Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: juni 2023

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: juni 2023

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juni 2023.

Voor de recentst beschikbare maand juni 2023 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.184 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover mei 2023 is dat een toename van 4,4%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 2,8%, goed voor 1.609 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 6,4% tot een niveau van 548 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een toename genoteerd van 12 naar 27 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2022 1 2.495   1.919   551   25  
2022 2 2.448 (-1,9%) 1.862 (-3,0%) 571 (+3,6%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.492 (+42,6%) 2.723 (+46,2%) 752 (+31,7%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.242 (-35,8%) 1.593 (-41,5%) 640 (-14,9%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.715 (+21,1%) 1.994 (+25,2%) 706 (+10,3%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.392 (-11,9%) 1.832 (-8,1%) 553 (-21,7%) 7 (-53,3%)
2022 7 1.954 (-18,3%) 1.419 (-22,5%) 527 (-4,7%) 8 (+14,3%)
2022 8 2.460 (+25,9%) 1.788 (+26,0%) 667 (+26,6%) 5 (-37,5%)
2022 9 2.270 (-7,7%) 1.705 (-4,6%) 552 (-17,2%) 13 (+160,0%)
2022 10 2.249 (-0,9%) 1.674 (-1,8%) 572 (+3,6%) 3 (-76,9%)
2022 11 1.913 (-14,9%) 1.355 (-19,1%) 544 (-4,9%) 14 (+366,7%)
2022 12 2.025 (+5,9%) 1.538 (+13,5%) 474 (-12,9%) 13 (-7,1%)
2023 1 2.271 (+12,1%) 1.571 (+2,1%) 693 (+46,2%) 7 (-46,2%)
2023 2 2.114 (-6,9%) 1.652 (+5,2%) 456 (-34,2%) 6 (-14,3%)
2023 3 2.656 (+25,6%) 2.022 (+22,4%) 624 (+36,8%) 10 (+66,7%)
2023 4 2.005 (-24,5%) 1.531 (-24,3%) 454 (-27,2%) 20 (+100,0%)
2023 5 2.092 (+4,3%) 1.565 (+2,2%) 515 (+13,4%) 12 (-40,0%)
2023 6 2.184 (+4,4%) 1.609 (+2,8%) 548 (+6,4%) 27 (+125,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Begin 2022 is het verschil het grootst. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum