Bodemgebruik

Bodemgebruik

Leefmilieu
bos

45 procent van de grondoppervlakte in ons land bestaat uit landbouwgronden, 23 procent uit bos en 21 procent uit bebouwde terreinen. Het is misschien contra-intuïtief, maar er is nu meer bos dan kort na het ontstaan van België. Kort na 1830 was er vooral meer akkerland.
Hoe hoger het geografische niveau, hoe betrouwbaarder deze statistiek is. Daarom worden niet veel detailcijfers gepubliceerd. In principe worden volgende bronnen gebruikt: het Kadaster voor de bebouwde percelen, de landbouwenquête voor landbouwgronden en de Bosinventaris voor de bosgronden.

Doel en korte beschrijving

Grondoppervlakte wordt hier over landbouwgronden, bebouwde gronden en aanverwante terreinen en andere verdeeld.

Databronnen

1.   Totaal landbouwgronden

 • - 1950 & 1970: Landbouw- en bostellingen 1950 en 1970 (Nationaal Instituut voor de Statistiek).
 • - 1955-1969 & 1971-1979:  Eurostat ZPA1.
 • - 1980-heden: Landbouwtelling AD Statistiek.

2.   Totaal bos

 • - 1950, 1970: Landbouw- en bostellingen 1950 en 1970 (Nationaal Instituut voor de Statistiek).
 • - 1980, 1985, 2001-2004, 2011: Schatting gebaseerd op trend van kadastrale data op de recentere bosinventarissen (1984, 1997, 2005 ...).
 • - 1990, 2000, 2005: Bosinventarissen 2007.
 • - 1980, 1985, 1990, 2000, 2005: Inclusief percelen die als "landbouwgronden" in het kadaster worden vermeld.
 • - 2012-heden: zelfde waarden als 2011 werden genomen als schatting.

3.   Bebouwde gronden en aanverwante terreinen

 • - Kadaster (FOD Financiën).
 • - Rubriek 3.7 bevat ook enkele delen van de grote waterlopen.

7.   Water

 • - 1955-1976: Eurostat ZPA1.
 • - 1985, 2001-heden: nowcasting (extrapolation).
 • - 1990, 2000: Bron EEA-CORINE.
 • - 1995: Geïntrapoleerd.

8.   Zeegebied in de Noordzee

 • - Vanaf 2015: MUMM-BMM-UGMM

9.   Overige terreinen

 • - Restcategorie berekend door landoppervlakte (rubriek 10) te verminderen met alle overige rubrieken.

10.  Landoppervlakte

 • - 1955-1979, 1981-1984: Eurostat ZPA1.
 • - 1950, 1980, 1985-heden: Kadaster (FOD Financiën).

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode.

Definities

Terreintypen ADDENDUM: termen en definities (PDF, 43.92 Kb)

Metadata

Zijn er vragen over dit thema?