Biologische landbouw

De biologische landbouw in België wint aan belang

Landbouw & Visserij

Table of Contents

  aardappelen

  De biologische landbouw in België wint gaandeweg aan belang, maar de cijfers over het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond laten zien dat dit vooral een Waalse aangelegenheid is. Tussen 2010 en 2016 kende het aantal biobedrijven in België een aanzienlijke groei (gemiddeld +9,1% op jaarbasis), met een identieke stijging in Vlaanderen en Wallonië. De voorbije zes jaar is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond in België met 61% gestegen, terwijl het aantal runderen met 38,5% toenam. Er wordt ook een sterke progressie genoteerd voor bio in Vlaanderen in de loop van het jaar 2016 (30% voor de oppervlaktes).

  Uit de opsplitsing per bedrijfstype blijkt dat in Wallonië vooral de veetelers omgeschakeld zijn, terwijl het in Vlaanderen vooral gaat om tuinbouwbedrijven. Een en ander heeft natuurlijk te maken met de verschillende specialisaties in beide gewesten.

  Grafiek
  Content

  Aantal producenten in Vlaanderen en Wallonië (1998-2016)

  GraphBio_nl.png

  Tabel 1
  Content

  Biologische landbouw in België, 1987, 2003-2016

    1987 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Vlaanderen
  Aantal producenten 72 233 231 236 232 230 230 242 256 282 299 332 343 370 430
  Oppervlakte (ha) 417 3.440 3.219 3.153 3.267 3.497 3.492 3.659 3.822 4.563 4.939 5.042 5.042 5.343 6.960
  Wallonië
  Aantal producenten 37 455 481 497 571 622 671 779 884 980 1.090 1.155 1.287 1.347 1.493
  Oppervlakte (ha) 583 20.736 20.542 21.225 25.367 29.222 32.330 37.695 44.878 50.125 54.745 57.429 61.651 63.437 71.289
  België
  Aantal producenten 109 688 712 733 803 852 901 1.021 1.140 1.262 1.389 1.487 1.630 1.717 1.923
  Oppervlakte (ha) 1.000 24.176 23.761 24.378 28.634 32.719 35.822 41.354 48.700 54.688 59.684 62.471 66.693 68.780 78.249
  Bron :
  Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
  Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
  Tabel 2
  Content

  Biologische landbouw in België, 2005-2016

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Vlaanderen
  Runderen 2.043 1.931 2.090 2.533 2.554 2.676 3.014 2.797 3.080 2.801 2.565 3.161
  Varkens 1.576 2.810 2.002 2.217 2.098 1.672 1.908 2.098 2.918 1.842 3.452 4.578
  Pluimvee* 175.854 188.340 202.197 205.224 233.804 264.376 357.631 346.731 344.704 364.061 409.097 458.036
  Wallonië
  Runderen 31.144 30.843 36.275 40.467 51.522 61.333 66.062 69.690 73.134 73.642 77.704 85.521
  Varkens 6.939 9.377 9.438 9.593 8.250 13.618 10.365 8.273 8.432 7.706 6.822 6.907
  Pluimvee* 670.606 772.231 852.410 944.279 998.744 1.150.986 1.281.020 1.385.508 1.554.087 1.736.324 1.956.918 2.243.053
  België
  Runderen 33.187 32.774 38.365 43.000 54.076 64.009 69.076 72.487 76.214 76.443 80.269 88.682
  Varkens 8.515 12.187 11.440 11.810 10.348 15.290 12.273 10.371 11.350 9.548 10.274 11.485
  Pluimvee* 846.460 960.571 1.054.607 1.149.503 1.232.548 1.415.362 1.638.651 1.732.239 1.898.791 2.100.385 2.366.015 2.701.089
  Bron :
  Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
  Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
  * vleeskippen + leghennen

  400_industrial%20%5BConverted%5D.svg

  Zijn er vragen over dit thema?