Omzet in de dienstensector (volgens btw)

Verkoopvolume in de dienstensector stijgt met 1,7% - maart 2024

Conjunctuurindicatoren
Verkoopvolume in de dienstensector stijgt met 1,7% - maart 2024

Het verkoopvolume in alle dienstensectoren met uitzondering van financiële activiteiten en verzekeringen steeg met 13,9% in maart 2024 ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is een stijging van 1,7% ten opzichte van maart 2023.

In maart 2024, ten opzichte van de vorige maand, werden de grootste stijgingen opgetekend in de sectoren vervoer over water (+82,6%), exploitatie van en handel in onroerend goed (+56,9%) en reclamewezen en marktonderzoek (+33,7%). De grootste daling deed zich voor in de sector reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (-4,1%).

Ten opzichte van maart 2023 hebben de belangrijkste stijgingen betrekking op administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten (+23,2%), dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (+18,7%) en verhuur en lease (11,1%). De grootste daling werd opnieuw genoteerd voor de sector reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (-20,1%).

Verdere informatie

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

De publicatie van deze indexen is de eerste volgens de VERORDENING (EU) 2019/2152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken voor wat betreft handel (m.u.v. de detailhandel) en diensten. Volgens die verordening worden de indexen opgemaakt op maandbasis vanaf referentiejaar 2021.

Deze statistiek is de opvolger van de statistiek “Omzet in de dienstensector (volgens btw)” die op kwartaalbasis werd gepubliceerd voor de referentiejaren 2000 t.e.m. 2023.

De maandelijkse indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2021=100. Statbel publiceert naast de bruto-indexen ook indexen gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden.

Tabel
Downloads

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de marktgerichte diensten, met uitzondering van de financiële activiteiten en verzekeringen (Nace-sectie K), kunst, amusement en recreatie (Nace-sectie R) en overige diensten (Nace-sectie S).

De indexen van de omzet geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in:

  • Nace-secties H, I, J, L, M (m.u.v. Nace-codes 701, 72 en 75: “M_STS”) en N
  • de Nace-afdelingen 49 t.e.m. 53, 55, 56, 58 t.e.m. 63, 69, 71, 73, 74 en 77 t.e.m. 82
  • de Nace-groep 70.2
  • het totaal van de marktgerichte diensten met uitzondering van de financiële activiteiten en verzekeringen (Nace-sectie K), kunst, amusement en recreatie (Nace-sectie R) en overige diensten (Nace-sectie S): “HTNXK”

Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de gedeflateerde indexen. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten. De omzet omvat alle bedragen (exclusief btw) die overeenkomen met de verkoop door de btw-plichtige van diensten aan derden in België of in het buitenland.

De juridische basis voor deze indexen is de VERORDENING (EU) 2019/2152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken over de handel. Op basis van deze verordening worden indexen berekend van de omzet in waarde en in hoeveelheid (gedeflateerd) en met een maandelijkse frequentie. Vóór deze verordening in werking trad werden enkel indexen in waarde berekend en met een trimestriële frequentie. Die indexen blijven beschikbaar op deze pagina.

Referentiejaar

Vanaf 2024 publiceert Statbel indexcijfers berekend op maandbasis en met referentiejaar 2021=100. De reeksen met maandelijkse frequentie zijn beschikbaar vanaf het jaar 2021.

Voor de periode 2000-2023 werden de indexen berekend op kwartaalbasis met referentiejaar 2015=100. Die reeksen blijven beschikbaar maar zullen niet meer worden geüpdatet. Deze bestanden eindigen bijgevolg in het 4de kwartaal van 2023.

Populatie

Indexen met maandelijkse frequentie (vanaf het jaar 2021): ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de Nace-secties H, I, J, L, M (m.u.v. Nace-codes 701, 72 en 75) en N.

Indexen met trimestriële frequentie (2000-2023): ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de Nace-afdelingen 45 en 46 en de Nace-secties H tot N.

Frequentie

Maandelijks vanaf het jaar 2021: indexen in waarde en gedeflateerde indexen.

Trimestrieel voor de jaren 2000 t.e.m. 2023: indexen in waarde.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL): Economische activiteitennomenclatuur, versie 2008

Bruto-index: Bruto-index van de omzet in waarde.

Index (GWD-GSE): Index van de omzet in waarde, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden.

Index (GWD): Index van de omzet in waarde, gecorrigeerd voor werkdagen.

Gedeflatteerde bruto-index: Gedeflatteerde bruto-index van de omzet.

Gedeflatteerde index (GWD-GSE): Gedeflatteerde index van de omzet, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden.

Gedeflatteerde index (GWD): Gedeflatteerde index van de omzet, gecorrigeerd voor werkdagen.

Metadata

Omzet volgens de btw-aangiften (indexen)