Land- en tuinbouwbedrijven

Minder varkens en meer gevogelte: tendens houdt aan

Landbouw & Visserij
varken
 • Met respectievelijk 14 en 28 miljoen leg- en slachtkippen was het Belgische pluimveebestand nooit groter dan wat geobserveerd werd in 2016. Tegenover 2015 steeg het bestand met 14%, tegenover 30 jaar geleden met 99%.
 • Tegelijkertijd blijft de varkensstapel verder dalen en bereikt hij zijn laagste niveau in 30 jaar.
 • Bij de gewassen stijgt de oppervlakte suikerbieten voor de eerste keer sinds 2011. Ook de aardappeloogst blijft sterk stijgen.
 • Perenbomen nemen nu 9.500 ha in van de beplante oppervlakte, een stijging met 6% tegenover 2015.

Dat blijkt uit de landbouwstatistieken van 2016 die gepubliceerd werden door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium op basis van de gewestelijke administratieve gegevens, vervolledigd door de gegevens van de enquête van november 2016 (zie ook de methodologische nota hieronder [i]).

In de veeteelt zet de daling van het varkensbestand zich verder. Er zijn minder dan 6.180.000 varkens, het laagste niveau dat België gekend heeft in de laatste 30 jaar.

Grafiek 1: Evolutie van het aantal varkens in België, 1980-2016
(toestand op 15 mei t.e.m. 2013 en op 15 oktober vanaf 2014)

PR_2016_graph1.png

 

Tegelijk is er een forse opkomst bij het pluimvee, zowel bij leg- als slachtkippen. Bij de slachtkippen werd nooit eerder zo’n groot bestand (28 miljoen) waargenomen in België (+19% tussen oktober 2015 en oktober 2016). Tegelijkertijd is er ook een forse stijging van kippenslachtingen.

Bij de legkippen was er de afgelopen 3 jaar een herneming, en het bestand van 14 miljoen legkippen bevestigt opnieuw die groei (+7% tussen 15 oktober 2015 en 15 oktober 2016).

De stijgingen duiden op verschuivende investeringen, van de varkens- naar de pluimveehouderij.

Grafiek 2: Evolutie van het aantal vlees- en legkippen in België, 1986-2016
(toestand op 15 mei t.e.m. 2013 en op 15 oktober vanaf 2014)

image

 

Cultuurgrond

Voor de eerste keer sinds 2011 daalt de oppervlakte van cultuurgrond voor suikerbieten niet, maar stijgt ze zelfs met 3.189 ha extra en bereikt 55.536 ha. Een stijging van 6%. Er blijft echter een aanzienlijke daling in vergelijking met 2011 van 6.663 ha, bijna 11%.

Bij de aardappelen is er een forse stijging, die de sterke stijgende tendens van de laatste jaren verderzet. In 40 jaar is de oppervlakte verdrievoudigd en bedraagt vandaag bijna 90.000 ha.

Ook bij de peren was er een stijging. De oppervlakte die met perenbomen beplant wordt, is in de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld (+111%). Perenbomen nemen vandaag 9.500 ha in (grafiek 3), en werden in 2006 belangrijker dan appelen

Grafiek 3: Evolutie van de oppervlakte van peren- en appelbomen tussen 1996 en 2016 (ha)

image

 

Landbouwcijfers
Content

Landbouwgegevens van 2017

Landbouwgegevens van 2016

 • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2016 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2015

 • Tab A: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C 2015: Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Methodologische opmerking:


Voor de voorlopige resultaten van mei 2017 heeft de Algemene Directie Statistiek zich gebaseerd op administratieve gegevens van de perceelsaangifte bij de gewesten voor de berekening van de teeltoppervlakten en het aantal landbouwbedrijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het concept "landbouwbedrijf" afgestemd blijft op de criteria van het Europees statistisch bureau.

Voor de voorlopige resultaten van mei 2017 betreffende de dieren werden de gegevens van SANITEL gebruikt, in combinatie van coëfficiënten voor de dierencategorieën die niet in SANITEL voorkomen. De coëfficiënten zijn berekend op basis van de landbouwtelling 2016.

Omwille van de statistische betrouwbaarheid werden de enkele bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk gewest toegevoegd aan het Vlaams gewest. 

 

Meer cijfers ..... 

 

Kip

Zijn er vragen over dit thema?