Biologische landbouw

2022 bevestigt groeivertraging van de biologische sector

Landbouw & Visserij
2022 bevestigt groeivertraging van de biologische sector

In 2022 steeg de landbouwoppervlakte voor biologische landbouw met 1,0%. Deze weliswaar positieve trend bevestigt een vertraging in de uitbreiding van biologische teelten. In 2021 bedroeg het groeipercentage 3%, en tussen 2017 en 2021 bedroeg de gemiddelde groei 5%.

In 2022 had de oppervlakte bouwland echter een aanzienlijk beter groeipercentage (+2,9%), vooral dankzij de toename van de oppervlakte granen (+10,0%). De oppervlakte blijvend grasland bleef op zijn beurt relatief stabiel.

Wat betreft de veeteelt daalde het aantal biologisch gehouden runderen tussen 2021 en 2022 met 4,6%. De varkensstapel steeg met 38,1%, vooral onder invloed van de boerderijen in het noorden van het land, waar het aantal varkens met 58,2% toenam.

Grafiek
Content