Omzet in de industrie

Industriële omzet-index: juli 2021

Conjunctuurindicatoren
Industriële omzet-index: juli 2021

De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in juli 2021 een stijging van 6,3% ten opzichte van juni 2021. De werkdaggezuiverde index vertoont een stijging van 18,6% ten opzichte van juli 2019. (gezien de sterke variabiliteit van de index in 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis, wordt de werkdaggezuiverde index vergeleken met 2019).

De resultaten voor de maand juli 2021 zijn voorlopig.

Grafiek
Content

toi202106_nl

Tabel
Content

Bruto- index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,4
Jaar 2019 111,7 110,6 121,4 120,1 121,8 118,0 111,6 104,7 117,8 121,0 115,0 111,1
Jaar 2020 111,8 110,6 109,6 82,0 89,0 102,4 95,1 90,9 108,0 108,6 106,9 107,4
Jaar 2021 108,7 109,7 131,7 122,1 121,0 137,0 124,7          

Werkdaggezuiverde- indexen (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,5 113,3 107,9
Jaar 2019 109,9 110,6 124,8 118,8 117,7 125,2 106,5 106,0 119,3 118,0 118,4 112,5
Jaar 2020 109,9 112,9 109,4 81,1 91,3 102,4 93,5 92,0 106,2 109,0 106,9 105,6
Jaar 2021 113,4 109,7 127,6 120,8 124,1 133,0 126,3          

Seizoengezuiverde-index (2010=100)

Industriële omzet-index Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Jaar 2018 112,5 108,6 111,3 111,3 113,8 112,6 113,3 115,4 112,6 113,4 112,3 111,0
Jaar 2019 113,9 114,4 116,4 120,8 118,4 118,1 112,7 114,4 113,7 111,9 117,3 115,6
Jaar 2020 113,7 116,7 102,1 82,7 91,9 96,7 98,9 99,2 101,2 103,5 105,9 108,5
Jaar 2021 117,2 113,3 119,0 123,2 125,0 125,6 133,6          
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata