Omzet in de kleinhandel

Volume van de detailhandel via postorderbedrijven of via internet stijgt met 31,7% in maart

Conjunctuurindicatoren
Volume van de detailhandel via postorderbedrijven of via internet stijgt met 31,7% in maart

In maart 2020 hadden de lockdownmaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis een grote invloed op het volume van de verkopen in de kleinhandel. Zo daalde het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 7,5% ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de categorie 'Detailhandel via postorderbedrijven of via internet', namelijk een stijging van 31,7%.

Er waren ook aanzienlijke stijgingen in 'Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen” en ''Voedingsmiddelen, dranken en tabak’', met stijgingen van respectievelijk 10,1% en 8,5%.

De grootste daling wordt waargenomen in 'Textiel, kleding en schoeisel', namelijk een daling van 59,1%.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.

De serie 'Voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien.

De serie ‘Detailhandel via postorderbedrijven of via internet’ werd herzien wat betreft de waarde en de hoeveelheden voor januari 2019.

Het verzamelen van gegevens over het volume van de verkopen in de detailhandel werd beïnvloed door de COVID-19-crisis. De resultaten zijn gebaseerd op minder statistische waarnemingen dan gewoonlijk. Er werden imputatiemethoden toegepast om deze situatie te verhelpen.

Grafiek
Content
Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata