Omzet in de industrie

Industriële omzet-index: april 2020

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzet-index: april 2020

In april 2020 hebben de lockdownmaatregelen met betrekking tot covid-19 een aanzienlijke impact gehad op de industriële productie. De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in april 2020 een daling van 20,6% ten opzichte van maart 2020. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 33,0% ten opzichte van april 2019.

De resultaten voor de maand april 2020 zijn voorlopig. Omdat de responsgraad op de enquête lager was dan gewoonlijk, kunnen in de volgende twee maanden grotere herzieningen van de indexen worden verwacht dan gebruikelijk

Grafiek
Content

toi202004_nl

Tabel
Content

Bruto- index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 101,2 103,7 119,4 103,6 111,8 113,3 99,5 102,1 110,7 114,1 114,1 104,2
Jaar 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,4
Jaar 2019 111,7 110,6 121,4 120,1 121,8 118,0 111,6 104,7 117,8 121,0 115,0 111,1
Jaar 2020 111,8 110,6 109,9 80,4                

Werkdaggezuiverde- indexen (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 99,5 103,7 115,7 108,7 108,0 113,3 103,8 100,4 112,1 114,6 110,8 108,7
Jaar 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,5 113,3 107,9
Jaar 2019 109,9 110,6 124,8 118,8 117,7 125,2 106,5 106,0 119,3 118,0 118,4 112,5
Jaar 2020 109,9 112,9 109,7 79,5                

Seizoengezuiverde-index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2017 103,5 106,9 107,3 109,4 108,7 107,2 110,7 108,7 107,2 108,8 109,7 111,6
Jaar 2018 112,5 107,8 110,6 110,7 114,1 113,1 114,3 116,0 112,9 113,5 112,1 110,6
Jaar 2019 113,9 113,5 115,5 120,0 118,8 118,7 113,8 115,0 114,1 112,0 117,1 115,2
Jaar 2020 113,8 115,6 101,4 80,5                
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata