Luchtvaart

COVID-19-crisis nog steeds grote impact op de luchtvaart in 2021

Mobiliteit
COVID-19-crisis nog steeds grote impact op de luchtvaart in 2021

De Belgische luchthavens telden in 2021 ongeveer 13,5 miljoen passagiers en iets meer dan 180.000 vluchten. De COVID-19-crisis had nog steeds een grote impact op het aantal passagiers (-62% ten opzichte van 2019) en vluchten (-44% ten opzichte van 2019).

De bezettingsgraad[1] van de vliegtuigen was met 61% in 2021 nog helemaal niet terug op het peil van 2019 (77%). In de tweede helft van het jaar was er wel een lichte verbetering. In 2021 bleef de bezettingsgraad laag in de wintermaanden en herstelde zich in zekere mate vanaf het late voorjaar. Ook het aantal vluchten klom wat uit het dal vanaf de zomermaanden, maar bleef ver onder de cijfers van 2019.

Wat het jaar 2020 betreft telden de maanden april, mei en juni niet alleen zeer weinig vluchten, maar ook de bezettingsgraad was zeer laag, vooral in de maanden april en mei (respectievelijk 11% en 9%).

Het vrachtvervoer (inclusief post) blijft in 2021 fors stijgen. 2.160.640 ton goederen werden voornamelijk via Luik en Zaventem vervoerd: dat is een stijging met 46% ten opzichte van 2019 en met 30% ten opzichte van 2020.


[1] Bezettingsgraad = het aantal passagiers gedeeld door het aantal beschikbare passagiersstoelen

Tabel
Content
Aantal vluchten -aankomst en vertrek 2020 2021
bij aankomst bij vertrek bij aankomst bij vertrek
Aantal vluchten (1) 76.108 75.746 91.126 90.860
Zaventem (Brussels Airport) 42.981 42.755 53.733 53.616
Oostende (Ostend-Bruges) 2.712 2.655 2.483 2.443
Charleroi (Brussels South) 10.209 10.186 13.648 13.646
Antwerpen-Deurne 3.880 4.029 2.789 2.809
Luik-Bierset 16.326 16.121 18.473 18.346
(1) commerciële vliegtuigen - opstijgen en landen
Visueel
Content

Doel en korte beschrijving

De luchtvaartstatistieken geven informatie over het aantal vervoerde passagiers en het aantal vluchten.

Populatie

Alle vliegtuigen die landen in België

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 6 maanden na de referentieperiode

Metadata