Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: september 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: september 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2021.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 9 maanden van 2021 met 14,1% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2020 tot 24.383 gebouwen. De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 12,4%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 19,2% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 29,5%.

(Cijfers eerste 9 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 23.557   16.340   6.934   283  
2010 22.665 (-3,8%) 15.755 (-3,6%) 6.722 (-3,1%) 188 (-33,6%)
2015 16.786 (-25,9%) 11.840 (-24,8%) 4.774 (-29,0%) 172 (-8,5%)
2016 18.389 (+9,5%) 13.603 (+14,9%) 4.635 (-2,9%) 151 (-12,2%)
2017 16.165 (-12,1%) 10.917 (-19,7%) 5.110 (+10,2%) 138 (-8,6%)
2018 22.346 (+38,2%) 17.248 (+58,0%) 4.978 (-2,6%) 120 (-13,0%)
2019 20.578 (-7,9%) 15.456 (-10,4%) 5.022 (+0,9%) 100 (-16,7%)
2020 21.366 (+3,8%) 16.119 (+4,3%) 5.142 (+2,4%) 105 (+5,0%)
2021 24.383 (+14,1%) 18.120 (+12,4%) 6.127 (+19,2%) 136 (+29,5%)
(Cijfers eerste 9 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand september 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.582 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2021 is dat een toename van 2,8%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename ook 2,8%, goed voor 1.920 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 4,1% tot een niveau van 657 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 4 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.568   1.921   635   12  
2020 2 2.432 (-5,3%) 1.944 (+1,2%) 475 (-25,2%) 13 (+8,3%)
2020 3 3.180 (+30,8%) 2.565 (+31,9%) 602 (+26,7%) 13 0
2020 4 2.164 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 638 (+6,0%) 20 (+53,8%)
2020 5 1.732 (-20,0%) 1.273 (-15,5%) 452 (-29,2%) 7 (-65,0%)
2020 6 2.292 (+32,3%) 1.828 (+43,6%) 459 (+1,5%) 5 (-28,6%)
2020 7 2.237 (-2,4%) 1.637 (-10,4%) 587 (+27,9%) 13 (+160,0%)
2020 8 2.447 (+9,4%) 1.739 (+6,2%) 704 (+19,9%) 4 (-69,2%)
2020 9 2.314 (-5,4%) 1.706 (-1,9%) 590 (-16,2%) 18 (+350,0%)
2020 10 2.619 (+13,2%) 2.029 (+18,9%) 574 (-2,7%) 16 (-11,1%)
2020 11 2.236 (-14,6%) 1.669 (-17,7%) 563 (-1,9%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.384 (+6,6%) 1.839 (+10,2%) 531 (-5,7%) 14 (+250,0%)
2021 1 2.553 (+7,1%) 1.896 (+3,1%) 645 (+21,5%) 12 (-14,3%)
2021 2 2.424 (-5,1%) 1.822 (-3,9%) 588 (-8,8%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.553 (+46,6%) 2.648 (+45,3%) 882 (+50,0%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.676 (-24,7%) 1.937 (-26,9%) 730 (-17,2%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.607 (-2,6%) 1.954 (+0,9%) 642 (-12,1%) 12 (+33,3%)
2021 6 2.949 (+13,1%) 2.206 (+12,9%) 724 (+12,8%) 19 (+58,3%)
2021 7 2.527 (-14,3%) 1.870 (-15,2%) 628 (-13,3%) 29 (+52,6%)
2021 8 2.512 (-0,6%) 1.867 (-0,2%) 631 (+0,5%) 14 (-51,7%)
2021 9 2.582 (+2,8%) 1.920 (+2,8%) 657 (+4,1%) 4 (-71,4%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft de daaropvolgende maanden klein. Tijdens de laatste 12 maand blijft dit verschil maand na maand toenemen.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.

 

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum