Bouwvergunningen

Bouwvergunningen oktober 2017

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen oktober 2017

In oktober 2017 werden er bouwvergunningen voor 2.453 nieuwe residentiële gebouwen uitgereikt, voor een totaal van 5.688 woningen. Dat is een stijging van 11,8% voor gebouwen en een stijging van 22,7% voor woningen tegenover vorige maand.

Tussen januari en oktober 2017 werden er bouwvergunningen voor 18.568 residentiële gebouwen uitgereikt. Dat is 7,6% minder dan tijdens de tien eerste maanden van 2016.

Het aantal woningen daalt met 8,7%.

Het renoveren van residentiële gebouwen liet een daling van 12,7% optekenen tijdens de tien eerste maanden van 2017, vergeleken met dezelfde periode een jaar voordien.

Als gevolg van de herziening van de procedure voor een bouwvergunningsaanvraag in het Vlaams Gewest en als gevolg van de technische wijzigingen die hieruit voortvloeien, is het momenteel niet mogelijk om gedetailleerde resultaten te publiceren voor het Vlaams Gewest.

Grafiek
Content
Nieuwbouw
Content
Algemeen overzicht 2003 2013 2014 2015 2016
A. Nieuwbouw
Aantal woongebouwen 25.203 23.862 25.553 21.916 23.055
Aantal woningen 45.096 49.141 54.903 46.181 51.543
- Aantal ééngezinswoningen 22.499 21.065 22.277 19.136 19.981
- Aantal appartementen 22.597 28.076 32.626 27.045 31.562
Totale oppervlakte (x1000 m²) 8.985 9.552 10.094 8.761 8.952
Gemiddelde totale oppervlakte per woning (m²) 199 194 184 190 174
Aantal niet-woongebouwen 3.895 4.461 4.475 4.276 4.122
Sinds 2000 geldt een verlaagd btw-tarief op renovatie en verbouwingen van woningen ouder dan vijf jaar (6% i.p.v. 21%).

Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).
Renovatie
Content
Algemeen overzicht 2003 2013 2014 2015 2016
B. Renovatie
Aantal verbouwingen van woongebouwen 28.717 27.280 27.443 28.172 27.280
Aantal verbouwingen van niet-woongebouwen 6.408 4.730 4.652 5.094 5.237
Sinds 2000 geldt een verlaagd btw-tarief op renovatie en verbouwingen van woningen ouder dan vijf jaar (6% i.p.v. 21%).

Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium).

Bouwvergunningen

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

bouwvergunningen.svg

 

Zijn er vragen over dit thema?