ICT-gebruik in huishoudens

Meer dan helft Belgische internetgebruikers koopt online

Huishoudens
laptops

56% van de internetgebruikers in België deed het afgelopen jaar online aankopen. Dat blijkt uit een enquête uit 2016 die de Algemene Directie Statistiek uitvoerde bij de Belgische bevolking (16- tot 74-jarigen), en die peilde naar ICT-gebruik. 25- tot 34-jarigen zijn, onder de internetgebruikers, het meest actief (74%) en hooggeschoolden halen de hoogste score (79%). Vooral kledij, tickets voor evenementen en reizen worden gemakkelijk online gekocht.

Verder blijkt uit de enquête dat:

 • Steeds meer mensen verbonden zijn met het internet: 85% van de Belgische huishoudens heeft thuis een internetverbinding. Huishoudens met kinderen scoren het hoogst (94%), alleenstaanden scoren lager (70%).
 • Meer dan de helft (58%) van de Belgische internetgebruikers de afgelopen drie maanden dagelijks sociale netwerken gebruikt.
 • De internetverbinding steeds mobieler wordt: 77% van de mensen die de afgelopen drie maanden internet gebruikten, deed dat via een laptop, 71% via een smartphone, 53% via een vaste computer en 47% via een tablet.

Beschikbaarheid van internet in het huishouden

Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar - 2016 Ja Nee, maar vroeger wel Nee, nooit gehad
Totaal 85% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen 81% 3% 16%
Huishoudens zonder kinderen (1 volwassene) 70% 4% 25%
Huishoudens zonder kinderen (2 volwassenen) 86% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen (> 2 volwassenen) 95% 1% 4%
Huishoudens met kinderen 95% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (1 volwassene) 89% 4% 7%
Huishoudens met kinderen (2 volwassenen) 96% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (> 2 volwassenen) 97% . 3%

E-COMMERCE

Uit de enquête van de Algemene Directie Statistiek blijkt dat:

 • 56% van de internetgebruikers het afgelopen jaar goederen of diensten kocht voor privégebruik. Daarbij zijn 25- tot 34-jarigen meest actief (74%), en 65-74-jarigen minst (27%). Ook het opleidingsniveau speelt een rol: hooggeschoolden halen 79%, mensen met een gemiddeld scholingsniveau 58%, laaggeschoolden 32%.
 • wie online koopt, ook graag vergelijkt: 26% van de internetgebruikers gaf aan de afgelopen 12 maanden op verschillende websites prijzen te hebben vergeleken. Een kwart van de internetgebruikers vergeleek prijzen via websites of apps die daar specifiek op gericht zijn, of las beoordelingen klanten vooraleer over te gaan tot een online aankoop.
 • er bij 19% van de internetgebruikers die de afgelopen 12 maanden goederen of diensten bestelden, een tragere levering was dan aangegeven bij de aankoop.
 • 68% van de inwoners van België tussen 16 en 74 jaar bezorgd is over de registratie van zijn activiteiten op het internet om zo reclame op maat voorgeschoteld te krijgen

Ook andere online activiteiten om privéredenen zijn sterk vertegenwoordigd. Dit zijn cijfers over de inwoners van België tussen de 16 en 74 jaar die tijdens de laatste drie maanden (voorafgaand aan de enquête) internet gebruikten:

 • 75% deed aan internetbankieren
 • 20% zocht online naar werk, of solliciteerde online
 • 57% zocht online naar informatie over gezondheid
 • 45% luisterde online naar muziek
 • 10% volgde een onlinecursus
 • 37% gebruikte opslagruimte op het internet (cloudcomputing) voor documenten, afbeeldingen, muziek, video’s of andere bestanden

Meest recente bestelling van goederen of diensten via internet voor privégebruik

Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar - 2016 Tijdens de laatste drie maanden Tussen drie maanden en een jaar geleden Meer dan een jaar geleden Nog nooit iets via internet gekocht of besteld
België 46% 10% 7% 35%
16-24 jaar 53% 13% 6% 27%
25-34 jaar 61% 13% 8% 17%
35-44 jaar 60% 8% 6% 24%
45-54 jaar 46% 10% 10% 34%
55-64 jaar 31% 11% 7% 50%
65-74 jaar 21% 6% 4% 67%
Opleidingsniveau laag 24% 8% 7% 59%
Opleidingsniveau gemiddeld 46% 12% 8% 34%
Opleidingsniveau hoog 68% 11% 6% 14%
Tabel 1
Content

Beschikbaarheid van internet in het huishouden (Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar)

2016 Ja Nee, maar vroeger wel Nee, nooit gehad
Totaal 85% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen 81% 3% 16%
Huishoudens zonder kinderen (1 volwassene) 70% 4% 25%
Huishoudens zonder kinderen (2 volwassenen) 86% 2% 13%
Huishoudens zonder kinderen (> 2 volwassenen) 95% 1% 4%
Huishoudens met kinderen 95% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (1 volwassene) 89% 4% 7%
Huishoudens met kinderen (2 volwassenen) 96% 1% 3%
Huishoudens met kinderen (> 2 volwassenen) 97% . 3%
Bevolkingsdichtheid dun 86% 2% 12%
Bevolkingsdichtheid middelmatig 86% 2% 12%
Bevolkingsdichtheid dicht 84% 3% 13%
 
Grafiek
Content

HH-ICT_nl.png

Tabel 2
Tabel 4

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling bij huishoudens en individuen is het opstellen van internationale vergelijkbare statistieken van nationale indicatoren rond de digitale kloof.

Onderzoeksveld

De enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen is als een speciale module 'ICT en Internet' gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête. Een willekeurig aangeduide persoon in het huishouden beantwoordt alle vragen, zowel uit het deel over de situatie in het huishouden als uit het deel over de situatie van de persoon in kwestie.

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Dataverzamelingsmethode

Voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen zijn er sinds 2009 twee methodes van gegevensverzameling: via een webapplicatie, en via een papieren formulier. Na het afnemen van de EAK-enquête bepaalt de enquêteur op basis van de verjaardagen welk gezinslid de vragen over het ICT-gebruik moet beantwoorden. De enquêteur overhandigt een papieren formulier met retouromslag en een document met instructies en toegangscodes voor de webapplicatie. Twee à drie weken na het bezoek van de enquêteur ontvangen huishoudens die nog niet geantwoord hebben een herinneringsbrief. Voor 2009 bevroeg de enquêteur de huishoudens mondeling aansluitend op de EAK-enquête.

Steekproeftrekking

De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is gekoppeld aan de EAK-enquête. Alle huishoudens die deelnemen aan de EAK-enquêtes worden uitgenodigd om de vragen over het ICT-gebruik te beantwoorden.

Respons

De respons voor de ICT-enquête bedraagt 67% ten opzichte van de huishoudens die hebben deelgenomen aan de EAK enquête. Ten opzichte van de initiële brutosteekproef bedraagt de respons 45%.

Frequentie

De ICT-enquête wordt om het jaar georganiseerd.

Timing publicatie

De gegevens moeten tegen begin oktober naar Eurostat worden doorgestuurd. Voor het publiek zijn resultaten beschikbaar op het einde van het jaar.

Metadata

 

 

icthome.svg

56% deed online aankopen

Zijn er vragen over dit thema?