Biologische landbouw

9% meer bio landbouwbedrijven in 2017

Landbouw & Visserij
9% meer bio landbouwbedrijven in 2017

Biologische landbouw heeft in België verder opgang gemaakt. In 2017 zijn 8,8 % meer nieuwe bedrijven met biologische productie geteld dan in 2016, waarbij de oppervlakte grond met bio-certificering of in de overstapfase naar bio-landbouw de grens overschreed van 80.000 hectare.

In Vlaanderen steeg het aantal biorunderen met 67,6%. Dit valt grotendeels terug te voeren tot een stijging van het melkveebestand. In Wallonië daarentegen was er tussen de verschillende productiewijzen van dierlijke producten nagenoeg geen verschil.

Tot slot werd zowel in het Noorden als in het Zuiden de biologische gevogeltesector aangeslingerd door een toename van het aantal legkippen.

Grafiek
Content

Aantal producenten in Vlaanderen en Wallonië (1998-2016)

GraphBio_nl.png

Tabel 1
Content

Biologische landbouw in België, 1987, 2005-2017

  1987 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vlaanderen
Aantal producenten 72 236 232 230 230 242 256 282 299 332 343 370 430 468
Oppervlakte (ha) 417 3.153 3.267 3.497 3.492 3.659 3.822 4.563 4.939 5.042 5.042 5.343 6.960 7.367
Runderen   2.043 1.931 2.090 2.533 2.554 2.676 3.014 2.797 3.080 2.801 2.565 3.161 5.299
Varkens   1.576 2.810 2.002 2.217 2.098 1.672 1.908 2.098 2.918 1.842 3.452 4.578 6.428
Pluimvee*   175.854 188.340 202.197 205.224 233.804 264.376 357.631 346.731 344.704 364.061 409.097 458.036 517.775
Wallonië
Aantal producenten 37 497 571 622 671 779 884 980 1.090 1.155 1.287 1.347 1.493 1.625
Oppervlakte (ha) 583 21.225 25.367 29.222 32.330 37.695 44.878 50.125 54.745 57.429 61.651 63.437 71.289 76.072
Runderen   31.144 30.843 36.275 40.467 51.522 61.333 66.062 69.690 73.134 73.642 77.704 85.521 102.717
Varkens   6.939 9.377 9.438 9.593 8.250 13.618 10.365 8.273 8.432 7.706 6.822 6.907 8.588
Pluimvee*   670.606 772.231 852.410 944.279 998.744 1.150.986 1.281.020 1.385.508 1.554.087 1.736.324 1.956.918 2.243.053 2.787.702
België
Aantal producenten 109 733 803 852 901 1.021 1.140 1.262 1.389 1.487 1.630 1.717 1.923 2.093
Oppervlakte (ha) 1.000 24.378 28.634 32.719 35.822 41.354 48.700 54.688 59.684 62.471 66.693 68.780 78.249 83.439
Runderen   33.187 32.774 38.365 43.000 54.076 64.009 69.076 72.487 76.214 76.443 80.269 88.682 108.016
Varkens   8.515 12.187 11.440 11.810 10.348 15.290 12.273 10.371 11.350 9.548 10.274 11.485 15.016
Pluimvee*   846.460 960.571 1.054.607 1.149.503 1.232.548 1.415.362 1.638.651 1.732.239 1.898.791 2.100.385 2.366.015 2.701.089 3.305.477
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
* vleeskippen + leghennen
Tabel 2
Content

Biologische landbouw in België, 2006-2017

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vlaanderen
Runderen 1.931 2.090 2.533 2.554 2.676 3.014 2.797 3.080 2.801 2.565 3.161 5.299
Varkens 2.810 2.002 2.217 2.098 1.672 1.908 2.098 2.918 1.842 3.452 4.578 6.428
Pluimvee* 188.340 202.197 205.224 233.804 264.376 357.631 346.731 344.704 364.061 409.097 458.036 517.775
Wallonië
Runderen 30.843 36.275 40.467 51.522 61.333 66.062 69.690 73.134 73.642 77.704 85.521 102.717
Varkens 9.377 9.438 9.593 8.250 13.618 10.365 8.273 8.432 7.706 6.822 6.907 8.588
Pluimvee* 772.231 852.410 944.279 998.744 1.150.986 1.281.020 1.385.508 1.554.087 1.736.324 1.956.918 2.243.053 2.787.702
België
Runderen 32.774 38.365 43.000 54.076 64.009 69.076 72.487 76.214 76.443 80.269 88.682 108.016
Varkens 12.187 11.440 11.810 10.348 15.290 12.273 10.371 11.350 9.548 10.274 11.485 15.016
Pluimvee* 960.571 1.054.607 1.149.503 1.232.548 1.415.362 1.638.651 1.732.239 1.898.791 2.100.385 2.366.015 2.701.089 3.305.477
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement