Biologische landbouw

Biologische landbouw blijft stijgen

Landbouw & Visserij
Biologische landbouw blijft stijgen

In 2018 heeft de biologische landbouw in België verder opgang gemaakt. Zo is het aantal bedrijven dat bioproducten produceert met 7,2% gestegen in Wallonië en met 9,8% in Vlaanderen ten opzichte van 2017. De oppervlaktes die bestemd zijn voor biologische landbouw zijn ook gestegen in de beide gewesten (+7,4% in Vlaanderen en +6,6% in Wallonië) en bedroegen 89.000 ha.

Bij de dierlijke productie is er een stijging van 21,9% van het aantal dieren met een biologisch label in België (+15,7% in Vlaanderen en +23,1% in Wallonië). Die stijging wordt verklaard door de stijging van de Waalse varkensstapel (+28,7%) en de groei van de pluimveesector (+24,1% in Wallonië en +16,2% in Vlaanderen).

Het aantal biologische runderen is in 2018 licht gedaald (minder dan 2%) in zowel het noorden als het zuiden van het land. Die daling is te wijten aan de lichte daling van vleesvee in beide gewesten; het melkvee blijft aangroeien (+6,6% in Vlaanderen en +7,1% in Wallonië).

Grafiek
Content

GraphBio_nl.png

Tabel 1
Content

Biologische landbouw in België, 1987, 2005-2018

  1987 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vlaanderen
Aantal producenten 72 236 232 230 230 242 256 282 299 332 343 370 430 468 514
Oppervlakte (ha) 417 3.153 3.267 3.497 3.492 3.659 3.822 4.563 4.939 5.042 5.042 5.343 6.960 7.367 7.913
Runderen   2.043 1.931 2.090 2.533 2.554 2.676 3.014 2.797 3.080 2.801 2.565 3.161 5.299 5.224
Varkens   1.576 2.810 2.002 2.217 2.098 1.672 1.908 2.098 2.918 1.842 3.452 4.578 6.428 5.518
Pluimvee*   175.854 188.340 202.197 205.224 233.804 264.376 357.631 346.731 344.704 364.061 409.097 458.036 517.775 601.709
Wallonië
Aantal producenten 37 497 571 622 671 779 884 980 1.090 1.155 1.287 1.347 1.493 1.625 1.742
Oppervlakte (ha) 583 21.225 25.367 29.222 32.330 37.695 44.878 50.125 54.745 57.429 61.651 63.437 71.289 76.072 81.087
Runderen   31.144 30.843 36.275 40.467 51.522 61.333 66.062 69.690 73.134 73.642 77.704 85.521 102.717 100.825
Varkens   6.939 9.377 9.438 9.593 8.250 13.618 10.365 8.273 8.432 7.706 6.822 6.907 8.588 11.052
Pluimvee*   670.606 772.231 852.410 944.279 998.744 1.150.986 1.281.020 1.385.508 1.554.087 1.736.324 1.956.918 2.243.053 2.787.702 3.086.989
België
Aantal producenten 109 733 803 852 901 1.021 1.140 1.262 1.389 1.487 1.630 1.717 1.923 2.093 2.256
Oppervlakte (ha) 1.000 24.378 28.634 32.719 35.822 41.354 48.700 54.688 59.684 62.471 66.693 68.780 78.249 83.439 89.000
Runderen   33.187 32.774 38.365 43.000 54.076 64.009 69.076 72.487 76.214 76.443 80.269 88.682 108.016 106.049
Varkens   8.515 12.187 11.440 11.810 10.348 15.290 12.273 10.371 11.350 9.548 10.274 11.485 15.016 16.570
Pluimvee*   846.460 960.571 1.054.607 1.149.503 1.232.548 1.415.362 1.638.651 1.732.239 1.898.791 2.100.385 2.366.015 2.701.089 3.305.477 3.688.698
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
* vleeskippen + leghennen
Tabel 2
Content

Biologische landbouw in België, 2007-2018

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vlaanderen
Runderen 2.090 2.533 2.554 2.676 3.014 2.797 3.080 2.801 2.565 3.161 5.299 5.224
Varkens 2.002 2.217 2.098 1.672 1.908 2.098 2.918 1.842 3.452 4.578 6.428 5.518
Pluimvee* 202.197 205.224 233.804 264.376 357.631 346.731 344.704 364.061 409.097 458.036 517.775 601.709
Wallonië
Runderen 36.275 40.467 51.522 61.333 66.062 69.690 73.134 73.642 77.704 85.521 102.717 100.825
Varkens 9.438 9.593 8.250 13.618 10.365 8.273 8.432 7.706 6.822 6.907 8.588 11.052
Pluimvee* 852.410 944.279 998.744 1.150.986 1.281.020 1.385.508 1.554.087 1.736.324 1.956.918 2.243.053 2.787.702 3.086.989
België
Runderen 38.365 43.000 54.076 64.009 69.076 72.487 76.214 76.443 80.269 88.682 108.016 106.049
Varkens 11.440 11.810 10.348 15.290 12.273 10.371 11.350 9.548 10.274 11.485 15.016 16.570
Pluimvee* 1.054.607 1.149.503 1.232.548 1.415.362 1.638.651 1.732.239 1.898.791 2.100.385 2.366.015 2.701.089 3.305.477 3.688.698
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement