Omzet in de industrie

Industriële omzet-index: november 2017

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzet-index: November 2017

De seizoensgezuiverde industriele omzet-index vertoont in november 2017 een stijging van 0,8% ten opzichte van oktober 2017. De werkdaggezuiverde index vertoont een stijging van 6,5% ten opzichte van november 2016.

Resultaten voor de maand november 2017 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

toi_nl.png

Tabel
Content

Bruto- index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2014 105,4 103,6 111,4 109,4 107,1 112,2 105,6 96,2 117,0 115,7 102,3 100,5
Jaar 2015 95,5 97,5 110,9 104,9 101,5 112,8 99,4 90,0 106,3 104,9 98,9 95,5
Jaar 2016 87,6 91,2 99,3 96,8 97,8 107,3 89,0 90,9 102,8 101,7 104,0 108,1
Jaar 2017 102,5 104,9 119,1 103,1 110,4 111,5 97,5 101,3 110,4 114,1 113,4  

Werkdaggezuiverde- indexen (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2014 105,8 103,8 115,1 112,5 112,7 113,3 106,0 101,3 115,4 113,3 108,4 100,9
Jaar 2015 98,2 100,0 113,3 106,6 106,8 111,2 99,7 92,4 104,9 105,3 102,4 95,8
Jaar 2016 92,2 90,0 99,0 100,8 100,5 105,8 93,6 91,2 101,4 104,5 107,6 108,4
Jaar 2017 102,8 105,1 114,6 111,3 116,2 110,0 102,7 101,6 111,5 114,4 114,6  

Seizoengezuiverde-index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2014 109,9 107,5 106,8 108,0 107,5 106,2 109,7 107,1 110,1 108,6 104,7 102,1
Jaar 2015 102,0 103,6 105,3 102,3 101,8 104,2 103,2 98,0 100,2 100,8 98,8 96,8
Jaar 2016 95,7 93,2 92,1 96,7 95,7 99,3 97,0 96,9 97,1 100,1 103,7 109,2
Jaar 2017 106,7 108,7 106,6 106,8 110,6 103,4 106,5 108,0 106,9 109,6 110,4  
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata