Omzet in de kleinhandel

Stijgende verkoop in de kleinhandel in augustus

Conjunctuurindicatoren
Stijgende verkoop in de kleinhandel in augustus

Sinds het einde van de lockdown door de Covid-19-crisis is het verkoopvolume in de detailhandel, met uitzondering van de brandstoffen, aan het stijgen. Dit is nog steeds het geval in augustus: er wordt een stijging op jaarbasis van 9,9% opgetekend ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

In dezelfde periode werden de grootste stijgingen genoteerd in de sectoren detailhandel via postorderbedrijven of via internet, audio- en videoapparatuur; ijzerwaren, verf en glas; huishoudelijke apparaten enz. en textiel, kleding en schoeisel met respectievelijke stijgingen van 48,9%, 23,9% en 21,6%.

De grootste daling wordt waargenomen in de sector detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels, namelijk een daling van 9,2% in vergelijking met augustus 2019.

De indexcijfers worden uitgedrukt tegenover het referentiejaar 2015=100.

Grafiek
Content
Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata