Biologische landbouw

7% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Landbouw & Visserij
7% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

In 2019 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren, met uitzondering van de varkensstapel, bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden.

Tussen 2018 en 2019 is het aantal biologische landbouwbedrijven met 5,4% gestegen, wat overeenkomt met een stijging van het aantal omgeschakelde en in omschakeling zijnde oppervlaktes van 4,6%. De biologische landbouw is nu goed voor 6,9% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

90,7% van de oppervlakte die voor dit soort landbouw wordt gebruikt, bevindt zich in Wallonië. In het noorden van het land is de marge voor een stijging dus het grootst. Zo is de biologische varkensstapel in Vlaanderen in één jaar tijd met 24,9% aangegroeid. In dezelfde periode is de biologische varkensstapel in Wallonië met 12,9% gedaald, wat de lichte daling van 0,3% op nationaal niveau verklaart. 41,7% van de Belgische biologische varkensstapel bevindt zich nu in Vlaanderen.

Ten slotte wint zowel in het noorden als in het zuiden van het land de biologische pluimveehouderij nog steeds aan belang: +13,2% in Vlaanderen en +12,0% in Wallonië.

Grafiek
Content

Aantal producenten in Vlaanderen en Wallonië (1998-2019)

GraphBio_nl.png

Tabel 1
Content

Biologische landbouw in België, 1987, 2005-2019

  1987 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Vlaanderen
Aantal producenten 72 236 256 370 430 468 514 562
Oppervlakte (ha) 417 3.153 3.822 5.343 6.960 7.367 7.913 8.677
Wallonië
Aantal producenten 37 497 884 1.347 1.493 1.625 1.742 1.816
Oppervlakte (ha) 583 21.225 44.878 63.437 71.289 76.072 81.087 84.422
België
Aantal producenten 109 733 1.140 1.717 1.923 2.093 2.256 2.378
Oppervlakte (ha) 1.000 24.378 48.700 68.780 78.249 83.439 89.000 93.099
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
 
Tabel 2
Content

Biologische landbouw in België, 2005-2019

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Vlaanderen
Runderen 2.043 2.676 2.565 3.161 5.299 5.224 5.706
Varkens 1.576 1.672 3.452 4.578 6.428 5.518 6.893
Pluimvee* 175.854 264.376 409.097 458.036 517.775 601.709 681.365
Wallonië
Runderen 31.144 61.333 77.704 85.521 102.717 100.825 101.984
Varkens 6.939 13.618 6.822 6.907 8.588 11.052 9.622
Pluimvee* 670.606 1.150.986 1.956.918 2.243.053 2.787.702 3.491.046 3.908.546
België
Runderen 33.187 64.009 80.269 88.682 108.016 106.049 107.690
Varkens 8.515 15.290 10.274 11.485 15.016 16.570 16.515
Pluimvee* 846.460 1.415.362 2.366.015 2.701.089 3.305.477 4.092.755 4.589.911
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
* vleeskippen + leghennen