Voortgezette opleidingen

84% van de bedrijven organiseert opleidingen voor medewerkers

Werk & Opleiding
84% van de bedrijven organiseert opleidingen voor medewerkers

Opleidingen tijdens loopbaan in de lift in België

84% van de bedrijven organiseert opleidingen voor medewerkers

Steeds meer bedrijven in België organiseren opleidingen voor hun werknemers. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de ‘Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen’, die Statistics Belgium vandaag publiceert. Bedrijven uit alle sectoren en met diverse omvang werden bevraagd over het opleidingsaanbod voor hun medewerkers in 2015. In totaal gaf 84% van de bedrijven aan dat ze hun werknemers een bepaalde vorm van opleiding geven. Dat is een stijging van 6% tegenover de vorige resultaten van 2010.

Het zijn vooral de financiële diensten (97,1%), het garagewezen (95,4%) en de IT-sector (95,3%) die het vaakst opleidingen aanbieden. In de horeca (54,4%) komt een opleiding het minst vaak voor.

vorming.png

Werknemers volgen gemiddeld 18,9 uur opleiding per jaar. Met 26,1 uur interne en externe opleiding per werknemer is hier de sector van ‘chemie, rubber, kunststoffen en vervaardiging van bouwmateriaal’ de koploper. Met een gemiddeld aantal uur van 24 uur opleiding per werknemer doen de bedrijven in Brussel het beter dan die in Wallonië (16,1 uur) of Vlaanderen (17,2 uur).

Er zijn ook ruime verschillen per sector in de keuze voor een interne of externe opleiding. In de houtindustrie (78,6%), grafische nijverheid (77,9%) en financiële diensten (78,1%) wordt vaker gekozen voor een interne opleiding. Dat terwijl het garagewezen (82,3%), de bouwnijverheid (70,6%) en de categorie ‘zakelijke dienstverlening, recreatie, cultuur & sport’ (71,4%) meer beroep doen op externe opleidingen.

Ook de types ‘andere opleidingen’ zitten in de lift. Zo organiseert 48% van de ondernemingen geplande trainingen on the job en laat 49% van de ondernemingen hun werknemers deelnemen aan conferenties en workshops. De hoogste percentages in die laatste categorie liggen bij de financiële diensten (83,6%) en de IT-sector (76,2%).

Opleidingskosten namen in 2015 gemiddeld 2,4% in van de totale arbeidskost in ondernemingen. Gemiddeld betaalden ondernemingen zo’n 1.405 euro per werknemer aan opleidingskosten.

Deze enquête polste ook naar de vaardigheden die als belangrijk worden beschouwd voor de ontwikkeling van de onderneming in de komende jaren. Dit is de top 5 van de antwoorden:

Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden: 60,7%

Klantgericht handelen: 45,4%

Vaardigheden om in team te werken: 38,6%

Probleemoplossend handelen: 29,0%

Algemene IT-vaardigheden: 27,3%

Grafiek
Content

vorming.png

Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (CVTS)

Doel en korte beschrijving

De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey of afgekort CVTS) maakt deel uit van een Europees project dat tot doel heeft de vormingsinspanningen van Europese ondernemingen in kaart te brengen. Sinds 2005 wordt de enquête op vijfjaarlijkse basis georganiseerd bij de populatie van Belgische ondernemingen met minstens 10 werknemers in het merendeel van de Belgische sectoren (met uitzondering van de publieke sector). CVTS is tevens een belangrijk instrument voor Belgische beleidsmakers om de vormingsinspanningen van onze ondernemingen te toetsen aan een aantal concrete doelstellingen

Populatie

Ondernemingen met minstens 10 werknemers uit de NACE Rev.2 sectoren B-N en R-S

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Gestratificeerde toevalssteekproef (volgens regio, bedrijfsgrootte en sector).

Grootte van de steekproef: 9000 ondernemingen.

Frequentie

Vijfjaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Metadata