Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: januari 2020

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: januari 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot januari 2020.

Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.597 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover december 2019 is dat een toename van 11,8%.

In het Vlaams Gewest werden 1.920 nieuwe residentiële gebouwen vergund, dit is een toename van 5,9%. Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 32,9% tot 666 gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen toe tot 10.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2019 1 2.120 0,0% 1.552 0,0% 558 0,0% 10 0,0%
2019 2 2.010 (-5,2%) 1.550 (-0,1%) 451 (-19,2%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.484 (+23,6%) 1.903 (+22,8%) 566 (+25,5%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.415 (-2,8%) 1.874 (-1,5%) 526 (-7,1%) 15 0,0%
2019 5 2.091 (-13,4%) 1.535 (-18,1%) 551 (+4,8%) 5 (-66,7%)
2019 6 2.271 (+8,6%) 1.687 (+9,9%) 568 (+3,1%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.550 (+12,3%) 1.874 (+11,1%) 665 (+17,1%) 11 (-35,3%)
2019 8 2.200 (-13,7%) 1.615 (-13,8%) 570 (-14,3%) 15 (+36,4%)
2019 9 2.462 (+11,9%) 1.861 (+15,2%) 595 (+4,4%) 6 (-60,0%)
2019 10 2.393 (-2,8%) 1.817 (-2,4%) 560 (-5,9%) 15 (+150,0%)
2019 11 2.173 (-9,2%) 1.576 (-13,3%) 582 (+3,9%) 15 0,0%
2019 12 2.322 (+6,9%) 1.813 (+15,0%) 501 (-13,9%) 8 (-46,7%)
2020 1 2.597 (+11,8%) 1.920 (+5,9%) 666 (+32,9%) 10 (+25,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl202001_abouwvergunningen_nl202001_b

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum