Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: januari 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: januari 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot januari 2019.

Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.100 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover december 2018 is dat een afname van 0,4%.

In het Vlaams Gewest werden 1.547 nieuwe residentiële gebouwen vergund, dit is een afname van 7,5%.

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 28,4% tot 543 gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen tot 10 (-23,1% ten opzichte van de maand voordien).

Jaar Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.382   1.714   651   17  
2018 2 2.482 (+4,2%) 2.028 (+18,3%) 434 (-33,3%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.254 (+31,1%) 2.635 (+29,9%) 603 (+38,9%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.188 (-2,0%) 2.632 (-0,1%) 544 (-9,8%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.823 (-11,4%) 2.238 (-15,0%) 575 (+5,7%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.196 (-22,2%) 1.546 (-30,9%) 640 (+11,3%) 10 0,0%
2018 7 2.001 (-8,9%) 1.425 (-7,8%) 562 (-12,2%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.935 (-3,3%) 1.344 (-5,7%) 583 (+3,7%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.050 (+5,9%) 1.621 (+20,6%) 415 (-28,8%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.159 (+5,3%) 1.651 (+1,9%) 495 (+19,3%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.120 (-1,8%) 1.487 (-9,9%) 620 (+25,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.108 (-0,6%) 1.672 (+12,4%) 423 (-31,8%) 13 0,0%
2019 1 2.100 (-0,4%) 1.547 (-7,5%) 543 (+28,4%) 10 (-23,1%)
(Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

 

            Nieuwbouw versus renovatie                               Ééngezinswoningen versus appartementen    

bouwvergunningen_201901_a.pngbouwvergunningen_201901_b.png

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum