Gemiddelde bruto maandlonen

Gemiddeld brutoloon: 3.758 euro per maand

Werk & Opleiding
Gemiddeld brutoloon: 3.758 euro per maand

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2019 voltijds werkte 3.758 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij 118.164 werknemers bij Belgische bedrijven. De petrochemische sector is de best betaalde, terwijl de lonen in de horecasector het laagst liggen.

Het mediaanloon bedraagt 3.486 euro. Dat betekent dat 50% van de werknemers maximaal 3.486 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. De grootste groep, 43% van alle werknemers, verdient een bedrag dat zich situeert tussen de 2.500 euro en de 3.750 euro bruto per maand.

10% van alle werknemers verdient op maandbasis minder dan 2.295 euro bruto. Aan de andere kant van het spectrum verdient 10% van de loontrekkenden meer dan 5.886 euro bruto. Wie in Brussel werkt, verdient doorgaans meer dan in andere regio’s. In de provincie Luxemburg liggen de lonen het laagst.

Ook het diploma speelt een rol. Wie een masterdiploma op zak heeft, verdient 48% meer dan de gemiddelde Belg. Wie zonder diploma de schoolbanken verliet, ontvangt een salaris dat 26% onder het nationale gemiddelde ligt.

Daarnaast blijft er een verschil van 4,1% tussen voltijds werkende vrouwen en hun mannelijke collega’s, al is de loonkloof wel sterk gedaald in de voorbije tien jaar. De hoogste salarissenzijn er bij de directeurs van grote ondernemingen (178% boven het nationale gemiddelde), de laagste bij de kelners en barmannen (37% onder het nationale gemiddelde).

In wat volgt gaan we verder in op deze resultaten.

Opmerking

Indien er in deze publicatie sprake is van een loon, dan gaat het steeds om het bruto maandloon. Dit loonconcept omvat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, werden uit het gehanteerde concept geweerd.

Bovendien is de analyse beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten werden niet opgenomen in deze studie. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober 2019.

Tien procent van de werknemers verdient meer dan 5.886 euro

In 2019 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer 3.758 euro. Dat bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 59% van de werknemers een lager loon ontvangen. Het is bijgevolg interessant om de verdeling van de lonen nader onder de loep te nemen.

De onderstaande figuur deelt alle werknemers op in loonklassen van 250 euro. Uit deze grafiek blijkt dat veruit de grootste groep, namelijk 43% van alle werknemers, een bruto bedrag verdient dat zich situeert tussen de 2.500 euro en de 3.750 euro per maand. Voorts valt op dat het salaris van 17% van de loontrekkende beroepsbevolking minstens 5.000 euro bruto bedraagt.

Men kan de spreiding van de lonen ook door middel van een decielenverdeling weergegeven. Uit deze oefening blijkt dat tien procent van de werknemers op maandbasis maximaal 2.295 euroverdient, terwijl 20% van de loontrekkenden mag rekenen op maximaal 2.606 euro. Het mediaanloon bedraagt 3.486 euro. Dit betekent dat 50% van de werknemers maximaal 3.486 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. De 10% werknemers die het meest verdienen, ontvangen van hun werkgever minstens 5.886 euro per maand.

10% verdient minder dan € 2.295 10% verdient meer dan € 5.886
20% verdient minder dan € 2.606 20% verdient meer dan € 4.713
30% verdient minder dan € 2.850 30% verdient meer dan € 4.099
40% verdient minder dan € 3.195 40% verdient meer dan € 3.781
50% verdient minder dan € 3.486 50% verdient meer dan € 3.486

Directeurs van grote ondernemingen verdienen 178% meer dan de gemiddelde werknemer

De omvang van het loon hangt in grote mate af van de functie. Wie meer verantwoordelijkheid draagt of een complexe functie heeft, ziet dat vaak omgezet worden in een omvangrijker loonzakje. Onderstaande tabel geeft een beeld van de tien best betaalde beroepen. Daarin prijken de directeurs van grote ondernemingen bovenaan de lijst. Met een bedrag van 10.465 euro verdienen directeurs van grote ondernemingen een loon dat 178% boven het nationale gemiddelde ligt.

De 10 best betalende beroepen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Directeurs van grote ondernemingen € 10.465 178%
Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) € 7.807 108%
Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied € 7.609 102%
Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development € 7.039 87%
Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek € 6.869 83%
Wiskundigen, actuarissen en statistici € 5.814 55%
Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke € 5.626 50%
Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie € 5.443 45%
Managers in de detail- en groothandel € 5.403 44%
Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) € 5.383 43%

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich kelners en barmannen. Met een maandloon van 2.372 euro verdienen deze werknemers een bedrag dat 37% onder het nationale gemiddelde ligt. Anders gezegd: voor het bruto maandloon van een directeur van een grote onderneming moet een kelner of barman vier maanden werken. Ook kappers en schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers en ten tenslotte kassiers en ticketverkopers ontvangen een loon dat minstens een derde onder het nationale gemiddelde ligt.

De 10 minst betalende beroepen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Kelners en barmannen € 2.372 37%
Kappers en schoonheidsspecialisten € 2.379 37%
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers € 2.396 36%
Kassiers en ticketverkopers € 2.475 34%
Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers € 2.576 31%
Verkopers in winkels € 2.581 31%
Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel € 2.584 31%
Koks € 2.660 29%
Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines € 2.685 29%
Ambachtslieden in de voedingsnijverheid (slagers, bakkers, …) € 2.702 28%

De petrochemische nijverheid spant de kroon

Naast het beroep beïnvloedt ook de sector waar iemand werkt de omvang van het loon. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de tien sectoren waar respectievelijk de hoogste en de laagste lonen worden uitbetaald.

