Loonkloof

Vrouwen verdienen 6% minder dan mannen

Werk & Opleiding
Vrouwen verdienen 6% minder dan mannen

In 2017 verdiende een vrouw per uur een loon dat gemiddeld 6,0% lager ligt dan het uurloon van een man. Toch scoort België inzake loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen beter dan de meeste andere Europese landen. Binnen de EU bedraagt de gender loonkloof immers 16,0%.

Loonkloof 2014-2017: Europese vergelijking
Content
Land 2014 2015 2016 2017
Roemenië 4,5 5,8 5,2 3,5
Luxemburg 5,4 5,5 5,5 5,0
Italië 6,1 5,5 5,3 5,0
België 6,6 6,5 6,1 6,0
Polen 7,7 7,4 7,2 7,2
Slovenië 7,0 8,1 7,8 8,0
Kroatië 8,7 : 11,1 11,6
Malta 10,6 10,4 11,0 12,2
Zweden 13,8 14,0 13,3 12,6
Bulgarije 14,2 15,4 14,4 13,6
Cyprus 14,2 14,0 13,9 13,7
Hongarije 15,1 14,0 14,0 14,2
Denemarken 16,0 15,1 15,0 14,7
Spanje 14,9 14,2 15,1 15,1
Litouwen 13,3 14,2 14,4 15,2
Nederland 16,2 16,1 15,6 15,2
Frankrijk 15,5 15,3 15,3 15,4
Letland 17,3 17,0 17,0 15,7
Europese Unie 16,6 16,5 16,3 16,0
Eurozone 16,8 16,6 16,4 16,1
Portugal 14,9 17,8 17,5 16,3
Finland 18,4 17,6 17,4 16,7
Slovakije 19,7 19,6 19,0 19,8
Oostenrijk 22,2 21,7 20,1 19,9
Verenigd Koninkrijk 20,9 21,0 20,7 20,8
Duitsland 22,3 22,0 21,5 21,0
Tsjechië 22,5 22,5 21,5 21,1
Estland 28,1 26,9 25,3 25,6
Griekenland 12,5 : : :
Ierland 13,9 : : :
Procentueel verschil tussen het gemiddelde bruto uurloon van mannen en vrouwen
: Niet beschikbaar
Downloads

De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon. In een formule geeft dit de volgende uitdrukking:

Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen

De gender loonkloof wordt berekend op basis van:

  • de loonenquête voor het referentiejaar 2014;
  • RSZ-gegevens, voor de jaren na 2014.

Alle lidstaten van de EU hanteren geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Hierdoor kunnen we de Belgische situatie vergelijken met de loonkloof in de overige EU-lidstaten. Deze loonkloofcijfers capteren alle werknemers met een arbeidsovereenkomst die werkzaam zijn in bedrijven die minstens 10 werknemers tellen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren.

Naast de geaggregeerde loonkloofcijfers, werkt Statbel ook mee aan het Belgische Loonkloofrapport, dat door het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen wordt uitgebracht. De resultaten opgenomen in het rapport kunnen wel licht afwijken van de geaggregeerde loonkloofcijfers. Zo verschilt de statistische populatie en vinden er onder meer voor het onderwijs herberekeningen plaats. De recentste Loonkloofrapporten zijn via een aparte link raadpleegbaar.