietechnologie en van de communicatietechnologie bij ondernemingen van ons land is om een beter zicht te krijgen op de informatica-infrastructuur van deze ondernemingen en om deze statistische gegevens te kunnen vergelijken op Europees niveau.

De enquête wordt bovendien gesubsidieerd door Eurostat, het Europees Bureau voor de Statistiek.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE rev.2.

Frequentie

Jaarlijks

Grootte van de steekproef

Ongeveer 7 500 ondernemingen

Definities

Breedbandaansluiting: Vaste of mobiele breedbandaansluiting op het internet

Internetaansluiting Via Dsl: Internetaansluiting via ADSL

Werker geïnformatiseerde firma: Aantal werknemers tewerkgesteld in bedrijven die computers gebruiken

Werker bij aangesloten firma: Aantal werknemers die werken in bedrijven met een internetaansluiting

Heeft een website: Heeft een website of beschikt over een webportaal

Beschikt over internettoegang: Beschikt over internettoegang

Mobiele aansluiting: Mobiele aansluiting op het internet (met breedband of anderszins).

Documenten

Enquête formulier

Metadata