Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: juni 2022

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: juni 2022

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juni 2022.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 6 maanden van 2022 met 6,3% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2021 tot 15.758 gebouwen.

De afname in het Vlaams Gewest bedroeg 4,7%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 11,2% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het niveau gelijk gebleven.

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 16.129   11.317   4.610   202  
2010 17.369 (+7,7%) 12.565 (+11,0%) 4.681 (+1,5%) 123 (-39,1%)
2015 10.947 (-37,0%) 7.697 (-38,7%) 3.145 (-32,8%) 105 (-14,6%)
2016 13.660 (+24,8%) 10.407 (+35,2%) 3.140 (-0,2%) 113 (+7,6%)
2017 10.654 (-22,0%) 7.031 (-32,4%) 3.526 (+12,3%) 97 (-14,2%)
2018 16.341 (+53,4%) 12.831 (+82,5%) 3.425 (-2,9%) 85 (-12,4%)
2019 13.375 (-18,2%) 10.106 (-21,2%) 3.195 (-6,7%) 74 (-12,9%)
2020 14.377 (+7,5%) 11.037 (+9,2%) 3.270 (+2,3%) 70 (-5,4%)
2021 16.823 (+17,0%) 12.464 (+12,9%) 4.270 (+30,6%) 89 (+27,1%)
2022 15.758 (-6,3%) 11.877 (-4,7%) 3.792 (-11,2%) 89 (0,0%)
(Cijfers eerste 6 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand juni 2022 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.359 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover mei 2022 is dat een afname van 13,5%. In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 10,1%, goed voor 1.792 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 22,1% tot een niveau van 559 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een afname genoteerd van 15 naar 8 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2021 1 2.550   1.897   641   12  
2021 2 2.428 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 592 (-7,6%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.561 (+46,7%) 2.648 (+45,3%) 890 (+50,3%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.677 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 731 (-17,9%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.658 (-0,7%) 1.954 (+0,9%) 693 (-5,2%) 11 (+22,2%)
2021 6 2.949 (+10,9%) 2.206 (+12,9%) 723 (+4,3%) 20 (+81,8%)
2021 7 2.537 (-14,0%) 1.871 (-15,2%) 639 (-11,6%) 27 (+35,0%)
2021 8 2.497 (-1,6%) 1.867 (-0,2%) 618 (-3,3%) 12 (-55,6%)
2021 9 2.558 (+2,4%) 1.922 (+2,9%) 629 (+1,8%) 7 (-41,7%)
2021 10 2.558 0,0% 1.989 (+3,5%) 557 (-11,4%) 12 (+71,4%)
2021 11 2.479 (-3,1%) 1.705 (-14,3%) 767 (+37,7%) 7 (-41,7%)
2021 12 2.335 (-5,8%) 1.704 (-0,1%) 621 (-19,0%) 10 (+42,9%)
2022 1 2.494 (+6,8%) 1.914 (+12,3%) 555 (-10,6%) 25 (+150,0%)
2022 2 2.447 (-1,9%) 1.862 (-2,7%) 570 (+2,7%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.479 (+42,2%) 2.722 (+46,2%) 740 (+29,8%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.252 (-35,3%) 1.593 (-41,5%) 650 (-12,2%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.727 (+21,1%) 1.994 (+25,2%) 718 (+10,5%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.359 (-13,5%) 1.792 (-10,1%) 559 (-22,1%) 8 (-46,7%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De laatste maanden zitten beiden ongeveer op hetzelfde niveau.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum