Vastgoedprijzen

Woonhuizen 6,3 % duurder tijdens eerste semester 2017

Bouwen & Wonen
huis met muntstukken

Elsene duurste gemeente van België, Quaregnon de goedkoopste

De Algemene Directie Statistiek publiceert de voorlopige vastgoedcijfers voor het eerste semester van 2017. De gemiddelde prijzen van gewone woonhuizen, villa’s en appartementen zijn opnieuw gestegen.

In 2017 werden (in vergelijking met 2016):

  • gewone woonhuizen 6,3% duurder (tegenover 4,3% het jaar voordien);
  • villa’s 5,3% duurder (tegenover 2,6% het jaar voordien);
  • appartementen 1,7% duurder (tegenover 1,2% het jaar voordien).

In dit persbericht worden de gemiddelde vastgoedprijzen van het eerste semester van de afgelopen jaren voorgesteld. U vindt verder ook een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten en provincies.

De prijzen die worden vermeld zijn gemiddelde prijzen. De statistieken zijn gebaseerd op gegevens van de verkoopakten die werden verwerkt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD, het vroegere Kadaster) van de FOD Financiën. Het referentiejaar is gebaseerd op de datum van het verlijden van de verkoopakte bij de notaris. De vastgoedcategorieën zijn gebaseerd op de typologie van de gebouwen zoals vermeld op het Kadasterplan.

België

De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg gemiddeld 220.920 euro in het eerste semester van 2017. De gemiddelde prijs voor een villa was 362.829 euro en die voor een appartement 225.171 euro.

Sinds 2010 gaan de vastgoedprijzen in stijgende lijn, al zwakte die stijging vervolgens af. Vanaf 2015 neemt de mate van de prijstoename opnieuw toe bij zowel de woonhuizen, villa’s en appartementen. Deze is het sterkst bij de gewone woonhuizen.

BELGIE 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(S1) (S1) (S1) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 199.223 207.782 220.920 +4,3% +6,3%
villa's, bungalows, landhuizen 335.600 344.483 362.829 +2,6% +5,3%
appartementen, flats, studio's 218.918 221.471 225.171 +1,2% +1,7%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_BE_NL.png

[gewone woonhuizen, villa's en appartementen in euro (gemiddelde prijs)]

Vlaams Gewest

Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in het eerste semester van 2017 gemiddeld 233.382 euro. Een villa kostte gemiddeld 381.590 euro en een appartement 229.442 euro. De grootste prijstoename is voor rekening van de gewone woonhuizen en de villa’s met ongeveer 4%. De prijs van appartementen neemt lichtjes toe na de prijsdaling vorig jaar.

De goedkoopste provincie was Limburg, met gemiddeld 198.457 euro voor een gewoon woonhuis. In de provincie Vlaams-Brabant waren de woonhuizen het duurst (274.152 euro).

De goedkoopste gemeente was Ronse, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 140.608 euro betaald werd. Het duurst was de gemeente Kraainem, met gemiddeld 422.911 euro (zie bijlage).

VLAAMS GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(S1) (S1) (S1) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 217.090 223.997 233.382 +3,2% +4,2%
villa's, bungalows, landhuizen 366.149 367.620 381.590 +0,4% +3,8%
appartementen, flats, studio's 230.547 227.999 229.442 -1,1% +0,6%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_Vl_NL.png

[gewone woonhuizen, villa's en appartementen in euro (gemiddelde prijs)]

Waals Gewest

In het Waals Gewest werd in het eerste semester van 2017 gemiddeld 160.578 euro betaald voor een gewoon woonhuis, 290.557 euro voor een villa en 179.620 euro voor een appartement.

Voor alle categorieën is er sprake van een prijstoename. Deze is het sterkst voor de villa’s met ongeveer 7%. Voor appartementen is deze het zwakst (2%), terwijl de gemiddelde prijs van deze categorie vorig jaar nog het sterkst steeg.

De provincie Henegouwen is het goedkoopst met gemiddeld 131.793 euro voor een woonhuis, tegenover gemiddeld 265.268 euro in Waals-Brabant als duurste provincie.

Quaregnon was de goedkoopste gemeente, met gemiddeld 83.077 euro voor een woonhuis. Lasne was de duurste gemeente met gemiddeld 562.700 euro. (zie bijlage).

WAALS GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(S1) (S1) (S1) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 150.379 153.438 160.578 +2,0% +4,7%
villa's, bungalows, landhuizen 264.033 271.928 290.557 +3,0% +6,9%
appartementen, flats, studio's 167.795 176.152 179.620 +5,0% +2,0%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_Wal_NL.png

[gewone woonhuizen, villa's en appartementen in euro (gemiddelde prijs)]

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemiddeld gezien de duurste regio: in het eerste semester van 2017 kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 404.385 euro, een villa 951.584 euro en een appartement 235.859 euro. De percentages in 2016 waren nog uitgesproken, maar voor het eerste semester van 2017 is dit niet het geval: de prijstoename van gewone woonhuizen en appartementen is zeer beperkt, voor villa’s is er sprake van een beperkte prijsafname.

