Gebouwenpark

15% meer gebouwen en 27% meer woningen sinds 1995

Bouwen & Wonen
15% meer gebouwen en 27% meer woningen sinds 1995

België telde op 1 januari 2021 4.590.838 gebouwen. Sinds 1995 is het aantal gebouwen in België met 15% gestegen. Het aantal woningen is in dezelfde tijdspanne met 27% toegenomen tot 5.631.637.

In het Vlaams Gewest zijn er 29% meer woningen en 16% meer gebouwen.

In het Waals Gewest zijn er 26% meer woningen en 15% meer gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt de toename van het aantal gebouwen in vergelijking met de twee andere gewesten lager uit (+1%), maar het woningenbestand is er wel met 19% toegenomen.

De leeftijd van de gebouwen verschilt sterk van gewest tot gewest. In Vlaanderen is 33% van de gebouwen na 1981 opgetrokken, terwijl dat in Wallonië 22% bedraagt en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts 7%.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Populatie

Alle gebouwen in België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode

Metadata