Omzet in de kleinhandel

Verkopen in de kleinhandel met 12,5% gedaald in november

Conjunctuurindicatoren
Verkopen in de kleinhandel met 12,5% gedaald in november

In november 2020, aan het begin van de tweede COVID-19-golf, moesten winkels die als niet-essentieel werden beschouwd hun deuren sluiten en werden sommige afdelingen met producten die als niet-essentieel werden beschouwd afgesloten in warenhuizen. Het volume van de verkopen in de kleinhandel, exclusief brandstoffen, is dus met 12,5% gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

In dezelfde periode werden de grootste dalingen vastgesteld in 'Textiel, kleding en schoeisel', 'Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels', 'Computers, randapparatuur en software; telecommunicatieapparatuur; sportartikelen; spellen en speelgoed; bloemen en planten enz. met respectievelijke dalingen van 77,5%, 58,4% en 23,2%.

De grootste stijging werd geregistreerd in de categorie 'Detailhandel via postorderbedrijven of via internet', namelijk een stijging van 55,4%.

De indexen worden uitgedrukt met referentiejaar 2015= 100.

Grafiek
Content
Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata