Omzet in de kleinhandel

Stijgende verkoop in de detailhandel in mei

Conjunctuurindicatoren
Stijgende verkoop in de detailhandel in mei

In mei 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen met 2,8% gestegen in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘markt- en straathandel’, ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’, ‘brandstoffen in gespecialiseerde winkels’ en ‘overige detailhandel in gespecialiseerde winkels’ met stijgingen van 46,8%, 29,4%, 28,6% en 23,3%.
De grootste daling werd waargenomen in de ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’, met een daling van 8,7%.

Vergelijking met mei 2019

Aangezien de niet-essentiële winkels vanaf 11 mei 2020 weer mochten opengaan (met uitzondering van contactberoepen en markten), kunnen we de huidige resultaten ook vergelijken met die van mei 2019. De grootste stijgingen werden waargenomen in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’ en ‘detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ met respectievelijke stijgingen van 40,8%, 30,4% en 21,6%.
De grootste dalingen werden waargenomen in ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’ en ‘brandstoffen in gespecialiseerde winkels’ met dalingen van 6,7% en 2,9%.

In mei 2021 is het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen met 7,7% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

De indexen worden uitgedrukt met referentiejaar 2015= 100.

Opmerking

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie is ook veranderd. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Grafiek
Content

 

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU)) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata

Opmerking

Herziening van de enquête naar de detailhandel