Binnenscheepvaart

Toename van de binnenscheepvaart in het vierde kwartaal 2022

Mobiliteit
Toename van de binnenscheepvaart in het vierde kwartaal 2022

In het vierde kwartaal 2022 vervoerden binnenschepen 39,8 miljoen ton goederen op de Belgische binnenscheepvaartwegen. Dat is een stijging van 3,4% ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 7,9% ten opzichte van het vierde kwartaal 2021. Het containervervoer door binnenschepen is gestegen naar 4,5 miljoen ton, of een toename van 8,6% in vergelijking met het vorige kwartaal en een daling van 13,2% in vergelijking met het vierde kwartaal 2021. Het jaarlijkse totale gewicht daalt met 1,9% in vergelijking met 2021.

Deze cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland.

Tabel
Content
Kwartaal Vervoerd gewicht Ton-KM Vervoerd gewicht per container
2018/Q1 39.348.692 2.052.342.115 5.741.358
2018/Q2 40.619.511 2.103.234.667 5.678.761
2018/Q3 35.978.379 1.874.090.340 5.070.671
2018/Q4 36.025.810 1.956.109.160 4.451.900
2019/Q1 38.026.266 1.941.049.596 5.215.364
2019/Q2 39.983.550 1.979.761.704 5.461.290
2019/Q3 38.371.338 1.910.982.385 5.365.233
2019/Q4 39.314.170 1.934.711.151 5.334.016
2020/Q1 39.684.955 1.795.401.808 5.321.651
2020/Q2 38.669.948 1.806.398.556 4.951.470
2020/Q3 38.253.924 1.814.393.276 5.362.097
2020/Q4 39.522.447 1.971.835.077 5.663.688
2021/Q1 39.111.167 1.961.175.897 5.547.540
2021/Q2 42.203.807 2.146.359.164 5.886.695
2021/Q3 41.612.502 2.034.123.285 5.756.399
2021/Q4 43.235.012 2.038.372.119 5.216.196
2022/Q1 42.617.037 1.985.472.371 5.122.911
2022/Q2 42.053.480 1.970.140.468 5.164.952
2022/Q3 38.516.883 1.796.776.265 4.168.805
2022/Q4 39.835.831 1.806.648.678 4.526.526
Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
*TEU: Twenty Foot Equivalent Unit, is de standaardmaat voor containers. 1 TEU is 20 voet lang (6,10 meter). De meest gebruikte containermaat is 2 TEU.

Doel en korte beschrijving

Binnenscheepvaart volgens periode, herkomst, bestemming, aard van de goederen en aard van het schip. Evolutie van de Belgische binnenvloot (aantal schepen, hun capaciteit en leeftijd...). Evolutie van het Belgische waterwegennet.

Populatie

Vervoer van goederen met binnenschepen tussen twee havens op een nationaal grondgebied, ongeacht de nationaliteit van het schip.

Frequentie

Driemaandelijks

Timing publicatie

Beschikbaarheid van de resultaten: 5 maanden na de referentieperiode.

Opmerkingen

In 2007 is deze werkwijze aangepast aan een nieuwe Eurostat verordening betreffende de goederennomenclatuur waardoor de cijfers van 2007 en later niet vergelijkbaar meer zijn met voorgaande jaren.

Referentiewetteksten

Verordening (EG) Nr. 425/2007 van de Commissie van 19 april 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren.

Metadata