Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: februari 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: februari 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot februari 2021.

Evolutie op maandbasis

Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.452 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover januari 2021 is dat een afname van 2,3%. 

In het Vlaams Gewest werden 1.818 nieuwe residentiële gebouwen vergund, dit is een afname van 4,1%. 

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 3,5% tot 622 gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen op hetzelfde niveau.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.568   1.921   634   13  
2020 2 2.435 (-5,2%) 1.944 (+1,2%) 476 (-24,9%) 14 (+7,7%)
2020 3 3.192 (+31,1%) 2.565 (+31,9%) 613 (+28,8%) 14 (0,0%)
2020 4 2.174 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 646 (+5,4%) 22 (+57,1%)
2020 5 1.738 (-20,1%) 1.273 (-15,5%) 457 (-29,3%) 8 (-63,6%)
2020 6 2.293 (+31,9%) 1.828 (+43,6%) 460 (+0,7%) 5 (-37,5%)
2020 7 2.242 (-2,2%) 1.637 (-10,4%) 592 (+28,7%) 13 (+160,0%)
2020 8 2.441 (+8,9%) 1.739 (+6,2%) 698 (+17,9%) 5 (-61,5%)
2020 9 2.315 (-5,2%) 1.706 (-1,9%) 589 (-15,6%) 19 (+280,0%)
2020 10 2.631 (+13,7%) 2.029 (+18,9%) 586 (-0,5%) 16 (-15,8%)
2020 11 2.233 (-15,1%) 1.669 (-17,7%) 561 (-4,3%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.382 (+6,7%) 1.839 (+10,2%) 527 (-6,1%) 16 (+300,0%)
2021 1 2.509 (+5,3%) 1.896 (+3,1%) 601 (+14,0%) 12 (-25,0%)
2021 2 2.452 (-2,3%) 1.818 (-4,1%) 622 (+3,5%) 12 (0,00%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De laatste maanden zitten nieuwbouw en renovatie op hetzelfde niveau.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau.  Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats.  In 2018 is het verschil het grootst.  In 2019 en 2020 wordt de kloof kleiner maar de laatste maanden wordt het verschil tussen het aantal nieuwe flats en het aantal nieuwe ééngezinswoningen terug groter.

Nieuwbouw versus renovatie                                         Ééngezinswoningen versus appartementen    

BOUW 1BOUW 2

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum