Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: februari 2022

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: februari 2022

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot februari 2022.

Evolutie op maandbasis

Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.440 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover januari 2022 is dat een afname van 3,3%.

In het Vlaams Gewest werden 1.862 nieuwe residentiële gebouwen vergund, dit is een afname van 2,7%.

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 3,6% tot 563 gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen af tot 15.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2021 1 2.552   1.897   643   12  
2021 2 2.430 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 594 (-7,6%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.559 (+46,5%) 2.648 (+45,3%) 888 (+49,5%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.675 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 729 (-17,9%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.657 (-0,7%) 1.954 (+0,9%) 692 (-5,1%) 11 (+22,2%)
2021 6 2.950 (+11,0%) 2.206 (+12,9%) 724 (+4,6%) 20 (+81,8%)
2021 7 2.538 (-14,0%) 1.871 (-15,2%) 640 (-11,6%) 27 (+35,0%)
2021 8 2.499 (-1,5%) 1.867 (-0,2%) 620 (-3,1%) 12 (-55,6%)
2021 9 2.565 (+2,6%) 1.922 (+2,9%) 635 (+2,4%) 7 (-41,7%)
2021 10 2.563 (-0,1%) 1.989 (+3,5%) 562 (-11,5%) 12 (+71,4%)
2021 11 2.489 (-2,9%) 1.705 (-14,3%) 777 (+38,3%) 7 (-41,7%)
2021 12 2.325 (-6,6%) 1.704 (-0,1%) 611 (-21,4%) 10 (+42,9%)
2022 1 2.523 (+8,5%) 1.914 (+12,3%) 584 (-4,4%) 25 (+150,0%)
2022 2 2.440 (-3,3%) 1.862 (-2,7%) 563 (-3,6%) 15 (-40,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum