Land- en tuinbouwbedrijven

72,4% van de arbeidskrachten in de landbouw komt uit de familiekring

Landbouw & Visserij
72,4% van de arbeidskrachten in de landbouw komt uit de familiekring

In 2020 telde België iets meer dan 68.000 regelmatige tewerkgestelde werknemers in de land- en tuinbouw. 67,6% van de regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten bevindt zich in Vlaanderen, 32,3% in Wallonië en 0,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In veertig jaar tijd zijn de regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten in België met 63,3% gedaald. Het zijn vooral de arbeidskrachten uit familiale kring waarop deze daling betrekking heeft.

In 2020 was 72,4% van de totale regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten afkomstig uit de familiekring. In 1980 bedroeg dit aandeel 96,1%. Het aandeel van familiale arbeidskrachten ten opzichte van de totale regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten verschilt ook van gewest tot gewest: 80,7% in Wallonië tegenover 68,6% in Vlaanderen. Bedrijfshoofden maken 60,3% uit van de familiale arbeidskrachten in België, terwijl meewerkende echtgenoten en andere familieleden respectievelijk 20,6% en 19,1% van de totale familiale arbeidskrachten uitmaken.

In de loop van de tijd is het aandeel meewerkende echtgenoten binnen de totale regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten gedaald. Dit aandeel bedroeg 24,5% in 1980, tegenover 14,9% in 2020.

In de laatste 40 jaar is het aandeel niet-familiale arbeidskrachten binnen de totale groep van regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten toegenomen. Deze regelmatig tewerkgestelde niet-familiale arbeidskrachten maken 27,6% uit van het totale aantal regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten in 2020, tegenover 3,9% in 1980.

In 2020 maken vrouwen bijna 30% uit van de totale regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten in de landbouw. Dit aandeel is in de loop van de tijd relatief stabiel gebleven (34,2% in 1980). In 2020 hielpen 4 op de 10 vrouwen die in de landbouw actief zijn, hun echtgenoot in het landbouwbedrijf; in 1980 waren dat 7 op de 10 vrouwen.

Een derde van de echtgenoten werkte in 2020 voltijds mee in het landbouwbedrijf. 28,4% van de regelmatig tewerkgestelde arbeidskrachten verklaart dat zij een andere betaalde activiteit hebben. 57,6% van hen zou als hoofdberoep een andere betaalde activiteit hebben, die in 98,3% van de gevallen geen verband houdt met het landbouwbedrijf. Rechtstreekse verkoop wordt in 2020, in vergelijking met de vorige jaren, beschouwd als een activiteit van landbouwdiversificatie.

In 2020 hebben 7.285 landbouwbedrijven aan rechtstreekse verkoop gedaan, wat een stijging is met meer dan 148% ten opzichte van 2016. De coronacrisis speelt ongetwijfeld een rol in dit fenomeen.

Landbouwcijfers
Content

Landbouwgegevens van 2021

Landbouwgegevens van 2020

Landbouwgegevens van 2019

Landbouwgegevens van 2018

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2018
 • Tab A landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2018 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2018 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017

Landbouwgegevens van 2017

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2017
 • Tab A landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2017 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2017 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2016

 • Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten - 2016
 • Tab A landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2016 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C: 2016 - Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Landbouwgegevens van 2015

 • Tab A: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken
 • Tab B1: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen voor de arrondissementen, de landbouwstreken in de provincies
 • Tab B2: landbouwcijfers 2015 - Resultaten volgens beperkte lijst van variabelen, landbouwcijfers per gemeente
 • Tab C 2015: Oppervlakten van de teelten of aantal dieren en aantal bedrijven volgens grootteklassen naar de oppervlakte cultuurgrond

Opmerkingen:

Het aantal bedrijven in België die produceren voor de verkoop neemt toe met 0,7%. Dit komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 versoepeld werd en anderzijds een verdere verfijning plaats vond van het landbouwerregister van Statbel. Dit heeft ook tot gevolg dat er een stijging is van de oppervlakte cultuurgrond, aantal runderen en varkens.

De grote stijging van de oppervlakte mengsels van vlinderbloemige gewassen in Wallonië komt doordat vanaf 2018 een onderscheid gemaakt wordt tussen mengsels van granen en vlinderbloemigen enerzijds (ondergebracht in de rubriek andere granen) en mengsels van vlinderbloemige en granen anderzijds (ondergebracht bij de mengsels van vlinderbloemigen). Tot 2017 had je deze opsplitsing niet waardoor de volledige oppervlakte ondergebracht werd onder andere granen. Dit heeft eveneens tot gevolg dat er een daling is van de oppervlakte andere granen in Wallonië.

In 2018 is er een trendbreuk voor het pluimvee. Er is een grote stijging waar te nemen. Dit komt omdat de bedrijven tot 2017 geen pluimvee dienden op te geven bij een sanitaire leegstand. Er werd gevraagd naar het aantal dieren aanwezig op 15 oktober. Als de stal op die dag leeg was hadden ze geen dieren. Vanaf 2018 dienen de bedrijven die leegstaande stallen hadden wegens sanitaire redenen (reiniging van de stallen of ziekte uitbraak) het aantal dieren op te geven die in de stallen aanwezig waren vóór de sanitaire leegstand.

Meer cijfers ..... 

 

Opmerkingen:

Het aantal bedrijven in België die produceren voor de verkoop neemt toe met 0,7%. Dit komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 versoepeld werd en anderzijds een verdere verfijning plaats vond van het landbouwerregister van Statbel. Dit heeft ook tot gevolg dat er een stijging is van de oppervlakte cultuurgrond, aantal runderen en varkens.

De grote stijging van de oppervlakte mengsels van vlinderbloemige gewassen in Wallonië komt doordat vanaf 2018 een onderscheid gemaakt wordt tussen mengsels van granen en vlinderbloemigen enerzijds (ondergebracht in de rubriek andere granen) en mengsels van vlinderbloemige en granen anderzijds (ondergebracht bij de mengsels van vlinderbloemigen). Tot 2017 had je deze opsplitsing niet waardoor de volledige oppervlakte ondergebracht werd onder andere granen. Dit heeft eveneens tot gevolg dat er een daling is van de oppervlakte andere granen in Wallonië.

In 2018 is er een trendbreuk voor het pluimvee. Er is een grote stijging waar te nemen. Dit komt omdat de bedrijven tot 2017 geen pluimvee dienden op te geven bij een sanitaire leegstand. Er werd gevraagd naar het aantal dieren aanwezig op 15 oktober. Als de stal op die dag leeg was hadden ze geen dieren. Vanaf 2018 dienen de bedrijven die leegstaande stallen hadden wegens sanitaire redenen (reiniging van de stallen of ziekte uitbraak) het aantal dieren op te geven die in de stallen aanwezig waren vóór de sanitaire leegstand.

Metadata