Binnenscheepvaart

Lichte stijging van de binnenscheepvaart in 2020

Mobiliteit
Lichte stijging van de binnenscheepvaart in 2020

In 2020 vervoerden binnenschepen iets meer dan 156 miljoen ton aan goederen op de Belgische waterwegen. Dat is ongeveer een half miljoen ton meer dan in 2019. In 2019 was er wel een stijging met 3,7 miljoen ton ten opzichte van 2018.
Het containervervoer door binnenschepen schommelde rond de 21 miljoen ton in 2020 en bleef nagenoeg status quo met het voorgaande jaar.

Voor 2018, 2019 en 2020 zijn de cijfers volgens een compleet nieuwe methode berekend voor de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland afkomstig.

Tabel
Content
Kwartaal Vervoerd gewicht Ton-KM Vervoerd gewicht per container
2018/Q1 39.348.692 2.195.296.599 5.741.358
2018/Q2 40.619.511 2.214.989.836 5.678.761
2018/Q3 35.978.379 1.989.320.079 5.070.671
2018/Q4 36.025.810 2.071.363.868 4.451.900
2019/Q1 38.026.266 2.069.219.630 5.215.364
2019/Q2 39.983.550 2.095.961.191 5.461.290
2019/Q3 38.371.338 1.810.952.505 5.365.233
2019/Q4 39.314.170 1.843.019.448 5.334.016
2020/Q1 39.684.955 1.795.401.808 5.321.651
2020/Q2 38.669.948 1.806.398.556 4.951.470
2020/Q3 38.253.924 1.814.393.276 5.362.097
2020/Q4 39.522.447 1.971.835.077 5.663.688
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
*TEU: Twenty Foot Equivalent Unit, is de standaardmaat voor containers. 1 TEU is 20 voet lang (6,10 meter). De meest gebruikte containermaat is 2 TEU.

Doel en korte beschrijving

Binnenscheepvaart volgens periode, herkomst, bestemming, aard van de goederen en aard van het schip. Evolutie van de Belgische binnenvloot (aantal schepen, hun capaciteit en leeftijd...). Evolutie van het Belgische waterwegennet.

Populatie

Vervoer van goederen met binnenschepen tussen twee havens op een nationaal grondgebied, ongeacht de nationaliteit van het schip.

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Beschikbaarheid van de resultaten: 5 maanden na de referentieperiode.

Opmerkingen

In 2007 is deze werkwijze aangepast aan een nieuwe Eurostat verordening betreffende de goederennomenclatuur waardoor de cijfers van 2007 en later niet vergelijkbaar meer zijn met voorgaande jaren.

Referentiewetteksten

Verordening (EG) Nr. 425/2007 van de Commissie van 19 april 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.

Metadata