Omzet in de kleinhandel

Het volume van de verkoop in de detailhandel met 4,4% gestegen - mei 2024

Conjunctuurindicatoren
Het volume van de verkoop in de detailhandel met 4,4% gestegen - mei 2024

Ten opzichte van april 2024 steeg het volume van de verkoop in alle grote handelssectoren.

Het volume van de verkoop in de detailhandel, met uitzondering van de motorbrandstoffen, steeg in mei 2024 met 4,4% ten opzichte van vorige maand.

Wat de grote handelssectoren betreft, was er een stijging van 4,8% in de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, van 4,2% in de sector textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels, van 3,5% in de overige detailhandel in gespecialiseerde winkels, van 3,1% in de andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels en van 2,6% voor motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels.

Ten opzichte van mei 2023 noteerde de detailhandel een daling van het volume

Ten opzichte van mei 2023 daalde de verkoop in de detailhandel, met uitzondering van de motorbrandstoffen, met 5,5%.

In de grote handelssectoren was er een daling van 8,9% voor textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels, van 8,3% voor de niet-gespecialiseerde detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, van 5,4% voor andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels, van 3,6% in de overige detailhandel in gespecialiseerde winkels en van 0,8% voor motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels.

Verdere informatie

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

We hebben een nieuw downloadbaar bestand opgesteld en de kubus Be.stat geüpdatet. De indexcijfers van beide worden voortaan met referentiejaar 2021=100 uitgedrukt.

Het downloadbare bestand waarin de indexen met referentiejaar 2015 = 100 worden uitgedrukt blijft nog steeds beschikbaar, maar zal niet meer worden geüpdatet en eindigt in december 2023.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld.

Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en is niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Grafiek
Content

 

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU)) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Tabel

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Referentiejaar

Vanaf januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

We hebben hierom een nieuw downloadbaar bestand opgesteld, waarbij de volledige reeksen met referentiejaar 2021=100 worden uitgedrukt.

De downloadbare bestanden met referentiejaar 2015 = 100 blijven beschikbaar maar zullen niet meer worden geüpdatet. Deze bestanden eindigen bijgevolg in december 2023.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata

Opmerking

Herziening van de enquête naar de detailhandel