45% van de volwassen Belgen hebben een opleiding gevolgd

45% van de volwassen Belgen hebben een opleiding gevolgd

Statbel voerde in 2016 en 2017 een enquête uit over de vorming en opleiding van volwassen personen. Het was de derde golf van de Europese «Adult Education Survey». De in België wonende bevolking tussen 25 en 64 jaar werd ondervraagd over de gevolgde opleidingen in de laatste twaalf maanden.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat minstens één formele of niet-formele opleiding in de laatste twaalf maanden heeft gevolgd bedraagt 45% in België.
  • Ongeacht de vorm van leren neemt het aandeel van de bevolking dat hieraan deelneemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
  • ...

Lees meer...

rentcalc

Huurprijs berekenen?

Gebruik onze huurcalculator

BEREKEN HIER SNEL DE HUURPRIJS

Open Data

Open Data nodig?

Ontdek onze open-datasets

Ga naar ons oPen Data PORTAAL

Entdecken Sie Ihre Gemeinde

Ontdek uw gemeente

De Belgische gemeenten in cijfers

Cijfers in beeld

vrouwendag_nl.pngPercentage werkende vrouwen met kinderen stijgt

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag neemt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de werkgelegenheid van vrouwen met en zonder kinderen onder de loep.

Gemiddeld 75,3 % van de vrouwen tussen 25 en 49 jaar is aan het werk, in België. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep is dat 84 %. Het aantal kinderen (t.e.m. 16 jaar) dat een gezin telt, maakt het grote verschil.

Vrouwen zonder kinderen zijn ongeveer gelijkwaardig aan mannen als het om tewerkstelling gaat: 77,5% van de vrouwen en 78,1% van de mannen zonder kinderen is aan het werk.

Heeft de vrouw één kind, dan daalt het werkgelegenheidspercentage naar 76,5%, terwijl het bij mannen met één kind fors stijgt naar 88,7%.

Een vrouw met twee kinderen is dan weer vaker aan het werk dan het gemiddelde bij vrouwen: 79,1%. Ook bij mannen met twee kinderen is het werkgelegenheidspercentage het hoogst: 93%.

Bij vrouwen met drie kinderen of meer neemt het werkgelegenheidspercentage sterk af: 56,8% van hen is aan het werk. Mannen met drie kinderen of meer halen 84%.

Lees meer...