Sint-Jans-Molenbeek was het goedkoopst, met gemiddeld 268.649 euro voor een gewoon woonhuis. Het duurst was Elsene, met gemiddeld 651.859 euro (zie bijlage).

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2015 2016 2017 evolutie % evolutie %
(S1) (S1) (S1) 2016/2015 2017/2016
gewone woonhuizen 386.374 401.661 404.385 +4,0% +0,7%
villa's, bungalows, landhuizen 1.056.277 958.344 951.584 -9,3% -0,7%
appartementen, flats, studio's 224.772 234.622 235.859 +4,4% +0,5%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

Graf_BXL_NL.png

[gewone woonhuizen, villa's en appartementen in euro (gemiddelde prijs)]

Bijlagen

Overzichtstabel

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde prijzen voor het eerste semester van de laatste jaren weer met hun evolutie.

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
2015
(S1)
2016
(S1)
2017
(S1)
evolutie %
2016/2015
evolutie %
2017/2016
BELGIE gewone woonhuizen 199.223 207.782 220.920 +4,3% +6,3%
villa's, bungalows, landhuizen 335.600 344.483 362.829 +2,6% +5,3%
appartementen, flats, studio's 218.918 221.471 225.171 +1,2% +1,7%
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen 217.090 223.997 233.382 +3,2% +4,2%
villa's, bungalows, landhuizen 366.149 367.620 381.590 +0,4% +3,8%
appartementen, flats, studio's 230.547 227.999 229.442 -1,1% +0,6%
WAALS GEWEST gewone woonhuizen 150.379 153.438 160.578 +2,0% +4,7%
villa's, bungalows, landhuizen 264.033 271.928 290.557 +3,0% +6,9%
appartementen, flats, studio's 167.795 176.152 179.620 +5,0% +2,0%
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST gewone woonhuizen 386.374 401.661 404.385 +4,0% +0,7%
villa's, bungalows, landhuizen 1.056.277 958.344 951.584 -9,3% -0,7%
appartementen, flats, studio's 224.772 234.622 235.859 +4,4% +0,5%
PROVINCIE ANTWERPEN gewone woonhuizen 231.031 244.468 251.092 +5,8% +2,7%
villa's, bungalows, landhuizen 378.386 393.003 399.873 +3,9% +1,7%
appartementen, flats, studio's 215.140 214.956 208.411 -0,1% -3,0%
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT gewone woonhuizen 249.198 256.707 274.152 +3,0% +6,8%
villa's, bungalows, landhuizen 399.570 403.255 410.017 +0,9% +1,7%
appartementen, flats, studio's 236.862 228.215 231.632 -3,7% +1,5%
PROVINCIE WAALS-BRABANT gewone woonhuizen 255.705 257.227 265.268 +0,6% +3,1%
villa's, bungalows, landhuizen 394.683 402.856 421.674 +2,1% +4,7%
appartementen, flats, studio's 243.114 223.200 248.246 -8,2% +11,2%
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 205.063 201.350 209.763 -1,8% +4,2%
villa's, bungalows, landhuizen 419.947 385.019 429.058 -8,3% +11,4%
appartementen, flats, studio's 265.995 256.864 258.795 -3,4% +0,8%
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN gewone woonhuizen 200.318 213.243 226.875 +6,5% +6,4%
villa's, bungalows, landhuizen 356.297 361.141 370.133 +1,4% +2,5%
appartementen, flats, studio's 233.788 222.677 231.924 -4,8% +4,2%
PROVINCIE HENEGOUWEN gewone woonhuizen 127.008 129.480 131.793 +1,9% +1,8%
villa's, bungalows, landhuizen 232.783 244.689 245.822 +5,1% +0,5%
appartementen, flats, studio's 137.540 156.015 152.727 +13,4% -2,1%
PROVINCIE LUIK gewone woonhuizen 152.271 154.852 169.843 +1,7% +9,7%
villa's, bungalows, landhuizen 225.203 232.547 241.745 +3,3% +4,0%
appartementen, flats, studio's 157.761 175.026 161.672 +10,9% -7,6%
PROVINCIE LIMBURG gewone woonhuizen 185.237 188.121 198.457 +1,6% +5,5%
villa's, bungalows, landhuizen 263.766 263.649 273.333 0,0% +3,7%
appartementen, flats, studio's 200.584 202.248 203.510 +0,8% +0,6%
PROVINCIE LUXEMBURG gewone woonhuizen 156.150 167.745 168.239 +7,4% +0,3%
villa's, bungalows, landhuizen 249.996 237.665 265.688 -4,9% +11,8%
appartementen, flats, studio's 167.832 178.726 164.858 +6,5% -7,8%
PROVINCIE NAMEN gewone woonhuizen 165.389 169.218 167.488 +2,3% -1,0%
villa's, bungalows, landhuizen 218.076 234.340 243.319 +7,5% +3,8%
appartementen, flats, studio's 165.555 174.716 179.971 +5,5% +3,0%

