ICT-gebruik in huishoudens

Sociale media zijn voor 62% van Belgische internetgebruikers dagelijkse gewoonte

Huishoudens
ICT-gebruik in huishoudens

ICT-gebruik in huishoudens

Meer dan de helft van de Belgen1 bezoekt minstens één keer per dag sociale netwerken. Bij de 16- tot 24-jarigen is dat 80%. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens die Statbel, het Belgische statistiekbureau, jaarlijks organiseert. Met deze studie kunnen we beter begrijpen hoe internetgebruikers2 (die 88% van de Belgen die in de drie maanden voorafgaand aan het interview internet gebruikte) hun tijd op het web doorbrengen.

  • Voor 87% van hen is internet een dagelijkse bezigheid.
  • 92% stuurt en ontvangt emails.
  • 83% bezoekt  sociale netwerken en 62% maakt er dagelijks gebruik van.
  • 84% zoekt er informatie over goederen of diensten.
  • 76% maakt gebruik van internetbankieren en 40% gebruikt online betalingssystemen zoals PayPal.
  • 64% leest de informatie van online kranten.
  • 59% zoekt informatie in verband met gezondheid, 66% voor vrouwen en 53% voor mannen.
  • Meer dan de helft maakt gebruik van internet voor activiteiten in verband met reizen, hetzij voor het boeken van vervoer (32%) of accommodatie (33%), hetzij voor andere diensten of informatie (28%).
  • 46% streamt muziek  en 48% kijkt naar afbeeldingen of video's.

6 Belgen op 10 kopen op internet

60% van de Belgen verklaart goederen of diensten via internet te hebben besteld gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het interview.

De helft van de bevolking plaatste de laatste bestelling gedurende de laatste 3 maanden. Van hen plaatste 8% 10 bestellingen of meer en 45% heeft maximum 2 aankopen gedaan. De totale waarde van de aankopen op internet in de laatste drie maanden bedraagt 100 tot 500 euro voor 27% van de kopers, terwijl 8% 1.000 euro of meer uitgeeft.

Smartphone

73% van de in België wonende bevolking3 gebruikte tijdens de laatste drie maanden een smartphone. Dit percentage daalt sterk volgens de leeftijd van de respondenten. Van 32% van de 65-74 jarigen tot... 92% van de 16-24 jarigen.

ICTHH_graph_2017_nl.png

Zijn de jongeren hyperverbonden?

98% van de 16- tot 24-jarigen heeft de laatste drie maanden internet gebruikt. Naast de sociale netwerken die door meer dan 80% dagelijks worden bezocht, communiceert twee derde van de jonge internetgebruikers (16-24 jaar ) via instant messaging ofbekijkt afbeeldingen of video’s online. 70% van hen streamt muziek , terwijl de helft muziek downloadt. En als ze meer willen weten over een onderwerp, raadplegen ze een wiki (62%) of surfen elders op internet (48%).

44% van deze jonge internetgebruikers downloadt games of updates ervan en 46% speelt online games, of ze nu verbonden zijn met andere mensen (35%) of niet (36%).

Het opslaan van gegevens in de cloud is een reflex geworden voor hen. 53% maakt gebruik van opslagruimte op internet tegenover 'slechts' 38% van alle internetgebruikers.

Voetnoten

1 Onder Belgen verstaan we de inwoners van België tussen 16 en 74 jaar.

2 Inwoners van België tussen 16 en 74 jaar die de laatste drie maanden het internet gebruikten

3 Tussen 16 en 74 jaar.

Tabel 1
Content

Beschikbaarheid van internet in het huishouden (Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar)

2017 Ja Nee, maar vroeger wel Nee, nooit gehad
Totaal 86% 2% 12%
Huishoudens zonder kinderen 82% 2% 15%
Huishoudens zonder kinderen (1 volwassene) 73% 4% 23%
Huishoudens zonder kinderen (2 volwassenen) 85% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen (> 2 volwassenen) 96% 0% 3%
Huishoudens met kinderen 96% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (1 volwassene) 94% 1% 5%
Huishoudens met kinderen (2 volwassenen) 97% 1% 2%
Huishoudens met kinderen (> 2 volwassenen) 95% 2% 3%
Bevolkingsdichtheid dun 84% 2% 14%
Bevolkingsdichtheid middelmatig 87% 1% 11%
Bevolkingsdichtheid dicht 85% 2% 12%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Grafiek
Content

HH-ICT_nl.png

Tabel 2
Tabel 4

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling bij huishoudens en individuen is het opstellen van internationale vergelijkbare statistieken van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

Onderzoeksveld

De enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête. Een willekeurig aangeduide persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel over de situatie in het huishouden als uit het deel over de situatie van de persoon in kwestie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Dataverzamelingsmethode

Voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen zijn er sinds 2009 twee methodes van gegevensverzameling: via een webapplicatie, en via een papieren formulier. Na het afnemen van de EAK-enquête bepaalt de enquêteur op basis van de verjaardagen welk gezinslid de vragen over het ICT-gebruik moet beantwoorden. De enquêteur overhandigt een papieren formulier met retouromslag en een document met instructies en toegangscodes voor de webapplicatie. Twee à drie weken na het bezoek van de enquêteur ontvangen huishoudens die nog niet geantwoord hebben een herinneringsbrief. Voor 2009 bevroeg de enquêteur de huishoudens mondeling aansluitend op de EAK-enquête.

Steekproeftrekking

De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is gekoppeld aan de EAK-enquête. Alle huishoudens die deelnemen aan de EAK-enquêtes worden uitgenodigd om de vragen over het ICT-gebruik te beantwoorden.

Respons

De respons voor de ICT-enquête bedraagt 67% ten opzichte van de huishoudens die hebben deelgenomen aan de EAK enquête. Ten opzichte van de initiële brutosteekproef bedraagt de respons 45%.

Frequentie

De ICT-enquête wordt om het jaar georganiseerd.

Timing publicatie

De gegevens moeten tegen begin oktober naar Eurostat worden doorgestuurd. Voor het publiek zijn resultaten beschikbaar op het einde van het jaar.

Metadata

icthome.svg

88% gebruikt het internet

Zijn er vragen over dit thema?