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Petrochemische nijverheid € 5.840 55%
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer € 5.383 43%
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen € 4.981 33%
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten € 4.894 30%
Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied € 4.857 29%
Farmaceutische nijverheid € 4.837 29%
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen € 4.793 28%
Chemische nijverheid € 4.756 27%
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's € 4.755 27%
Luchtvaart € 4.739 26%

Met een bedrag van 5.840 euro is de petrochemische nijverheid de best betalende tak van de economie. Een werknemer verdient in deze sector immers 55% meer dan het nationale gemiddelde. Bij de activiteiten van hoofdkantoren en de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer liggen de maandlonen 43% boven het Belgische cijfer, terwijl financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen op de derde plaats prijkt.

Met een gemiddeld bedrag van 2.640 euro worden de laagste lonen in de horeca uitbetaald. Ook het verblijfstoerisme en de detailhandel behoren tot de minst betalende sectoren.

De 10 minst betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Eet- en drinkgelegenheden € 2.640 30%
Verschaffen van accommodatie € 2.756 27%
Detailhandel € 2.959 21%
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning € 2.994 20%
Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging € 3.015 20%
Vervaardiging van meubelen € 3.019 20%
Houtindustrie € 3.116 17%
Beveiligings- en opsporingsdiensten € 3.213 15%
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden € 3.218 14%
Vervaardiging van textiel € 3.263 13%

Pendelen naar Brussel loont

Wie in het centrum van het land werkt, maakt de beste kans op een omvangrijk loon. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant de kroon, aangezien het gemiddelde maandloon er 17% boven het nationale cijfer ligt. Maar ook bedrijven gevestigd in de arrondissementen grenzend aan de hoofdstad betalen over het algemeen hogere lonen uit.

De vijf arrondissementen met de hoogste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % boven het nationale gemiddelde
Arrondissement Brussel Hoofdstad € 4.381 17%
Arrondissement Halle-Vilvoorde € 4.035 7%
Arrondissement Leuven € 3.997 6%
Arrondissement Nijvel € 3.913 4%
Arrondissement Antwerpen € 3.909 4%

Vanuit financieel oogpunt is het arrondissement Dinant de minst interessante plaats om te werken: het salaris ligt er 24% onder het nationale gemiddelde. In Vlaanderen worden de laagste gemiddelde lonen uitbetaald in het arrondissement Veurne.

De vijf arrondissementen met de laagste gemiddelde lonen Gemiddeld bruto maandloon (in euro) % onder het nationale gemiddelde
Arrondissement Dinant € 2.864 24%
Arrondissement Bastenaken € 2.944 22%
Arrondissement Marche-en-Famenne € 2.945 22%
Arrondissement Veurne € 3.016 20%
Arrondissement Thuin € 3.022 20%

Verder studeren biedt de beste garantie op een hoog loon

Vanuit financieel oogpunt is het interessant om verder te studeren na het secundaire onderwijs. Houders van een bachelordiploma verdienen 3% meer dan het Belgische gemiddelde en dat verschil loopt op tot 48% voor houders van een masterdiploma. Aan de andere kant van het spectrum stellen we vast dat werknemers die geen hogere studies hebben afgerond, hiervoor financieel worden afgestraft. Houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs verdienen 20% minder dan het Belgische gemiddelde. Werknemers die het secundaire onderwijs zonder diploma verlaten, zien deze loonspanning toenemen tot 26%.

60-plussers verdienen 110% meer dan min 20-jarigen

Dat de omvang van het loonbriefje toeneemt met de leeftijd zal weinig verbazing wekken. De leeftijd van 38 jaar vormt het keerpunt. Wie jonger is dan die leeftijd verdient globaal genomen minder dan het nationaal gemiddelde, terwijl men vanaf 38 jaar in regel recht heeft op een hoger loon. Zo ligt het loonbriefje van werknemers in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder 30% boven het nationale gemiddelde. Hun loon ligt bovendien 114% boven het salaris dat hun collega’s van 20 jaar en jonger maandelijks verdienen.

Vrouwen verdienen minder dan mannen, maar de loonkloof verkleint

In 2019 ontvangen voltijds tewerkgestelde vrouwen een gemiddeld maandloon dat 4,1% onder het salaris van mannen ligt. De loonkloof is met andere woorden nog niet weggewerkt, maar we stellen het voorbije decennium wel een positieve evolutie vast. In 2010 bedroeg deze loonkloof immers nog 10,0%.

beSTAT

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert de Algemene Directie Statistiek ´ Statistics Belgium van de FOD Economie jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten..

Populatie

De lokale eenheden en de individuele werknemers werkzaam in deze vestigingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Definities

 

Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten. 

De anciënniteit van de werknemer slaat op de lengte van tewerkstelling binnen de onderneming.

Gemiddeld bruto maandloon : Het gemiddeld bruto maandloon (€) van de werknemers

Gemiddeld bruto uurloon : Het gemiddeld bruto uurloon (€) van de werknemers

Mediaan van het maandloon ; De mediaan van het bruto maandloon (€) van de werknemers

Totaal aantal loontrekkenden : Het totaal aantal loontrekkenden

Plaats van tewerkstelling : De regio waar de werknemer is tewerkgesteld

Anciënniteit : Het aantal jaren dat de werknemer in dienst is bij de huidige werkgever

Bedrijfstak : De voornaamste economische activiteit van de vestiging

Beroepscategorie : De functie die door de werknemer wordt uitgeoefend

Opleidingsniveau : Het hoogst behaalde diploma van de werknemer. Deze variabele wordt uitgedrukt in 4 klassen: maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger secundair onderwijs, maximaal een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor) en tenslotte minimaal een diploma van het hoger onderwijs lange type of van het universitair onderwijs (master)..

Metadata