ICT-gebruik in huishoudens

63% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft online aankopen verricht

Huishoudens
63% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft online aankopen verricht

E-commerce

63% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft online aankopen verricht. Dat is een lichte daling van 3%-punten ten opzichte van 2021, maar nog steeds 8%-punten hoger dan in het pre-COVID-jaar 2019.

 

 

 

 

 

 

 

De aankoop van fysieke goederen neemt met 4% -punten af ten opzichte van 2021, terwijl de aankoop van onlinediensten wel lichtjes blijft stijgen.

E-commerce 2020 2021 2022
TOTAAL fysieke goederen 63% 65% 61%
Kleding (inclusief sportkledij), schoenen of accessoires (bvb handtassen, juwelen) 40% 45% 42%
Levering van restaurants, fastfoodketens, traiteurs, .. 17% 24% 19%
Computers, tablets, smartphones, gsm’s of accessoires 13% 14% 12%
TOTAAL online diensten 48% 49% 50%
Downloaden of streamen van films of series (bvb Netflix) 18% 22% 21%
Tickets voor culturele of andere activiteiten 18% 10% 22%
Transportdiensten 12% 11% 16%
Verblijfsaccommodatie 18% 16% 23%

Waarde online aankopen blijft stijgen

14% van de personen die tijdens de laatste drie maanden via internet goederen of diensten voor privégebruik besteld hebben, heeft de voorbije 3 maanden voor meer dan 1.000 euro gekocht; tegenover 8% in 2019.

Wat doet de Belg met zijn oude smartphone of gsm?

67% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar die het internet tijdens de laatste drie maanden gebruikt hebben, heeft aan dat ze hun oude, niet meer gebruikte smartphone of gsm nog altijd thuis bewaren; 11% heeft het apparaat weggeven terwijl 13% ervoor zorgde dat het in de elektronische afvalcollectie of recycling terecht kwam.

Prijs en processorsnelheid doorslaggevend bij aankoop van ICT-toestel

Bij aankoop van een nieuw ICT-toestel zijn de prijs, processorsnelheid, look en feel en nieuwe of betere eigenschappen doorslaggevend. De milieuvriendelijkheid van het apparaat, zoals duurzaamheid, upgrademogelijkheden, verpakking, speelt slechts een beperkte rol bij de aanschaf.

Belangrijkste factoren bij de meest recente aankoop van ICT-toestel - % inwoners van België tussen 16 en 74 jaar die het internet tijdens de laatste drie maanden gebruikt hebben
De prijs 73%
De eigenschappen van de harde schijf (geheugen, snelheid) of de processorsnelheid 56%
De milieuvriendelijkheid van het apparaat (bv. duurzaamheid, mogelijkheid tot een upgrade) of het verpakkingsmateriaal 9%
De mogelijkheid om de gegarandeerde levensduur van het apparaat te verlengen door het kopen van een extra garantie 5%
De terugname regeling aangeboden door fabrikant of verkoper 4%
De lange (standaard) garantieperiode 9%
Het uitzicht van het apparaat 22%
Het gaat om een nieuw model 13%
Het toestel heeft nieuwe of betere eigenschappen 37%
Ik heb nooit dergelijke apparaten gekocht 3%

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling bij huishoudens en individuen is het opstellen van internationale vergelijkbare statistieken van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

De enquête wordt bovendien gesubsidieerd door Eurostat, het Europees Bureau voor de Statistiek.

Onderzoeksveld

De enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête. Een willekeurig aangeduide persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel over de situatie in het huishouden als uit het deel over de situatie van de persoon in kwestie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Dataverzamelingsmethode

Voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen zijn er sinds 2009 twee methodes van gegevensverzameling: via een webapplicatie, en via een papieren formulier. Na het afnemen van de EAK-enquête bepaalt de enquêteur op basis van de verjaardagen welk gezinslid de vragen over het ICT-gebruik moet beantwoorden. De enquêteur overhandigt een papieren formulier met retouromslag en een document met instructies en toegangscodes voor de webapplicatie. Twee à drie weken na het bezoek van de enquêteur ontvangen huishoudens die nog niet geantwoord hebben een herinneringsbrief. Voor 2009 bevroeg de enquêteur de huishoudens mondeling aansluitend op de EAK-enquête.

Steekproeftrekking

De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is gekoppeld aan de EAK-enquête. Alle huishoudens die deelnemen aan de EAK-enquêtes worden uitgenodigd om de vragen over het ICT-gebruik te beantwoorden.

Respons

De respons voor de ICT-enquête bedraagt 67% ten opzichte van de huishoudens die hebben deelgenomen aan de EAK enquête. Ten opzichte van de initiële brutosteekproef bedraagt de respons 45%.

Frequentie

De ICT-enquête wordt om het jaar georganiseerd.

Timing publicatie

De gegevens moeten tegen begin oktober naar Eurostat worden doorgestuurd. Voor het publiek zijn resultaten beschikbaar op het einde van het jaar.

Definities

Laaggeschoolden zijn die personen die maximaal een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. Middengeschoolden zijn personen die een diploma behaald hebben van het hoger secundair onderwijs, maar geen diploma van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden hebben een diploma van het hoger onderwijs.

Vragenlijst

Metadata