Omzet in de kleinhandel

Dalende verkoop in de detailhandel in juli

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de detailhandel in juli

In juli 2022 is het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 4,2% gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’, ‘markt- en straathandel’, ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’ en ‘ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels’ met respectievelijke stijgingen van 10,3%, 9,6%, 8,9% en 5,0%.

De grootste dalingen werden waargenomen in ‘brandstoffen in gespecialiseerde winkels’, ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’, 'voedingsmiddelen, dranken en tabak’ en ‘andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ met dalingen van 11,7% 7,9%, 7,7% en 6,9%.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Grafiek
Content

 

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU)) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.

Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de kleinhandel.

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de divisie 47 van de NACE Rev. 2 (kleinhandel met uitzondering van motorvoertuigen en motorrijwielen)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten beschikbaar 30 dagen na referentieperiode ; definitieve resultaten beschikbaar 50 dagen na referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Gedeflatteerde bruto-index : Gedeflatteerde bruto-index van de omzet van de detailhandel

Gedeflatteerde index (GWD-GSE) ; Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD) : Gedeflatteerde index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Bruto-index : Bruto-index van de omzet van de detailhandel

Index (GWD-GSE) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD) : Index van de omzet van de detailhandel, gecorrigeerd voor werkdagen

Tendens gedeflatteerde index : Tendens van de gedefleerde index van de omzet van de detailhandel

Tendens van de index : Tendens van de index van de omzet van de detailhandel.

Metadata

Opmerking

Herziening van de enquête naar de detailhandel