Goedkoopste en duurste provincies

De onderstaande tabel geeft per gewest de duurste en goedkoopste provincies van het eerste semester van 2017 weer.

Gemiddelde verkoopprijzen
(euro per verkochte woning)
duurste provincie goedkoopste provincie
VLAAMS GEWEST gewone woonhuizen VLAAMS-BRABANT
274.152
LIMBURG
198.457
villa's, bungalows, landhuizen WEST-VLAANDEREN
429.058
LIMBURG
273.333
appartementen, flats, studio's WEST-VLAANDEREN
258.795
LIMBURG
203.510
 
WAALS GEWEST gewone woonhuizen WAALS-BRABANT
265.268
HENEGOUWEN
131.793
villa's, bungalows, landhuizen WAALS-BRABANT
421.674
LUIK
241.745
appartementen, flats, studio's WAALS-BRABANT
248.246
HENEGOUWEN
152.727

Woonhuizen: duurste en goedkoopste gemeenten

Hieronder staan de duurste en goedkoopste gemeenten in België en de gewesten gerangschikt op basis van de gemiddelde prijzen van gewone woonhuizen in het eerste semester van 2017. Enkel de gemeenten met 10 of meer transacties zijn opgenomen in de rangschikking.

België

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (74) 651.859 1 QUAREGNON (26) 83.077
2 LASNE (10) 562.700 2 BOUSSU (30) 88.988
3 ETTERBEEK (52) 531.827 3 VIROINVAL (18) 92.163
4 SINT-PIETERS-WOLUWE (58) 529.758 4 CHATELET (67) 92.308
5 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (65) 480.716 5 FARCIENNES (15) 97.304
6 SINT-GILLIS (35) 469.100 6 COUVIN (26) 103.643
7 UKKEL (84) 434.599 7 COLFONTAINE (57) 104.033
8 WATERMAAL-BOSVOORDE (38) 430.316 8 FLORENVILLE (18) 104.056
9 KRAAINEM (22) 422.911 9 QUIEVRAIN (14) 104.321
10 SINT-MARTENS-LATEM (15) 406.693 10 ERQUELINNES (25) 104.404
11 VORST (40) 405.113 11 FONTAINE-L'EVEQUE (45) 104.500
12 BRUSSEL (129) 400.302 12 MORLANWELZ (49) 105.111
13 OUDERGEM (62) 396.049 13 DOUR (41) 108.306
14 SCHAARBEEK (123) 394.771 14 CHARLEROI (435) 108.791
15 HOEILAART (22) 382.409 15 FRAMERIES (61) 108.869
16 OUD-HEVERLEE (15) 379.200 16 FLEURUS (36) 109.847
17 DE PINTE (17) 373.909 17 HASTIERE (10) 112.750
18 SCHILDE (21) 366.714 18 MOMIGNIES (12) 113.042
19 LINKEBEEK (10) 361.200 19 SOMME-LEUZE (10) 113.300
20 WEZEMBEEK-OPPEM (17) 356.235 20 SIVRY-RANCE (11) 114.864

Vlaams Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 KRAAINEM (22) 422.911 1 RONSE (142) 140.608
2 SINT-MARTENS-LATEM (15) 406.693 2 MENEN (185) 148.893
3 HOEILAART (22) 382.409 3 HEERS (27) 153.481
4 OUD-HEVERLEE (15) 379.200 4 GINGELOM (36) 155.039
5 DE PINTE (17) 373.909 5 ARDOOIE (21) 162.271
6 SCHILDE (21) 366.714 6 GERAARDSBERGEN (149) 162.367
7 LINKEBEEK (10) 361.200 7 LEOPOLDSBURG (51) 163.529
8 WEZEMBEEK-OPPEM (17) 356.235 8 HEUVELLAND (21) 167.238
9 KNOKKE-HEIST (55) 349.900 9 DEERLIJK (44) 168.405
10 BEVER (10) 347.250 10 WERVIK (69) 169.258
11 LILLE (19) 345.011 11 ALVERINGEM (18) 169.694
12 KAMPENHOUT (22) 339.955 12 HARELBEKE (127) 171.711
13 LEUVEN (344) 335.416 13 LANDEN (40) 172.390
14 BIERBEEK (10) 332.600 14 AVELGEM (43) 174.227
15 SINT-GENESIUS-RODE (38) 331.521 15 POPERINGE (73) 174.649
16 KORTENBERG (39) 329.872 16 DILSEN-STOKKEM (29) 174.852
17 ZEMST (49) 327.642 17 WACHTEBEKE (23) 175.000
18 HULDENBERG (10) 322.000 18 TONGEREN (103) 176.648
19 NAZARETH (23) 315.895 19 OVERPELT (13) 177.069
20 ZINGEM (24) 313.000 20 MEULEBEKE (39) 178.381

Waals Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 LASNE (10) 562.700 1 QUAREGNON (26) 83.077
2 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (28) 344.571 2 BOUSSU (30) 88.988
3 RIXENSART (35) 343.819 3 VIROINVAL (18) 92.163
4 OLNE (13) 328.269 4 CHATELET (67) 92.308
5 WATERLOO (42) 308.798 5 FARCIENNES (15) 97.304
6 CHAUMONT-GISTOUX (16) 301.875 6 COUVIN (26) 103.643
7 DALHEM (21) 295.888 7 COLFONTAINE (57) 104.033
8 GRAVEN (15) 289.050 8 FLORENVILLE (18) 104.056
9 GENEPIEN (34) 286.612 9 QUIEVRAIN (14) 104.321
10 PERWIJS (19) 280.303 10 ERQUELINNES (25) 104.404
11 WAVER (36) 276.472 11 FONTAINE-L'EVEQUE (45) 104.500
12 EIGENBRAKEL (75) 274.313 12 MORLANWELZ (49) 105.111
13 AUBEL (10) 264.004 13 DOUR (41) 108.306
14 COURT-SAINT-ETIENNE (17) 263.235 14 CHARLEROI (435) 108.791
15 ITTER (12) 256.917 15 FRAMERIES (61) 108.869
16 INCOURT (12) 255.667 16 FLEURUS (36) 109.847
17 LA BRUYERE (16) 252.353 17 HASTIERE (10) 112.750
18 JALHAY (14) 244.036 18 MOMIGNIES (12) 113.042
19 KASTEELBRAKEL (13) 243.731 19 SOMME-LEUZE (10) 113.300
20 THIMISTER-CLERMONT (10) 241.508 20 SIVRY-RANCE (11) 114.864

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

duurste gemeenten gemiddelde prijs goedkoopste gemeenten gemiddelde prijs
1 ELSENE (74) 651.859 1 SINT-JANS-MOLENBEEK (57) 268.649
2 ETTERBEEK (52) 531.827 2 SINT-JOOST-TEN-NODE (19) 271.868
3 SINT-PIETERS-WOLUWE (58) 529.758 3 ANDERLECHT (107) 286.113
4 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (65) 480.716 4 JETTE (61) 301.986
5 SINT-GILLIS (35) 469.100 5 EVERE (38) 302.230

Doel en korte beschrijving

Deze statistiek geeft het aantal transacties, de totale prijs, de totale perceelsoppervlakte en de gemiddelde verkoopprijs weer van de gewone woonhuizen, de villa's, de appartementen en de bouwgronden.

Populatie

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens hiervoor komen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

P10, P90 en Q25, Q50 en Q75 zijn de berekeningen van zogenaamde "percentielen" en "kwartielen".

Alle vastgoedprijzen worden eerst geordend van laagste prijs naar hoogste prijs

Het 25e percentiel (ook wel het eerste kwartiel genoemd = Q25) is dus deze prijs waarbij 25% van de bouwgronden even duur of goedkoper zijn dan de prijs van het eerste kwartiel, terwijl logischerwijs 75% van de gronden even duur of duurder zijn.

Het tweede kwartiel is gelijk aan de mediaan (Q50). 50% Van de bouwgronden zijn dus even duur of goedkoper dan deze mediaanprijs en 50% van de gronden zijn duurder.

Een zelfde redenering geldt voor het derde kwartiel (Q75). 75% van de gronden zijn goedkoper of minstens even duur en slechts 25% van de gronden zijn duurder.

Uiteraard kan men elk percentiel bereken. Bij de vastgoedprijzen worden zo ook het Percentiel 10 (P10) en Percentiel (P90) berekend.

P10 is gelijk aan het eerste deciel en bij een dergelijke prijs zijn slechts 10% van de gronden goedkoper dan deze 1e decielprijs, terwijl 90% van de gronden duurder zijn.

P90 is juist het omgekeerde: 90% van de gronden zijn goedkoper dan de vermelde prijs terwijl slechts 10% duurder is.

Opmerkingen

Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005.

Metadata

woonhuis.svg

Zijn er vragen over dit thema?