Biologische landbouw

7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Landbouw & Visserij
7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden.

Tussen 2019 en 2020 is het aantal biologische landbouwbedrijven met 4,9% gestegen, wat overeenkomt met een stijging van het aantal omgeschakelde en in omschakeling zijnde oppervlaktes van 6,4%. De biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

90,8% van de oppervlakte die voor dit soort landbouw wordt gebruikt, bevindt zich in Wallonië. In het noorden van het land is de marge voor een stijging dus het grootst. Zo is de biologische varkensstapel in Vlaanderen in één jaar tijd met 58,6% aangegroeid. 48,4% van de Belgische biologische varkensstapel bevindt zich nu in Vlaanderen.

Ten slotte neemt de biologische pluimveehouderij vooral in Wallonië toe, met 12,7%.

Grafiek
Content

Aantal producenten in Vlaanderen en Wallonië (1998-2020)

GraphBio_nl.png

Tabel 1
Content

Biologische landbouw in België, 1987, 2005-2020

  1987 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Vlaanderen
Aantal producenten 72 236 256 370 468 514 562 593
Oppervlakte (ha) 417 3.153 3.822 5.343 7.367 7.913 8.677 9.124
Wallonië
Aantal producenten 37 497 884 1.347 1.625 1.742 1.816 1.901
Oppervlakte (ha) 583 21.225 44.878 63.437 76.072 81.087 84.422 89.951
België
Aantal producenten 109 733 1.140 1.717 2.093 2.256 2.378 2.494
Oppervlakte (ha) 1.000 24.378 48.700 68.780 83.439 89.000 93.099 99.075
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
 
Tabel 2
Content

Biologische landbouw in België, 1987, 2005-2020

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020
Vlaanderen
Runderen 2.043 2.676 2.565 5.299 5.224 5.706 5.872
Varkens 1.576 1.672 3.452 6.428 5.518 6.893 10.932
Pluimvee* 175.854 264.376 409.097 517.775 601.709 681.365 705.748
Wallonië
Runderen 31.144 61.333 77.704 102.717 100.825 101.984 106.079
Varkens 6.939 13.618 6.822 8.588 11.052 9.622 11.667
Pluimvee* 670.606 1.150.986 1.956.918 2.787.702 3.491.046 3.908.546 4.402.982
België
Runderen 33.187 64.009 80.269 108.016 106.049 107.690 111.951
Varkens 8.515 15.290 10.274 15.016 16.570 16.515 22.599
Pluimvee* 846.460 1.415.362 2.366.015 3.305.477 4.092.755 4.589.911 5.108.730
Bron :
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
* vleeskippen + leghennen