Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: juni 2020

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juni 2020.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 6 maanden van 2020 met 7,3% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2019 tot 14.363 gebouwen.  De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 9,2%.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 2% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 22,5%.

Tabel 1: Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 16.129   11.317   4.610   202  
2010 17.369 (+7,7%) 12.565 (+11,0%) 4.681 (+1,5%) 123 (-39,1%)
2015 10.947 (-37,0%) 7.697 (-38,7%) 3.145 (-32,8%) 105 (-14,6%)
2016 13.659 (+24,8%) 10.406 (+35,2%) 3.140 (-0,2%) 113 (+7,6%)
2017 10.658 (-22,0%) 7.035 (-32,4%) 3.526 (+12,3%) 97 (-14,2%)
2018 16.341 (+53,3%) 12.831 (+82,4%) 3.425 (-2,9%) 85 (-12,4%)
2019 13.383 (-18,1%) 10.101 (-21,3%) 3.212 (-6,2%) 71 (-16,5%)
2020 14.363 (+7,3%) 11.032 (+9,2%) 3.275 (+2,0%) 55 (-22,5%)
Tabel 1: Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand juni 2020 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.276 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover mei 2020 is dat een toename van 30,4%.  In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 43,6%, goed voor 1.828 gebouwen.   Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 4,7% tot een niveau van 445 gebouwen.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een afname genoteerd van 6 naar 3 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2019 1 2.119   1.552   557   10  
2019 2 2.007 (-5,3%) 1.550 (-0,1%) 448 (-19,6%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.484 (+23,8%) 1.903 (+22,8%) 566 (+26,3%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.414 (-2,8%) 1.874 (-1,5%) 525 (-7,2%) 15 (0,0%)
2019 5 2.089 (-13,5%) 1.535 (-18,1%) 549 (+4,6%) 5 (-66,7%)
2019 6 2.270 (+8,7%) 1.687 (+9,9%) 567 (+3,3%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.547 (+12,2%) 1.874 (+11,1%) 662 (+16,8%) 10 (-41,2%)
2019 8 2.201 (-13,6%) 1.615 (-13,8%) 571 (-13,7%) 15 (+50,0%)
2019 9 2.468 (+12,1%) 1.861 (+15,2%) 602 (+5,4%) 5 (-66,7%)
2019 10 2.392 (-3,1%) 1.817 (-2,4%) 559 (-7,1%) 16 (+220,0%)
2019 11 2.159 (-9,7%) 1.576 (-13,3%) 568 (+1,6%) 15 (-6,3%)
2019 12 2.328 (+7,8%) 1.813 (+15,0%) 508 (-10,6%) 7 (-53,3%)
2020 1 2.560 (+10,0%) 1.920 (+5,9%) 632 (+24,4%) 8 (+14,3%)
2020 2 2.426 (-5,2%) 1.944 (+1,3%) 468 (-25,9%) 14 (+75,0%)
2020 3 3.176 (+30,9%) 2.562 (+31,8%) 597 (+27,6%) 16 (+14,3%)
2020 4 2.180 (-31,4%) 1.505 (-41,3%) 666 (+11,6%) 8 (-50,0%)
2020 5 1.745 (-20,0%) 1.273 (-15,4%) 467 (-29,9%) 6 (-25,0%)
2020 6 2.276 (+30,4%) 1.828 (+43,6%) 445 (-4,7%) 3 (-50,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Impact COVID-19

Ten gevolge van de pandemie hebben de regionale overheden van alle gewesten beslist om de geldende termijnen voor openbaar onderzoek bij lopende bouwaanvragen te verlengen, wat een impact heeft op het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen tijdens het tweede kwartaal.  In het Vlaams Gewest is er een duidelijke terugval tijdens de vierde en vijfde maand.  In juni lijkt het niveau er zich te herstellen.   In het Waals Gewest daalt het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen opvallend vanaf de vijfde maand.

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

Nieuwbouw versus renovatie                                                  Ééngezinswoningen versus appartementen    

BOUWBOUW

 

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum