Loonkloof

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,8% in 2019

Werk & Opleiding
De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,8% in 2019

Gemiddeld verdienen vrouwen 5,8% minder per uur dan mannen.

Dat is het resultaat van de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, geharmoniseerd op Europees niveau, voor het jaar 2019, gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

België doet het echter beter dan de meeste andere Europese landen als het gaat om gelijke uurlonen voor vrouwen en mannen.

De gemiddelde loonkloof op Europees niveau bedraagt 14,1%. Alleen Luxemburg (1,3%), Roemenië (3,3%) en Italië (4,7%) doen het beter dan België.

Sinds 2010 is de loonkloof in België gedaald van 10,2% tot 5,8%. Het Europese gemiddelde is in mindere mate gedaald: van 15,8% in 2010 tot 14,1% in 2019.

Dit zijn de evoluties in de top 10 bij de landen met de minste loonongelijkheid

   2010 %  2019 %
1 Slovenië 0,9 Luxemburg 1,3
2 Polen 4,5 Roemenië 3,3
3 Italië 5,3 Italië 4,7
4 Kroatië 5,7 België 5,8
5 Malta 7,2 Slovenië 7,9
6 Luxemburg 8,7 Polen 8,5
7 Roemenië 8,8 Kroatië 10,1
8 België 10,2 Hongarije 10,6
9 Litouwen 11,9 Malta 11,5
10 Portugal 12,8 Zweden 11,6
Loonkloof
Content

Gender loonkloof = (uurloon mannen - uurloon vrouwen) / uurloon mannen
* Griekenland en Ierland: cijfers van 2018

Downloads

De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon. In een formule geeft dit de volgende uitdrukking:

Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen

De gender loonkloof wordt berekend op basis van de Loonenquête. De statistische populatie bestaat uit alle loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen:

  • die minstens 10 werknemers tellen;
  • waarvan de voornaamste economische activiteit ressorteert onder de NACE Rev.2 secties B-S (-O).

Er gelden geen beperkingen naar leeftijd of arbeidsduur. De gender loonkloof omvat dus zowel voltijdse- als deeltijdse tewerkgestelde loontrekkenden.

Het gehanteerde loonconcept omvat betaalde overuren evenals deze premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, worden uitgesloten.

Alle lidstaten van de EU hanteren dezelfde geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Hierdoor kunnen we de Belgische situatie vergelijken met de loonkloof in de overige EU-lidstaten.