Gemeentelijk afval

Gemeentelijk afval 2016

Leefmilieu
Gemeentelijk afval 2016

Na een jarenlange dalende trend is er in 2016 terug een lichte stijging in de productie van gemeentelijk afval per inwoner. De productie per inwoner bedraagt nu 422 kg/inwoner. Bij de verwerking is een lichte stijging te merken bij de verbranding en compostering van afval. Van 184 tot 189 kg/inwoner voor verbranding, en van 80 tot 85 kg/inwoner voor compostering.

Grafiek 1
Content

comwaste_nl.png

Tabel 1
Content
in 1.000 ton 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Inzameling 4.613 4.830 5.052 4.973 4.944 4.883 4.774 4.648 4.757
Storting (a) 2.004 936 583 87 32 42 46 40 38
Verbranding 1.637 1.622 1.885 1.975 2.047 2.146 2.093 2.057 2.124
Verbranding met energiewinning 701 1.476 1.769 1.885 1.909 2.046 2.051 2.019 2.077
Verbranding zonder energiewinning 935 147 116 90 138 100 39 36 48
Gerecycleerd 513 1.245 1.547 1.672 1.600 1.539 1.590 1.584 1.588
Gecomposteerd of gefermenteerd 363 1.091 1.173 1.057 1.038 1.030 970 900 956
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen
Tabel 2
Content
per capita (kg/inwoner)(b) 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Inzameling 455 472 484 459 448 440 428 415 422
Storting (a) 198 91 56 8 3 4 4 4 3
Verbranding 162 158 180 182 185 193 188 184 189
Verbranding met energiewinning 69 144 169 174 173 184 184 180 184
Verbranding zonder energiewinning 92 14 11 8 12 9 3 3 4
Gerecycleerd 51 122 148 154 145 139 143 141 141
Gecomposteerd of gefermenteerd 36 107 112 97 94 93 87 80 85
Nota: Exclusief gemeentelijk bouw- en afbraakafval.
(a) Verbrandingsslakken inbegrepen.
(b) Bevolking op 1 januari
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) op basis van administratieve bronnen

Doel en korte beschrijving

Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen. De gegevens bettreffen de selectieve inzameling, verwerking en recyclage van gemeentelijk afval in 1.000 ton en in kg per inwoner..

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Productie van afval : Afval verzameld door of voor de gemeenten, door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … uitgezonderd van de bouwmaterialen.

Verbranding : Thermische afvalbehandeling in verbrandingsovens

Afval : Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende nationale bepalingen.

Verbranding met energiewinning ; Verbranding met energiewinning (R1)

Verbranding zonder energiewinning : Verbranding zonder energiewinning (D10)

Storting : Storting op of onder de bodem (bv. in centra voor technische ingraving).(D1 - D7, D12)

Secundaire afval inbegrepen (bev. verbrandingsslakken)

Gerecycleerd : Uitgezonderd compostering

Gecomposteerd of gefermenteerd : Biologisch proces dat erin bestaat om bioafbreekbaar afval een anaërobe of aërobe ontbinding te laten ondergaan wat resulteert in een nuttig product.

Metadata

afval.svg

Zijn er vragen over dit thema?