Loonkloof

Loonkloof: België scoort beter dan de meeste andere Europese landen

Werk & Opleiding
Loonkloof: België scoort beter dan de meeste andere Europese landen

Vrouwen verdienen in België per uur gemiddeld 6% minder dan mannen.

Dat blijkt uit de geharmoniseerde Europese genderloonkloof van 2018 die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert.

Toch is de loonongelijkheid in uurlonen tussen mannen en vrouwen in België beter dan in de meeste andere Europese landen.

De gemiddelde EU-loonkloof is 14,8%. Enkel Roemenië (3%), Luxemburg (4,6%) en Italië (5,0%)* doen het beter dan België.

Sinds 2010 daalde de loonkloof in België van 10,2% naar 6%. Bij het EU-gemiddelde was de daling kleiner: van 15,8% in 2010 naar 14,8% in 2018.

Dit zijn de evoluties in de top 10 bij de landen met de minste loonongelijkheid

   2010 %  2018 %
1 Slovenië 0,9 Roemenië 3,0
2 Polen 4,5 Luxemburg 4,6
3 Italië 5,3 Italië 5,0*
4 Kroatië 5,7 België 6,0
5 Malta 7,2 Slovenië 8,7
6 Luxemburg 8,7 Polen 8,8
7 Roemenië 8,8 Kroatië 10,5
8 België 10,2 Hongarije 11,2
9 Litouwen 11,9 Malta 11,7
10 Portugal 12,8 Zweden 12,2

* Italië: cijfers van 2017

Loonkloof
Content

Gender loonkloof = (uurloon mannen - uurloon vrouwen) / uurloon mannen
* Griekenland: cijfers van 2014, Italië en Ierland: cijfers van 2017

Downloads

De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon. In een formule geeft dit de volgende uitdrukking:

Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen

De gender loonkloof wordt berekend op basis van:

  • de loonenquête voor het referentiejaar 2014;
  • RSZ-gegevens, voor de jaren na 2014.

Alle lidstaten van de EU hanteren geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Hierdoor kunnen we de Belgische situatie vergelijken met de loonkloof in de overige EU-lidstaten. Deze loonkloofcijfers capteren alle werknemers met een arbeidsovereenkomst die werkzaam zijn in bedrijven die minstens 10 werknemers tellen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren.

Naast de geaggregeerde loonkloofcijfers, werkt Statbel ook mee aan het Belgische Loonkloofrapport, dat door het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen wordt uitgebracht. De resultaten opgenomen in het rapport kunnen wel licht afwijken van de geaggregeerde loonkloofcijfers. Zo verschilt de statistische populatie en vinden er onder meer voor het onderwijs herberekeningen plaats. De recentste Loonkloofrapporten zijn via een aparte link raadpleegbaar.