Biologische landbouw

Groei van de biologische sector vertraagt in 2021

Landbouw & Visserij
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021

Na jaren van sterke groei lijkt de ontwikkeling van de biologische landbouw in 2021 enigszins te zijn vertraagd.

De toename van het areaal voor biologische landbouw is in 2021 namelijk minder uitgesproken dan in de voorgaande jaren. De jaarlijkse groei van de OCG voor biologische landbouw in 2021 wordt geschat op 2,8%, vergeleken met 6,4% tussen 2019 en 2020. De gemiddelde jaarlijkse groei van het areaal tussen 2015 en 2020 bedraagt 7,6%.

Deze vertraging is ook merkbaar bij de rundveestapels, die in Wallonië in omvang afnemen. De geitensector en de pluimveesector blijven zich in de biologische sector ontwikkelen. Binnen een jaar is het aantal geiten met 21,5% en het aantal stuks pluimvee met 5,0% gestegen.

 

Grafiek
Content