Omzet in de industrie

Industriële omzet-index: juni 2020

Conjunctuurindicatoren
Omzet in de industrie

In juni 2020 hadden de exitmaatregelen uit de lockdown een positief effect op de seizoensgezuiverde industriële omzetindex, die met 3,9% gestegen is ten opzichte van mei 2020. De werkdaggezuiverde index is met 19,1% gedaald ten opzichte van juni 2019. In vergelijking met vorig jaar is er in juni dus ook sprake van een sterke daling van de economische activiteit als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De resultaten voor de maand juni 2020 zijn voorlopig. Er zijn vrij grote herzieningen gebeurd in verschillende sectoren voor de maanden april en mei, doordat bepaalde aangiften laattijdig zijn ontvangen, gezien de huidige situatie.

Grafiek
Content

Omzet

Tabel
Content

Bruto- index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 101,2 103,7 119,4 103,6 111,8 113,3 99,5 102,1 110,7 114,1 114,1 104,2
Jaar 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,4
Jaar 2019 111,7 110,6 121,4 120,1 121,8 118,0 111,6 104,7 117,8 121,0 115,0 111,1
Jaar 2020 111,8 110,6 109,6 82,0 88,9 101,2            

Werkdaggezuiverde- indexen (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 99,5 103,7 115,7 108,7 108,0 113,3 103,8 100,4 112,1 114,6 110,8 108,7
Jaar 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,5 113,3 107,9
Jaar 2019 109,9 110,6 124,8 118,8 117,7 125,2 106,5 106,0 119,3 118,0 118,4 112,5
Jaar 2020 109,9 112,9 109,4 81,1 91,2 101,3            

Seizoengezuiverde-index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 103,8 107,3 107,9 110,0 108,3 106,6 110,1 108,4 107,0 108,7 109,7 111,8
Jaar 2018 112,9 108,3 111,3 111,3 113,7 112,3 113,7 115,5 112,7 113,4 112,2 110,8
Jaar 2019 114,4 114,1 116,4 120,8 118,2 117,8 113,1 114,5 113,8 111,9 117,1 115,5
Jaar 2020 114,3 116,3 102,1 82,7 91,7 95,3            
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata