Omzet in de industrie

Industriële omzet-index: december 2018

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzet-index: december 2018

De seizoensgezuiverde industriele omzet-index vertoont in december 2018 een daling van 1,0% ten opzichte van november 2018. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 0,5% ten opzichte van december 2017.

De resultaten voor de maand december 2018 zijn voorlopig.

Na de opsporing en correctie van fouten in de aangiften zijn de indexcijfers van 2018 opnieuw berekend. Dit verklaart de herzieningen ten opzichte van de vorige publicatie.

Veranderingen vanaf januari 2019

Vanaf januari 2019 zullen de indexcijfers van de omzet uitgedrukt worden met basisjaar 2015 = 100.

De indexcijfers vanaf 2012 zullen geaggregeerd worden door gebruik te maken van het wegingsschema van 2015.

De indexcijfers van de jaren voor 2012 zullen worden uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100 zonder wijziging van het wegingsschema (basisjaar = 2010).

De indexcijfers van het jaar 2018 zullen ook worden herberekend aan de hand van de microgegevens.

Jdemetra+ vervangt Demetra 2.2 voor de correcties van seizoenseffecten en werkdagen.

Deze wijzigingen verklaren de herzieningen in de reeksen ten opzichte van de vorige gepubliceerde reeksen.

Grafiek
Content

toi201812_nl.png

Tabel
Content

Bruto- index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2015 94,0 94,7 109,4 103,5 98,7 110,9 97,3 89,2 106,1 103,6 98,1 94,6
Jaar 2016 88,8 93,2 101,7 98,5 96,9 108,1 90,1 91,4 104,7 101,5 105,0 109,2
Jaar 2017 101,2 103,7 119,4 103,6 111,8 113,3 99,5 102,1 110,7 114,1 114,1 104,2
Jaar 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,7

Werkdaggezuiverde- indexen (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2015 95,2 94,7 109,2 102,4 104,2 107,7 95,7 90,3 104,3 104,0 98,1 93,0
Jaar 2016 92,6 92,4 101,5 97,5 96,5 105,0 93,9 89,9 103,0 105,0 105,0 107,4
Jaar 2017 99,5 103,7 115,8 108,7 108,1 113,3 103,7 100,4 112,1 114,6 110,8 108,7
Jaar 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,6 113,3 108,1

Seizoengezuiverde-index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2015 100,3 99,1 102,0 101,8 103,8 101,0 101,4 97,3 99,3 98,4 97,9 96,3
Jaar 2016 97,5 96,7 94,8 96,9 96,1 98,6 99,5 96,9 98,1 99,4 104,6 111,1
Jaar 2017 104,8 108,5 108,1 108,0 107,6 106,4 109,8 108,2 106,8 108,5 110,4 112,4
Jaar 2018 114,0 109,7 111,4 109,1 112,8 112,1 113,4 115,3 112,5 113,2 113,0 111,9
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata