Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: mei 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: mei 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot mei 2021.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 5 maanden van 2021 met 14,3% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2020 tot 13.821 gebouwen. De toename is het sterkst in het Waals Gewest, waar deze 23,7% bedroeg. In het Vlaams Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 11,4% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 15,7%.

 

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 13.199   9.237   3.779   183  
2010 13.766 (+4,3%) 9.954 (+7,8%) 3.718 (-1,6%) 94 (-48,6%)
2015 8.842 (-35,8%) 6.258 (-37,1%) 2.510 (-32,5%) 74 (-21,3%)
2016 12.055 (+36,3%) 9.348 (+49,4%) 2.609 (+3,9%) 98 (+32,4%)
2017 8.977 (-25,5%) 6.038 (-35,4%) 2.860 (+9,6%) 79 (-19,4%)
2018 14.162 (+57,8%) 11.279 (+86,8%) 2.808 (-1,8%) 75 (-5,1%)
2019 11.114 (-21,5%) 8.419 (-25,4%) 2.641 (-5,9%) 54 (-28,0%)
2020 12.095 (+8,8%) 9.209 (+9,4%) 2.815 (+6,6%) 70 (+29,6%)
2021 13.821 (+14,3%) 10.257 (+11,4%) 3.483 (+23,7%) 81 (+15,7%)
(Cijfers eerste 5 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand mei 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.614 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover april 2021 is dat een afname van 2,9%. In het Vlaams Gewest was er een lichte toename van 0,9%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 13,3%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 16 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.563   1.921   630   12  
2020 2 2.433 (-5,1%) 1.944 (+1,2%) 475 (-24,6%) 14 (+16,7%)
2020 3 3.189 (+31,1%) 2.565 (+31,9%) 609 (+28,2%) 14 0
2020 4 2.172 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 644 (+5,7%) 22 (+57,1%)
2020 5 1.738 (-20,0%) 1.273 (-15,5%) 457 (-29,0%) 8 (-63,6%)
2020 6 2.294 (+32,0%) 1.828 (+43,6%) 461 (+0,9%) 5 (-37,5%)
2020 7 2.242 (-2,3%) 1.637 (-10,4%) 591 (+28,2%) 13 (+160,0%)
2020 8 2.454 (+9,5%) 1.739 (+6,2%) 710 (+20,1%) 5 (-61,5%)
2020 9 2.312 (-5,8%) 1.706 (-1,9%) 587 (-17,3%) 19 (+280,0%)
2020 10 2.626 (+13,6%) 2.029 (+18,9%) 581 (-1,0%) 16 (-15,8%)
2020 11 2.239 (-14,7%) 1.669 (-17,7%) 566 (-2,6%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.383 (+6,4%) 1.839 (+10,2%) 529 (-6,5%) 16 (+300,0%)
2021 1 2.526 (+6,0%) 1.896 (+3,1%) 616 (+16,4%) 14 (-12,5%)
2021 2 2.427 (-3,9%) 1.822 (-3,9%) 591 (-4,1%) 13 (-7,1%)
2021 3 3.563 (+46,8%) 2.648 (+45,3%) 887 (+50,1%) 28 (+115,4%)
2021 4 2.691 (-24,5%) 1.937 (-26,9%) 744 (-16,1%) 10 (-64,3%)
2021 5 2.614 (-2,9%) 1.954 (+0,9%) 645 (-13,3%) 16 (+60,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De laatste maanden zitten nieuwbouw en renovatie ongeveer op hetzelfde niveau. Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.

Nieuwbouw versus renovatie                                           Ééngezinswoningen versus appartementen    

Grafiek_1Grafiek_2

 

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum