Omzet in de industrie

Industriële omzetindex: januari 2024

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzetindex: januari 2024

De seizoensgezuiverde industriële omzetindex vertoont in januari 2024 een daling van 4,5% ten opzichte van december 2023. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 7,4% ten opzichte van januari 2023.

De resultaten voor de maand januari 2024 zijn voorlopig.

Vanaf januari 2024 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

Grafiek
Content
Tabel
Content

Bruto- index (2021=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 82,8 84,0 101,0 93,7 93,4 107,7 97,9 96,1 108,8 110,8 108,9 114,9
Jaar 2022 109,4 111,9 138,0 119,2 128,7 142,9 120,4 120,3 142,2 134,9 130,0 118,6
Jaar 2023 119,5 119,3 139,6 111,2 116,4 122,9 109,1 106,4 124,5 122,4 121,2 109,9
Jaar 2024 110,6                      

Werkdaggezuiverde- indexen (2021=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 86,4 84,0 97,9 92,7 95,8 104,6 99,1 94,5 107,0 114,6 108,9 109,7
Jaar 2022 110,8 111,9 133,7 121,4 124,4 142,9 125,6 118,3 139,8 139,5 130,0 116,6
Jaar 2023 117,5 119,3 135,3 116,7 115,9 119,3 113,8 104,6 126,1 122,9 117,6 114,6
Jaar 2024 108,7                      

Seizoengezuiverde-index (2021=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2021 89,7 86,8 90,7 94,6 96,7 98,5 104,1 102,6 101,8 108,4 108,0 113,3
Jaar 2022 115,0 115,8 123,8 124,0 125,6 134,6 131,8 128,5 132,9 131,9 128,9 120,4
Jaar 2023 122,1 123,4 125,3 119,2 117,1 112,5 119,4 113,7 119,8 116,2 116,6 118,3
Jaar 2024 113,0                      

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata

Documentatie