Omzet in de kleinhandel

Omzet in de kleinhandel juni 2020

Conjunctuurindicatoren
Omzet in de kleinhandel juni 2020

Door de geleidelijke afbouw van de lockdown-maatregelen die genomen werden wegens de COVID-19-crisis, waren alle winkels vanaf 18 mei 2020 onder bepaalde voorwaarden opnieuw toegankelijk voor het publiek. Dit had een positief effect op de kleinhandelscijfers.

Het verkoopvolume van de meeste sectoren kwam in juni 2020 hoger uit dan in juni vorig jaar.

Voor de totale kleinhandel zonder motorbrandstoffen lag het verkoopvolume 7.4% hoger dan een jaar geleden. Ook kleding- en schoenwinkels kenden in juni een verder herstel, maar lieten desondanks een 12.2% lager verkoopvolume optekenen dan vorig jaar in juni.

De e-commerce kende een stijging van het verkoopvolume van 52.6% in vergelijking met juni 2019.

Grafiek
Content
Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata